Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
ARMAR.

Vraag over indexatie huur

Recommended Posts

Vraagje,  wij hebben nu 1 jaar een pand gehuurd en begrijpelijk dat er een nieuwe indexering komt voor 2020. Maar is het normaal als je een contract in dec 2019 voor huurprijs aangaat. En een indexering met terugwerkende kracht wordt berekend over  2018 & 2019 voor 2020. Bedragen zijn niet wereldschokkend maar kan dat !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

 • 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt over de huurperiode van 1 jaar € ---,--  zegge--- per jaar, exclusief omzetbelasting, vóór toepassing van artikel 4.5.
 • 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing.
 • 4.3 Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.
 • 4.4 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • 4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast overeenkomstig 17.1. t/m 17.4 algemene bepalingen.
 • 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 18 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: - de huurprijs; - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting.;

 

 

En dit is wat ik kreeg per mail eind November 2019

Betreft: Huurverhoging juli 2016

 

 

Geachte heer / mevrouw, Onder verwijzing naar de huurovereenkomst van bovengenoemd perceel, zal de huurprijs met ingang van 1 december 2019 worden herzien op basis van het prijs-indexcijfer van gezinsconsumptie (2015=100).

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het prijs-indexcijfer van de periode 08-2018 104,40 en dat van de periode 08-2019 107,37. Dit houdt in dat de nieuwe huurprijs als volgt moet worden berekend:

 

 

Edited by Roel J
Opmaak van punten 4.1 tm 4.6 aangepast tbv leesbaarheid

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuten geleden, Sunra. zei:

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het prijs-indexcijfer van de periode 08-2018 104,40 en dat van de periode 08-2019 107,37. Dit houdt in dat de nieuwe huurprijs als volgt moet worden berekend:

Weet je zeker dat de huur ook over 2018 verhoogt is?

 

Want dit is een redelijk normale gang van zaken. Ze pakken dan de huur van december 2018 en delen die door 104,40 (index 08-2018) en vermenigvuldigen het dan met 107,37 (basis 08-2019). Dat is een verhoging van 2,844% voor 2019. Het is dus normaal dat ze de index van 2015 als peil 100% pakken (omdat dat de laatst bekende CPI index-peil is). Maar de daadwerkelijke verhoging is dus alleen van december 2018 tot december 2019 gerekend. (ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk uitleg)

 

https://klaassenbv.nl/menuid/6639/content/huurindexering.html

 

Dus als je huur met 2,844% verhoogt is dan klopt het precies.

 

 

Edited by Rik ·

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuten geleden, Sunra. zei:

4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast overeenkomstig 17.1. t/m 17.4 algemene bepalingen.

Wat staat er in 17.1. t/m 17.4?

 

18 minuten geleden, Sunra. zei:

Onder verwijzing naar de huurovereenkomst van bovengenoemd perceel, zal de huurprijs met ingang van 1 december 2019 worden herzien

Da's wel opvallend, want volgens de overeenkomst wordt de huur voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oke,  Ron dat dacht ik dus ook, zoals ik al zei het is niet de hoofdprijs maar omdat wij hebben ingestemd met de huurprijs van 2019 en niet van 2018 en dat er jaarlijks geïndexeerd wordt dat wist ik wel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit is wat er  bij 17.1 t/m 17.4 staat Ron van der Kolk

 

De huurprijs wordt jaarlijks per januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2020 aangepast overeenkomstig 17.1. t/m 17.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 18 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: - de huurprijs; - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting.;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sunra,

 

Ron bedoelt wat zijn artikel 17.1 t/m 17.4 van de algemene voorwaarden? Die heb je niet meegestuurd. Ik ga ervan uit dat je gewoon een gestandaardiseerd contract hebt en dus de Algemene Huurvoorwaarden (https://roz.nl/roz-modellen/kantoorruimte/algemene-bepalingen-kantoorruimte-2015.pdf) hebt.

 

In 17.1 t/m 17.4 wordt inderdaad de huurwijziging besproken. Daar staat expliciet dat het indexcijfer van 4 maanden voor de wijzig en 16 maanden ervoor worden gebruikt voor de wijziging.

 

Op basis van de beperkte info en de aanname dat de 'model algemene voorwaarden' zijn gebruikt, is een indexatie van toepassing op 1 januari 2020 en dan met het indexatiecijfer van september 2019 ten opzichte van september 2018.


Wil je een ervaren ondernemer op speed-dial hebben als je tegen complexe problemen aanloopt bij het ondernemen? Advies en ondersteuning voor ondernemers en bedrijven bij o.a. conflicten, strategische samenwerkingen, waarderingen, acquisities, investeringen en overnames (via Newmatter).

 

De Kennisbank voor investeerders over investeren!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuten geleden, Sunra. zei:

zoals ik al zei het is niet de hoofdprijs maar omdat wij hebben ingestemd met de huurprijs van 2019 en niet van 2018 en dat er jaarlijks geïndexeerd wordt dat wist ik wel

Waar zie je dat er verhoogt is over 2018?

Ze verhogen de huur met een indexverhouding van 08-2018 tot 08-2019. Dit is redelijk normaal.

Hoeveel is de huur nu in werkelijkheid verhoogt?

 

En heb je nu een factuur gekregen over januari 2020?

Of heb je de verhoging ook al gekregen over de huur van december 2019?

 

(Normaal sturen ze de factuur op 1 december voor januari 2020 en dan zit die verhoging er uiteraard in.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

laat ik het zo zeggen ik ga 38,41 per mnd omhoog dus dit komt wel overeen met indexering 2018-2019 en ja ik heb hem al met ingang dec 19 gekregen maar daar ga ik nog even achtereen ivm opstelling contract

Share this post


Link to post
Share on other sites

mod comment

Vraag en reacties verplaatst van "Off topic" naar "Contracten en aanverwante onderwerpen" en titel verduidelijkt. 


Specialist in Arbeidsongeschiktheid (AOV / broodfonds / vangnetregelingen ) en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

Mijn nieuwste blog: "de verplichte AOV standaard verzekering nader bekeken"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 269 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept