Jump to content
barchocolate
Verberg

Grenswerkende ondernemers en Corona maatregelen

vraag

Goedendag, 
Ik ben ZZP'r  en heb mijn bedrijf in Nijmegen. Ik ben getrouwd en allebei hebben we 100% inkomsten in Nederland, betalen NL-Btw / inkomstenbelasting etc. Maar wij wonen net over de grens in Duitsland. 
Hoe zitten dan de regelingen voor compensatie etc. ?

Zijn er gelijkgestemden met de zelfde vraag?
Mvg, M. Willemse. 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 2
 • Rate this answer

Gisteren een lang gesprek gehad met Gem. Maastricht.
Zij belden mij op of ik nog vragen had mbt de nieuwe regeling TOZO voor ZZP-ers wonende in het buitenland.
(Eind)Conclusie:
Zij stellen dat zij uitvoerende zijn en niet beslissingsbevoegd.
De beslissing is genomen en wij moeten in ons woonland Sociale voorzieningen aanvragen, Nederland zal dit niet doen.  
Wel mogen wij vanaf de 18e mei het Krediet aanvragen. Max €10.157 , echter geen idee over de randvoorwaarden, behalve 2% rente, looptijd 3 jaar en ingaande op 1 jan 2021.
Of er nog veranderingen komen was men niet optimistisch.

Echter een positieve verandering uit België:
Via de RSVZ.BE (Rijksdienst voor Sociale Zaken voor Zelfstandigen) ben ik gewoon doorverwezen naar de OCMW van mijn gemeente (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn). Tot mijn verbazing gaven zij aan dat ik gewoon geholpen word in België. En dat dat ook zal zo zou zijn sinds het begin van de Crisis. Waarschijnlijk maakt het veel uit wie je spreekt, want ik weet zeker dat ik de laatste keer met een verwijzing naar het Schengen Akkoord, terugverwezen ben naar Nederland door hen.
Ze gaan mij zsm terugbellen en het voor mij regelen.

Dus, samengevat, je moet de OCMW (of ÖSZH voor de Duitstaligen) Öffentliches Sozialhilfezentrum hebben in België. Al heb ik nog geen inhoudelijke informatie hoe ze het gaan regelen, als ik op de toon afga waarmee men mijn probleem aangehoord en antwoord kreeg, lijkt het een kat in het bakje.

Zodra ik meer weet over de uitvoering van TOZO regeling (2.1) hier in België meld ik dat meteen.
Ook als ik meer weet wat de randvoorwaarden zijn van het Nederlandse Krediet deel van de TOZO regeling (2.2).

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Hallo, Ik heb navraag gedaan over deze kwestie bij Liantis Sociaal verzekeringsfonds in België: hier het antwoord van hen: 

"Nu wat België betreft is wat het overbruggingsrecht betreft de voorwaarde van woonplaats intussen opgeheven.

Nederlanders die in Nederland wonen maar in België als zelfstandige verzekeringsplichtig zijn in het Belgisch sociaal statuut der zelfstandigen en voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht hebben daar recht op. 

U mag deze aanvragen van Liantisklanten gerust doorsturen naar overbruggingsrecht@liantis.be .

Wat de Belgen als zelfstandige actief in Nederland betreft bemoeit Unizo zich momenteel hard om dit via Europa te regelen.

Als u “weigeringsdossiers” van Belgen in Nederland heeft mag u mij deze bezorgen.

We houden u op de hoogte hierover."

Unizo is een ondernemersvereniging in Belgie, een hele grote. Tevens staat op de site van BBZ (van SVB) dat men in eigen woonland bijstand (NL) of een leefloon (OCMW in Belgie) moet/kan aanvragen.

Succes aan alle ondernemers in moeilijkheden, ik hoor steeds meer schrijnende verhalen.


FM Partners boekhoudkantoor. Grenzeloze kennis, innoverend in aanpak!

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Beste Grenswerkers, 

Aanvullende informatie van 25 maart:

 

Vandaag (woensdag 25 maart) wordt in de Tweede Kamer ook gesproken over de economische steunpakketten. Via de VNG hebben we gezamenlijk vanuit de grenssteden kamervragen opgesteld voor Tweede Kamerleden, zodat zij de ministeries kunnen activeren hier op korte termijn een oplossing voor te vinden in het Nederlands-Duitse grensgebied. Ook is er een taskforce opgezet vanuit Noord-Rijnwestfalen (pas sinds dit weekend actief) die zich ook hierover buigen. Zie: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-laschet-initiiert-eine-cross-border-task-force-corona 

 

Groeten, Marc.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Excuus, ik haal per abuis de TOGS voorwaarden er bij in mijn laatste bericht.

 

En ik zie dat de voorwaarden voor een TOZO lening zojuist zijn geupdate:

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf 18 mei 2020 kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Maastricht.

Edited by Richard_Grensondernemer
Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Loket voor grensondernemers voor aanvragen Coronalening voor bedrijfskapitaal

 

Quote

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds maandag 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

 

Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).

 

Liquiditeitsproblemen te verminderen

De steun bestaat uit een rentedragende lening van maximaal € 10.157,- die bedoeld is om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van de lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Lees ook: Corona: dit zijn de financiële regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers (update)

 

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.

 

Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens

Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Ik ben geen grenswerker..

 

5 minuten geleden, barchocolate zei:

3) om hoeveel grens-ZZP'rs gaat het?

 

Uit andere  media (weet niet meer welke) heb ik schattingen gelezen van ca 10.000 ZZPs wonend in buitenland met bedrijf in NL. en ca 30-40% daarvan zou hulp kunnen gebruiken.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

UPDATE - 21 augustus 2020

Doorgestuurd bericht:

--------------------------------------

Het heeft even geduurd, maar de Europese Commissie heeft nu toch een inhoudelijk antwoord gegeven op mijn schriftelijke vragen waarin ik in vorige e-mails refereerde. Bij voorbaat excuses als deze e-mail wat ingewikkeld geformuleerd is, maar ik hecht eraan u correct en volledig te informeren, en het zal u niet ontgaan zijn dat de wereld van de grensoverschrijdende sociale zekerheid bepaald niet altijd eenvoudig is!

 

Dat is ook het eerste antwoord dat de Europese Commissie geeft: Dat het classificeren van een uitkering als sociale bijstand, sociale zekerheid of als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie vaak zeer complex is. Ze verwijzen daarbij ook naar de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie om die complexiteit te onderstrepen. Of een uitkering wel of niet als bijstand geclassificeerd wordt, is echter in het geval van de Tozo wel zeer relevant. Een bijstandsuitkering valt in principe niet onder de toepasselijke Europese wetgeving, en hoeft dus ook niet geëxporteerd te worden naar aanvragers die niet in het land zelf wonen. De overige twee classificaties (sociale zekerheid en bijzondere niet op premie berustende prestatie) vallen wel onder de Europese wetgeving en moeten in bepaalde (maar niet álle) situaties wél geëxporteerd worden.

 

Over de Tozo voor levensonderhoud zegt de Commissie dat deze bijstand bescherming biedt tegen werkloosheid en voorziet in levensonderhoud. Er worden elementen van sociale zekerheid en sociale bijstand gecombineerd en daarom is de Commissie van mening dat de Tozo kan worden beschouwd als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie.

 

Dit staat haaks op de interpretatie van het kabinet. Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer op 6 juli gaf toenmalig staatssecretaris Van Ark nog duidelijk aan dat er volgens het kabinet geen discussie mogelijk is en dat de Tozo een bijstandsregeling alleen is. Daarnaast gaf de staatssecretaris ook expliciet aan dat volgens haar de Tozo geen bijzondere non-contributieve uitkering kon zijn omdat deze niet op de bijlage van verordening 883/2004 is opgenomen. Het opnemen van de Tozo in de bijlage van de verordening is een van de voorwaarden om als non-contributieve uitkering beschouwd te kunnen worden.

 

Ook dit argument lijkt door de Commissie te worden tegengesproken. De Commissie heeft het over een non-contributieve uitkering die door Nederland nog niet op de bijlage geplaatst is. Ze verwijst echter ook naar het naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Stewart (C-503/09), waarin het Hof van oordeel was dat een uitkering een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie was ondanks het feit dat deze niet in bijlage van de coördinatieverordening 883/2004 stond. Het gehele antwoord van de Commissie kunt u hier downloaden en teruglezen: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004040-ASW_NL.html

 

De Europese Commissie doet echter geen duidelijke uitspraak over de exporteerbaarheid van de Tozo en of het juridisch mogelijk is voor Nederland om de Tozo met terugwerkende kracht alsnog op die bijlage te plaatsen en zo te proberen export alsnog te voorkomen. Ik heb verschillende hoogleraren geraadpleegd en mijn inschatting (op basis van hun expertise) is dat een woonlandvereiste voor de Tozo in strijd zou kunnen zijn met de Europese wetgeving, ook als Tozo aan de genoemde bijlage toegevoegd zou worden. Er kunnen wel eisen gesteld worden aan de band die u heeft met Nederland. Maar gezien het feit dat u belastingen en sociale premies in Nederland betaalt lijkt er mij per definitie sprake te zijn van voldoende ‘binding’.

 

U merkt wellicht dat ik voorzichtig ben in mijn conclusies, want ik wil geen hoop wekken die niet waargemaakt kan worden. De Nederlandse regering is nu aan zet. De juristen van het Ministerie SZW bestuderen momenteel de antwoorden van de Europese Commissie, en ik hoop een eerste reactie van volgende week te kunnen lezen. Pas dan weten we of Nederland bereid is stappen te zetten, of dat de staatssecretaris vast blijft houden aan de eigen lezing, en pas dan kunnen we ook bekijken welke vervolgstappen eventueel nodig en mogelijk zijn.

 

Feit is in ieder geval dat de conclusie van de Europese Commissie haaks staat op de interpretatie van de staatssecretaris. Dat alleen al is reden om ook in de Eerste en Tweede Kamer nieuwe vragen aan de staatssecretaris te gaan stellen om schot in de zaak te krijgen. Ik zou namelijk graag zien dat de Nederlandse regering dit nu gewoon op gaat lossen, en niet zijn heil zoekt in eindeloze juridische procedures, of ons dwingt een gang naar de rechter te maken of de Europese Commissie een procedure te laten starten.

 

Ook de NOS besteedt vandaag aandacht aan de reactie van de Europese Commissie. Het artikel is hier terug te lezen: https://nos.nl/l/2344863

 

Ik houd u uiteraard graag op de hoogte van de volgende ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Lenaers

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo barchocolate,

 

Ik snap je vraag, een antwoord is lastiger. Staat jou onderneming ingeschreven op een adres in Nijmegen?
 

OP de site van de gemeente Nijmegen vond ik de volgende link

https://www.nijmegen.nl/diensten/ondernemen/financiele-hulp-voor-ondernemers/

 

Ik zou de gemeente morgen even bellen, je voldoet niet aan 1 eis "Woont en verblijft rechtmatig in Nederland" normaal een voor de handliggende eis.
aangezien je vermoedelijik aan alle andere eisen wel voldoet is val je mogelijk in een categorie waarvoor men een reparatie van de regeling nodig heeft  (als er al niet aan gedacht is)
Gemeente Nijmegen is als grensgemeente ongetwijfeld bekend met dit soort dilemma's..

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Barchocolate,

 

Voor mij geld hetzelfde. Ik heb mijn bedrijf net van Breda naar Hulst (Zeeland) verhuisd. Ik ben ook woonachtig net over de grens, maar dan in België.

 

Eerder heb ik weleens geinfomeerd bij Breda (2 jaar geleden) of Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) ook voor mij kon gelden. Ik werd na weken lang wachten opgebeld met de mededeling dat ik bij mijn Belgische gemeente een voorziening moest treffen, en ik er dus geen recht op had.

 

De Belgische gemeente vereist dat ik een Belgisch ondernemingsnummer heb voor bijstand. 

 

Hierdoor dreig ik weer tussen wal en schip te geraken. Dit kan toch niet de bedoeling zijn voor alle grenswerkers? Wel je ziektekostenverzekering moeten afsluiten in werkland maar nergens recht op hebben is nu de situatie.


OPROEP. Misschien kunnen alle grensarbeiders zich elders verenigen op deze site en een brandbrief sturen naar Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Ik ben nog nieuw op dit forum. Wie weet hoe we dit het beste kunnen doen, of welk nieuw topic te openen?

Edited by Richard_Grensarbeider
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zie deze zeer recente (20-03)  info van SVB: uitkeringsrechten werkloze grensarbeiders

 

Hoewel die info  en de leaflets per soort grensarbeid over Werknemers gaat, staan er ook namen van allerlei instanties in die ondernemers wellicht verder kunnen helpen.

 

Quote

Grensinfopunt

 

Raadpleeg de informatie onder Werkloos op Grensinfopunt. Bepaal eerst uw volledige persoonlijke situatie. Daarna krijgt uitleg op maat.

 • Werken in Nederland, wonen in België 
 • Werken in België, wonen in Nederland 
 • Werken Nederland, wonen in Duitsland 
 • Werken in Duitsland, wonen in Nederland 

 

Leaflets

Download direct onze leaflets over werkloosheidsrechten voor grensarbeiders.

 • Werken in Nederland, wonen in België (pdf / 737,19 KB)
 • Werken in België, wonen in Nederland (pdf / 725,77 KB)
 • Werken Nederland, wonen in Duitsland (pdf / 637,42 KB)
 • Werken in Duitsland, wonen in Nederland (pdf / 670,40 KB)

(voor de documenten en links: SVB)


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ondernemer met een huis in het ene en onderneming in het andere land breng je jezelf mijns inziens ongewenst en meer of minder bewust in een situatie van not-best-of-both-countries zolang de EU niet geheel geharmoniseerd is of zolang landen nu op korte termijn eigen crisismaatregelen lijken te treffen.

 

barchocolate en Richard_Grensondernemer, jullie situaties zijn mogelijk zeer verschillend!

 

Zijn grensondernemers vergelijkbaar met grensarbeiders?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jullie wonen in verschillende grenslanden...

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Marc,

 

Daarom heb ik zelf ondertussen mijn situatie uitgelegd via: 

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

 

Eventueel kun je nog rechtstreeks contact zoeken met:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Ik had even een paar minuten gebeld en opgehangen, want kreeg het gevoel dat er geen doorkomen mogelijk was. Maar een echte volhouder wint!

 

Zodra ik antwoord heb, dan laat ik het weten. Maar wacht niet op mij ;-).

 

Gr.,

 

Richard.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 23-3-2020 om 17:16, Highio zei:

Als ondernemer met een huis in het ene en onderneming in het andere land breng je jezelf mijns inziens ongewenst en meer of minder bewust in een situatie van not-best-of-both-countries zolang de EU niet geheel geharmoniseerd is of zolang landen nu op korte termijn eigen crisismaatregelen lijken te treffen.

 

Nou dat is wel een heel boude uitspraak. De EU kent als algemeen principe 'Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten'. Iedere combinatie van regels die dat bemoeilijkt zou dus door de lidstaten opgeruimd moeten worden.

 

'Ongewenst' is een persoonlijke mening en 'meer of minder bewust' is niet relevant. Je mag ervan uitgaan dat de EU het burgers en ZZP-ers niet onnodig moeilijk maakt. Een situatie 'not-best-of-both-countries' zou dus niet mogen bestaan. De burger hoeft zich daar niet van bewust te zijn, en mobiliteit binnen de EU kan in principe nooit (wel, coronacrisis uitgesloten) ongewenst zijn.

 

Een huis in het ene land en een onderneming in het andere land. Dat is toch niets bijzonders, we leven niet meer in 1950!


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Huis of woning is ook bedoeld als woonsituatie (woonplaats met inschrijving) en ongewenst is ook leesbaar als onbedoeld of in de ongewenste of onzekere situatie. Je vormt voorlopig een minderheid binnen een nieuwe, algemene regeling.

 

Je hebt opeens met twee nationale en twee gemeentelijke overheden te maken. Het zou mij verbazen als twee Nederlandse gemeenten al precies hetzelfde gaan handelen t.a.v. grenswerkers en uitvoering van noodmaatregelen. En bij herhaling: België en Duitsland zijn twee verschillende grenslanden.

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
17 minuten geleden, Highio zei:

Woning is ook bedoeld als woonsituatie en ongewenst is ook leesbaar als onbedoeld of in de ongewenste of onzekere situatie. Je vormt voorlopig een minderheid binnen een algemene regeling.

 

Je hebt opeens met twee nationale en twee gemeentelijke overheden te maken. Het zou mij verbazen als twee Nederlandse gemeenten al precies hetzelfde gaan handelen t.a.v. grenswerkers en uitvoering van noodmaatregelen. En bij herhaling: België en Duitsland zijn twee verschillende grenslanden.

 

Ben het met je eens. Het is complex. Maar dat zou het niet mogen zijn.

 

Het belangrijke is: Je doet niets verkeerd. Dat de ambtenaren de regels complex vinden, of vinden dat je wel iets dubieus doet, is hun probleem.


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het is 1 om samen met deze crisis om te gaan en het er het beste van te maken, maar om nu als "Grensondernemer" je opgebouwde bedrijf naar de kloten ziet gaan omdat op een nog niet nader verklaarde manier de grenswerkers buiten schot worden gezet is voor mij niet te verkroppen.
Ik zoek al een week, net als jullie naar de oplossing, de reden en enige houvast. NIETS.
Mijn kosten lopen door, mijn verhuurder van mijn kantoor dreigde mij eruit te zetten als ik niet door betaalde (hij zag de bui voor hem ook al hangen). Geen begrip voor mijn situatie, maar dat is nu een andere kwestie.
Ik betaal in 2 landen alle verplichtingen (Belgie-NL). 
Ben radeloos. Als fotograaf heb ik geen werk meer. Zelfs juni/juli opdrachten worden nu afgeblazen omdat elke dag nieuwe berichten komen dat men de isolatie periode gaat verlengen. Opdrachtgevers kiezen eieren voor hun geld.

Wil geen zeur zijn, wilde even mijn ei kwijt. Jullie begrijpen mij tenminste.
(Ik heb dit ingetypt terwijl ik in een eindeloze lange telefonische wachtrij hang met de Corona hulplijn gemeente Maastricht)
 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vooralsnog slecht nieuws voor ZZP-ers met bedrijf in NL en woonachtig in het Buitenland

zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen/tozo

 

Bij aanvraag TOZO is de woongemeente bepalend.

Ondernemers die niet in NEderland wonen komen (vooralsnog) niet in aanmerking.

afbeelding.thumb.png.e29e9388c4d8bc7bdf845534859e3391.png

 

Don't shoot the messenger :frowning-face:

 

mijn persoonlijke visie:

Als je in Nederland inkomstenbelasting betaald zou je nu ook in aanmerking moeten komen voor inkomenscompenserende maatregelen..

Het feit dat de TOZO gebaseerd wordt op BBZ is een praktische insteek vanuit de overheid omdat daardoor veel regels "geleend" kunnen worden uit die wetten.

Maar verder is het doel van TOZO (en NOW) om ondernemers overeind te houden en is dit onvergelijkbaar met het gebruikelijk laatste vangnet functie van de bijstand.

maar goed die mening heb je verder weinig aan.. het zal aankomen op of deze groep ondernemers in staat zal zijn zich te verenigen danwel een steun kan krijgen uit bestaande belangen organisaties.

 

Hoe dan ook laat van je horen..

- Zoek contact met wethouders, raadsleden van grensgemeenten, verantwoordelijk zijn voor sociaal beleid

- Zoek contact met de Vereniging Nederlandse gemeenten, "actieteam grensoverschreidende samenwerking

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/grensoverschrijdende-samenwerking

 

- Zoek contact me tweede kamerleden.

zie in deze link de leden van de vaste kamercommissie SZW: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/szw/samenstelling

 

_____________

Algemene site voor "Grensgangers"

https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er is zojuist een artikel in de Telegraaf over verschenen: Noodkreet van grensondernemers

 

In het artikel wordt ook een petitie onder de aandacht gebracht. Echter, deze heb ik (nog) niet kunnen vinden.

De grensondernemers kunnen ook niet terecht in het land waar zij wonen, omdat ze daar geen belasting en premies afdragen. Ze wijzen er in de petitie op dat de pandemie niet alleen gevolgen heeft voor henzelf, maar ook voor de Nederlandse economie. „Onze onderneming zal ten onder gaan, onze Nederlandse medewerkers zullen ontslagen worden en er zullen schulden ontstaan.”


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Heb vandaag contact gehad met de gemeente Maastricht. Zij beseffen als grensgemeente, dat er grote problemen onder de grenswerkende ZZP-ers zijn.
Hebben het bij het Ministerie voorgelegd en werken met hen aan een maatwerkoplossing voor dit probleem.

De website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is aangepast met de mededeling voor Grenswerkers/Grensondernemers - ZZP-ers.
-= Sociale Zaken - Maastricht Heuvelland =-
Die moeten we in de gaten blijven houden. Daar wordt nieuws gepubliceerd.

Einde van de week/begin volgende week zou er nieuws zijn gat de gemeente Maastricht aan. Laten we hoop hebben daarop.

Edited by Kenneth Tan
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
2 uur geleden, Kenneth Tan zei:

Einde van de week/begin volgende week zou er nieuws zijn gat de gemeente Maastricht aan. Laten we hoop hebben daarop.

Dag Kenneth, ik ben benieuwd!

 

Via de link van Mikky (Telegraaf) is te lezen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat de regels nog moeten worden uitgewerkt. Dus meer duidelijkheid voor de grensondernemers gaat nog volgen. 

 

Ondertussen kunnen wij via de volgende link de petitie ondertekenen:
https://www.petities.com/noodkreet_zelfstandig_ondernemende_grensarbeiders_voor_financiele_steun

Edited by Richard_Grensondernemer
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 18 leden online en 304 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept