loading
Ga naar inhoud
RichardvanH
Verberg

Nooit winst gemaakt, en toch fiscale winst van 200k?

vraag

Beste forumleden,

 

Ooit was ik een enthousiaste ondernemer in spé, maar helaas sloegen de activiteiten van mijn BV (het verkopen van high-end luxe-producten via een webshop) niet aan. Ik vraag me nu heel erg af hoe ik van de BV afkom, zonder daar zelf persoonlijk failliet aan te gaan. Ik zal het even schetsen (bedragen zijn voor de leesbaarheid wat aangepast en afgerond)

 

 • in 2007 privé 50 procent aandeelhouder geworden van een aangekochte shelve BV, samen met 1 zakenpartner die via zijn Holding ook 50% in bezit had
 • in 2007 lening verkregen van genoemde Holding twv 150k om e-commerce shop e.d. te bouwen, kantoor te huren, conferenties te bezoeken etc
 • in 2008 bleek al snel dat ons idee niet aansloeg. Er is letterlijk maar voor 400 euro omzet geweest in 2007 en 2008
 • in 2007 en 2008 dus wel verplichtingen aangegaan met diverse leveranciers twv 50k
 • in 2007 en 2008 aldus groot verlies geleden, krediteuren lieten van zich horen maar konden niet meer betaald worden. Er waren geen liquide middelen meer, en geen enkele andere activa. Na enkele aanmaningen zijn allen gestopt met vorderen, maar hebben nooit laten weten de vordering te kwijt te schelden. 
 • In alle jaren daarna, vanaf 2009 t/m 2018 heeft de BV gewoon bestaan maar is inactief geweest. Ieder jaar VpB aangifte gedaan (ieder jaar nihil), waarin de schuldposities (150k lening aan de Holding, en 50k krediet van leveranciers) ieder jaar naar voren kwamen.
 • De BV heeft al die jaren geen personeel gehad, en ook bestuurder is nooit betaald wegens het aantoonbaar afwezig zijn van enige winst.

 

Inmiddels wilde ik van de BV af, simpelweg omdat het ieder jaar werk oplevert t.a.v. de VpB aangifte. Schulden waren inmiddels verjaard. AVA heeft een ontbindingsbesluit genomen. Er waren geen baten (te verwachten) dus geen vereffenaar aangewezen. Bovendien zijn er geen schuldeisers wegens het verjaren van de schulden.

 

Het leek allemaal simpel totdat mijn accountancy bureau (die nog niet eerder geconfronteerd was met deze slapende BV) aangaf dat de verjaring van de vorderingen (150k+50k) moet worden opgenomen in de boeken voor de finale VoB aangifte en dat er daardoor een fiscale winst ontstaat van 200k. Daardoor zou VpB verschuldigd zijn, en bovendien zou er dus winst zijn geweest en had de bestuurder moeten worden betaald en dividend moeten worden uitgekeerd.

 

Nu ben ik een leek, maar ik wil toch heel graag deze beweringen toetsen, omdat het mij nogal vreemd voorkomt: hoe kan een BV waar honderd duizenden euro aan kosten zijn geweest en die letterlijk maar 400 euro omzet heeft gemaakt nou ooit 200,000 fiscale winst hebben gemaakt?

 

Mocht u ideeën hebben hierover, dan ben ik zeer geïnteresseerd.....

 

Richard

Link naar bericht
Delen op andere sites

11 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord
42 minuten geleden, RichardvanH zei:

Mocht u ideeën hebben hierover, dan ben ik zeer geïnteresseerd.....

Zie het onderstreepte hieronder;

 

Quote

Die schuld kan van de balans af!

 

De meeste schulden betaalt u uiteraard gewoon. Maar stel nu dat een leverancier niets meer van zich laat horen. Kan die schuld dan van uw balans af?

 

Meevallertje. Stel dat een leverancier niet meer te vinden is of geen moeite doet om zijn vordering van u te incasseren. Misschien vanwege een fout in zijn eigen administratie of om een andere reden. Op een gegeven moment, na het verstrijken van de wettelijke vervaltermijn van vijf jaar of van een termijn die mogelijk is opgenomen in de algemene voorwaarden van uw leverancier, hoeft u niet meer te betalen.

 

Maar hoe pakt dit nu fiscaal voor u uit?

 

Verjaring. U bent na verjaring dan wel van uw schuld af, maar die schuld zal vervolgens ook van uw balans moeten verdwijnen. En dat levert fiscaal belaste winst op.

 

Kwijtschelding. Behalve door verjaring, kan de schuld ook verdwijnen omdat uw leverancier besluit deze kwijt te schelden. Let op. Hij moet dat wel uitdrukkelijk en schriftelijk doen.

 

Vrijstelling? Anders dan bij verjaring, vindt er hierbij geen belastingheffing plaats. Er geldt namelijk een vrijstelling voor kwijtscheldingswinst voor schulden die, uit het oogpunt van de schuldeiser beschouwd, niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat u geen verhaal biedt of omdat uw schuldeiser van mening is dat het incasseren van de vordering voor hem ‘maatschappelijk gezien tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden’, of tot een zeer slechte relatie met u. Het voordeel van de kwijtschelding blijft dan onbelast. Let op. Een bedrijf dat verzoekt om de kwijtscheldingsvrijstelling terwijl het er niet slecht voorstaat, zal echter door de fiscus wel zeer kritisch bekeken worden.

 

Verliessituatie. Een eventueel fiscaal compensabel verlies bij u wordt wél verminderd met het bedrag van de kwijtschelding. De vrijstelling geldt namelijk niet voor zover er verrekenbare verliezen zijn.

 

Hoe zit het met de btw? Toen u de factuur van uw leverancier ontving, heeft u de btw op die factuur als voorheffing verrekend. Nu u uiteindelijk de factuur niet heeft betaald, moet u die daardoor ten onrechte verrekende btw weer aan de fiscus terugbetalen. Dat wordt vaak vergeten. Let op. Dat geldt zowel bij verjaring alsook bij kwijtschelding.

Via; https://ondernemingsdatabank.indicator.nl/fiscale_winst/die_schuld_kan_van_de_balans_af_/NLTABTAR_EU170201/1/search

aangepast door MrHTTP
Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het is inderdaad zo dat je uiteraard belasting moet betalen over je winst. Als iemand een rekening stuurt - en je hoeft die niet te betalen - dan heb je daar uiteraard profijt van.

 

Dus lijkt het me wel zo dat je die die 200k aan kwijtgescholden facturen destijds hebt ingeboekt als kosten of als investeringen. Je hebt in die jaren dus een verlies geleden (ik neem aan dat dat in totaal 200k aan verlies was). Omdat je die kosten destijds hebt afgetrokken van de winst (hetzij meteen als kosten, hetzij verspreid over een aantal jaren als investering), moet je bij niet-betalen deze winst weer optellen. Per saldo heb je dan over niets belasting betaald.

 

Nu kan het natuurlijk zijn dat je verlies heel lang geleden is geweest, en dat het je destijds niet is opgevallen dat je daardoor een (beperkt in de tijd) verrekenbaar verlies had. Doordat die periode nu is verlopen, kun je de winst die je nu maakt niet meer verrekenen met je verlies.

 

Maar volgens mij is het daarmee nog niet klaar. De winst die je maakt door kwijtscheldingen heet ook wel 'kwijtscheldingswinst' en voor kwijtscheldingswinst is er ook de mogelijkheid van een kwijtscheldingswinstvrijstelling. Als je écht niet kan betalen, mag je een vrijstelling gebruiken, zodat de winst die je maakt niet belast is. De wet op de Vennootschapsbelasting volgt hierin volgens mij de wet op de Inkomstenbelasting.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Allereerst beiden dank voor de reactie. Het gaat hier idd niet om een expliciete kwijtschelding, maar om een verjaring. Als ik het goed begrijp geldt de kwijtscheldingswinstvrijstelling dan ook niet. Als ik jullie goed begrijp is het dus inderdaad zo dat er een fiscale winst is van, zeg, 200k dus een VpB van 19% daarvan, 38,000 euro. Terwijl de onderneming nooit bedrijfwinst heeft gemaakt, het gaat enkel om een virtuele winst wegens het wegvallen van schuldeisers.

 

De BV heeft echter geen middelen, dus ik neem aan dat de Belastingdienst dan de BV omver zou trekken en er een curator komt (die overigens niet betaald kan worden, want er valt niets te halen)? Of is het nog denkbaar dat de Belastingdienst bij een negatieve VpB aangifte in 2007 en 2008, en een 0 aangifte bij alle opvolgende jaren besluit dat toch niet te doen, ook al is er een fiscale winst van 200k door verjaren van schulden? 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bedankt Jasper. 

 

De "leveranciers" waar ik op doelde waren graphic designers, fotografen en anderen. Die hebben werk geleverd maar dat vertegenwoordigt geen waarde voor anderen. Bijvoorbeeld: graphic design voor een website die na een jaar weer uit de lucht ging, en dat soort zaken.

 

Ter verduidelijking: de luxueuze artikelen die we probeerden te verkopen werden pas bij de leverancier in het buitenland aangeschaft op het moment dat er een order was. We hebben dus nooit voorraad gehouden.

aangepast door RichardvanH
Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
2 uur geleden, RichardvanH zei:

Daardoor zou VpB verschuldigd zijn, en bovendien zou er dus winst zijn geweest en had de bestuurder moeten worden betaald en dividend moeten worden uitgekeerd.

Dividend uitgekeerd moeten worden? Wat voor accountantskantoor is dat? Die zouden toch moeten weten dat er een uitkeringstoets bestaat voor dividend. De uitkeringstoets bestaat uit een balanstest en een liquiditeitstest. En jij geeft aan dat er al die jaren geen baten (geen liquiditeit en geen activa) waren.

 

Tevens is er geen werk verricht door de dga. Ik had altijd begrepen... Geen werk = geen (fictief) loon.

 

En als de bv opgeheven wordt met een belastingschuld maar geen baten (ook geen schuld van dga), dan kan de opheffing gewoon plaatsvinden (liquidatie met gebrek aan baten zonder vereffening).

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord
3 uur geleden, RichardvanH zei:
 • in 2007 privé 50 procent aandeelhouder geworden van een aangekochte shelve BV, samen met 1 zakenpartner die via zijn Holding ook 50% in bezit had
 • in 2007 lening verkregen van genoemde Holding twv 150k om e-commerce shop e.d. te bouwen, kantoor te huren, conferenties te bezoeken etc
 • Inmiddels wilde ik van de BV af, simpelweg omdat het ieder jaar werk oplevert t.a.v. de VpB aangifte. Schulden waren inmiddels verjaard. AVA heeft een ontbindingsbesluit genomen. Er waren geen baten (te verwachten) dus geen vereffenaar aangewezen. Bovendien zijn er geen schuldeisers wegens het verjaren van de schulden.

De zakenpartner steekt, via een holding, 150k in een al dan niet willens en wetens niet-levensvatbare BV en laat de vordering vervolgens verjaren ? Er zullen toch wel afspraken over het rentepercentage en de aflossing zijn gemaakt ?

150k voor een webshop, kantoorhuur en conferentiebezoek, e.d.  etc.  ... waarvan 50k voor de webshop ook nooit zijn betaald. Dan is er dus 150k uitgegeven aan kantoorhuur en conferentiebezoek. ... of zie ik dat nu verkeerd ?

Wat is de uitleg van de zakenpartner in deze ... die is immers middels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders akkoord gegaan met de ontbinding ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De zakenpartner steekt idd via een Holding 150k in de BV in 2007, aan de start. Vanzelfsprekend was toen niet bekend dat het een niet levensvatbaar idee was, anders waren we niet gestart. Er zijn idd afspraken gemaakt over een rentepercentage en aflossing. Deze laatste zou pas gaan plaatsvinden als er een cumulatieve winst van 250k was geweest, wat we nooit hebben bereikt omdat er enkel verlies is geweest. Zakenpartner is idd middels een AVA akkoord gegaan met ontbinding. 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wat natuurlijk wel raar is, is dat je in 2007 (en 2008) er 200.000 (150k + 50k leveranciers) doorheen hebt kunnen jagen. Dat vind ik nogal een bedrag.

 

Tevens spreek je dan nu niet over een schuld van 150.000 maar inmiddels van 282.000 met rente op rente (5%). Of heb je niet elk jaar rente op de lening gezet??

 

Overigens is de geldlening niet verjaard. Er is geen tijd voor nakoming bepaald. Of anders dus die 250k winst. Dat betekend dat de verlooptermijn pas gaat lopen op het moment dat de schuldeiser de vordering/aflossing opeist.

 

Maar goed, als deze akkoord gaat met kwijtschelding van deze nog lopende lening, is dat ook niet aan de orde.

 

En zoals ik al zei, begrijp ik niet waar het accountantskantoor nu over loopt te piepen. Geen werk, geen loon. Geen dividend wegens liquiditeitstoets (geen baten/liquiditeit), opheffing zonder vereffening. Tenzij ze duidelijk aan kunnen geven wat hun bezwaar nu is.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
18 uur geleden, Cosara zei:

150k voor een webshop, kantoorhuur en conferentiebezoek, e.d.  etc.  ... waarvan 50k voor de webshop ook nooit zijn betaald. Dan is er dus 150k uitgegeven aan kantoorhuur en conferentiebezoek. ... of zie ik dat nu verkeerd ?

Ik ben ook wel nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag.
 

8 minuten geleden, RichardvanH zei:

Vanzelfsprekend was toen niet bekend dat het een niet levensvatbaar idee was, anders waren we niet gestart.

Ik vindt dat niet zo vanzelfsprekend.

Essentieel voor de hele onderneming is de webshop ... en dan betaal je doodleuk de graphic designers, fotografen en anderen niet uit, terwijl er een slordige 150k in de onderneming wordt gepompt ... voor wat, of beter gezegd voor wie ?

 

21 uur geleden, RichardvanH zei:

De BV heeft echter geen middelen, dus ik neem aan dat de Belastingdienst dan de BV omver zou trekken en er een curator komt (die overigens niet betaald kan worden, want er valt niets te halen)?

Hoe zit het met de afgedragen of nog af te dragen loonbelasting? Met al dat conferentiebezoek zal het bestuur toch de nodige uren hebben gemaakt. Jullie zullen ook geen kantoor hebben gehuurd en daar nooit een uur in hebben vertoefd.

Met dat "er valt niets te halen" kan wel eens verkeerd uitpakken. Als de curator van mening is dat hier  sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan worden de bestuursleden in privé aangesproken.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Totale kosten in 2007 en 2008 bedroegen ongeveer 200k.

 

150 Daarvan was beschikbaar (wegens lening) en is gewoon betaald aan leveranciers zoals fotografen, designers, kantoor, reizen beurzen, PR bureau, hosting, adwords, adviseur (het was een specifiek product in het luxe segment), etc. 

 

50k aan aangegane verplichtingen voor o.a. Fase 2 van de webshop zou worden gefinancierd middels reguliere  omzet uit de webshops, maar die bleek dus vrijwel nihil te zijn (enkele honderden euro's, letterlijk). Nadat dit geconstateerd werd is betalingsonmacht aangegeven en zijn alle betrokken schuldeisers op de hoogte gesteld van de situatie.

 

Idd zijn er in 2007 en 2008 vele uren gemaak, aanzienlijk meer dan fulltime door het bestuurd. Er is nooit overgegaan tot salaris betaling omdat er enkel verliezen zijn geweest in de aanloopperiode.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 5 leden online en 188 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké