Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Del Monte

Hoe fiets ik deze situatie zorgvuldig aan?

Recommended Posts

Ik zoek advies hoe ik in navolgende situatie de juiste stappen zet om op een zorgvuldige manier tot een conclusie c.q. oplossing te komen:

 

Er is wat zorg over een medewerker en ik moet wat betreft het aflopende  contract voor het eind van deze maand uitsluitsel kunnen geven over het al dan niet vervolg geven aan het dienstverband per 1 april as.

 

Vooropgesteld moet worden dat betreffende medewerker in het dagelijks werk prima functioneert. 

 

In het eerste contract dat nu dus loopt, zijn de arbeidsvoorwaarden overeengekomen die echter gebaseerd zijn op de afspraak (en de verwachting) dat de medewerker uiterlijk 31 januari jl. in het bezit dient te zijn van de verklaring Sociale Hygiëne.

 

Heel concreet was de afspraak (op papier) dat ik de kosten voor de verklaring dan zou vergoeden en dat er dan minimaal een jaarcontract voor ten minste 24 uur zou volgen tegen ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden.

 

Afgelopen weken is deze afspraak een aantal keer ter sprake gekomen, zo ook deze week op mijn initiatief, namelijk dat ik mij v.w.b. de afspraak hieraan niet meer gebonden acht, immers, de einddatum is verstreken.

 

De reactie die ik hierop kreeg, was ongeveer dezelfde als voorheen: "Je hebt gelijk, ik heb de cursus al betaald, maar ik kom er niet aan toe om het examen af te leggen." Ik heb aangegeven dat ik de bal nu eerst bij de medewerker neerleg en op basis van diens (re)acties zal moeten bezien hoe hiermee om te gaan ook met het oog op de afloop van het huidige contract.

 

Tot zover zie ik nog het redelijk zakelijk: prestatie niet geleverd, dus ook niet verplicht tot tegenprestatie. 

 

Wat er nu ook om de hoek komt kijken, is hoe de privé situatie bij ons letterlijk binnenkomt: er is sprake van een ex-partner, die een aantal keer de zaak heeft bezocht op het moment dat betreffende medewerker aan het werk was, de eerste keer compleet met bloemen en ring, als een soort verzoenpoging. 

 

Gisteren was onze medewerker enigszins van slag,  want de 'partner' bleek tijdens een huisbezoek  gewelddadig te zijn geweest, dusdanig dat daar maandag ook aangifte van wordt gedaan. 

 

We hebben met de medewerker gesproken vanuit alle begrip en medeleven, maar ook heb ik ter sprake gebracht dat ik het wel van belang acht te weten in hoeverre deze conflictsituatie ook bij ons de zaak kan binnendringen, want als deze persoon inderdaad zo'n ongeleid projectiel is, houden we dat het liefst buiten de deur. 

 

Voordat de tijd echt begint te dringen en ik een druk voel om te moeten beslissen (met de kans dat dit een foute beslissing wordt), hoop ik hier nuttige tips te krijgen om dit zonder tijdsdruk rechtvaardig en zorgvuldig aan te fietsen...

 

Alvast bedankt voor de reacties!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoofdregel bij personeel (tenzij je genoeg budget hebt om een sociale werkplaats te zijn): bij twijfel niet oversteken. Bij een werknemer die a. niet de opleidingsverplichting heeft voldaan, en b. privé in een achtbaan zit, is de kans op langdurige uitval c.q. slecht presteren levensgroot aanwezig. Is dat een risico wat je wilt en kunt dragen? Zo niet, dan afscheid nemen nu het nog kan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In aanvulling op Steven:  in een vergelijkbare situatie  (bepaalde deadline opleiding door omstandigheden niet gehaald) hebben we het contract niet voor 1 jaar verlengd maar voor 6 maanden. 

 

En door de gewijzigde wet ketenbepaling per 01-01-2020 kun je voor zover mij bekend het contract daarna nu zelfs nog een keer met een heel jaar verlengen zonder vast dienstverband aan te gaan


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, StevenK zei:

Hoofdregel bij personeel (tenzij je genoeg budget hebt om een sociale werkplaats te zijn): bij twijfel niet oversteken. Bij een werknemer die a. niet de opleidingsverplichting heeft voldaan, en b. privé in een achtbaan zit, is de kans op langdurige uitval c.q. slecht presteren levensgroot aanwezig. Is dat een risico wat je wilt en kunt dragen? Zo niet, dan afscheid nemen nu het nog kan. 

 

Leuk dat je dat zo stelt, maar laar me even advocaat van de duivel spelen: Prive-situatie: mag je officieeel geen weet van hebben. Ex-partner die komt storen: Ja dat is een weirdo die jouw bedrijfsvoering verstoort, maar is dat de werknemer zijn schuld?

 

Ik ben normaal gesproken heel erg voor het principe dat iemand's prive  besoignes prive zijn, en hij moet gewoon op tijd komen en zijn werk doen en zijn best doen om zijn prive leven niet zijn werk te laten beinvloeden, maar als er 'verwarde' exen langskomen op zijn werkadres.... Daar kun je hem toch moeilijk, wettelijk noch menselijk, voor verantwoordelijk houden, of wel?                  


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Share this post


Link to post
Share on other sites

@kuifje ik begrijp je punt volkomen, toch wil ik erop wijzen dat er sprake is van twee losse situaties bij 1 medewerker, op het ene, de verklaring, zit ik tevergeefs te wachten en op het andere, de gewelddadige ex, zit ik in mijn horecazaak niét te wachten. Stel, die verklaring komt er en de medewerker kan zelfstandig in de zaak staan, en deze ex komt onverwachts op bezoek? Kan de medewerker niets tegen doen, maar het baart mij wel zorgen.  Ik wil juist een medewerker die zonder mijn aanwezigheid ook de tent kan draaien. 

Edited by Del Monte

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 uur geleden, kuifje zei:

 

Leuk dat je dat zo stelt, maar laar me even advocaat van de duivel spelen: Prive-situatie: mag je officieeel geen weet van hebben. Ex-partner die komt storen: Ja dat is een weirdo die jouw bedrijfsvoering verstoort, maar is dat de werknemer zijn schuld?

 

Het gaat niet over schuld, het gaat erover dat TS - met de informatie waar hij gewoon over beschikt - keuzes kan maken. Vanuit mijn ervaring geef ik enkel aan wat ik denk wat verstandig is om te doen, in het belang van de onderneming van TS. Dat is zijn primaire belang, zijn primaire belang is niet uitgaan ficties over het wel of niet beschikken over bepaalde informatie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Medewerker heeft nog tweeënhalve week om het examen voor te bereiden en met goed vervolg af te leggen en jij hebt nog eenzelfde termijn om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt en om een beslissing te nemen. Algemene tip: buurtalarmering en melding wijkagent.

 

Spoedcursus kost een paar honderd EURO en een dag verlof, maar dat is misschien wel een welkome onderbreking van de dagelijkse (gespannen) situatie.

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Highio zei:

Medewerker heeft nog tweeënhalve week om het examen voor te bereiden

 

Oneens, de medewerker had, zoals ik het lees, maanden de tijd om de afspraak hierover na te leven en wordt al die tijd wel als zodanig beloond. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan ben je al tot een conclusie gekomen en heb je medewerker al kunnen vertellen dat je niet samen verder wil of zoek je toch een oplossing? Ik benoem de mogelijkheden...

 

...we hoeven het niet eens te zijn of worden, maar jouw adviseurs hier bezien de situatie wel neutraal en van een afstandje. Het klinkt voor iedereen risicovol.

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allereerst dank voor de inzichten.

 

Helaas heeft mijn decennia-lange ervaring met dit soort gevallen zich vandaag bewezen, want ik had het volgende al voorspeld:

 

Medewerker heeft de ex blijkbaar dit weekend duidelijk te kennen gegeven dat het definitief over is, maar zojuist kwam de ex desondanks (zoals voorspeld) toch op 'bezoek', waarop mijn vrouw liet weten: "Ik denk niet dat je hier welkom bent..."

 

De medewerker heeft daarna het verhaal van mijn vrouw beaamd en de ex is rustig vertrokken, maar niet zonder tegen medewerker te zeggen dat het vervelend was dat het verhaal ook bij ons bekend was. 

 

Eerlijk gezegd, ik word hier wel onrustig van, de foto's van de gewelddadige actie staan ook op mijn netvlies.

 

Het baart mij zorgen dat deze medewerker ook met Verklaring Sociale Hygiëne straks misschien niet veilig en zelfstandig in de zaak kan staan, zoals bedoeld, en dat vormt voor mij het dilemma waar ik voor sta...

 

Terwijl ik dit typ, worden er bloemen bezorgd voor de medewerker door iemand die zich meteen verontschuldigt, want dat de bloemen van iemand anders afkomstig zijn. 

De ervaring heeft mij ook geleerd dat dit soort types heel lang, héél veel duidelijkheid nodig hebben, dat blijkt nu wel weer...

Edited by Del Monte

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben bang dat de vragensteller het omgekeerde impliceert dan wat eigenlijk zou moeten gebeuren.

 

De werknemer is in de eerste plaats de afspraken niet nagekomen en is wellicht in de veronderstelling dat het maken van afspraken geen waarde heeft.

 

De werkgever is vervolgens in de veronderstelling dat het feit dat de werknemer en vermeend geweldige (ex)partner heeft een verzachtende omstandigheid is om het contract toch te verlengen. Mijns inziens is dit juist een verzwarende omstandigheid om dat niet te doen.

 

Jullie zijn wel partij bij het contract dat eenzijdig niet is nagekomen. En jullie denken dat jullie partij moeten zijn in de situatie waar je ongevraagd en ongewild in wordt gezogen. Ik kan je nu al zeggen dat die situatie op termijn niet zal verbeteren en je bedrijf mogelijk mee zal nemen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, prinsrachid zei:

Mijns inziens is dit juist een verzwarende omstandigheid om dat niet te doen.

 

Daarover deel ik jouw visie, of het 100% die consequentie moet hebben, is iets waar ik nog met mijn vrouw goed over na moet denken. 

 

We hebben onze twijfels en zorg over het niet nakomen van de afspraak en de voor ons mogelijke consequenties van de nare situatie met de ex overigens zojuist in een serieus gesprek zorgvuldig aan de medewerker voorgelegd.

 

De voelbare en zichtbare emotie die dit teweeg bracht, gaf ons wel de bevestiging dat medewerker de ernst van de situatie zeker inziet. Er is door de medewerker het e.e.a. in gang gezet met de wijkagent, dus dat loopt ook...

 

We hebben afgesproken dat we zaak maximaal twee nachten laten bezinken, waarna een open gesprek volgt over de status en wat een voor alle partijen aanvaardbaar vervolg naar een oplossing is of wat de oplossing zou moeten zijn. Ik heb hierbij benadrukt dat het dan helemaal open ligt, maar wij wel altijd bereid zijn te helpen en mee te denken. 

 

(Mijn voorkeursoplossing ligt overigens in de lijn van Norbert: een opvolgend contract van 6 maanden, mits sociale hygiëne is behaald)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe lang duurt het halen van Sociale Hygiëne eigenlijk?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Del Monte zei:

(Mijn voorkeursoplossing ligt overigens in de lijn van Norbert: een opvolgend contract van 6 maanden, mits sociale hygiëne is behaald)

 

Dat is/was niet mijn oplossing. Die betreft/betrof een opvolgend contract van 6 maanden waarbinnen het diploma alsnog moest worden behaald

Zo niet: einde contract, zo ja dan bij enige twijfel jaarcontract met kans op vast contract, of bij geen twijfel direct vast contract. 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minuten geleden, prinsrachid zei:

Hoe lang duurt het halen van Sociale Hygiëne eigenlijk?

Da's een kwestie van een paar dagen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

 

Dat is/was niet mijn oplossing. Die betreft/betrof een opvolgend contract van 6 maanden waarbinnen het diploma alsnog moest worden behaald

Zo niet: einde contract, zo ja dan bij enige twijfel jaarcontract met kans op vast contract, of bij geen twijfel direct vast contract. 

 

 

'Mijn voorkeursoplossing ligt overigens in de lijn van Norbert'

 

Ik wil dan dat deze maand alsnog de verklaring wordt behaald; zoals hierboven aangegeven, is het, als je je even kwaad maakt, echt een kwestie van een dag om dit te behalen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuten geleden, Del Monte zei:

Ik wil dan dat deze maand alsnog de verklaring wordt behaald; zoals hierboven aangegeven, is het, als je je even kwaad maakt, echt een kwestie van een dag om dit te behalen...

 

Ah ok, helder :winking-face:.  


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Del Monte zei:

Da's een kwestie van een paar dagen. 

 

Jemig... Dus als ik het goed begrijp gaat het om een een paar dagen, de werkgever betaalt én stelt een jaarcontract in het veruitzicht. En dan nog is het allemaal allemaal te veel gevraagd, maar er wordt nu tóch serieus nog overwogen om op basis daarvan nóg een half jaar te verlengen. Waarom in hemelsnaam?

 

Als het echt een kwestie van een paar dagen is dan zou je dus heel zwart-wit gezegd een verlenging kunnen geven voor de duur die nodig is om die Sociale Hygiëne te halen. Laten we zeggen...een maand. Dan ben je al coulant. Daarna geef je dan alsnog een contract van 11 maanden (dat beloofde jaarcontract minus de duur van de 'coulanceverlenging') bij het halen van de Sociale Hygiëne.

 

Maar om heel eerlijk te zijn... ik gok dat deze werknemer een hoop energie in de toekomst gaat kosten.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

@prinsrachid ik waardeer, evenals die van alle anderen, ook jouw input vanuit de neutrale afstand, en geloof me, ik heb vanmiddag nog tegen mijn vrouw gezegd dat ik enige twijfels heb of wij, strikt zakelijk gezien, hier wel goed mee bezig zijn.

 

De andere kant is, dat de medewerker altijd echt top functioneert, wij hebben niet voor niets juist met deze medewerker indertijd de afspraak gemaakt om bij tijd een wijle de tent zelfstandig te gaan draaien.

 

Het is degene bekend dat ik mij momenteel op geen enkele manier verplicht acht om ook maar iets van de afspraken nog na te komen, wel zijn wij bereid om er, na het gesprek van vandaag (dat hard is aangekomen, geloof me) nog één goed gesprek aan te wagen om tijdig de best mogelijke beslissing hierin te kunnen nemen.

 

Het is dan wel zo eerlijk om eerst alle opties hierbij open te laten, maar wel fijn om hier diverse opties te kunnen verkennen.

 

Ik ben redelijk thuis in het arbeidsrecht, maar dit staat te dichtbij, of zoals iemand ooit tegen mij zei: "Zelfs de knapste tandarts kan zijn eigen kiezen niet boren..."

 

Mijn vrouw en ik hebben samen een VOF met beiden 100% beslissingsbevoegdheid, dus ook haar mening telt mee in de afwegingen en de uiteindelijke beslissing. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 uur geleden, prinsrachid zei:

Jemig... Dus als ik het goed begrijp gaat het om een een paar dagen, de werkgever betaalt én stelt een jaarcontract in het veruitzicht. En dan nog is het allemaal allemaal te veel gevraagd, maar er wordt nu tóch serieus nog overwogen om op basis daarvan nóg een half jaar te verlengen. Waarom in hemelsnaam?

 

Een medewerker die Sociale Hygiëne heeft gehaald, mag zelfstandig de zaak runnen. De werknemer geeft de werkgever daarmee dus maximaal 1 fte kado. Dat is een nogal mooi kadootje.

 

De werknemer breidt haar persoonlijke bagage uit en neemt daarmee een kleine stap om in de toekomst een eigen café of slijterij te beginnen áls ze daar al behoefte aan heeft. Dat is dus een veel kleiner kadootje.

Daarnaast moet in beginsel de werknemer die cursus in eigen tijd doen en uit eigen zak betalen.

Ik kan me de geschetste situatie dus wel voorstellen. In eigen tijd en voor eigen geld iets doen waar vooralsnog alleen de baas voordeel van heeft, en als troostprijs krijg je achteraf het geld terug - als het kind dan tijdens de studietijd vroeg van de opvang moet worden gehaald, of er moet een extra shift op de zaak worden gedraaid, krijgt dat al gauw prioriteit in je hoofd.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Branko Collin zei:

In eigen tijd en voor eigen geld iets doen waar vooralsnog alleen de baas voordeel van heeft

De medewerker ontvangt reeds de arbeidsvoorwaarden gebaseerd op het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, krijgt de opleidings- en examenkosten vergoed tegen overlegging van de factuur, kan inderdaad in mijn toko ervaring opdoen in mogelijke zelfstandigheid, ik weet niet waarom ik het nu moet zien alsof ík er uitsluitend voordeel bij heb...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Del Monte zei:

De medewerker ontvangt reeds de arbeidsvoorwaarden gebaseerd op het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, krijgt de opleidings- en examenkosten vergoed tegen overlegging van de factuur, kan inderdaad in mijn toko ervaring opdoen in mogelijke zelfstandigheid, ik weet niet waarom ik het nu moet zien alsof ík er uitsluitend voordeel bij heb...

 

Dat ontken ik ook niet, maar dat was mijn punt niet.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 uur geleden, prinsrachid zei:

Maar om heel eerlijk te zijn... ik gok dat deze werknemer een hoop energie in de toekomst gaat kosten.

 

Uit eigen ervaring. Medewerkster functioneerde prima tot relatie overging en uitmondde in stalking, schuldsanering en loonbeslag. Dat zijn zaken die heel wat doen in het privéleven van iemand. En dan kan het zomaar omslaan in het werk.  Misschien eerst een goed (pittig) gesprek voeren voor je verder gaat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het pittige gesprek vond gisteren plaats en 

vandaag is de medewerker uit eigener beweging met ons het gesprek aangegaan:

 

- De privésituatie lijkt in rustiger vaarwater terecht te komen, inderdaad met hulp van wijkagent e.d.

- De verklaring Sociale Hygiëne wordt hard aan gewerkt, met een ferme handdruk werd plechtig  beloofd dat dit deze maand rond komt.

 

Nu is er inderdaad nog een week of tweeëneenhalf de tijd om hiervan de voortgang te kunnen monitoren en op basis daarvan de afwegingen en de beslissing te kunnen nemen. 

 

Bedankt nogmaals voor de nuttige inzichten tot dusver...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aanvulling: de ex lijkt zich er nog niet bij neer te leggen, maar nu vermoedelijk zijn pijlen op ons te richten. Ik ontving een mail van Google dat er een 1- ster review was gegeven met een tekst die door de medewerker herleid kon worden naar de ex.

 

Deze review staat nog niet online of in de app... dus ik kan niet de hele tekst lezen en ook geen reactie geven. Dat heb ik in reactie op de mail van Google gemeld...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 353 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept