Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
amDEwolff

btw verlegging bouwsector

Recommended Posts

Een uurtje of wat bladeren in de topics over btw-verlegging maakt de materie niet veel duidelijker voor mij. Ik begrijp dat voor de Belastingdienst de btw-verlegging historisch tot doel had het risico van schimmige koppelbazen uit te bannen; eigenlijk het mislopen van staatsinkomsten uit de landelijk gegenereerde totaalomzet. De gegeven uitleg op dit forum en op het grotere internet verwijst steevast naar a) relaties van hoofdaannemer en onderaannemer en b) bepaalde bedrijfstakken. Los van elkaar begrijp ik het meeste nog wel maar a+b in combinatie geeft onduidelijkheden.

 

Vraag1) 

Hoewel de bouw is een omvangrijk begrip is, maakt de Belastingdienst niet duidelijk wat zij precies verstaat onder 'bouw'. Wel worden de werkzaamheden in de bouw gedefinieerd waarvoor de verlegging geldt, namelijk 'nagelvastheid' van het onderhanden werk (mijn vrije omschrijving). Dit zou inhouden dat toegevoegde waarde aan het bouwwerk, die bij verwijdering niet leiden tot structurele beschadiging van het bouwwerk, niet vallen onder deze verleggingsregeling. Klopt deze definitie? Ik moet dit natuurlijk aan de Belastingdienst vragen maar die zijn dicht op zondag. Dus vraag ik het maar hier.

Vraag2)

Grotere projecten (zeker infrastructurele) kennen een hoofdaannemer. Deze heeft als belangrijke functie het project op koers en op tijdschema te houden. De gespecialiseerde onderaannemers doen feitelijk het werk.  Het kan niet zo zijn dat geen van die onderaannemers btw in rekening kunnen brengen omdat de Belastingdienst hen ziet als zodanig.  Mijn ervaring is dat de onderaannemer direct factureert aan de opdrachtgever en daarmee hoofdaannemer passeert. Financieel gezien zijn alle onderaannemers dan individueel even hoofdaannemer geworden. Gevolg daarvan is geen onnavolgbare keten van aannemers met hogerop die zwakke schakel, de koppelbaas. Dat is wat de Belastingdienst wilde voorkomen toch in de eerste plaats? Mede daarom vind ik dat de Belastingdienst zich bedient van een wat rammelde definitie van opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer, omdat er op haar site slechts enkele situaties worden geschetst waarin de gehanteerde definitie wel hout snijdt. Maar de realiteit van de markt is vele malen meer complex. Hoe zit dit nu precies met btw-verlegging in zo'n bouwproject?

Vraag3)

Een ondernemer die specifieke metaalproducten vervaardigt op de locatie van de opdrachtgever heeft waarschijnlijk niet de positie van onderaannemer. Deze ondernemer zou in het perspectief van de Belastingdienst derhalve een leverancier zijn, en deze ondernemer zal niet de btw verleggen. Hoe wordt de relatie belastingtechnisch wanneer de opdrachtgever ook weer een opdrachtgever heeft? Dit is heel vaak het geval natuurlijk. Degradeert de onderaannemende opdrachtgever dan tot hoofdaannemer en degene die de metaalproducten vervaardigt wordt die onderaannemer?  Dit komt niet uit de verf op internet noch op de site de Belastingdienst zelf. En dat laatste vind ik wel raar. 

 

Bedankt maurits

 

 

Edited by amDEwolff

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, amDEwolff zei:

Vraag1) 

Hoewel de bouw is een omvangrijk begrip is, maakt de Belastingdienst niet duidelijk wat zij precies verstaat onder 'bouw'. Wel worden de werkzaamheden in de bouw gedefinieerd waarvoor de verlegging geldt, namelijk 'nagelvastheid' van het onderhanden werk (mijn vrije omschrijving).

Uw gebruikte term "Nagelvastheid" is niet relevant.

De regeling geldt voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.

 

1 uur terug, amDEwolff zei:

Vraag2)

Grotere projecten (zeker infrastructurele) kennen een hoofdaannemer. Deze heeft als belangrijke functie het project op koers en op tijdschema te houden.

De grootte van een project is niet relevant ... Een enkel stopcontact aan laten aanleggen door een elektricien valt ook onder verleggen, als de aannemer dat niet zelf kan of wil doen.

 

1 uur terug, amDEwolff zei:

Vraag3)

Een ondernemer die specifieke metaalproducten vervaardigt op de locatie van de opdrachtgever heeft waarschijnlijk niet de positie van onderaannemer. Deze ondernemer zou in het perspectief van de Belastingdienst derhalve een leverancier zijn, en deze ondernemer zal niet de btw verleggen.

De verlegging omvat kosten van arbeid en gebruikte materialen.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, amDEwolff zei:

Een uurtje of wat bladeren in de topics over btw-verlegging maakt de materie niet veel duidelijker voor mij.

 

Theoretische vragen stellen zonder duidelijk aan te geven wat je voor activiteiten uitvoert, waar je naar op zoek bent en vooral het waarom, maken het lastig om goede en concrete antwoorden te geven op je vragen.

 

Daarom een paar concrete wedervragen:

1. Waarom ben je naar deze informatie op zoek; wat is het concrete probleem dat je wilt oplossen

2. Welke activiteiten voer je uit (of laat je uitvoeren) die mogelijk niet onder bouw zouden kunnen vallen

 

Quote

Het kan niet zo zijn dat geen van die onderaannemers btw in rekening kunnen brengen omdat de Belastingdienst hen ziet als zodanig. 

 

 3. Wat is daar het (of jouw) probleem mee? Je lijkt te suggereren dat die onderaannemers nadeel ondervinden? Zo ja, welk nadeel is dat volgens jou? 

 

1 uur geleden, amDEwolff zei:

Grotere projecten (zeker infrastructurele) kennen een hoofdaannemer. Deze heeft als belangrijke functie het project op koers en op tijdschema te houden. De gespecialiseerde onderaannemers doen feitelijk het werk

 

Je slaat hier een heel belangrijk aspect over: de hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de tijdige en correcte oplevering van een werk binnen een vooraf bepaald budget. De onderaannemers doen de uitvoering, maar het voornaamste risico en de aansprakelijkheid ligt bij de hoofdaannemer. 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Norbert Bakker zei:

 

Theoretische vragen stellen zonder duidelijk aan te geven wat je voor activiteiten uitvoert, waar je naar op zoek bent en vooral het waarom, maken je vragen beantwoorden erg lastig

 

Wat is daar het (of jouw) probleem mee? Je lijkt te suggereren dat die onderaannemers nadeel ondervinden van het verleggen van de btw? Zo ja, welk nadeel is dat volgens jou? 

 

Je vergeet een heel belangrijk aspect: de hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de tijdige en correcte oplevering van een werk binnen een vooraf bepaald budget. De onderaannemers doen de uitvoering, maar het voornaamste risico en de aansprakelijkheid ligt bij de hoofdaannemer. 

 

 

Ik vraag mij af wat het toegevoegde nut is van mijn gebezigde activiteiten om een theoretische vraag te kunnen beantwoorden. Stel dat mijn vraag zou zijn: "Wat is de zin van het leven?" En het antwoord daarop verlangt eerst de tegenvraag: " Waar woont u?"  Mij bekruipt dan het gevoel dat we niet helemaal op dezelfde frequentie zitten zeg maar.

 

De theoretische vraag was en is nog steeds deze. De regeling van btw-verlegging lijkt in te houden dat wanneer er sprake is van een hoofdaannemer de toeleverende partijen allemaal onderaannemers zijn. Nu wordt een hoofdaannemer niet aangesteld voor het begeleiden van de bouw van een hondenhok of betegelen van de bijkeuken. Hoofdaannemers zijn betrokken bij grote projecten met veel specialistische onderaannemers. Gezien de sturende functie van de hoofdaannemer kan je stellen dat het gehele bouwwerk van heipaal tot dakgoot (en alles wat daartussen zit) tot stand gebracht wordt door de onderaannemers.  Onderaannemers die stuk voor stuk hun btw verlegd zien worden op materialen en arbeid, volgens Cosara althans. Als je carriere maakt in de hallenbouw zit je dus continu met een hoofdaannemer, wordt altijd je btw verlegd, maar je moet wel inkopen en btw betalen. De onderaannemers gezamenlijk zouden dan het hele bouwwerk opleveren met inbreng van alle materialen en ieders arbeid. Maar zij mogen geen btw in rekening brengen daarover omdat zij onder een hoofdaannemer vallen. Zo kan het niet bedoeld zijn en zo is het dus ook niet in de praktijk. Maar hoe is het dan wel? Dat verpak ik in mijn theoretische vraag. En daar is best antwoord op te geven. Bijvoorbeeld, dat ik iets helemaal verkeerd interpreteer. 

 

Vraag 1 wordt afdoende beantwoord door Cosara. Maar vraag 2 en 3 niet.

 

Een situatie waar ik een tijdje geleden mee van doen had als zzp-er. Een groot distributiecentrum wordt gebouwd van het formaat 2x voetbalveld. Het casco wordt neergezet, ramen erin, vloer gestort, stellingen erin, heteluchtverwarmingsunits afgehangen (mijn werk), bedrading getrokken (mijn werk), enz enz.  Achter de nieuwe loods staan rijen zeecontainers ramvol met grijpvoorraad van de toeleverende specialistische bedrijven (onderaannemers). Elke dag staan er tientallen werkbussen voor de deur waar mensen uitkruipen die aan het werk gaan aan/in die loods. Zoals gezegd veel van deze bedrijven doen niet veel anders dan grote hallen (af)bouwen. Zij mogen geen btw in rekening brengen volgens de Belastingdienst, want er is altijd sprake van een hoofdaannemer. Hoe gaan deze ondernemers op structurele wijze de voorbelasting op verwerkte goederen voorfinancieren? Dit is echt veel geld, namelijk de hele hal. Of ligt het begrip hoofdaannemer misschien genuanceerder?

 

De invulling van het begrip aannemer, hoofdaannemer en ondernemer daar wordt in de publieke discussies lustig mee gejongleerd, net als met de inhoud van ZZP trouwens. Een aannemer daar heeft iedereen wel een beeld bij. Is dit ook  het beeld wat de Belastingdienst heeft? Uit de omschrijving van hoofdaannemer en onderaannemer lijkt mij dat half Nederland als onderaannemer wordt gezien. In ieder geval wil ik als ondernemer mijn btw in rekening kunnen brengen, omdat ik aan de andere kant zakelijke kosten maak waar ik op datzelfde moment btw over betaal. Ik denk dat ik iets belangrijks over het hoofd zie, want de geschetste situatie is te zot om waar te kunnen zijn.

 

In vraag 3 betreft het de situatie waar ik specifiek laswerk verricht van tekening voor een opdrachtgever. Deze opdrachtgever plaatst deze fabrikaten in de hal van zijn opdrachtgever.  Ik ben daar niet betrokken bij het plaatsen. Ik denk niet dat ik dus onderaannemer ben in die setting. Verder denk ik dat als de btw-verlegging van origine tot doel had om schuinmarcherende koppelbazeb tegen te gaan, het vreemd is dat deze regeling de vorm heeft gekregen die het nu heeft.

 

Edited by amDEwolff

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuten geleden, amDEwolff zei:

Als je carriere maakt in de hallenbouw zit je dus continu met een hoofdaannemer, wordt altijd je btw verlegd, maar je moet wel inkopen en btw betalen. 

 

Nou en? Je mag die betaalde BTW gewoon terugvorderen. 

 

Dus waar zit nu jou probleem eigenlijk met BTW verleggen? Ik heb nog steeds de indruk dat je denkt dat dat kostenverhogend werkt o.i.d. terwijl dat totaal niet het geval is. 

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuten geleden, amDEwolff zei:

Elke dag staan er tientallen werkbussen voor de deur waar mensen uitkruipen die aan het werk gaan aan/in die loods. Zoals gezegd veel van deze bedrijven doen niet veel anders dan grote hallen (af)bouwen.

Zij mogen geen btw in rekening brengen volgens de Belastingdienst, want er is altijd sprake van een hoofdaannemer.

... en wat is daarmee het probleem ?

Zij - als het gaat om IB-ondernemers - zijn btw-plichtig, maar deze BTW wordt verlegd naar de inlener/hoofdaannemer.  Dat verleggen wordt dan ook op de facturen vermeldt.

 

Hoe werkt btw verleggen?

 

18 minuten geleden, amDEwolff zei:

In ieder geval wil ik als ondernemer mijn btw in rekening kunnen brengen, omdat ik aan de andere kant zakelijke kosten maak waar ik op datzelfde moment btw over betaal.

Ik denk dat ik iets belangrijks over het hoofd zie, want de geschetste situatie is te zot om waar te kunnen zijn.

U ziet inderdaad iets over het hoofd.

De BTW die u over de inkoop betaald heeft, vordert u middels de voorbelasting terug.

Vervolgens brengt u de arbeid- en materiaalkosten in rekening en verlegt u de BTW over deze arbeid- en materiaalkosten naar de hoofdaannemer.

Mocht u uitsluitend BTW-verleggende werkzaamheden uitvoeren dan is het resultaat is dat u ieder kwartaal BTW terugontvangt, en wel die van de inkoop.

 

19 minuten geleden, amDEwolff zei:

In vraag 3 betreft het de situatie waar ik specifiek laswerk verricht van tekening voor een opdrachtgever. Deze opdrachtgever plaatst deze fabrikaten in de hal van zijn opdrachtgever.  Ik ben daar niet betrokken bij het plaatsen. Ik denk niet dat ik dus onderaannemer ben in die setting.

U hoeft niet ter plekke fysiek aanwezig te zijn om de verleggingsregeling toe te passen. U levert werk af die de hoofdaannemer van een opdrachtgever heeft aangenomen en aan u heeft uitbesteed. U bent slechts een radertje in het grotere geheel.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuten geleden, amDEwolff zei:

Verder denk ik dat als de btw-verlegging van origine tot doel had om schuinmarcherende koppelbazeb tegen te gaan, het vreemd is dat deze regeling de vorm heeft gekregen die het nu heeft.

Valt wel mee ... in plaats van honderd bedrijven te controleren, hoeft de Belastingdienst slecht één bedrijf te controleren.

 

Er zijn overigens plenty ondernemers - buiten de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers om - die dolgraag de verleggingsregeling zouden willen toepassen, als dat voor hun branche zou worden toegestaan. Makkelijk ... elke maand of kwartaal geld terug.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 468 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept