loading
Ga naar inhoud
Bas121
Verberg

Artikel 37d OB bij huur(ver)koop horecabedrijf

vraag

Ik heb intussen gevonden dat bij verkoop van een horecabedrijf aan een personeelslid er sprake is van artikel 37d OB, ofwel er is geen sprake van BTW op de overnamesom.

Sterker nog, er MAG zelfs geen BTW  gerekend worden als ik het goed begrijp.

Nu is er sprake van huurkoop i.p.v. koop. De overnamesom wordt in 48 maanden voldaan, geldt artikel 37d dan nog steeds?

Dit artikel is ook van toepassing op de overname van de voorraad?

Een geraadpleegde fiscalist en mijn boekhouder zeggen dat er wel BTW toegepast moet worden.

Hoe zit het nu echt?

 

aangepast door Bas121
Link naar bericht
Delen op andere sites

16 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik werd erop gewezen door de accountant van de overnemende partij dat art.37d van toepassing is, mijn adviseurs zeggen dus anders.

Ik denk zelf dat het wel van van toepassing is want er is hier sprake van overgang van het geheel (of een gedeelte) van een algemeenheid van goederen, de onderneming wordt immers geheel overgenomen, inclusief inventartis, voorraad e.d.

Op veel sites, o.a. op dit forum, lees ik dat toepassing zelfs verplicht is.

Er wordt echter nergens over huurkoop in termijnen gesproken, ik denk dat dat geen verschil maakt, maar zou graag bevestiging zien.

Voor mij zal het niet snel een probleem opleveren, maar indien ik wel btw in rekening breng en de koper kan deze niet aftrekken zou dat een flink probleem worden uiteraard.

Daarom is het een goed idee om de op dit forum gelezen clausule: 'In het geval dat er volgens de fiscus geen sprake is van artikel 37d OB dan zal alsnog met terugwerkende kracht BTW in rekening wordt gebracht.' in het contract op te nemen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
20 uur geleden, Bas121 zei:

Nu is er sprake van huurkoop i.p.v. koop. De overnamesom wordt in 48 maanden voldaan, geldt artikel 37d dan nog steeds?

Waarom niet gewoon koop en direct voor de verkoop een lening verstrekken die in 48 maanden afbetaald dient te worden??? (Het gekochte object kan ook als onderpand dienen)

 

Wat is het voordeel van "huurkoop"?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
9 uur geleden, Bas121 zei:

Ik denk zelf dat het wel van van toepassing is want er is hier sprake van overgang van het geheel (of een gedeelte) van een algemeenheid van goederen, de onderneming wordt immers geheel overgenomen, inclusief inventartis, voorraad e.d.

 

Ik denk dat dit nu net niet het geval is door de huurkoop clausule, kenmerk van huurkoop is dat het eigendom van zaken pas overgaat als de laatste termijn is voldaan. Formeel krijgt de koper dus alleen het recht om alles te gebruiken/exploiteren. Maar als hij stopt met betalen kun je hem eruit zetten en weer zelf de zaak gaan draaien of verkopen aan een ander.

In die zin is er dus geen sprake van overgang van het geheel denk ik. Er zijn echter te weinig gegevens om daar een uitspraak over te doen via een forum.

 

Ik zou de accountant van de tegenpartij vragen zijn standpunt te onderbouwen en ook met je eigen adviseurs te overleggen over de ontstane situatie.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
5 uur geleden, Rik · zei:

Waarom niet gewoon koop en direct voor de verkoop een lening verstrekken die in 48 maanden afbetaald dient te worden??? (Het gekochte object kan ook als onderpand dienen)

Wat is het voordeel van "huurkoop"?

 

Bij huurkoop heb je als het goed is 3 opties:  

1) direct afrekenen met IB, nadeel liquiditeitsprobleem + afrekenen in 2e schijf IB

2) gefaseerde winstneming, voordeel dat ik niet in de 2e schijf terecht kom + geen liq. probleem

3) afrekenen met IB op eind, nadeel: afrekenen in 2e schijf IB

(Bij optie 2 & 3 mag geen stakingsaftrek toegepast worden)

Ander voordeel: als hij stopt met betalen kun je hem eruit zetten en weer zelf de zaak gaan draaien of verkopen aan een ander.

aangepast door Bas121
Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
11 minuten geleden, Bas121 zei:

Ander voordeel: als hij stopt met betalen kun je hem eruit zetten en weer zelf de zaak gaan draaien of verkopen aan een ander.

Daar zijn natuurlijk wel constructies voor te bedenken.

 

Maar goed... met huurkoop is dus wel BTW berekening verplicht. Ook is het zo dat die BTW in één keer afgedragen dient te worden (en dus niet in termijnen naar betaling). Waarschijnlijk wil je dus ook dat de eerste termijnbetaling ook direct de volledige BTW bevat.

 

 

aangepast door Rik ·
Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
1 uur geleden, Rik · zei:

Ook is het zo dat die BTW in één keer afgedragen dient te worden (...)

 

 

Behalve dan wanneer de verkoper het kasstelsel mag toepassen.

 

En "exploitanten van horecabedrijven" zijn nou aangewezen voor het kasstelsel. Maar mij onduidelijk is wel wat Bas121 dan straks gaat doen, dus misschien mag hij dan helemaal geen kasstelsel toepassen in dit geval.

 

 

EDIT:

Verkeerde quote eerst - nu wel de juiste.

aangepast door shoptillyoudrop

"What, me worry?"

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
4 minuten geleden, shoptillyoudrop zei:

Behalve dan wanneer de verkoper het kasstelsel mag toepassen.

Misschien verkeerde stukje gequote? Want ook exploitanten van horecabedrijven zijn toch BTW-plichtig?

 

Wel kan het dan zijn, doordat er gewerkt wordt met een kasstelsel, dat de BTW betaald kan worden bij de bedragen die betaald worden.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Huurkoop is volgens de wet OB (3.1.b) gelijkgesteld aan de levering van een goed, omdat het feitelijk gebruik al overgaat. 

 

37d zou dus IMHO ook op huurkoop van toepassing moeten zijn, mits de goederen samen en onderneming vormen. 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
1 uur terug, Joost Rietveld zei:

Huurkoop is volgens de wet OB (3.1.b) gelijkgesteld aan de levering van een goed, omdat het feitelijk gebruik al overgaat. 

Feitelijk gebruik wel ja. Maar eigendom niet. En is 37d nu juist niet bedoeld voor overgang van eigendom?

 

De wet zegt over huurkoop het volgende: Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandse akte.

https://hvab.nl/huurkoop/

 

Er bestaat dus een kans dat het object helemaal niet van eigendom verandert (wanneer niet alle betalingen gedaan worden).

 

Artikel 37d Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager.

 

Wat bedoelen ze met overgang? Eigendom of gebruik (want gebruik gaat ook over bij normale huur).

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Degene die de beschikking heeft over de goederen om er vervolgens een onderneming mee te exploiteren. 

De directe overgang van juridische eigendom is volgens mij geen vereiste. Is op EU niveau de nodige jurisprudentie over waarin de overgang niet per se gekoppeld wordt aan de juridische eigendom

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dank voor al jullie reacties tot nu toe. Ik vind het verhaal van Joost het meest logisch.

Artikel 3:

  1 Leveringen van goederen zijn:

  a. de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken;

  b. de afgifte van goederen ingevolge een overeenkomst van huurkoop;

 

Art. 37d is in het leven geroepen om liquiditeitsproblemen bij verkoop te voorkomen, het zou dus vreemd zijn om toch BTW in het geheel vooraf te moeten betalen.
Belangrijker is als de belastingdienst vindt dat art. 37d van toepassing is je kan fluiten naar de reeds betaalde BTW

Ook las ik ergens: 

"Artikel 37d: Hier staat, in gewoon Nederlands, dat als je een (deel van) een onderneming overneemt dat er dan geen levering of dienst plaatsvindt. Als er geen levering of dienst plaatsvindt is er ook geen basis om BTW te heffen dus die kan ook niet berekend worden."

 

Wellicht is het anders beter om de zaak 3 jaar te verpachten (met BTW neem ik aan), en in jaar 4 te verkopen met toepassing art. 37d?

De uiteindelijke verkoopsom kan dan laag genoeg zijn om niet meer in schijf 2 te hoeven afrekenen met de IB maar  voldoende hoog in de ogen v.d. belastingdienst, de kopende partij heeft immers al 3 jaar zelf goodwill opgebouwd...

Al blijft huurkoop, mits mogelijk, de eenvoudigste optie naar mijn idee.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
2 minuten geleden, Bas121 zei:

Art. 37d is in het leven geroepen om liquiditeitsproblemen bij verkoop te voorkomen, het zou dus vreemd zijn om toch BTW in het geheel vooraf te moeten betalen

Je zorgt er natuurlijk wel voor dat de eerste termijn gewoon de complete BTW bevat. En die is dan ook als zodanig aftrekbaar door de kopende partij. Dus daar zie ik geen liquiditeitsprobleem.

 

Groter probleem is dat huurkoop geen zekerheid geeft over het overgang van eigendom. Wie betaald de BTW als uiteindelijk die koop niet doorgaat?

 

Maar goed... dat is ook de reden waarom je altijd, die reeds door jezelf genoemde bepaling, op laat nemen in het contract. Dat betekend dat, indien je achteraf toch nog de BTW af moet dragen, je deze op de koper kunt verhalen.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
14 minuten geleden, Rik · zei:

Je zorgt er natuurlijk wel voor dat de eerste termijn gewoon de complete BTW bevat. En die is dan ook als zodanig aftrekbaar door de kopende partij. Dus daar zie ik geen liquiditeitsprobleem.

 

Groter probleem is dat huurkoop geen zekerheid geeft over het overgang van eigendom. Wie betaald de BTW als uiteindelijk die koop niet doorgaat?

 

Maar goed... dat is ook de reden waarom je altijd, die reeds door jezelf genoemde bepaling, op laat nemen in het contract. Dat betekend dat, indien je achteraf toch nog de BTW af moet dragen, je deze op de koper kunt verhalen.

 

De kopende partij moet dan wel even een kwartaal lang enkele tienduizenden euro's kunnen lenen ergens, lijkt me wel degelijk een liquiditeitsprobleem.

Als de koop niet door zou gaan hoeft er ook geen BTW afgedragen te worden toch? Bovendien is er dan zekerheid dat contract ontbonden wordt en ik zelf de zaak kan terugnemen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
1 minuut geleden, Bas121 zei:

Als de koop niet door zou gaan hoeft er ook geen BTW afgedragen te worden toch?

O, betaal je dan ook alle reeds betaalde termijnen terug aan de (ex)koper?

 

Als de koop niet door gaat dan kun je het dus beschouwen als huur (waar wel BTW voor afgedragen moet worden).

 

Maar ik weet het ook niet zeker hoor. Misschien dat de belastingtelefoon uitsluitsel kan geven (hoewel ik hier ook een hard hoofd in heb). Vandaar dat je in overname contracten (alle, ook gewone activa/passiva transacties) eigenlijk altijd die clausule 37d opneemt.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er is 1 lid online en 35 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké