Ga naar inhoud
 • 0

Netwerken en samenwerken

Mijn versgeperste hoofdstuk over netwerken.


Hoofdstuk 8 Netwerken en samenwerken

 

“Netwerken doe je zo!”

 

Samenwerken moet

 

Het moderne ondernemen draait niet meer om ‘prijsvoordeel” door efficiency. Daar zijn de Aziaten veel beter is dan wij. Het draait ook niet (meer) om voordeel op het gebied van technologie. Er is sprake van hyper concurrentie in de technologiesectoren. Nieuwe technologieën volgen elkaar razend snel op en de ontwikkeling van nieuwe technologie kost vreselijk veel tijd en geld. Er valt nauwelijks meer geld te verdienen en die sector wordt steeds meer gedomineerd door de overheid. Dat heeft niks met ondernemen te maken.

 

Nee, als u het mij vraagt, ligt de toekomst van ons concurrentievermogen in onze aard om samen te werken. Het gaat niet alleen om technologie of prijsvoordeel. Het gaat voornamelijk om eenvoudige en doeltreffende oplossingen voor een grote groep klanten. “Vernuft” komt hier om de hoek kijken. Philips heeft het (inmiddels) begrepen Sara Lee en Heineken ook. Die komen met producten die veel verder gaan dan hun traditionele werkgebieden. Software + hardware, productie + distributie, technologie + design etc. Het noemen van voorbeelden is altijd lastig, maar de trend is duidelijk. Nieuwe product/markt combinaties creëren door onconventionele samenwerkingsverbanden.

 

Onze neiging tot “polderen” heeft voor- en nadelen. Samenwerken doen we relatief gemakkelijk, maar we willen wél graag de touwtjes in handen hebben. Die eerste eigenschap is prima. We gaan van nature op zoek naar alliantiepartners. Die laatste eigenschap is dodelijk. “Samen zullen we alles delen, ik een beetje meer dan jij” is een geaccepteerd standpunt. Opportunisme en gebrek aan “betrokkenehid” ook. Het ligt in onze aard om terughoudend te zijn en ons niet helemaal te geven.

 

Samenwerking gaat uit van het principe “samen uit, samen thuis” en een gemeenschappelijk belang dat zwaarder weegt dan het eigen belang. Hier komt echter de speltheorie om de hoek kijken:

 

Kader: speltheorie

In de psychologie is de speltheorie een geliefd onderzoeksexperiment. Het gaat als volgt: 5 spelers zitten om een tafel en kunnen elkaar niet zien. Elk krijgt 10 fiches om in te zetten. Per ronde kunnen de spelers zoveel fiches inzetten als zij willen. Na elke ronde wordt de inzet verdubbeld door “de bank” en gelijk over de spelers verdeeld.

Voorbeeld 1: Alle spelers zetten 5 fiches in. De 25 fiches in de pot worden verdubbeld en verdeeld over alle spelers. Iedereen heeft 15 fiches.

Voorbeeld 2: Spelers 1 t/m 4 zetten 5 fiches in, speler 5 doet niets. De 20 fiches in de pot worden verdubbeld en verdeeld over de 5 spelers. Speler 1 t/m 4 hebben elk 13 fiches en speler 5 heeft er 18. Door niet in te zetten heeft speler 5 “gewonnen”, terwijl de “groep” heeft verloren. Als niemand iets inzet valt er niets te verdienen.

Zakelijk gezien is er voordeel te behalen door anderen aan te zetten tot “inzetten” en zelf daarbij achter te blijven.

 

De speltheorie is allesbepalend voor samenwerkingsverbanden. De beloning is te groot, om wel te doen of je inzet, maar op het laatst dat toch niet te doen en wél te profiteren van de inzet van anderen. Echte samenwerking is niet “contractueel “ dicht te timmeren. Het moet op het morele vlak goed zitten. Alle betrokkenen moeten “willen” samenwerken. Vertrouwen en “echte betrokkenheid” zijn de sleutel tot vruchtbare samenwerking.

 

Je ziet dat het bij jonge en “moderne” bedrijven wat makkelijke gaat dan bij grote en/of traditionele bedrijven. Publieke organisaties en de politiek (zoals overheid en kennisinstellingen) zijn nog lastiger. Soms lukt het (als er leiders “met visie” aan het roer staan), maar meestal loopt de samenwerking spaak op opportunisme en machtswellust.

 

Kortom: voor Nederland en de Nederlandse bedrijven valt er in de wereld een leuke concurrentiepositie te verwerven als wij “samenwerken” tot onze specialiteit verheffen.

 

Dus netwerken ook

 

Om samenwerking mogelijk te maken moeten er eerst “contacten” gelegd worden en vervolgens relaties worden opgebouwd. Contacten leggen en relaties bouwen is volgens mij de meest essentiële activiteit van nieuwe innovatieve bedrijven. Investeerders, klanten, personeel en partners worden allemaal geworven door het leggen van contacten en het opbouwen van relaties, tegenwoordig samengevat onder de term “netwerken”.

 

Nu is netwerken weer een “hype” geworden, met de bijbehorende goeroe’s en volgelingen. Deze zogenaamde “netwerkers” verliezen echter steeds uit het oog, dat netwerken geen doel is maar een middel. Netwerken is ook iets anders als zoveel mogelijk visitekaartjes verzamelen op een borrel waar niemand je kent. Nee, netwerken is investeren in de opbouw van “goodwill” en vertrouwen dat je op een later moment kan “oogsten” met een dik rendement.

 

Het is lastig om een relatie op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijds respect, als u op dat moment iets dringend nodig heeft van de ander. Hollen en stilstaand levert geen rendement. Het is het beste, dat er constant geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het “netwerk” en dat er ook geïnvesteerd wordt in “onderhoud” van het netwerk.

 

Netwerkonderhoud kan het beste plaatsvinden op persoonlijke basis. Er gaat niks boven “persoonlijke aandacht”. Maar het kan ook met oude en nieuwe media, zoals (elektronische)nieuwsbrieven, seminars, borrels, informatieve websites en communities op Internet etc.

 

Kader: Praktijkervaring met netwerkers

 

Enkele bijlagen van de deelnemers aan www.startblog.nl over netwerkers:

 

Netwerkers

 

Brrr, ik ril ervan. Mensen die zich voorgenomen hebben “even te gaan netwerken”. Er zijn globaal twee “foute” types te herkennen. De eerste ziet er meestal wat sjofel uit en komt op een netwerkgelegenheid op je afstappen met een heel verhaal waar geen eind aan komt. En als je dan aan het eind vraagt; “wat wilt u van mij?” is het antwoord; “Nou ehhh……(lange stilte) kunt u niet aangeven of u wat voor míj doen?”. Ze hebben geen idee wat ze me willen vragen. Het andere type ziet er vaak een stuk beter uit. Strak in het pak, gulle lach. Ze willen gelijk een afspraak met je maken;"Om te bezien of we wat voor elkaar kunnen betekenen". Aan de openingszin weet je al waar het over gaat. Als je daar op ingaat, zit je voor minsten 2 uur aan ze vast. Ze vragen zich helemaal niet af wat we voor “elkaar” kunnen betekenen. Ze weten namelijk precies wat ze van mij willen, maar hebben nog geen sjoege dat ik misschien ook iets van hen wil.

 

Het is frappant hoe weinig “ondernemers” doorhebben hoe netwerken werkt. Zelf ben ik redelijk makkelijk benaderbaar. Ik kom veel op bijeenkomsten en ben dagelijks on-line te vinden op het forum. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden, sta ik per dag zo’n 3 tot 5 ondernemers te woord in een poging hen met wat tips en verwijzingen een stapje verder te helpen. Echter ondanks mijn “hulpvaardigheid” presteert de helft van de mensen het om mij binnen de kortste keren over de zeik te helpen. Ik voel mij dan genoodzaakt ze het bos in te sturen voordat ze de rest van mijn netwerk óók over de zeik helpen.

 

Wat doen ze dan verkeerd? Meestal gaat het mensen die erg met zichzelf bezig zijn en moeite hebben zich te verplaatsen in een ander (slechte ondernemerskwaliteit overigens). Vervolgens maken ze geen goed gebruik van mijn schaarse tijd. Het gesprek c.q. de zaak is niet goed voorbereid. De betrokkenen kunnen niet aannemelijk maken dat ze alles gedaan hebben om hun problemen zelf op te lossen. Het gesprek mond niet uit in een concrete vraag, of de betrokkene doet niks met mijn suggesties. Iedereen die efficiënt met mijn tijd omgaat mag mij bellen. Daarin ben ik niet uniek. De meeste ervaren ondernemers en investeerders zijn net zo makkelijk benaderbaar en hoeven ook niet echt iets terug als je zorgvuldig met hun tijd omgaat en iets doet met hun suggesties.Dus: geachte netwerkers! Leef je in en bereid je voor. Wees beleefd en concreet, dan gaat er een hele wereld voor je open.

 

14 May '05 - 17:26 | nils de witte| default | seven comments, already

 

 

Networking no-no

 

Ik kreeg laatst via een van de online netwerken waar ik lid van ben dit bericht van een mij nog onbekende dame:

 

-------

Hi Ilja,

 

I am [X]. I am a creative designer. I love my work and need more clients. Please refer me to people whom need logos, banners, folders, brochures, websites, and magazines. I saw your profile and I like to invite you in my own network. I look forward to do some business with or through your network. My website is : [x]

Thanks and look forward to hear from you.

 

[x]

----

 

Ik weet niet hoe jullie hierover denken, maar bij mij valt zo'n bericht - alhoewel vriendelijk en goedbedoeld - behoorlijk slecht. Drie dingen storen mij:

 

- Zij vraagt of ik haar wil doorverwijzen naar mijn relaties. Op basis waarvan?! Kennis, vertrouwen, ervaring? Nope, gewoon omdat ze mij mailt. Don't think so...

 

. Het is mooi dat ze van haar werk houdt, maar "I need more clients" komt heel behoeftig en zwak over, bedelend haast. Kijk, niemand zal zeggen "refereer me aub niet, ik wil niet nog meer werk". Maar dit geeft geen goede eerste indruk.

 

- ze heeft mijn profiel gelezen, leuk, maar dat negeert ze vervolgens. Zakelijke relaties, voor mij althans, zijn gebaseerd op persoonlijke chemie en vertrouwen. Eerst maar eens die band opbouwen voordat we over zaken praten. Mijn profiel geeft genoeg info om daar aan te gaan werken.

 

Ik houd van directheid en ik hoef niet gepaaid te worden, sterker nog ik ben allergisch voor zoetpraters. Maar dit komt bot, arrogant en een beetje dom over. Oplossing: delete en over tot de orde van de dag.

28 Jul '05 - 10:59 | Ilja van rhoon | default | two comments, already

 

Netwerken voor gevorderden

 

Kom net uit de douche en zie dat mijn jongste zoon van anderhalf met mijn mobiele telefoon rondloopt. Nu heeft hij een ongezonde obsessie met alles waar knopjes op zitten, dus er is tegenwoordig niets meer veilig in huis. Bij nadere inspectie blijkt hij 23 keer - letterlijk - op redial te hebben gedrukt, net een nummer van iemand die ik via een online netwerk heb leren kennen en met wie aan het kennismaken ben. Belde net nog een keer maar kreeg het antwoordapparaat, dus wellicht dat die persoon net op weg was naar de politie om aangifte te doen van stalking.

 

Ja, leer van Lucid hoe je moet netwerken jongens!

28 Jul '05 - 09:44 | Ilja van rhoon| default | three comments, already

 

 

Netwerken in de praktijk,

 

Contacten leggen en relaties opbouwen is bijzonder persoonlijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ondanks de vele manieren waarop het netwerken aangepakt kan worden, verloopt het proces altijd volgens bepaalde stappen. Het maakt niet uit of iemand benaderd wordt als potentiële klant, investeerder, leverancier of partner, de stappen in het proces zijn gelijk. Er kunnen geen relaties opgebouwd worden als er geen contacten gelegd zijn. Dus in het kader van deze gids zullen we ons primair richten op het leggen van contacten.

 

· Algemene uitgangspunten:

o Contacten leggen; Ga er voor! Het is een pro-actieve activiteit. Zonder eigen initiatief komt er niks van terecht

o Ga er van uit dat niemand het erg vindt om aangesproken te worden. Iedereen heeft wel een paar seconden / minuten / uren de tijd om te luisteren, mits de juiste snaar wordt geraakt en de tijd van de betrokkene niet verspild wordt

o Netwerken is niets anders dan contacten leggen in het “echte leven”. Onder welke omstandigheden bent u zelf het succesvolst in het leggen van contacten of op welke wijze zou u zelf het liefst aangesproken worden. Dit kan zowel slaan op de privé sfeer als op de zakelijke sfeer

o Succes is een product van kwaliteit en kwantiteit. Een goed relatienetwerk wordt opgebouwd door veel contacten te leggen en dat op goede wijze te doen. Veel oefenen helpt. Naarmate u het vaker doet wordt u er beter in. Er zijn mensen die veel talent hebben voor het leggen van contacten en het bouwen van relaties, maar met wat minder talent gaat het ook prima. En naarmate het netwerk groeit, zoeken de mensen met ú contact en gaat het netwerken steeds makkelijker.

 

Tip1: Stel uw doel!

 

De ondernemer moet verstandig met zijn tijd en energie omgaan. Voordat er genetwerkt gaat worden, moet er een plan(netje) gemaakt zijn. Wat zoekt u en wat heeft u te bieden. Als u naar een gelegenheid gaat waar genetwerkt kan worden, dient u duidelijk voor u zelf te bepalen wat uw doelstellingen zijn:

· Wat voor mensen zoek ik?

· Hoeveel wil ik er spreken?

· Waar kan ik ze vinden?

· Wat wil ik op dat moment met ze bereiken;

o Betrokkenheid?

o Een relatie?

o Een goed gesprek?

o Een glimlach?

 

Kader: verkoopproces (AÏDA Formule)

Hoofdstuk 1, paragraaf 1 van “Het Handboek voor de Verkoper” behandelt de “AÏDA” formule. Het zijn de 4 basisstappen in het verkoopproces, die al 100 jaar in gebruik zijn bij alle verkopers in de wereld. AÏDA staat voor: “ATTENTION”, “INTEREST”, “DESIRE” en “ACTION”. Op zijn plat Hollands gezegd: Aandacht, Interesse, Doordouwen en Afsluiten.

De theorie geeft aan, dat de stappen opeenvolgend plaats vinden en dat er niet met de volgende stap begonnen kan worden als de voorgaande stap niet met succes is afgerond.

De stappen houden globaal in: 1) het verkrijgen van (positieve) aandacht. U dient op te vallen en uw opponent een glimlach te bezorgen (zonder de clown uit te hangen). 2) interesse wekken door aan te geven wat u eventueel kunt betekenen voor uw opponent, of door direct in te spelen op de interesses van de opponent (goed gesprek). 3) de derde stap is één van de meest belangrijke en lastigste stappen in het proces; bij de opponent moet een verlangen worden opgewekt zodat hij/zij tijd en/of geld wil investeren om “iets” met u samen te doen (relatie). 4) de laatste stap is het aangaan van een transactie of een samenwerking (betrokkenheid)

 

Wat is realiseerbaar binnen de gegeven omstandigheden en de gegeven tijd? Stelt u uw doelen te laag, dat bereikt u niet genoeg, stelt u uw doelen te hoog, dat bereikt u waarschijnlijk helemaal niets.

 

Tip 2: Kies uw aanpak

 

· Er zijn veel manieren om uw doelen te bereiken. De “beste” manier voor u is natuurlijk zeer persoonsgebonden en afhankelijk van de omstandigheden. Denk goed na over de beste aanpak gezien de omstandigheden. Er zijn twee basis keuzes: Gaat u aandacht “vragen” of aandacht “geven”.

 

· Er zijn 3 manieren om contact te leggen:

o Speeddate of “Pitch”, u vertelt vooral wat ú wilt (spreek in 1e persoon);

o “Versieren”, u probeert er eerst achter te komen wat uw gesprekspartner boeit. Deze methode volgt de klassieke AÏDA formule (zie kader) (spreek in 2e persoon);

o Referentie, verreweg de meest effectieve methode, u laat een gemeenschappelijke relatie een introductie verzorgen (spreekt in 3e persoon).

 

De derde methode is het meest effectief, mits de referent “integer” is. Helaas zijn er niet altijd betrouwbare gemeenschappelijke relaties voorhanden. Daarom zullen we alleen de speeddate en versier methode behandelen.

 

Speeddate (eerst ik dan jij):

 

Bij de speeddate methode krijgen de gesprekspartners om de beurt 1,5 tot 3 minuten de gelegenheid zichzelf te introduceren (pitch) waarna bij eventuele interesse verder gesproken kan worden, of er worden contactgegevens uitgewisseld. Het is eigenlijk slecht één stap (de 2e) uit het formele kennismakingsproces.

 

Versieren (interactie):

 

De versiermethode start met het “Flirten” en dat duurt circa 2 minuten

· 1e 15 seconden > contact (hallo)

· volgende 30 sec tot 1,5 minuut > aandacht vragen of geven(glimlach)

· volgende 1,5 – 3 minuten > interesse pijlen (match, zelfde proces als speeddate)

 

Als er sprake is van een “match” is het tijd voor de tweede fase in het versiertraject, namelijk het “daten” deze fase kan twee dagen tot twee maanden duren. De eerste stappen van de datingfase kunnen plaatsvinden direct na de flirtfase, maar na 2 uur moet u echt afhaken en een afspraak maken om op een later tijdstip door te gaan. Op publieke gelegenheden (beurzen en seminars) is het niet netjes om langer van 15 minuten door te gaan. Het “daten” kent de volgende fasen:

· Goed gesprek > kennis maken en vertrouwen opbouwen (visies uitwisselen)

· Afspraakjes maken > verlangen kweken (plannen uitwisselen)

· Betrokkenehid > (trans)actie aangaan (deal of partnerschap)

 

Het hele proces kent een zekere “window of opportunity”. De stappen vinden na elkaar plaats en moeten binnen een bepaalde tijd worden afgerond. Het is een soort hordeloop, waarin de horden in te tijd steeds hoger worden. U kunt niet verder totdat de horde genomen is, maar duurt het te lang, dan is de horde niet meer te nemen. Timing en dosering is alles.

 

 

Pocess: |_____|______|___________|______________|__________________|

 

Netwerkgelegenheden:

 

Er zijn ongelofelijk veel gelegenheden om nieuwe contacten op te doen. De effectiviteiten van het netwerken op die gelegenheden hangt af van twee factoren. De eerste is de “concentratie aan juiste personen”. Met andere woorden hoe dik gezaaid zijn de personen die u zoekt. De tweede factor is de “bereidheid tot contact” van die personen, met u. Met andere woorden, hoort u daar en komen de personen ook om met u te praten. Dit heeft weer te maken met respect en aanzien voor u.

 

Persoonlijke sfeer (privé)

 

Vrienden en familie op verjaardagen, huwelijken en begrafenissen. Sociale netwerken op sportclubs, school van de kinderen, sociale verenigingen, studieclubs etc. De bereidheid tot contact is groot, de dichtheid aan juiste personen is wat minder. Buiten de vrienden en familiesfeer is uw “status” binnen de groep van belang. Het helpt om het één en ander te doen, maar wees niet ál te bereidwillig of te gretig.

 

Persoonlijke sfeer (zakelijk)

 

Klanten, concurrenten, leveranciers, bankiers en accountants beschikken allemaal over eigen netwerken. Hun relaties kunnen van belang zijn voor u. Vraag er naar op 1 op 1 gelegenheden en da naar hun borrels en openingen. Daarnaast hun u zich aansluiten bij branche verenigingen, service clubs en business clubs. Ook hier geld weer dat de dichtheid aan relevante contacten en hun bereidheid om met u te praten bepalend zijn voor het resultaat. De clubs en verenigingen zijn van belang als u daar enige status in heeft verworven. De persoonlijke relaties zou ik zeker benutten. Daar is immers geen status voor nodig. U kent de betrokkene al in een zakelijke hoedanigheid.

 

TIP: het volgen van een training of workshop met (mede)ondernemers levert over het algemeen prima relaties op. Zorg er wél voor dat u wat heeft aan de andere cursisten).

 

Publieke sfeer

 

Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd die impliciet of expliciet het doel hebben om contacten te leggen. Hieronder een aantal voorbeelden en mijn “persoonlijke favorieten”:

 

o Vakbeuzen

Er zijn diverse beuzen in het binnen- en buitenland die de moeite van het bezoeken waard zijn. Let goed op het thema. De deelnemers en bezoekers moeten uit het juiste hout gesneden zijn en komen om zaken te doen.

o Cmos (nanotechnologie)

o Bedrijvendag (kamer van koophandel)

o StarTech (ondernemers en investeerders, opgegaan in Holland Innovation)

o Gemeenschappelijke ontmoetingsevenementen

o Holland Innovation

o Innozuid / Innobizz

o Thematische ontmoetingsevenementen

o BusinessAngels.nl (voorlichting voor ondernemers en investeerders)

o Relatiesdagen

o Innovation Lecture (ministerie van Economische Zaken)

o Kansrijk (SenterNovem)

o Prijsuitrijking New Venture (New Venture)

o Trainingen

o Praktische verkooptraining voor ondernemers

o …….

o Netwerkborrels en “Café’s”.

Bijna alle technostartersorganisaties, incubators en regionale steunpunten organiseren maandelijkse netwerkbijeenkomsten. Het zijn er inmiddels vele tientallen per week. Het grote voorbeeld was “First Teusday”. Op een enkele uitzondering na valt het bezoek tegen, of komen de bezoekers niet (meer) om nieuwe relaties op te doen. De volhouders zijn:

o …… (Amsterdam)

o ……. Wageningen)

o ……. (Utrecht)

o ……. (Delft)

o Investors fora

De diverse organisaties die zich bezighouden met bemiddeling tussen ondernemers en investeerders, houden met enige regelmaat bijeenkomsten, waar ondernemers zich kunnen presenteren aan investeerders. Ondernemers moeten klant worden bij een dergelijke organisatie en investeerders krijgen meestal toegang op uitnodiging. Er zitten een paar haken en ogen aan dit soort bijeenkomsten.

o De wet “toezicht effectenverkeer” van 1995, verbied het publiekelijk aanbieden van effecten (wat een Pitch is feite is)

o De “investeerders” in de zaal zijn lang niet altijd investeerders en als helemaal niet altijd te goeder trouw. U heeft geen baat bij een presentatie aan publiek van “beleggers”, adviseurs en concurrenten.

o De “Pitch” moet van hoge kwaliteit zijn. U krijgt maar één keer de gelegenheid om een eerste indruk te maken. Een goede “Pitch” MOET geoefend worden. Zelf de meest ervaren presenteerders gaan de mist in, als ze hun Pitch niet goed afstemmen op het aanwezige publiek.

o De ervaring leert, dat de contacten die voortvloeien uit Investorsfora niet zo snel leiden tot goede relaties. Om één of andere reden blijven de contacten oppervlakkig en de relaties opportunistisch. Zelf zijn we nogal terughoudend in het organiseren van dit soort bijeenkomsten, ondanks dat ze het publicitair altijd goed doen.

o On-Line communities technisch

o Emerce

o Marketingforum

o …..

o On-line communities zakelijk/sociaal

o Orkut

o Linked-in

o Open BC

o On-line communities innovatie en ondernemerschap

o HigherLevel (mijn persoonlijke favoriet)

 

 

Auteur: Nils de Witte / NeBIB

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

24 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dat is een stukje kwaliteit! En dat tussen twee vakanties door! Reusje!

 

Uhh, dit is een product VAN mijn vorige vacantie. Op 1500 meter ga je licht halucineren. Erg inspirerend :D

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Mijn versgeperste hoofdstuk over netwerken.


Hoofdstuk 8 Netwerken en samenwerken

 

“Netwerken doe je zo!”

 

 

Nee, als u het mij vraagt, ligt de toekomst van ons concurrentievermogen in onze aard om samen te werken. Het gaat niet alleen om technologie of prijsvoordeel. Het gaat voornamelijk om eenvoudige en doeltreffende oplossingen voor een grote groep klanten. “Vernuft” komt hier om de hoek kijken.

 

 

 

Duidelijke visie

 

Vooral deze zinnen kan ik herkennen in een idee waar ik mee bezig ben. Denk zelf ook een eenvoudige, goedkope en doeltreffende oplossing te hebben voor een grote doelgroep.

 

Durf te dromen maar wees ook realistisch.

Geloof in het grote, maar realiseer eerst het kleine.

Niet alleen maar praten, ook doen.

Wie niet waagt die niet wint.

Link naar reactie
 • 0

duidelijk stuk, mooi.

 

Hoe zit het eigenlijk met andere EU landen? Hoe ontstaan netwerken daar? En hoe wordt daar tegenaan gekeken?

 

JW

 

Op het continent op vergelijkbare wijze en de AÏDA formule wordt wereldwijd gehanteerd. Dat is echt een soort universele wet, die verband houd met het mens zijn. ;)

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

In Amerika schijnt het "network or lose" pricipe helemaal op te gaan, dit is denk ook een trend waar wij ons in begeven.

 

PS: heldere tekst, reusje!

Kennis is beperkt houdbaar als het niet gedeeld wordt en dus de moeite om het te verkrijgen is verspild.

 

www.improval.nl - owner

www.gartner.com - associate

Link naar reactie
 • 0

Stevige stelling, samenwerken werkt niet.

 

Heel veel samenwerkingsinitiatieven lopen vast na veel overleg en uiteindelijk gaan partijen na een langdurige verkenningstocht ongemerkt uit elkaar. Afspraken worden vager en na verloop van tijd komen gesprekspartners elkaar weer tegen op een netwerkborrel en beide hebben zin om de ander te ontlopen.

 

Hoe komt dit?

 

Er zijn volgens mij een aantal redenen:

1. De partners hebben dezelfde competenties en interesses en vullen elkaar dus niet aan. (Heel gezellig, prima contact maar geen resultaat)

2. De partners hebben beiden andere doelen en de doelen zijn niet goed naar elkaar uitgesproken. (Vaak grote frustratie bij realisatie)

3. Het niveau van de samenwerking is te snel te diep.

 

Wat kan je doen om het te voorkomen?

1. Werk eerst zeer concreet samen aan een klein proefproject. Het liefst op operationeel niveau. Zo heb je allebei snel resultaat, hetgeen positief stemt.

2. Ken je eigen sterktes en zwaktes, en welke cappaciteiten je bij een ander wil vinden (je moet een hekel kunnen hebben aan het gedrag van samenwerkingspartners)

3. Weet wat je doelen zijn, richt je hierbij op jouw kernwaarden, en zorg dat je hierop overeenstemming met je partner hebt.

 

Er moet voor beide partijen winst te halen zijn.

 

Arco Kats

Trainer Consultant

www.hettrainingsbureau.nl

Link naar reactie
 • 0

Het bericht van Arco is samengevoegd met deze column, die hem schijnbaar inspireerde tot het plaatsen van een nieuwe stelling in een aparte topic. Welkom op het forum Arco, maar neem ook even de tijd om rond te neuzen en zien hoe alles werkt. Jouw stelling past beter in deze draad, vandaar de samenvoeging.

Link naar reactie
 • 0

Hallo Arco,

 

Welkom op dit forum.

 

Je Sinterklaasgedicht is wat vroeg, maar wel erg treffend.

 

Temeer daar ik na het zien van de afzender een bakje met visitekaartjes heb doorgenomen omdat ik vermoedde dat ik je ooit bij een bijeenkomst had ontmoet en dat je destijds een positieve indruk op me had gemaakt.

 

Wat bleek? Morgen precies 2 jaar geleden was de bijeenkomst van Brabant Meetings waar ik je kaartje heb gekregen en dat ik daarna heb voorzien van de opmerking: "leuke vent".

Mijn ervaring met jouw netwerkcapaciteiten is dus blijkbaar dat ik twee jaar en vele ontmoetingen later me jouw naam nog herinner. Daar wilde ik je even mee complimenteren.

 

Groeten

 

Karen

 

 

 

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Tja, als schrijver van het openingsstuk van dit topic, over samenwerken, kan ik je ook een eerder stuk laten lezen over "strategische allianties".

 

Je mag uit de uiteenlopende stellingen opmaken dat samenwerken een kunst is die niet iedereen verstaat.

 

In de lijst van vieze woorden:

 

Strategische Allianties

 

Strategische allianties: volgens de definitie is dat een vorm van samenwerking tussen twee of meer partijen waarbij de krachten van die partijen gebundeld worden. Bij voorkeur zijn de krachten van de partijen gelegen in verschillende disciplines en krijgt iedere participant meer terug dan hij investeert (de zgn. Win-Win situatie). Een theoretisch voorbeeld: de heer Willie Poorten van Macrosoft ontwikkelt een nieuw besturingssysteem voor computers. Hij heeft veel verstand van software-ontwikkeling, maar minder van distributie. Om zijn software te distribueren maakt hij afspraken met computerfabrikanten, dat zij zijn software meeleveren bij nieuwe computers. Voor Willie is het voordeel, dat iedereen zijn software gaat gebruiken, zonder dat hij daar veel aan hoeft te doen. Voor de computerleveranciers is het belangrijk dat de klanten wat kunnen doen met hun computer. Zie hier het schoolvoorbeeld van een strategische alliantie.

 

Met dit droomvoorbeeld in gedachten zoeken veel particuliere ontwikkelaars van nieuwe producten en technieken aansluiting bij gevestigde partijen. Stel, u heeft een revolutionaire techniek voor datacompressie ontwikkeld. U kunt vele gesprekken tegelijk over één analoge telefoonlijn voeren. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in de bestaande voorzieningen nodig. Een klein kastje van 35 gulden volstaat. U hoeft alleen wat laatste tests te doen en het kastje in productie te nemen. Helaas heeft u geen geld meer. Met in uw achterhoofd de droom van de strategische alliantie klopt u aan bij een groot telecom-bedrijf. Zij hebben tenslotte veel baat bij het door u ontwikkelde product. Als zij nu de laatste 1,5 ton op tafel leggen, worden zij partner in de onderneming en kunt u het product afmaken. Als dat geen win-win is….

 

Vergeet het maar. Strategische allianties tussen particuliere ontwikkelaars en gevestigde partijen komen in Nederland niet voor. Mijn goede vriend Ben noemde die dingen vijf jaar geleden al "onduidelijke afspraken met de verkeerde partijen". Inmiddels heb ik enkele honderden startende ondernemers gesproken. Ik heb wel 300 voorstellen voor strategische allianties gezien. Allemaal zeer interessant. In theorie voldeden al deze voorstellen aan de criteria: win-win en bundeling van krachten. De besprekingen hebben de betrokken ondernemers zeer veel tijd gekost en HELEMAAL NIETS opgeleverd. Ik ken slechts één geval waar het daadwerkelijk tot een samenwerking gekomen is die voor alle partijen goed uitpakte. Eén geval op de 300. Eigenlijk een schande. Wat blijkt nou: als je als particuliere partij samenwerking zoekt met een grote partij, vraag je hun te investeren in jouw toekomst. Dat doen ze niet. Ze investeren alleen in hun eigen toekomst. Dat hun toekomst en die van jou in elkaars verlengde liggen, zien ze niet.

 

Vrij kortzichtig natuurlijk, maar het is niet anders. Als leverancier of als afnemer kun je prima afspraken met hen maken, maar als "partner" zijn de gevestigde bedrijven volstrekt ongeschikt. Een groot bedrijf heeft maar één belang en dat is het eigen belang.

 

Dus verdoe je tijd niet met het nastreven van strategische allianties. Als je de rekening niet kunt betalen willen ze je niet hebben. In eerste instantie is iedereen geïnteresseerd in je voorstellen, ze willen alles weten. Het kost je vier maanden om er achter te komen dat ze niet over de brug zullen komen en die periode had je beter kunnen gebruiken door met een serieuze partner te onderhandelen. Met een beetje pech ben je ook nog je ideeën kwijt.

 

Je zult je product of techniek helemaal zelf uit moeten ontwikkelen en op de markt brengen, met partijen die jouw passie delen. Meestal zijn dat particulieren of kleine bedrijven waar de directeur ook eigenaar is. Daar weet je tenminste wie je voor je hebt en kan je afspraken maken. Van de gevestigde orde hoef je niets te verwachten.

 

Beuk van de Vecht

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Stevige stelling, samenwerken werkt niet.

 

Heel veel samenwerkingsinitiatieven lopen vast na veel overleg en uiteindelijk gaan partijen na een langdurige verkenningstocht ongemerkt uit elkaar. Afspraken worden vager en na verloop van tijd komen gesprekspartners elkaar weer tegen op een netwerkborrel en beide hebben zin om de ander te ontlopen.

 

Hoe komt dit?

 

Er zijn volgens mij een aantal redenen:

1. De partners hebben dezelfde competenties en interesses en vullen elkaar dus niet aan. (Heel gezellig, prima contact maar geen resultaat)

2. De partners hebben beiden andere doelen en de doelen zijn niet goed naar elkaar uitgesproken. (Vaak grote frustratie bij realisatie)

3. Het niveau van de samenwerking is te snel te diep.

 

Wat kan je doen om het te voorkomen?

1. Werk eerst zeer concreet samen aan een klein proefproject. Het liefst op operationeel niveau. Zo heb je allebei snel resultaat, hetgeen positief stemt.

2. Ken je eigen sterktes en zwaktes, en welke cappaciteiten je bij een ander wil vinden (je moet een hekel kunnen hebben aan het gedrag van samenwerkingspartners)

3. Weet wat je doelen zijn, richt je hierbij op jouw kernwaarden, en zorg dat je hierop overeenstemming met je partner hebt.

 

Er moet voor beide partijen winst te halen zijn.

 

 

Mooi, dat is dan ook weer opgelost.... ;D Of zijn we nog iets vergeten? ???

Link naar reactie
 • 0

Ja, er ontbreekt nog wat aan:

 

1 Overschatting van elkaars competenties.

 

2 Het ontbeken van de juiste competenties terwijl de verwachting is dat de ander deze heeft.

 

3 Gebrek aan communicatie.

 

4 Gebrek aan inzicht in hoe die ander(en) werkelijk denkt.

 

Mijn ervaring is dat samen-werken aan iets moois een heel groot goed is maar ook een van de lastigste manieren om te ondernemen. Een mix van die 2 maakt het een stuk eenvoudiger.

 

Bedenk wat je wilt. Zet hier de contouren van op papier. Zoek je de juiste partijen erbij. Spreek een gezamenlijk verdienmodel af.

Hiermij blijf je zelf aan het roer en ben je toch aan het samen-werken.

 

René

 

Serendipity: datgene wat op je pad komt en je verder brengt op de weg des levens.

 

Serendipity

Link naar reactie
 • 0

Mag ik mij voorstellen, daar gaat netwerken toch over.

Al met al hou het kort, Mensen praten graag over zichtzelf.

Maar laat de ander praten, halen wij er wel de echte zaken uit.zo werkt dat bij ons op kantoor (advocaten lantoor) Kortom laat een ander over zichzelf praten onderscheiden wij de hoofdzaken van bijzaken.

 

verwijten en promotie van eigen diensten geschrapt (/edit>

Met vriendelijke groet,

 

Vincent

 

Link naar reactie
 • 0

Mag ik mij voorstellen, daar gaat netwerken toch over.

 

Nou nee, daar gaat netwerken nou juist niet over :-\

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Mijn stelregel: geen samenwerking aangaan met een partij die 5 tot 10 keer groter is in omzet of aantal mensen, tenzij het product van de kleinere partij echt uniek en goed beschermd is.

 

Risico voor de grote partij: de paar essentiële medewerkers bij de kleine partij vertrekken met al hun kennis: de door jou gekochte waarde is weg. Is overigens te regelen met aanvullende bepalingen in het contract.

 

Risico voor de kleine partij: de grote partij vindt jouw inbreng niet meer zo belangrijk, vindt een andere partner en legt jouw idee op de plank. Oplossing: geen exclusiviteit afspreken of anders overeenkomen dat als de verkooptargets niet gehaald worden, de exclusiviteit vervalt.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Alfred,

 

Leuk dat je deze discussie na 5 jaar nog een keertje ophaalt en daar je stelling aan toevoegt. Maar wat vind je van de eerder geponeerde stellingen? Jouw expert visie daarop interesseerd mij wel.

 

Groeten,

Nils

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 141 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...