Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Nils de Witte

Wat is de waarde van een nieuw bedrijf

Recommended Posts

Bijgaand een nieuw hoofdstuk uit de gids startkapitaal. Het is een persoonlijke visie op de waardering van nog niet bestaande bedrijven. Commentaar is welkom.


Wat is de waarde van een nieuw bedrijf

 

Dat is één van de meest lastige vragen voor ondernemers op zoek naar een investeerder. De meningen over “waardering” van nog niet bestaande bedrijven lopen sterk uiteen. Er zijn partijen die van mening zijn dat nieuwe bedrijven NIETS waard zijn als er geen omzet gemaakt wordt. Anderen zijn van mening dat een nog niet bestaand bedrijf vele miljoenen waard is, als je kijkt naar het geld dat ermee verdiend kan worden. De waarheid ligt natuurlijk ergens in midden.

 

Wat betreft de waardering van nieuwe innovatieve bedrijven, is de mening van de meeste “experts” niet relevant. Alleen de ondernemer(s) zelf en de meest geïnteresseerde investeerder die bereid is zijn geld in de onderneming te steken hebben recht van spreken.

 

Als een onderneming niets waard zou zijn, kunnen er ook geen aandelen uitgegeven worden. Op het moment dat er een aandelentransactie plaats vindt, wordt de waarde van de onderneming vastgesteld. Stel een investeerder betaald 1 ton voor 20% van de aandelen, dan is op dat moment de waarden van 100% van de aandelen vastgesteld op 5 ton. Dat wil zeggen dat de waarde van de onderneming vlak voor de transactie (en daarmee het aandelenpakket van de zittende aandeelhouder(s) c.q. de ondernemers(s) 4 ton was. Toch wel leuk zo’n cadeautje. 1 ton voor het bedrijf en 4 ton voor de ondernemer(s).

 

Daarmee is het principe van de waardering meteen bepaald. Het is niet zo dat alleen het bedrijf geld krijgt, maar het “aandeel” van de ondernemer(s) en de zittende aandeelhouders krijgt ook meteen waarde. Daarmee berust het principe van de waardering op twee aspecten. 1) Is er een (acceptabele) partij die bereid is de prijs voor de aandelen te betalen en 2) wat is de “inbreng” van de ondernemer(s) en de zittende aandeelhouders die aan de waarde van de onderneming ten grondslag ligt.

 

Wie koopt de aandelen?

 

Er is geen transactie mogelijk zonder wederpartij. De waarde van aandelen, of het nou een verkoop van bestaande aandelen betreft of een emissie van nieuwe aandelen, de prijs wordt altijd vastgesteld door middel van een transactie. De prijs van de aandelen is dan ook een “marktprijs” en de waardering van bedrijven heeft daarmee een subjectief element. De onderhandse markt voor aandelen lijkt sterk op de huizenmarkt. De waarde van een huis wordt bepaald door een heel aantal factoren. De 5 belangrijkste zijn:

o   Omvang

o   Kwaliteit en uitstraling

o   Ligging

o   Marktsentiment

o   Specifieke vraag

 

Omvang, kwaliteit en ligging zijn nog redelijk te objectiveren, maar de “prijs” van het huis wordt ook bepaald door het algemene marktsentiment en de specifieke vraag naar een dergelijk object.

 

De beste manier om de waarde van een object in te schatten, is het te vergelijken met de prijs die vergelijkbare objecten, op vergelijkbare locaties recent hebben opgebracht. De enige manier om de waarde van een object feitelijk vast te stellen is door het te verkopen.

 

Met aandelen in bedrijven is het niet anders. Ook voor de verkoop en emissie van aandelen is er sprake van een markt. Het ene soort bedrijf is meer in trek dan het andere en in de tijd verloopt het marktsentiment. Aanbod van kapitaal en het aanbod van “aandelen” fluctueert en daarmee fluctueert het marktsentiment. De beste manier om de waarde van een bedrijf in te schatten is om te kijken naar recente transacties in vergelijkbare bedrijven. Daarmee is iedere andere “rationele” waarderingsgrondslag van de baan. Er is geen “formule” die de waardering van bedrijven bepaald.

 

Het is overigens wél zo, dat op basis van recente transacties een aardige inschatting te maken is van de waarde van bepaalde soorten bedrijven. Er kan best enig rekenwerk gedaan worden als u zich maar realiseert dat er altijd twee marktgebonden multipliers is de formule voorkomen, te weten:

o   Algemeen marktsentiment en

o   Specifieke vraag.

 

Overigens is het totaal niet relevant wat de eerste de beste investeerder vind van de waarde van uw bedrijf. U moet zoeken naar de investeerder die er het meest voor over heeft en waar u nog mee door één deur kunt. Het is in principe mogelijk, dat bepaalde investeerders geïnteresseerd zijn in uw bedrijf, maar dat u er niks voor voelt om zaken met ze te doen (te dominant of crimineel). Verder zijn er een heleboel investeerders die geen zaken met u willen doen, omdat hun interesse eigenlijk naar iets anders uitgaat. Deze investeerders doen ook niet mee en hun oordeel over de waarde van uw onderneming is niet relevant. Het gaat enkel om die ene (of enkele) investeerders, waar u goed mee door de bocht kunt en die graag de aandelen in uw bedrijf willen en kunnen kopen.

 

U kunt u zelf een heleboel tijd en ergernis besparen, door op voorhand te achterhalen of de partij waarmee u spreekt de juiste partij is. Het checken van referenties is daarvoor de beste methode. Daarnaast kunt u de volgende checklist aanhouden:

o   Heeft deze investeerder voldoende geld (moet tien tot twintig keer zoveel geld vrij beschikbaar hebben als u dat u nodig heeft en dat bij voorkeur zelf verdiend hebben).

o   Heeft deze investeerder de juiste achtergrond ( bij voorkeur ondernemer geweest in dezelfde of een vergelijkbare branche).

o   Heeft deze investeerder eerder vergelijkbare transacties gedaan en is dat goed afgelopen (de eerste investering gaat meestal mis. Zorg dat u dat niet bent).

o   Doet deze investeerder nog steeds zelf investeringen (als investeerders een aantal investeringen gedaan hebben en bekend worden, hebben ze de neiging om proposities door te plaatsen bij “vrienden” en daarvoor een vergoeding te vragen).

o   Heeft deze investeerder de juiste agenda en instelling (wil hij/zij net als ik van het bedrijf een succes maken om daar later gezamenlijk te profiteren en gaat hij/zij op dezelfde wijze met belangen van derden om als ik(moraliteit))

 

Wordt één van deze vragen negatief beantwoord, verbreek dan gerust alle onderhandelingen. U zult van die investeerder niet wijzer worden

 

Wat is “inbreng”

 

De “waarde” van de aandelen van de ondernemers komt niet uit de lucht vallen. Als u 1 ton aantrekt tegen 20% van de aandelen, is uw eigen aandeel in de onderneming 4 ton waard.

 

Hoe wordt die waarde bepaald?

 

Allereerst heeft iedere onderneming waar tijd en of geld ingestoken is waarde. Voor de ondernemer kan die waarde gemakkelijk vastgesteld worden. Die ligt ergens tussen:

o   De minimumprijs waarvoor u het hele zaakje van de hand zou doen

o   De maximum prijs waarvoor u zich zou inkopen als het niet uw onderneming was en u het geld wél kon lenen

 

Voor investeerders en kopers heeft het bedrijf twee objectieve waarden.

o   Wat is het risicoloze rendement op mijn schaarse tijd, geld en aandacht (meestal niet zo hoog, wegens de vele onzekerheidsfactoren)

o   Wat is het “gelegenheidsvoordeel” dat er te behalen valt, met andere woorden:

o   Wat kost het me in tijd en geld om zelf zover te komen als de ondernemer nu is en

o   Wat kost een vergelijkbaar bedrijf

 

Daarmee zijn de grenzen van de waardebepaling vastgelegd. Ondaks dat waardebepaling geen exacte wetenschap is, weten gekwalificeerde investeerders en kopers vrij aardig wat een onderneming waard is. Vraag 5 geïnteresseerde en ervaren investeerders/kopers, wat zij vinden van de waarde van een onderneming en ze zullen komen met zeer vergelijkbare bedragen.

 

Het principe van waarde creatie

 

Hoe creëer je nou waarde in een nieuw bedrijf. Allereerst kun je er zelf tijd en geld in steken, dat is altijd goed en levert ook de basis van de waarde van het bedrijf op, maar het levert niet de grootste toegevoegde waarde.

 

Kader: afbreukrisico

Het afbreukrisico van hele prille bedrijven is erg hoog. Ondernemers weten dat ( gelukkig) niet, anders zouden ze niet eens aan hun bedrijf beginnen, maar investeerders weten dat wel degelijk. De gemiddelde slaagkans van een nieuw innovatief bedrijf in de planfase is een procent of 5.

Oeps, terwijl u dacht dat uw plan niet kan mislukken, weet die investeerder dat de kans dat het mislukt (op dat moment) 95% is. Dat is vervelend! Op die basis is een serieuze waardering niet mogelijk. Ja en nee. Op dat moment is de waardering misschien slecht, maar door eliminatie van risico’s neemt de waardering exponentieel toe. Als voorbeeld:

Een nieuw innovatief bedrijf wil een nieuw product op de markt brengen. Er zijn op dat moment 4 grote risicofactoren. A) Werkt het product, B) Is het maakbaar en betaalbaar C) willen de klanten het kopen voor je juiste prijs (marge) D) Kan de ondernemers zijn beloften waarmaken. Stel dat er 50% kans is dat het product niet werkt, dan is het bedrijf weg als het niet werkt en kan het door als het wél werkt. Dan komt de vraag of het product wel in serie gemaakt kan worden voor de juiste prijs. Weer een kans van 50% dat het wél maakbaar en betaalbaar is, maar ook 50% dat het niet zo is. De kans op succes is na twee van dergelijke afbreukrisico’s nog maar 25%. Komen we bij de volgende grote onzekerheidsfactor; willen de klanten het kopen voor een gunstige prijs? Weer 50% afbreukrisico, komt het totaal op 12.5% slagingskans. Nu is het ook niet zeker of de betrokken ondernemer het bedrijf wel adequaat kan leiden. Weer 50% afbreukrisico, daarmee komt de slagingskans op 6,25%!

In de realiteit is er geen sprake van slechts 4 afbreukrisico’s, maar van wel 40 of 400.

 

De meeste waarde wordt gecreëerd door de eliminatie van risico’s. Stel u heeft 50 mille aan tijd en geld geïnvesteerd in het voorbeeldbedrijf uit het kader “afbreukrisico”.

 

50 mille is 50 mille, zolang één van de afbreukrisico’s zich niet in negatieve zin gematerialiseerd heeft, is het bedrijf 50 mille waard.

 

Als u niet weet of het product echt werkt, kunt u door middel van een prototype de werking aantonen. Als het prototype aantoont dat het product zal werken, is die risicofactor geëlimineerd, en de kans op succes verdubbeld (van 6,25% naar 12,5%) Dat is echter nog niet het beste nieuws, met de halvering van het afbreukrisico, is de waarde van de onderneming verdubbeld! (van 50 mille naar 1 ton)

 

Het volgende grote obstakel, de vraag of het product maakbaar en betaalbaar zal zijn, is te ondervangen met de productie van een 0-serie. Pakt die actie goed uit, dan is dat grote afbreukrisico ook geëlimineerd, en daarmee het afbreukrisico wederom gehalveerd en de waarde verdubbeld (van 1 ton naar twee ton).

 

Het volgende obstakel, de vraag of verkoop voldoende omzet en marge oplevert, kan ondervangen worden door “trial marketing”. Kies een beperkt marktgebied en probeer het product daar te verkopen. Registreer de marketing inspanning en het resultaat en u hebt antwoord op uw vraag. Is ook dit afbreukrisico geëlimineerd, dan is de waarde van de onderneming wederom verdubbeld (van 2 ton naar 4 ton).

 

Kortom: de meeste waarde wordt gecreëerd door de eliminatie van afbreukrisico’s. Dit proces van waarde creatie gaat door tot het bedrijf volledig is uitgegroeid.

 

De truc is, om op eigen gelegenheid zoveel mogelijk risico’s te elimineren, waarna er een investeerders wordt aangetrokken om de volgende batch met risico’s te elimineren.

 

Opeenvolgende investeringsronden

 

De manier waarop investeerders hun geld in bedrijven steken veranderd in de tijd. Momenteel is het gebruikelijk voor investeerders om in kleine stapjes te investeren en zoveel mogelijk risico’s te elimineren voordat de volgende stap wordt gezet.

 

Stap 1

 

U investeert zelf tijd en geld en probeert op eigen gelegenheid zoveel mogelijk risico’s te elimineren.

 

Stap 2

 

Als uw eigen “resources” uitgeput zijn gaat u op zoek naar een investeerder voor maximaal het bedrag dat u zelf aan waarde gecreëerd hebt (ander verliest u de controle over uw bedrijf)

 

Stap 3

 

Samen met de investeerder en zijn geld elimineert u zo veel mogelijk risico’s, waarmee u de waarde van het bedrijf verveelvoudigd.

 

Stap 4

 

Samen met de investeerder gaat u op zoek naar de volgende investeerder(s) waarbij u weer maximaal het bedrag kunt aantrekken dat u op dat moment aan waarde gecreëert hebt in uw bedrijf.

 

Hierna kunnen stap 3 en stap 4 herhaald worden tot het doel bereikt is.

 

Fabeltjes

 

Zogenaamde “experts” (mensen met een financiële of economische achtergrond) willen nog wel eens waarderingsmethoden gebruiken die weliswaar onder andere omstandigheden legitiem zijn, maar in het geval van nieuwe innovatieve bedrijven niet zijn toe te passen. Enkele van deze methoden zijn:

 

Contante waarde of “Discounted Cashflow”

 

Deze waardering is gebaseerd op de toekomstige winstpotentie van het bedrijf en gaat uit van het feit, dat een verdiende euro in de toekomst op dit moment ook waarde heeft als die afgewaardeerd wordt met een risicopercentage. Deze waarderingsmethode is heel gebruikelijk bij bestaande bedrijven met een positieve cashflow, echter bij nieuwe bedrijven is de methode om twee redenen niet toepasbaar:

o   A: Bij nieuwe bedrijven is het discountpercentage zo hoog (rond de 90%) dat cashflow in de toekomst geen enkele waarde heeft (bij 90% discount is een euro over 1 jaar verdient nu slechts 10 cent waard en een euro over twe jaar verdient is slechts 1 cent waard).

o   B: De toekomstige cashflow wordt gegenereerd met het geld van de investeerder, dus het is ook zijn/haar cashflow. Slechts de cashflow die gegenereerd wordt zonder het geld van de investeerder mag contant gemaakt worden.

 

Rendementswaarde

 

Beleggers in onroerend goed of volwassen bedrijven doen dat uit rendementsoverwegingen. Ze kunnen ergens anders x% rendement halen tegen y% risico. Ze zijn bereid te investeren (beleggen) als ze meer rendement en of minder risico lopen met te betreffende investering. De methode lijkt op de Dicounted Cashflow methode en is om dezelfde redenen niet toepasbaar. Bovendien willen beleggers altijd garanties en die zijn er niet.

 

Intrinsieke waarde

 

Is een boekhoudkundige waarderingsmethode (alle bezittingen minus alle schulden) die slecht een (klein) deel van de waarde van de onderneming vertegenwoordigd. Intrinsieke waarde wordt eigenlijk nooit gehanteerd.

 

 

 

Auteur: Nils de Witte / NeBIB

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heel interessant vooral omdat ik bezig ben met dit onderwerp. Het duurde even maar ik heb het doorgenomen. Het duidelijke en klare taalgebruik is zeker een pluspunt.

 

wachtend op meer


Durf te dromen maar wees ook realistisch.

Geloof in het grote, maar realiseer eerst het kleine.

Niet alleen maar praten, ook doen.

Wie niet waagt die niet wint.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor de nuttige informatie.

Ik ben ook met de start van een nieuw bedrijf bezig.

Het is alleen geen innovatief bedrijf, het zijn bestaande producten waar markt voor is waar ik mij gevestigd heb.

 

Enige dat wel erg drastisch klinkt is die quote over afbreukrisico/slagingskans van nieuwe innovatieve bedrijven. Als je dat leest en voor waar neemt, dan wil niemand meer investeren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 266 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept