Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Norbert Bakker

Internetconsultatie Wet Minimumbeloning Zelfstandigen & Zelfstandigenverklaring

Recommended Posts

Quote

 

De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen.

 

Daarom doet de regering een voorstel voor twee maatregelen:

 1. Minimumtarief van €16,-
 2. Zelfstandigenverklaring

 

Consultatie gegevens

Publicatiedatum  28-10-2019

Einddatum consultatie 09-12-2019

 

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zelfstandigen, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers.

 

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het minimumtarief zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijd werken, door te voorkomen dat ze tegen te lage tarieven (moeten) werken.Werkenden en hun werkverstrekkers krijgen – onder bepaalde voorwaarden - op voorhand de zekerheid dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking. Ze krijgen daarnaast zoveel mogelijk zekerheid ten aanzien van de arbeidsrechtelijke gevolgen.

 

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting opgesteld voor het minimumtarief en een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting voor de zelfstandigenverklaring voor. Deze wetteksten zullen samengevoegd worden tot één wetsvoorstel. Het algemene deel van de memorie van toelichting op beide maatregelen is wel samengevoegd tot één stuk. U kunt reageren op alle onderdelen.

 

 

Alle info en downloads van de voorstellen vind je hier

 

Geef hier je reactie op deze consultatie

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het aantal reacties op de internetconsultatie valt nog wat tegen. 

Op twitter is daarom de actie #komopvoorzzp-dag ontstaan met een omroep aan iedereen om te reageren op de internetconsultatie (en eerder dan 20-11  mag uiteraard ook!) 

 

image.thumb.png.57646104c0245d41eaea3535f4bdfd50.png


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moet ik mijn tractor al gaan poetsen en weer uit de winterstalling halen?

 

en ik heb ook nog wel 5000 nietjes liggen die ik op de snelweg kan strooien uit protest..

#boekhouderszijnhetookzat

Share this post


Link to post
Share on other sites

De overheid moet ook niet zo moeilijk doen met internetconsultaties. 

Ze bereiken zo vrijwel niemand en je zou bijna denken dat ze dat bewust doen :flushed-face:

 

Wil je als overheid zelfstandigen écht bereiken en vragen om hun mening dan moet je alle overheidssites, alle sites van landelijke dagbladen en op sites van speld en dumpert een prominente button plaatsen die mensen prikkelt en aanzet tot reactie. 

 

Deze bijvoorbeeld: 

image.png.1827d1a7068ca018e5f1ad658e3851af.png


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leuk.

Het voorstel is dus dat we dadelijk verplicht worden om vooraf een gedetaileerde offerte uit te brengen. En achteraf dient een complete urenspecificatie op de factuur te worden afgedrukt...

 

Quote

Artikel 9 Verplichtingen zelfstandige

 

1. De zelfstandige is verplicht:

a. voor het sluiten van de overeenkomst ter uitvoering waarvan de arbeid wordt verricht en voor aanvang van de arbeid, de opdrachtgever een schriftelijk en gespecificeerd overzicht te verstrekken waarin is vermeld:

1°. het totaal te verwachten bedrag voor de werkzaamheden exclusief omzetbelasting;

2°. de te verwachten direct aan de opdracht toe te rekenen kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a;

3°. de te verwachten direct aan de opdracht toe te rekenen tijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b; en

4°. de te verwachten arbeidsbeloning per uur; en

b. de opdrachtgever telkens uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeid is verricht, een factuur te verstrekken met een overzicht over die maand van:

1°. het totaal betaalde of te betalen bedrag voor de werkzaamheden exclusief omzetbelasting, en

2°. direct aan de opdracht toe te rekenen kosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, waarin die kosten zijn uitsplitst per kostensoort;

3°. direct aan de opdracht toe te rekenen tijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, waarin die tijd, per dag waarop de arbeid is verricht, per uur wordt gespecificeerd waarbij de locatie wordt vermeld waar de arbeid is verricht; en

4°. de arbeidsbeloning per uur;

c. de opdrachtgever uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeid eindigt, een factuur te verstrekken met de gegevens, bedoeld in onderdeel b, en waarin de datum van aanvang en beëindiging van de arbeid is vermeld; en

d. in zijn administratie op te nemen:


Even een kleine klus voor een vast bedrag -zonder administratieve romslomp- doen is er dan dus niet meer bij...

Edited by Maxn

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Het aantal reacties op de internetconsultatie valt nog wat tegen. 

 

Tja, als je zo tegen mensen praat. Ik heb de kopregel een paar keer gezien, maar had geen moment de behoefte om eens te kijken.

 

Mensen Converseren Niet Met Kapitalen (let niet op mijn signatuur svp)

 

Wat is een internetconsultatie in hemelsnaam?

 

Kan HL dat hoekje niet verhuren aan de overheid...

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Maxn zei:


Even een kleine klus voor een vast bedrag -zonder administratieve romslomp- doen is er dan dus niet meer bij...

Daarbij loop je het risico op een verkapt dienstverband niet zo snel


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

Daarbij loop je het risico op een verkapt dienstverband niet zo snel

 

Maar goed, zullen ze alleen maar naar die gegevens kijken, als er een vermoeden van een verkapt dienstverband of onderbetaling is?

 

Of zullen ze ook in situaties waar dat overduidelijk niet speelt, toch er op toezien dat je je aan alle nieuwe administratieve regeltjes houd?

Kan me ook voorstellen dat ze het vermelden van een gedetaileerde urenspecificatie op elke factuur wel een mooi controlemiddel vinden bij andere zaken zoals checken of iemand aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek voldoet.

(Ja, ook niet declarable uurtjes die je aan je bedrijf besteed tellen mee. maar toch...)

En de verplichte vermelding van de locatie ook wel handig vinden voor het controleren van een eventuele kilometer registratie, etc.

Edited by Maxn

Share this post


Link to post
Share on other sites

En wat ga je doen als je iets niet tegen een uurtarief levert, maar voor een gehele prestatie, al dan niet inclusief inkoop van middelen om een opdracht te kunnen voltooien?

 

Zelfs als dat laatste geen factor is blijft het een lastig verhaal: Als ik iemand beloof een website met functionaliteiten x, y en z te leveren voor 1500 euro, en dat vervolgens ook doe zoals afgesproken, waarom zou ik dan uberhaupt iets met uren moeten specificeren voor die klant? Niet dat ik er 100 uur over ga doen voor een dergelijk bedrag om onder het voorgestelde minimum te komen, maar als iets fixed-price is ga ik niet ieder uurtje bijhouden voor een project: dat heeft voor mij geen zin en voor de klant ook niet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Benm zei:

maar als iets fixed-price is ga ik niet ieder uurtje bijhouden voor een project: dat heeft voor mij geen zin en voor de klant ook niet. 


Mee eens.

Alleen onder het voorstel riskeer je voor het niet bijhouden dan dus een bestuurlijke boete van max. 4k per overtreding...

 

Overigens alleen als zzp’er.

Ondernemers met personeel zijn uitgezonderd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eigenlijk wordt het werk in veel gevallen zo onmogelijk in sommige sectoren om aan te nemen...

Zo heb ik vrijwel altijd opdrachten die over meerdere locaties verspreid zijn, soms wel 12-15 adressen per dag. 

Theoretisch zou dus elk adres/ reistijd/km gespecificeerd moeten worden onder de nieuwe regels?

 

Dat is vrijwel onmogelijk, en gaat zeker niet vooraf specificeerbaar worden aan mijn opdrachtgevers omdat elk adres compleet andere tijden in beslag kunnen nemen wat niet vooraf inschatbaar is. 

Daarom werk ik ook op betaling per uur en factureer ik met totaal gewerkte uren per dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, j14 zei:

Theoretisch zou dus elk adres/ reistijd/km gespecificeerd moeten worden onder de nieuwe regels?


Als je die adresjes allemaal voor dezelfde opdrachtgever moet bezoeken dan moeten reistijd/reiskosten inderdaad gespecificeerd worden.

Bij verschillende opdrachten die je elk apart factureert hoeft dat niet (wel locatie, starttijd, eindtijd)

 

Quote

2. De volgende kosten worden in ieder geval beschouwd als direct aan de opdracht toe te rekenen kosten:
a. de kosten voor de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de opdracht; en
b. kosten voor vervoer in het kader van de opdracht, met uitzondering van de kosten, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel a.

3. Indien niet een bepaald bedrag is betaald voor het vervoer, bedoeld in het tweede lid onderdeel b, wordt het in artikel 3.17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde bedrag per afgelegde kilometer in aanmerking genomen.
4. Als materiaalkosten die direct zijn toe te rekenen aan de opdracht wordt het hoogste bedrag in aanmerking genomen van:
a. de inkoopprijs, exclusief niet op de zelfstandige drukkende omzetbelasting, van de voor de opdracht verbruikte materialen;
b. de aan de opdrachtgever gefactureerde prijs, exclusief omzetbelasting, van voor de opdracht verbruikte materialen.
5. De volgende kosten worden in ieder geval niet beschouwd als direct aan de opdracht toe te rekenen kosten:
a. kosten voor vervoer van en naar de vaste woon- of verblijfplaats en voor vervoer tussen bestemmingen van verschillende opdrachten;
b. acquisitie- en representatiekosten;
c. administratiekosten;
d. scholings- en studiekosten en kosten voor vakliteratuur;
e. verzekeringspremies, tenzij de verzekering enkel is afgesloten voor de opdracht;
f. kosten voor communicatie en communicatiemiddelen;
g. kosten gemaakt voor het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de zelfstandige, de overeenkomst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de zelfstandigenverklaring en van de zelfstandigenverklaring, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet op de zelfstandigenverklaring;
h. kosten voor bedrijfsmiddelen die voor meerdere opdrachten worden of zullen worden gebruikt; en
i. kosten voor de ontwikkeling van een dienst indien deze dienst voor meerdere opdrachtgevers wordt of zal worden verricht.
6. De volgende tijdseenheden worden in ieder geval beschouwd als direct aan de opdracht toe te rekenen tijd:
a. arbeidstijd die wordt besteed aan de voorbereiding en feitelijke uitvoering van die opdracht; en
b. tijd besteed aan vervoer in het kader van de opdracht, met uitzondering van de tijd, bedoeld in het zevende lid, onderdeel a.
7. De volgende tijdseenheden worden in ieder geval niet beschouwd als direct aan de opdracht toe te rekenen tijd:
a. tijd besteed aan vervoer van en naar de vaste woon- of verblijfplaats en aan vervoer tussen bestemmingen van verschillende opdrachten;
b. tijd besteed aan acquisitie en representatie;
c. tijd besteed aan administratie;
d. tijd besteed aan scholing, studie en vakliteratuur; en
e. tijd besteed aan opstellen en ondertekenen van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de zelfstandige, de overeenkomst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de zelfstandigenverklaring en van de zelfstandigenverklaring, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet op de zelfstandigenverklaring;
f. tijd besteed aan het ter beschikking krijgen van bedrijfsmiddelen die voor meerdere opdrachten worden of zullen worden gebruikt; en
g. tijd besteed aan de ontwikkeling van een dienst indien deze dienst voor meerdere opdrachtgevers wordt of zal worden verricht.
8. Indien tegelijkertijd direct aan de opdracht toe te rekenen kosten worden gemaakt voor of direct aan de opdracht toe te rekenen tijd wordt besteed aan meerdere opdrachten, worden die kosten of wordt die tijd evenredig verdeeld over het aantal bestaande en te verwachten opdrachtgevers waarvoor die kosten worden gemaakt of waaraan die tijd wordt besteed, waarbij gekozen kan worden voor een andere verdeling dan een evenredige verdeling over het aantal opdrachtgevers indien dit voortvloeit uit het feitelijke beslag op kosten of tijd voor de verschillende opdrachtgevers.

9. Indien direct aan de opdracht toe te rekenen tijd is besteed voor het sluiten van de opdracht, wordt die tijd geacht besteed te zijn op het moment dat voor het eerst na het sluiten van die opdracht direct aan de opdracht toe te rekenen tijd wordt besteed.
10. Direct aan de opdracht toe te rekenen kosten worden gemaakt op het moment dat deze betaald worden.
11. In afwijking in zoverre van het tiende lid, worden kosten voor vervoer geacht gemaakt te zijn op het moment dat het vervoer plaatsvindt.
12. In afwijking van het tiende en elfde lid worden direct aan de opdracht toe te rekenen kosten die betaald worden voor en kosten voor vervoer dat plaatsvindt voor het moment waarop voor het eerst direct aan de opdracht toe te rekenen tijd wordt besteed, geacht gemaakt te zijn op het moment waarop voor het eerst direct aan de opdracht toe te rekenen tijd is besteed.
13. In afwijking van het tiende en elfde lid worden direct aan de opdracht toe te rekenen kosten die betaald worden na en kosten voor vervoer dat plaatsvindt na het moment waarop voor het laatst direct aan de opdracht toe te rekenen tijd is besteed, geacht gemaakt te zijn op het moment waarop voor het laatst direct aan de opdracht toe te rekenen tijd is besteed.
14. Bij ministeriële regeling kunnen:
a. ten aanzien van de kostensoorten en tijdseenheden, bedoeld in het tweede en derde tot en met zevende lid, nadere regels worden gesteld, waaronder regels ten aanzien van de hoogte waarvoor die kosten in aanmerking genomen worden; en
b. in aanvulling op het tweede en derde tot en met zevende lid, kostensoorten en tijdseenheden worden bepaald die in ieder geval wel en in ieder geval niet worden beschouwd als direct aan de opdracht toe te rekenen kosten en tijd en kunnen hierbij nadere regels worden gesteld.

 

Edited by Maxn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 418 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept