Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
IVPLbeheer

Klant weigert structureel mijn factuur te voldoen

Recommended Posts

Beste,

ik heb een klant waarvoor ik middels mijn holding een factuur heb voldaan en hiervan de rechten heb ingekocht van de 1e eisende partij.

Factuur dateert van 3-2017. middels een bemiddelingstraject heeft de klant gereageerd op mijns inziens redelijke voorstel echter is haar tegenvoorstel ver beneden peil.

Wat zijn mijn mogelijkheden zonder dat ik hier wederom veel geld aan moet uitgeven om de factuur te innen? Wellicht american factoring?

Edited by IVPLbeheer

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, IVPLbeheer zei:

ik heb een klant waarvoor ik middels mijn holding een factuur heb voldaan en hiervan de rechten heb ingekocht van de 1e eisende partij.

Factuur dateert van 3-2017. middels een bemiddelingstraject heeft de klant gereageerd op mijns inziens redelijke voorstel echter is haar tegenvoorstel ver beneden peil.

 

Drie keer gelezen voor ik het hopelijk snap.

 

Die 'klant' is niet iemand die jou opdracht heeft gegeven. Dat is een ondernemer die een onbetaalde rekening had, en die rekening heb jij (deels) voldaan in ruil voor de incassorechten. Schuldenhandel dus eigenlijk. Een klant tegen wil en dank. Nou heb jij haar een voorstel gedaan voor afbetaling, maar het tegenvoorstel valt tegen. Dus nu wil jij die vordering weer doorverkopen?

 

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja dit klopt exact. Echter had ik niet veel keuze om deze factuur in te kopen( dus geen schuldenhandel) maar dat is een lang verhaal. De vordering heb ik op mijn voormalig compagnons( bestuurders van de werkmaatschappij). Nu gaat het mij er vooral om hoe ik mijn vordering betaald kan krijgen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In elk geval niet via factoring.

Factoringmastschappijen kopen courante /jonge vorderingen die goed te incasseren zijn. 

Zij gaan zeker geen vordering inkopen van 2,5 jaar oud waar een complexe juridische voorgeschiedenis aan zit.

Dat is in de categorie "een brandend huis is niet te verzekeren (en oom niet te verkopen)"

 

Er zijn hier 2 opties, er samen uitkomen of rechtzaak aanspannen om je gelijk te halen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanuit mijn optiek is het niet complex, zij hebben gekocht, er is geleverd en zij hebben niet betaald tot op heden.

Is dit dan echt zo complex?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuten geleden, IVPLbeheer zei:

Vanuit mijn optiek is het niet complex

 

 

 

Wat is de optiek van de partij die niet betaalt?


Als je serieus met je branding, merchandising of imago aan de slag wil; Merchandise.nl

Full Service merchandising concepts incl. e-commerce: Merchplanet.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuten geleden, IVPLbeheer zei:

Is dit dan echt zo complex?

Misschien niet maar dat is niet zo relevant, dan heb je de kern van mijn reactie gemist.

 

Het businessmodel van een factormaatschappij is heel veel kleinere vorderingen inkopen tegen 95% van de factuurwaarde en daarna zorgen dat meer dan 95% van de facturen betaald wordt. Dan maken ze winst.

 

Een factormaatschappij beoordeeld risico's per klant als jij dus één   2,5 jaar oude vordering aanbied ga je geen 95% krijgen en acht ik de kans heel groot dat ze de vordering helemaal niet willen kopen omdat ze veel kosten moeten maken om het geld binnen te krijgen omdat de schuldenaar niet wil of kan betalen. Ze gaan geen vordering kopen waarvan erg onzeker is dat die betaald gaat worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minuten geleden, IVPLbeheer zei:

Echter had ik niet veel keuze om deze factuur in te kopen (dus geen schuldenhandel) maar dat is een lang verhaal. De vordering heb ik op mijn voormalig compagnons (bestuurders van de werkmaatschappij).

 

De voorgeschiedenis gaat ons niks aan, maar jouw voormalige compagnons hadden een schuld aan X en die schuld heb jij nu overgenomen en al-dan-niet deels afbetaald. Dat herken ik uit situaties waarin een ondernemer bijvoorbeeld niet wil dat een leverancier de dupe wordt van een faillissement. Er zijn vast ook andere motieven. Maar nou blijf jij zitten met een vordering op die voormalige compagnons.

 


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

bovenstaande klopt. Dus jou advies is deurwaarder inschakelen met eventueel de vervolgstap naar een rechter?

 

Edited by IVPLbeheer

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, IVPLbeheer zei:

deurwaarder inschakelen met eventueel de vervolgstap naar een rechter?

 

De taak van een deurwaarder is om datgene wat de rechter bepaald heeft, ook uit te voeren. 

Dus als je dit wilt doen (geheel los van de vraag of  je het ook moet doen), dan moet het andersom: eerst naar de rechter, en dan naar de deurwaarder.

 

1 uur geleden, IVPLbeheer zei:

Dus jou advies is

Waar lees je dat??

 

 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

De vordering heb ik op mijn voormalig compagnons( bestuurders van de werkmaatschappij). Nu gaat het mij er vooral om hoe ik mijn vordering betaald kan krijgen.

Euh, heb je daar voor betalen geen afspraken over gemaakt of zekerheden voor ingebouwd?

 

Of 3-2017 nu maart of derde kwartaal van dat jaar is, je wacht kennelijk al (dik) twee jaar op betaling. Mijn geduld zou dan wel op zijn en ik zou dan alle mogelijke wettelijke kosten in rekening brengen. Misschien dat een laatste voorstel (betaalmogelijkheid) zonder deze meerkosten van de vordering op korte termijn nog uitkomst biedt.

 

Ik heb verder geen juridische kennis of inzicht of je daadwerkelijk een vordering op jouw oud-vennoten hebt. Ben je niet zo (te) vriendelijk of (te) correct geweest om vrijwillig te betalen?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Highio zei:

Of 3-2017 nu maart of derde kwartaal van dat jaar is, je wacht kennelijk al (dik) twee jaar op betaling.

 

Lees het topic nog eens een paar keer opnieuw. Vraagsteller heeft een vordering op zijn vennoten overgenomen van de schuldeiser. Het was dus aanvankelijk niet zijn vordering, maar is dat nu wel geworden. Dat is wat lastig voor te stellen, maar er kunnen uiteenlopende redenen zijn om dat te doen.


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik weet niet of wanneer je iets betaalt je dan ook direct of automatisch een vordering overneemt...

 

...dat zou m.i. per geval best nog wel eens kunnen verschillen.

 

De reacties zijn max. zo goed als dat de introductie van dit topic is. Met twee jaar geduld moet topic starter (TS) m.i. niet op een openbaar forum maar bij een jurist, advocaat of (gerechts)deurwaarder zijn voor toegepast advies.

 

TwaBla, jij moest ook drie keer begrijpelijk lezen met de hoop deze zaak kennelijk in een keer goed te begrijpen! :face-savoring-food:

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuten geleden, Highio zei:

Ik weet niet of wanneer je iets betaalt je dan ook direct of automatisch een vordering overneemt...

Dat was mijn uitleg. De vraagsteller vertelt dat hij de rechten (de vordering) heeft overgenomen en de factuur heeft voldaan. Mijn vragen en vertaling dienden slechts om te reconstrueren wat de vraag eigenlijk betekent.

 

Die 'twee jaar geduld' komt uit jouw fantasie voort, want vraagsteller kan deze oudere vordering ook recent overgenomen hebben.

 

Niet te snel doorverwijzen naar experts buiten het forum. Straks gaat het alleen nog maar over belastingen en verzekeringen. Het mag weleens moeilijk zijn om een goed antwoord te vinden. :face-with-rolling-eyes:


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik snap de woordkeuze klant en compagnon(s) van topic starter (TS) dan voorlopig niet. De vordering is al twee jaar niet betaald door ts en/of compagnons. Vanaf factuurdatum is er dan dus niet voldaan aan een kennelijke verplichting. Het tijdsverloop is dan een detail voor (onderlinge) verrekening.

 

Wat is exact 'mijn factuur' uit de topictitel?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minuten geleden, Highio zei:

Ik snap de woordkeuze klant en compagnon(s) van topic starter (TS) dan voorlopig niet.

 

Eens dat dat verwarrend is. Het is helemaal geen echte klant. Vraagsteller heeft een vordering overgenomen en dus is de schuldenaar nu 'klant' tegen wil en dank. Die 'klant' blijkt een voormalige compagnon te zijn die een factuur al twee jaar niet betaald heeft. Blijkbaar heeft vraagsteller dat in de plaats van zijn oude compagnon gedaan. Het probleem is nu dat ze geen overeenstemming kunnen bereiken over de afbetaling. Zou factoring uitkomst kunnen bieden?

 

Nou ben ik ook best benieuwd wat er tussen die compagnons is gebeurd, maar dat valt een beetje buiten het bestek van de vraag. :partying-face:

Edited by TwaBla

Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, Richard Theuws zei:

Wat is de optiek van de partij die niet betaalt?

 

Dat is denk ik nog wel de belangrijkste vraag: blijkbaar is er iets geleverd maar wil de klant niet (het volledige bedrag) betalen. 

 

Dat kan diverse oorzaken hebben, van ontevredenheid over het geleverde, betwisting van of er een overeenkomst tot stand is gekomen, geldgebrek, rancune, en vast nog een hele waslijst meer. 

 

Je kan ermee naar de rechter, maar ik zou persoonlijk deskundig advies inwinnen: je hebt situaties waarbij bijvoorbeeld de vordering betwist kan worden met redelijke argumenten, maar ook de situatie dat de schuldenaar domweg platzak is en er niets te halen valt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een onderdeel wat nog niet aan de orde is geweest is hoe hoog de vordering is. 

Dit kan namelijk bepalen of een eventuele gang naar de rechter verstandig is.

 

Is de vordering meer dan 25.000,- dan zal je om te procederen een advocaat nodig hebben.

Je kan dan namelijk niet bij de kantonrechter terecht.

De hoge kosten van de advocaat, die je ook als je in het gelijk wordt gesteld, maar ten dele vergoed krijgt moet je afwegen tegen het risico dat je de zaak verliest en nog meer kosten krijgt.

 

Is je totale vordering minder dan den 25.000,- dan kan je, zonder advocaat, procederen.

Er zal dan een dagvaarding moeten worden opgesteld. Deze moet door de deurwaarder worden betekend (uitgereikt).

De kosten van het opstellen van de dagvaarding alsmede die van de deurwaarder en griffiekosten komen voor jou rekening, vaak als voorschot.

Die kosten kan je op de tegenpartij verhalen maar krijg je alleen vergoed als je in het gelijk wordt gesteld.

 

Wij kopen regelmatig vorderingen maar een vordering van 2,5 jaar oud en als daar ook inhoudelijk bezwaar tegen is gemaakt kopen wij niet op.

Soms tezamen met andere, meer courante, vorderingen maar dan moet je denken aan een waarde van Max. 10 tot 15 % van het factuurbedrag.

 

Voor wat er nu duidelijk is, en dat is niet veel, is eens advies inwinnen, en dat kan bij veel van onze collega kantoren gratis, de eerste stap.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 267 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept