Ga naar inhoud
 • 0

Zakelijk conflict ('intake-uren' en te factureren uren (regiebasis))

Newbee     3 1

Beste mensen,

Sinds een dik jaar ben ik ondernemer en lever ik variërende diensten. Van reparaties/revisies van machines, vervaardiging van meubels maar ook renovaties van badkamers. Deze forumpost heeft verder betrekking tot de renovaties van badkamers. Ik werk hierbij altijd op regiebasis, omdat het van te voren lastig te bepalen is wat je zult tegen komen zodra je de oude materialen verwijderd. Dit spreek ik ook altijd duidelijk uit naar de klant. Kwaliteit is voor mij het allerbelangrijkste en dat kan alleen maar geleverd worden als er voldoende tijd aan besteed wordt. Desondanks geef ik nagenoeg altijd een indicatie van de kosten met daarbij de nadrukkelijke boodschap dat het om een indicatie gaat. Ik reken een uurtarief van €32,50 exclusief BTW wat gezien de markt en kwaliteit, laag is. Ook reken ik geen voorrijkosten. Dit doe ik ter compensatie van mijn gebrek aan ervaring met unieke situaties. In sommige projecten zitten namelijk nog leermomenten voor mij. Het geeft mij een prettig gevoel dat ik voor dergelijke zaken wat meer tijd te besteden heb, terwijl het voor de klant niet onredelijk duur wordt. Ook dit spreek ik duidelijk uit en wordt altijd positief ontvangen.

 

Afhankelijk van de complexiteit en geschatte duur van de werkzaamheden vindt er wel of niet een 'intakegesprek' plaats. Is daar een ander woord voor in bouwwereld? Ik heb namelijk op ‘intake’ gezocht, maar vond dat in ieder geval niet in die combinatie. Een gehele badkamerrenovatie (>80 uur) betekend vanzelfsprekend een intake gesprek, terwijl de vervanging van een badmeubel + spiegel (+/- 7 uur) veelal prima telefonisch in combinatie met WhatsApp voor te bereiden is. Dit scheelt mij tijd en de klant geld. In dit laatste zit tevens één van de vragen.

 

Als ik ergens heen ga om een renovatie klus te bespreken (intakegesprek) en ik neem de klus niet aan, ongeacht de reden, dan reken ik hier niets voor. Als ik de klus echter wel aanneem, dan plaats ik de gespendeerde tijd van het intakegesprek wel op de uiteindelijke factuur. Deze is dan ook zichtbaar op de factuur en is niet verstopt in de andere uren. Hierover heb nooit klachten ontvangen, ondanks dat ik nooit expliciet heb uitgesproken dat ik dat in rekening zou brengen. Ik vond het redelijk om het in rekening te brengen, maar vraag mij nu af of dat wel zo is.

 

Mijn eerste vraag is concreet:

Zijn er wetten/richtlijnen die de facturering van het intakegesprek bepalen?

 

Dan nu het volgende. Ik ben benaderd door een klant om voor hem een toiletombouw en badombouw te realiseren. Hiervoor ben ik langs geweest voor het bespreken van de werkzaamheden (intake gesprek). Alles opgemeten en de benodigde materialen bepaald (1 uur). Vervolgens door de werkwijze van de klant en andere betrokkenen nogmaals langs geweest op zijn verzoek, wederom alles gemeten aangezien vaklieden voor mij fouten hadden gemaakt en deze diende nu opgelost te worden (1,5 uur besteed). Hierna heb ik de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden geschat op 15,5 uur. Na het aanvaarden van de indicatie ben ik nogmaals langs gekomen op zijn verzoek, want er waren wederom dingen veranderd (1 uur).

 

Kortom nog voor de werkzaamheden gestart te hebben had ik al 3,5 uur (1+1,5+1) besteed, nog los van alle tijd die ik thuis besteed heb om oplossingen te zoeken voor de situaties.

 

Uiteindelijk ben ik de werkzaamheden gestart en deze vielen door omstandigheden tegen. De klant vroeg op enig moment hoeveel uren ik al gespendeerd had, waarop ik aangaf 18 uur (14,5 werkuren + 3,5 uur van het voorgenoemde) en verwachtte er nog 6 uren te moeten spenderen. Hierover ontstond een discussie. Ik heb aangeboden de werkzaamheden af te ronden volgens de afspraken die er ten tijde van de indicatie waren + 10% extra (bron), aangezien ik erkend had dat ik beter had kunnen aangeven dat het langer zou gaan duren. Ook duidelijk aangegeven dat alle extra’s die er gaande weg bij bedacht waren, niet uitvoerbaar waren voor die prijs. Klassiek geval van de aannemer terroriseren met veranderingen, maar geen begrip voor uitloop van de werkzaamheden. Kortom de totaalprijs zou dan 15,5 uur + 10% + 3.5uur = 20,55 uur worden.

 

De klant heeft er desondanks voor gekozen om de situatie te laten escaleren. Aanvankelijk aanvaarde hij mijn voorstel en afgesproken de werkzaamheden de eerst volgende dag af te ronden. De volgende dag kreeg ik echter een bericht waarin hij aangaf dat er sprake was van een bouwstop en dan konden wij tevens even bepalen wanneer ik ‘eventueel’ weer terug zou komen. Hierbij gingen bij mij de alarmbellen al rinkelen. Ik heb echter de klant een week met rust gelaten, waarna ik opnieuw contact zocht. Uit het gesprek bleek dat hij de werkzaamheden inmiddels had laten uitvoeren door iemand anders, mijn uurtarief was namelijk te hoog. Er is niemand om mij heen die minder dan €32,50 excl. BTW rekent, tenzij dat zwart werk is, wat hij mij aanvankelijk ook aanbood.

 

Kortom de klant heeft er willens en wetens voor gekozen om onze afspraak teniet te doen en de afgesproken werkzaamheden te laten uitvoeren door iemand anders tijdens de zelfverzonnen bouwstop. Nu meent hij dat hij maar 10 uur hoeft te betalen op basis van de uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van de indicatie. Daarnaast ontkent hij zelfs dat ik er drie keer geweest ben alvorens de werkzaamheden te starten. Hierover hoeven we echter niet te discussiëren want ik heb letterlijk van alles bewijs (zwart op wit).

 

Mijn tweede vraag is wat ik nu kan factureren?

 

Als ik het wetboek raadpleeg vind ik het volgende:

 

BW7

Artikel 757

1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, dan is de aannemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is de aannemer gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 764 lid 2.

2 Bevond de zaak zich echter in het geval, bedoeld in het vorige lid, onder de aannemer, dan is de opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, tenzij het tenietgaan of verloren raken aan zijn schuld was te wijten, in welk geval het vorige lid onverminderd toepassing vindt.

 

Artikel 764

1 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

2 In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de aannemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het gehele werk zou hebben gemaakt.

 

Het lijkt mij gezien de omstandigheden dat er sprake is van artikel 757 en vervolgens artikel 764 Lid 2.

 

Naar mijn inziens kan ik dan ook de 15,5 uur + 10% in rekening brengen, verminderd met de materialen die ik nu niet kan plaatsen. Klopt dit? Het deel ‘winst’ in Lid 2 vind ik er vrij vreemd. Er is toch al sprake van winst met je normale uurloon, anders kun je immers niet rondkomen?

 

De 3,5 uur besteed aan intakegesprek en tweemaal meten op het verzoek van de klant vielen buiten de indicatie van de kosten. Het intakegesprek hierin is nog discutabel gezien mijn eerste vraag, de overige 2,5 uur lijkt mij toch vanzelfsprekend dat dit betaald dient te worden door de klant los van de indicatie van de kosten?

 

Mijn excuses voor het lange bericht, ik wilde graag volledig zijn. Men zal vast denken dat dit onredelijk veel tijd kost gezien de baten, ik wil echter graag correct zijn in deze situatie en er vooral lering uit trekken voor de toekomst. Het beter communiceren bij uitloop van de werkzaamheden pas ik al toe. Ook overweeg ik het laten opmaken van algemene voorwaarden om zo duidelijker te formuleren wat er wederzijds verwacht wordt en verwacht kan worden.

 

Bedankt alvast voor jullie tijd!

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator     8,9k 9 862
(aangepast)

Welkom op HL en inderdaad een uiteenzetting van een situatie waar ik bij het lezen mijn adem niet zolang in kon houden. 

 

Ik heb het misschien gemist,  maar is er bij het aangaan van de overeenkomst gehandeld volgens algemene voorwaarden die van toepassing waren?

 

Edit: ik lees in de slotzin dat er geen algemene voorwaarden van toepassing zijn en begin voorzichtig tot de conclusie te komen dat er wellicht wel een overkomst is aangegaan,  maar dat er over en weer op nog wat puntjes geen duidelijke wilsovereenstemming bestaat. 

 

Ik zou zeggen,  neem je verlies,  zie het als leergeld, ga als de bliksem goede AV opstellen en maak overeenkomsten zo concreet mogelijk. En voor een intake,  of hoe je het ook noemt,  geld  vragen vind ik een beetje raar,  je hebt gewoon informatie nodig om te weten wat er bij een klus komt kijken.  Dat is eerder acquisitie, c.q. adviseren of  offeeren, dat moet je gewoon vrijblijvend doen naar mijn bescheiden mening. 

aangepast door Hans van den Bergh

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,2k 123

Ik weet niet hoe het in de bouwwereld normaal werkt, maar meestal is een kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend. Inmeten valt naar mijn mening echter niet onder een kennismakingsgesprek, al is dat waarschijnlijk wel iets wat je moet doen voordat je een offerte kunt maken. Klanten verwachten meestal dat alles wat gedaan wordt voordat de overeenkomst getekend is gratis is, tenzij je dat heel duidelijk anders communiceert.

 

Ook bij mij bedenkt de klant tijdens het bouwproces regelmatig nieuwe dingen die niet afgesproken waren. Op zo'n moment stuur ik een mailtje terug dat dit geen probleem is, maar dat het wel X extra kost en of ze daarmee akkoord gaan. Ik implementeer die extra dingen pas als ik een mailtje terug heb voor akkoord. Let wel: een mailtje. Schriftelijk dus. Maar ja, dan moet in de eerste overeenkomst natuurlijk wel duidelijk en ondubbelzinnig zijn omschreven welke werkzaamheden en materialen je voor de afgesproken prijs verzorgt zodat daar geen discussie over kan ontstaan.

 


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 6 444
1 uur terug, Richard O. zei:

Mijn tweede vraag is wat ik nu kan factureren?

(...)

De 3,5 uur besteed aan intakegesprek en tweemaal meten op het verzoek van de klant vielen buiten de indicatie van de kosten. Het intakegesprek hierin is nog discutabel gezien mijn eerste vraag, de overige 2,5 uur lijkt mij toch vanzelfsprekend dat dit betaald dient te worden door de klant los van de indicatie van de kosten?

 

Je kunt factureren wat je bent overeengekomen. Zo te lezen lijk je alleen de uitvoering te zijn overeengekomen, niet het intakegesprek en het meten.  Voor jou is het misschien "vanzelfsprekend dat dit betaald dient te worden", voor een ander misschien "vanzelfsprekend dat dit onder service valt".


Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,6k 305
2 uur geleden, Richard O. zei:

Ik reken een uurtarief van €32,50 exclusief BTW wat gezien de markt en kwaliteit, laag is.

 

1 uur geleden, Hans van den Bergh zei:

Dat is eerder acquisitie, c.q. adviseren of  offeeren, dat moet je gewoon vrijblijvend doen naar mijn bescheiden mening. 

 

uurtarief met 10% verhogen dan kan je de intake gratis doen.

 

En misschien toch maar op offertebasis werken, Neem aan dat je lang genoeg bezig bent om werkzaamheden op tijd in te schatten. En meerwerk tijdens het werk duidelijk aangeven en vastleggen voordat je er aan begint.

 

En idd soms heb je klussen waar je een stukje verlies op moet nemen. Dat is vaak beter dan een hoop gezeur.

Link naar reactie
 • 0
3 uur geleden, Richard O. zei:

Als ik de klus echter wel aanneem, dan plaats ik de gespendeerde tijd van het intakegesprek wel op de uiteindelijke factuur. Deze is dan ook zichtbaar op de factuur en is niet verstopt in de andere uren. Hierover heb nooit klachten ontvangen, ondanks dat ik nooit expliciet heb uitgesproken dat ik dat in rekening zou brengen. Ik vond het redelijk om het in rekening te brengen, maar vraag mij nu af of dat wel zo is.

Dat zou ik dan wel in de offerte vermelden.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161
8 uur geleden, Richard O. zei:

Beste mensen,

Uit het gesprek bleek dat hij de werkzaamheden inmiddels had laten uitvoeren door iemand anders, mijn uurtarief was namelijk te hoog. Er is niemand om mij heen die minder dan €32,50 excl. BTW rekent, tenzij dat zwart werk is, wat hij mij aanvankelijk ook aanbood.

 

Dit is geen reden voor het afbreken van een opdracht.

Heb je dit op papier.

Je kan de bestede uren in rekening brengen, zoals overeengekomen, gederfde inkomsten, dus de uren die je nu misloopt omdat het werk is afgebroken.

Breng geen uren in rekening die je niet vooraf bent overeengekomen, doe dat ook nooit weer. Ook geen 10%
 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Bij mij is een kennismakingsgesprek gratis, maar het doel van dat gesprek is dan ook echt kennismaking. Het project zal ter sprake komen om te bepalen of ik de geschikte leverancier ben, maar ik ga tijdens die intake niet al werk zitten doen. Opmeten lijkt me werk.

 

(Nu wordt die soep natuurlijk niet altijd zo heet gegeten. Een nauwkeurige meting van alles wat gemeten moet worden voor je aan de slag kan, lijkt me werk. Even de rolmaat tevoorschijn halen om te bepalen of een standaardmaat badkuip wel in een kleine ruimte gaat passen, lijkt me dat niet.)

 

Een tarief is een signaal. Als jij een lage prijs rekent, dan kan dat op de klant overkomen als dat het werk wel niet van topniveau zal zijn. En waar je verwacht dat de klant dan wat toegeeflijker zal zijn, is in mijn ervaring het tegenovergestelde vaak het geval en gaat er op elke slak zout worden gelegd. Ik onderhandel daarom ook al jaren niet meer over mijn tarief. Als klanten minder willen betalen, moeten ze een ander inhuren.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161
Op 4-11-2019 om 12:50, Richard O. zei:

ondanks dat ik nooit expliciet heb uitgesproken dat ik dat in rekening zou brengen. Ik vond het redelijk om het in rekening te brengen, maar vraag mij nu af of dat wel zo is.

 

Mijn eerste vraag is concreet:

Zijn er wetten/richtlijnen die de facturering van het intakegesprek bepalen?

 

Bedankt alvast voor jullie tijd!

Er zijn wetten en richtlijnen, je mag datgene in rekening brengen wat je vooraf overeenkomt.

Je bezuinigt op je uurtarief, brengt m.i. een lage inschatting van de kosten. Nu ga je er overheen, je brengt de "intake kosten"  in rekening, en de extra uren, niet vooraf aangekondigd. De klant voelt zich m.i. besodemieterd, maar dat is puur op wat ik lees.

Je uurtarief wat hoger, geen verborgen kosten in rekening brengen, eerder communiceren met de klant over uitloop van de inschatting.

Geen dank, ondanks dat het nooit expliciet uitgesproken is, zullen we deze adviezen in rekening brengen. :partying-face::smiling-face-with-sunglasses:
 

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     7,4k 25 1345

Branko met deze reactie onderstreep je precies waar RiVe voor wil waarschuwen, wees altijd duidelijk en doe alleen wat je overeengekomen bent..

 

Als je niet bent overeengekomen dat er betaald moet worden voor een intake moet je dat ook niet later alsnog doen.

Stel je voor dat het op HL zo ging als RiVe nu doet.. :slightly-smiling-face: Het is nooit besproken maar je bedankt me voor het advies dus was het een waardevol advies en voor waardevolle dingen moet je betalen..

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 1

Goedemiddag allemaal,

Allereerst hartelijk dank voor jullie reacties, aanvankelijk niet allen even begripvol, maar daar het gaat het natuurlijk niet om, ze zijn er echter wel erg leerzaam.
 

Het conflict is inmiddels afgerond zonder tussenkomst van derden (behalve jullie dan), met een factuur van 14,5 uur en de volgende boodschap:

 

Quote

 

Inmiddels heb ik de zaken uitgezocht en het blijkt dat ik alleen maar kan factureren wat overeengekomen is. Kortom ik had duidelijker moeten zijn dat ik niet tot drie keer toe gratis langs zou komen alvorens de daadwerkelijke werkzaamheden te verrichten. Dit is een leermoment voor mij, aangezien het voor mij logischerwijs niet gratis was, terwijl jij het waarschijnlijk als service zag. Deze 3,5 uur heb ik dan ook niet in rekening gebracht. Verder blijkt het inderdaad dat jij het werk niet had mogen afbreken en mits je dat zou doen zonder geldige redenen, voor het gehele werk zou moeten betalen. Het gehele werk is 15,5 uur. Ik breng echter alleen maar de uren in rekening die ik er daar ter plekke aan besteed heb gedurende de twee dagen, 14,5 uur dus. Tot slot heb ik alleen de bouwmaterialen in rekening gebracht die nu geplaatst zijn. De andere materialen die ik voor jou heb aangeschaft, heb ik terug moeten brengen.

 

Ik heb in dit proces fouten gemaakt, namelijk eerder communiceren over uitloop van de werkzaamheden en uren noteren die niet overeengekomen zijn. Beide heb ik erkend en daar inmiddels ook naar gehandeld. Evengoed heb jij fouten gemaakt door te spreken over een bouwstop, terwijl je ondertussen de werkzaamheden hebt afgerond buiten mij om. Dit is niet toegestaan. Ik verwacht dan ook hetzelfde van jou, dat je dit erkend en de consequenties daarvan aanvaard.

 

Ik ga hier verder niet meer over discussiëren en verwacht dan ook dat je de factuur voldoet binnen de gestelde betalingstermijn.

 De klant heeft betaald en daarmee is de zaak afgedaan.

 

 

Link naar reactie
 • 1
Newbee     3 1

Om vervolgens nog even te reageren op een aantal reacties van jullie:
 

Op 4-11-2019 om 13:22, Bob de webbouwer zei:

Ik weet niet hoe het in de bouwwereld normaal werkt, maar meestal is een kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend. Inmeten valt naar mijn mening echter niet onder een kennismakingsgesprek, al is dat waarschijnlijk wel iets wat je moet doen voordat je een offerte kunt maken. Klanten verwachten meestal dat alles wat gedaan wordt voordat de overeenkomst getekend is gratis is, tenzij je dat heel duidelijk anders communiceert.

 

Vaak is een intakegesprek een combinatie van kennismaking, verzamelen van informatie, wat grove metingen en foto's, maar omdat het een bouwproces is en men in een vrij vroeg stadium al vakmensen zoekt, terwijl het huis er nog niet eens staat of andere vaklieden niet doen wat er afgesproken is, is maar één keer meten best risicovol.

 

Inmiddels beperk ik mij tot eenmaal langskomen, verzoek ik meer betrokkenheid van de klant qua aanreiken van informatie, breng ik een offerte uit en vanaf dat moment begint de meter te lopen. Het intakegesprek is daarmee nu dus gratis.

 

Op 4-11-2019 om 14:03, Ron van der Kolk zei:

Je kunt factureren wat je bent overeengekomen. Zo te lezen lijk je alleen de uitvoering te zijn overeengekomen, niet het intakegesprek en het meten.  Voor jou is het misschien "vanzelfsprekend dat dit betaald dient te worden", voor een ander misschien "vanzelfsprekend dat dit onder service valt".

 

Dat is mij inmiddels heel duidelijk geworden inderdaad. De één beredeneerd uit de goedheid van mensen, de ander uit grenzeloze service. Duidelijke communicatie en geen aannames meer!

 

Op 4-11-2019 om 14:56, henkh zei:

En misschien toch maar op offertebasis werken, Neem aan dat je lang genoeg bezig bent om werkzaamheden op tijd in te schatten. En meerwerk tijdens het werk duidelijk aangeven en vastleggen voordat je er aan begint.


Eigenlijk niet, er zitten nog steeds wel veel nieuwe dingen bij. Desondanks zal ik dat in de toekomst wel doen. Dan maar ietsjes ruimer inschatten of een keertje verlies nemen, het biedt in ieder geval meer duidelijkheid voor beide partijen.

 

Op 4-11-2019 om 21:59, RiVe zei:

Je kan de bestede uren in rekening brengen, zoals overeengekomen, gederfde inkomsten, dus de uren die je nu misloopt omdat het werk is afgebroken.

Breng geen uren in rekening die je niet vooraf bent overeengekomen, doe dat ook nooit weer. Ook geen 10%


Toegepast in de oplossing van het conflict, zoals hierboven omschreven!

 

Op 5-11-2019 om 13:47, Branko Collin zei:

Een tarief is een signaal. Als jij een lage prijs rekent, dan kan dat op de klant overkomen als dat het werk wel niet van topniveau zal zijn. En waar je verwacht dat de klant dan wat toegeeflijker zal zijn, is in mijn ervaring het tegenovergestelde vaak het geval en gaat er op elke slak zout worden gelegd. Ik onderhandel daarom ook al jaren niet meer over mijn tarief. Als klanten minder willen betalen, moeten ze een ander inhuren.


Dat omschrijft herken ik inderdaad in het gedrag van mensen. Ik heb er destijds bij het bepalen van mijn uurtarief niet bij stil gestaan. Voor nieuwe klanten reken ik inmiddels een hogere uurprijs. Over een totaal prijs heb ik echter nog nooit onderhandeld, dan mag een ander het inderdaad uitvoeren.

 

Op 5-11-2019 om 19:45, RiVe zei:

Geen dank, ondanks dat het nooit expliciet uitgesproken is, zullen we deze adviezen in rekening brengen. :partying-face:


Haha top dit! Fijn dat Collin er ook moeite mee heeft. De boodschap is daarmee duidelijk!

Nogmaals hartelijk dank voor alle adviezen, nagenoeg allen heb ik toegepast of zal ik in de toekomst toepassen.
 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 149 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.