Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
ZZP Mari Netherlands

Belastingaangifte 2019 - privé of zakelijk bankrekening

Recommended Posts

Posted (edited)

Hallo,

 

Help me alstublieft te begrijpen. Ik ging veel plaatsen online, maar ik kon geen antwoord vinden. Ik wil weten hoe ik aangifte moet doen voor mijn jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

 

Ik ben een eenmanszaak. Ik heb KVK en BTW geregistreerd. Ik heb maar één bankrekening. Ik gebruik de bankrekening zowel zakelijk als privé.

 

Bijvoorbeeld, op 1 januari is mijn bankrekeningsaldo 9000. Mijn bedrijfsactiva is 6000 (inclusief bankrente van 6 euro) en mijn particuliere spaarbedrag is 3000 (inclusief bankrente van 3 euro).

 

In welk geval is het correct om het formulier in te vullen? Optie 1 of Optie 2?

 

[Optie 1]

Eigen vermogen 6000 euro

Inkomsten uit banktegoeden 6 euro

Saldo op 1 januari 2019 3.000 euro

 

[Optie 2]

Eigen vermogen 0 euro

Inkomsten uit banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019 9.000 euro

 

screenshot link van elke vorm: https://drive.google.com/drive/folders/1yKITYbouak3diUAJ0TGwww5FFnpFcxLw?usp=sharing

 

Ik wil binnenkort een aparte bankrekening, maar voor nu moet ik weten wat mijn vroegere situatie is. Hartelijk dank.

 

Vriendelijke groeten,

 

Mariposa

 

 

BELOW IS MY ORIGINAL ENGLISH 

 

Hello,

 

Please help me to understand. I went many places online but I could not find any answer. I want to know how to declare for my annual income tax filing.

 

I am a freelancer. I have KVK and BTW registered. I only have one bank account. I use the bank account for both business and private.

 

For example, on 1 st of January,  my bank account balance is 9000. My business asset is 6000  (including bank interest of 6 euros) and my private saving amount is 3000 (including bank interest of 3 euros).  

 

In this case, in which is correct to fill in the form? Option 1 or Option 2?

 

[Option 1]

Eigen vermogen 6000 euro

Opbrengsten banktegoeden 6 euro

Saldo op 1 januari 2019  3000 euro

 

[Option 2]

Eigen vermogen  0 euro

Opbrengsten banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019  9000 euro

 

Screenshot link of each form: https://drive.google.com/drive/folders/1yKITYbouak3diUAJ0TGwww5FFnpFcxLw?usp=sharing

 

I will separate bank account soon but for now, I need to know about my past situation. Thank you very much.

 

Regards,

 

Mariposa

Eigen vermogen.jpg

Saldo op 1 januari 2019 - 9000.jpg

Saldo op 1 januari 2019 - 3000.jpg

Opbrengsten banktegoeden.jpg

Edited by ZZP Mari Netherlands

Share this post


Link to post
Share on other sites

Optie 1, 2 of 3?

 

[Optie 1]

Eigen vermogen 6000 euro

Inkomsten uit banktegoeden 6 euro

Saldo op 1 januari 2019 3.000 euro

 

[Optie 2]

Eigen vermogen 0 euro

Inkomsten uit banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019 9.000 euro

 

[Option 3]

Eigen vermogen  9000 euro

Opbrengsten banktegoeden 9 euro

Saldo op 1 januari 2019  0 euro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat je de rekening gesplitst moet opgeven. Deel 1 is zakelijk, deel 2 niet-zakelijk. Idem voor de rente en het eigen vermogen. Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
6 hours ago, mmint said:

Ik denk dat je de rekening gesplitst moet opgeven. Deel 1 is zakelijk, deel 2 niet-zakelijk. Idem voor de rente en het eigen vermogen. Succes!

 

Hallo mmit,

 

Bedankt voor je reactie. Ik ben bang dat ik je punt niet begrijp.

 

Ik moet er een kiezen.

 

Welke optie moet ik gebruiken om mijn Belastingaangifte  aan te geven?

 

Option 1, 2 or 3?

 

 

 

ORIGINAL ENGLISH

 

Hi mmit,

 

Thanks for your comment. I'm afraid I don't understand your point.

 

I have to choose one.

 

Which option should I use to declare my Tax Return?

 

Option 1, 2 or 3?

Edited by ZZP Mari Netherlands

Share this post


Link to post
Share on other sites

Use option 2.

 

You have a private bank account, the balance on jan 1st is a privat asset (prive bezit) this is used to determine if you exeed the BOX 3 limit for non-taxable savings

Income from the bankaccount is also private income and not taxable because in NL you pay income tax on a ficticious income from savings and not the actual interest.

 

All the cost you paid can be booked as privéstorting in your books and tax statement

All revenue you received on the private bankacc. can be booked as privéontrekking (of privéopname)

These accounts are also grouped under Eigen vermogen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello Roel J,

 

Bedankt voor je reactie.

 

Ik heb optie 4 gemaakt. Is je antwoord nog steeds optie 3?

 

Ik geef je trouwens extra informatie over mijn bank:

 

9000 = totaal geld op mijn bankrekening
3000 = alleen mijn inkomen uit zaken.
6000 = alleen mijn spaargeld van mijn vorige baan. Ik hou alleen. Ik trek me niet terug. Ik zal alleen gebruiken als mijn bedrijf een onverwachte aankoop nodig heeft.

 

*Voor privé boodschappen bijvoorbeeld supermarkt gebruik ik geld van mijn man. Ik gebruik mijn bankrekening niet om privé te winkelen.

 

 

[Optie 1]

Eigen vermogen 6000 euro

Inkomsten uit banktegoeden 6 euro

Saldo op 1 januari 2019 3.000 euro

 

[Optie 2]

Eigen vermogen 0 euro

Inkomsten uit banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019 9.000 euro

 

[Optie 3]

Eigen vermogen  9000 euro

Opbrengsten banktegoeden 9 euro

Saldo op 1 januari 2019  0 euro

 

[Optie 4]

Eigen vermogen  6000 euro

Opbrengsten banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019  9000 euro

 

 

ORIGINAL ENGLISH

 

Thank you for your comment. 

 

I made option 4. Is your answer still option 3?

 

By the way, I give you extra information about my bank:

 

9000 = total money inside my bank account
3000 = only my income from business.
6000 = only my saving from my former job. I only keep. I do not withdraw. I will only use when my busness needs some unexpected purchase.

 

*For private shopping for example supermarket, I use money of my husband. I do not use my bank account for private shopping.

 

 

[Optie 1]

Eigen vermogen 6000 euro

Inkomsten uit banktegoeden 6 euro

Saldo op 1 januari 2019 3.000 euro

 

[Optie 2]

Eigen vermogen 0 euro

Inkomsten uit banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019 9.000 euro

 

[Optie 3]

Eigen vermogen  9000 euro

Opbrengsten banktegoeden 9 euro

Saldo op 1 januari 2019  0 euro

 

[Optie 4]

Eigen vermogen  6000 euro

Opbrengsten banktegoeden 0 euro

Saldo op 1 januari 2019  9000 euro

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

*duidelijkere informatie

 

Op 1 januari 2019

9000 = totaal geld op mijn 1 bankrekening.
3000 = alleen mijn saldo van zaken.
6000 = alleen mijn spaargeld van mijn vorige baan. Ik hou alleen. Ik trek me niet terug. Ik zal alleen gebruiken als mijn bedrijf een onverwachte aankoop nodig heeft.

 

ORIGINAL ENGLISH

 

On 1 January 2019

9000 = total money in my 1 bank account.
3000 = only my balance from business.
6000 = only my saving from my former job. I only keep. I do not withdraw. I will only use when my busness needs some unexpected purchase.

Edited by ZZP Mari Netherlands

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, ZZP Mari Netherlands zei:

Ik gebruik mijn bankrekening niet om privé te winkelen.

Is het dan niet makkelijker om die hele bankrekening als zakelijk aan te merken?

Dan boek je eenmalig een storting in de eenmanszaak van 3000 en beschouw je alles als zakelijk vermogen.

 

 

(In je openingspost heb je het overigens over 3000 spaargeld en in je laatste post over 6000)

 

Over 3000 of 6000 privégeld (cash overschot) in je eenmanszaak zal de belastingdienst niet vallen. Wanneer dit bedrag veel hoger gaat worden en je hebt het duidelijk niet nodig voor het voeren van de zaak, dan kunnen ze het wel als box 3 vermogen beschouwen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Sorry ik heb een fout gemaakt met mijn geldbedrag.  De allereerste informatie is correct.

 

Op 1 januari 2019

9000 = totaal geld op mijn 1 bankrekening.
6000 = alleen mijn saldo van zaken.
3000 = alleen mijn spaargeld van mijn vorige baan. Ik hou alleen. Ik trek me niet terug. Ik zal alleen gebruiken als mijn bedrijf een onverwachte aankoop nodig heeft.

 

ORIGINAL ENGLISH

 

On 1 January 2019

9000 = total money in my 1 bank account.
6000 = only my balance from business.
3000 = only my saving from my former job. I only keep. I do not withdraw. I will only use when my busness needs some unexpected purchase.

Edited by ZZP Mari Netherlands

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Rik,

 

Dank u voor uw antwoord. Denk je dat ik het kan verklaren met [optie 4]?

 

Sorry dat mijn geldbedrag per ongeluk is verwisseld. Mijn totale geld op mijn bankrekening is 9000. Het bedrijfssaldo is 6000. Het spaargeld van mijn vorige baan is 3000.

 

ORIGINAL ENGLISH

 

Thank you for your reply. Do you think I can declare with [Option 4]?

 

Sorry my money amount was swapped by mistake. My total money in my bank account is 9000. Business balance is 6000. Savings from my past job is 3000.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok, laten we even bij het begin beginnen.

Ben je afgelopen jaar begonnen met de eenmanszaak? (want ik zie een begin Eigen vermogen van 0)

 

Als dat zo is dan dien je nu eerst even een fatsoenlijke Winst en Verliesrekening (W&V) en Balans op te stellen voordat je de aangifte in gaat vullen. Op zich lijkt dat moeilijk maar is het eigenlijk niet. Pak bijgaande xlsx bestand en begin met het invullen van de gele invulvelden.

 

Als alles ingegeven is dan kun je bij de aangifte alles overnemen. Waarschijnlijk zul je in de aangifte (buiten het ondernemersgedeelte) een privéstorting van 3000 aangeven (want dat is het bedrag dat je als spaargeld beschouwt, maar op de 'zakelijke rekening' staat).

 

De uiteindelijke stelregel is ook

EV eind jaar = EV begin jaar + Resultaat uit W&V + Privé stortingen - Privé opnames

 

Als verder de activa en passiva goed ingegeven zijn zal het verschil nul moeten zijn.

 

(zo zie je dat met de door jou verstrekte gegevens niet zomaar het EV bepaald kan worden)

 

Balans + winst&verlies algemeen.xlsx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je advies. Erg behulpzaam. Ik ben in 2018 begonnen, maar ik heb dit voorbeeld gemaakt om eenvoudige cijfers te zien. Het spijt me dat ik mijn voorbeeld verander. Hoe zit het met dit onderstaande voorbeeld?

 

Verklaar ik als OPTIE 4? of OPTIE 2? of beide zijn correct?

 

Op 1 januari 2019 op mijn enige privé-bankrekening:

9000 = Totaal saldo
6000 = Saldo huidige eenmanszaakbedrijf (verkoop - bedrijfskosten)
3000 = Saldo privésparen (inkomen uit mijn vorige werk - Privé winkelen)

 

 

ORIGINAL ENGLISH

 

Thank you for your advice. Very helpful. I started in 2018 but I made example like this to see simple numbers. I am sorry to change my example. What about this below example? 

 

Do I declare as OPTION 4? or OPTION 2? or both is correct?

 

On January 1, 2019 in my one private bank account:

9000 = Total balance
6000 = Balance of current eenmanszaak business (Sales - Business cost)
3000 = Balance of private savings (Income from my previous work - Private shopping)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuten geleden, ZZP Mari Netherlands zei:

Verklaar ik als OPTIE 4? of OPTIE 2? of beide zijn correct?

 

Op 1 januari 2019 op mijn enige privé-bankrekening:

9000 = Totaal saldo
6000 = Saldo huidige eenmanszaakbedrijf (verkoop - bedrijfskosten)
3000 = Saldo privésparen (inkomen uit mijn vorige werk - Privé winkelen)

"enige privé-bankrekening"?

Wordt die bankrekening alleen puur voor zakelijke doeleinden gebruikt? (op het 'spaar' saldo na?)

Dan zou ik gewoon de volledige bankrekening als zakelijk aanmerken.

Dus 3000 privé storting opgeven en 9000 opgeven in de balans als saldo.

En bij de bankrekeningen aanvinken dat deze bankrekening zakelijk is (dan wordt ie niet in box 3 meegenomen).

 

17 uur geleden, ZZP Mari Netherlands zei:

I use the bank account for both business and private.

Dit spreekt dat dan weer tegen.

Dan zou je dus je saldo in de balans op 0 kunnen zetten en 6000 als privé opname opgeven.

(Dan geef je ook bij de bankrekeningen aan dat dit geen zakelijke rekening is)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maybe it is easier if we clarify that with mixed use of assets, you may actually choose yourself if you want it to be a private or business asset.

 

When you use something less that 10% for business purposes, you must always regard it as a private asset

When you use something more than 90% for business purposes, you must always regard it as a business asset.

When you use something between 10% and 90% for business purposes, you get to choose how the tax office should regard that asset.

 

So, if you have a bank account that you use for both private and business purposes, you get to decide yourself how you want to label it. However, you must make this choice at the start of your business or the moment you start using the asset. If you say you started your business in 2018, you probably already filed your taxes for that year. How was the bank account labeled in that year? As a private or business asset?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello prinsrachid,

Thank you for the clarification. I have not declared my bank account in 'income tax filing 2018' since I had 30% ruling and I was told I do not need to declare yet.

Please allow me to stick with this example:

On January 1, 2019 in my one bank account:
5000 = Total balance
2000 = Balance from eenmanszaak business (Sales - Business cost in 2018 + Bank interest )
3000 = Balance from private savings (Income from my previous employment work - Private shopping in 2018 + Bank interest)


On December 31, 2019 in my one bank account:
9000 = Total balance
6000 = Balance from eenmanszaak business (Sales - Business cost in 2019 + Bank interest  6 euro)
3000 = Balance from private savings (Income from my previous employment work - Private shopping in 2019 + Bank interest 3 euro )

This is what I declared for 2018:


[Income Tax filing 2018] 

SCREENSHOT "Saldo op 1 januari"
Private bank account = I did not declare

Business bank account = I did not declare

SCREENSHOT "Eigen vermogen"
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2018) = 0 euro
Boekwaarde einde boekjaar (31 December 2018) = 2000 euro

SCREENSHOT "Opbrengsten banktegoeden"  

I did not declare

SCREENSHOT "Overige privéstortingen"

I did not declare

 


Which is correct way to declare for 2019, Option 3 or 4 or both?


[Income Tax filing 2019] 

OPTION 3


SCREENSHOT "Saldo op 1 januari 2019"
Private bank account = 0 euro 
Business bank account = 5000 euro 


SCREENSHOT "Eigen vermogen"
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2019) = 2000 euro 
Boekwaarde einde boekjaar (31 December 2019) = 6000 euro  

SCREENSHOT "Opbrengsten banktegoeden" 

9 euro 


SCREENSHOT "Overige privéstortingen"
3000 euro 

 

 

OPTION 4


SCREENSHOT "Saldo op 1 januari 2019"
Private bank account = 5000 euro 
Business bank account = 0 euro 


SCREENSHOT "Eigen vermogen"
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2019) = 2000 euro 
Boekwaarde einde boekjaar (31 December 2019) = 6000 euro  

SCREENSHOT "Opbrengsten banktegoeden" 

0 euro 


SCREENSHOT "Overige privéstortingen"
0 euro 

Opbrengsten banktegoeden.jpg

Overige privéstortingen.png

Saldo op 1 januari 2019 - 3000.jpg

Eigen vermogen.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello again,

 

Last night, I reviewed my situation with your advice again. Here, I made my question more simple. Please could you advise me if OPTION 5 is a correct way to declare for my Belastingaangifte 2019?

 
[Belastingaangifte 2019] 

 

OPTION 5

 

SCREENSHOT "Saldo op 1 januari 2019"
Privé bankrekening = 5000 euro 
Zakelijke bankrekening = 0 euro 

 

SCREENSHOT "Eigen vermogen"
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2019) = 2000 euro 
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2019) = 0 euro  

 

SCREENSHOT "Privéonttrekkingen in geld"
6000 euro

 

SCREENSHOT "Overige privéstortingen"
0 euro 

 

SCREENSHOT "Opbrengsten banktegoeden" 

0 euro 

 


[MY SITUATION]

 

On January 1, 2019 in my one bank account:
5000 = Total balance
2000 = Balance from eenmanszaak business (Sales - Business cost in 2018 + Bank interest )
3000 = Balance from private savings (Income from my previous employment work - Private shopping in 2018 + Bank interest)

 

On December 31, 2019 in my one bank account:
9000 = Total balance
6000 = Balance from eenmanszaak business (Sales - Business cost in 2019 + Bank interest)
3000 = Balance from private savings (Income from my previous employment work - Private shopping in 2019 + Bank interest)


This is what I declared for Belastingaangifte 2018:

 

SCREENSHOT "Saldo op 1 januari 2018"
Privé bankrekening = I did not declare because of 30% ruling exemption
Zakelijke bankrekening = I did not declare because of 30% ruling exemption

 

SCREENSHOT "Eigen vermogen"
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2018) = 0 euro
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2018) = 2000 euro

 

SCREENSHOT "Privéonttrekkingen in geld"
0 euro  (I cannot change anymore)

 

SCREENSHOT "Overige privéstortingen"
0 euro

 

SCREENSHOT "Opbrengsten banktegoeden"  
0 euro

Privéonttrekkingen in geld1.png

Privéonttrekkingen in geld2.png

Saldo op 1 januari 2019 - 5000.jpg

Eigen vermogen.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Maybe we should do some 'first things first'.

 

1. You say you have a business that was registered at the Chambre of Commerce and at the tax office for sales tax purposes (omzetbelasting / btw). When did you register your  company at the Chamber of Commerce? In what year? 2018 or 2019?

 

2. You are trying to declare your 2019 income from your business in your income tax filing. However - confusingly enough - you only have to file as a business, if you meet all the criteria to do so. If your business is not 'big' or 'substantive' enough, you obviously still own a business, but you don't have to file as a business (which means you don't have to fill out the balance sheet). Find out if you are a business for income tax purposes here.

 

3. You said you did not declare your bank account in 2018, because your employer used the 30% ruling. I feel like these things are completely unrelated. Your employer can give you up 30% of your wage tax free, but this does not mean that you can omit declaring any of your other sources of  income. Did you file your income for 2018 at all? Or did you just omit certain things on it? Did you get a question about your bank and savings accounts? How did you answer those in 2018?

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello prinsrachid,

 

Thank you for your reply.

 

1. I registered KVK and BTW in 2018. 


2. With doing business under my private bank account, I did not know I did not need to declare business balance sheet under Income Tax Filing 2018. I already input the balance (Beginning of year as 0, End of year as 2000)  in my Income Tax Filing 2018. So I plan to declare business balance sheet (Beginning of year as 2000, End of year as 0)  for Income Tax Filing 2019. 


3. I declared all Income of 2018. I did not declare all my bank and savings account amount of 2018 because of 30% ruling.

 

I am thinking to declare like Option 5 and from next year, I understand I do not need to input any business balance sheet from Income Tax Filing 2020.

 

Thank you again!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minuut geleden, ZZP Mari Netherlands zei:

With doing business under my private bank account, I did not know I did not need to declare business balance sheet under Income Tax Filing 2018.

 

You are making assumptions here. It is not certain that you need to declare your business balance sheet at all. That's why you need to do the OndernemersCheck first. What is the result of that Check, if you answer it for the year 2018 and 2019 seperately? You should go through the questions 2 times, once for each year - and save the result. When we know the answer to that question, we can go to the next step.

 

3 minuten geleden, ZZP Mari Netherlands zei:

I declared all Income of 2018. I did not declare all my bank and savings account amount of 2018 because of 30% ruling.

 

Again, how are these two things related? The 30% ruling has nothing to do with whether or not you should declare your savings account - or how you should declare those. But we can not answer your question how to declare your savings account, because it depends on the answer to the question above.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Mag het 'ook' in het Nederlands verder? Dat lukte in de titel, het openingsbericht en eerdere draadjes ook prima.

 

Just asking! :winking-face:

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Hallo prinsrachid,

 

Dank u voor uw antwoord.

 

[OndernemersCheck]

2018 - Volgens uw antwoorden bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting
2019 - Volgens uw antwoorden bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting

 

[30% -regeling]

Ik heb in het verleden verschillende belastingadviseurs geraadpleegd en ik volg gewoon wat mij werd opgedragen.

https://www.expatrepublic.com/30-ruling-netherlands/

 

Laat het me weten als ik een antwoord mis. Nogmaals bedankt.

 

 

ORIGINAL ENGLISH

 

[ OndernemersCheck ]

2018 - Volgens uw antwoorden bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting

2019 - Volgens uw antwoorden bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting

 

[30% ruling]

I checked with several tax advisers in the past and I am simply following what I was told to do so.

https://www.expatrepublic.com/30-ruling-netherlands/

 

If I am missing any answer, please let me know. Thank you again.

screen_capture 2020-03-15_2-44-59_am.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn man heeft 30% -regeling en we verklaren samen als gezin (fiscale partner).

 

ORIGINAL ENGLISH

My husband has 30% ruling and we declare together as a family (fiscal partner).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ok, this makes it a little clearer, but past choices have future consequences. So (implicit) choices made for 2018 will now carry over to 2019.

 

You may be familiar with the different 'boxes' within the Dutch income tax system:

- box 1 taxes income from work and home (37-50%)
- box 2 taxes mainly dividends (26,5%)

- box 3 taxes savings and investments (30%)

 

With the 30% ruling you get the 30% tax free in box 1, but are treated as a normal resident otherwise in box 1. But at the same time you are treated as a NON-resident for income in box 2 and box 3, which means you do not declare those sources of income in the Netherlands.

 

Now with regard to your bank and/or savings account, it either falls in box 1 (if you want it to be a business asset), or it falls in box 3 (if you want it to be a private asset). From your answers, I gather that you did not declare the savings and bank account in box 1 (you didn't declare them as business assets), which automatically means you implicitly declared them in box 3 as private assets. Where they remain untaxed in you declare yourself a partial non-resident taxpayer, as far as I understand, because of the exemption for foreign assets.

 

However, it is a question if the bank and/or savings account qualify as foreign or non-Dutch sourced income assets though. I simply don't know that. But even if you don't declare partial non-residency for box 3 and the bank and savings account are declared in box 3 as private assets, you don't pay taxes if they don't exceed some 60-odd thousand euro for couples filing jointly. That's the regular exemption for residents anyway.

 

Because of this choice in 2018, you cannot change it in 2019. This means you must keep the bank and savings accounts as a private asset. As a result, you probably should not declare the value of the bank account in your balance sheet (in box 1) at all, but only in box 3.

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Hallo prinsrachid,

 

Dank u voor uw antwoord. Met je laatste advies wil ik "Eigen vermogen" dubbel controleren als mijn bijgevoegde schermafbeelding. Het doel is om alle bedrijfswinst (2018: 2000 euro, 2019: 3000 euro ) naar mijn privé-bankrekening te verplaatsen.

 

1 hour ago, prinsrachid said:

not declare the value of the bank account in your balance sheet (in box 1)


Omdat ik al zo verklaarde:
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2018) = 0 euro
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2018) = 2000 euro

 

Moet ik dit niet verklaren?

Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2019) = 2000 euro
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2019) = 0 euro
 

 

 

ORIGINAL ENGLISH

 

SCREEN SHOT  "Eigen vermogen" . The target is to move all business profit (2018: 2000 euro, 2019: 3000 euro) to my private bank account.

 

1 hour ago, prinsrachid said:

not declare the value of the bank account in your balance sheet (in box 1) at all

 

Since I already declared like this:
Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2018) = 0 euro
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2018) = 2000 euro

 

Should not I declare like this?

Boekwaarde begin boekjaar (1 januari 2019) = 2000 euro 
Boekwaarde einde boekjaar (31 december 2019) = 0 euro  

 

Eigen vermogen 0.png

Privéonttrekkingen in geld2.png

Edited by ZZP Mari Netherlands

Share this post


Link to post
Share on other sites

I really can't answer any questions like this, if you do not make it clear what choices you made. I'm trying to go through the process very slowly, but you seem to want to skip right to end, even though we have not established on implicit assumptions the balance sheet is based on. The options and screenshots also make it extra convoluted. I also get the feeling that you equate "Eigen vermogen" with your bank balance, which is not accurate.

 

So, again, first things first. In 2018, did you add any of your bank accounts as a business asset on your balance sheet?

- If you did, you would have filled out the total bank balance of your business bank and/or savings accounts under "Balans (activa) --> Liquide middelen". Is that the case?
- However, if you did not, then that bank account would be a private asset to be filled out under "Bankrekeningen en andere bezittingen" (where you might qualify for an exeption). Is that the case?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 334 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept