Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Mikky Vrolijk

Corona: TOZO - Eerste Gemeenteloketten voor ondernemers (gaan) open

Recommended Posts

22 minuten geleden, Highio zei:

Euh, welke kenmerken staan in de mail vermeld ter identificatie van deze partij? Ik zou voor alles geen actieve verwijzingen maken als je je verbaast!

ZZP Inkoopcollectief. Maar je hebt een goed punt. Kan een "hack" zijn namens die organisatie. Ik heb in mijn bovenstaande bericht de link naar de scan eruit gehaald.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Met een officieel TOZO-formulier? Of...zoals we het hier noemen het "Corona_Bbz-formulier"?'

 

Via de normale bbz-aanvraag met ernaast de instructie welke beperkte informatie aangeleverd moet worden. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het betreft inderdaad een iets aangepaste BBZ-uitkering van €1050 voor een eenpersoons- en €1500 voor een meerpersoonshuishouden, voor een periode van vooralsnog drie maanden als er sprake is van schade door de corona-crisis. Eventuele eigen inkomsten worden op deze bijdrage in mindering gebracht. De BBZ is een extensie van de Participatiewet, dus de gemeente kan ook nog eens verlangen dat je jezelf beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt. 

 

 

VragenEnAntwoordenTijdelijke_overbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie260320 (1).pdf


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ze maken het wel weer lekker ingewikkeld allemaal, binnenkort heb je waarschijnlijk een bedrijf nodig die deze aanvraag voor je uitvoert, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Jasper S. said:

ze maken het wel weer lekker ingewikkeld allemaal, binnenkort heb je waarschijnlijk een bedrijf nodig die deze aanvraag voor je uitvoert, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Ik heb het online aangevraagd, t.o.v. de informatie die blijkbaar normaal voor een BBZ moet worden aangeleverd, was het nu een peulenschil wat aangeleverd moest worden.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank Hans. V.w.b. het TOZO-formulier en de daadwerkelijke criteria onderstaande info van min. SZW:

 

Quote

Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag a.s. (29 27 mrt) de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat u eenvoudig kunt nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.


Mocht u nog enige ontvangsten hebben dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

De TOZO-regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de TOZO niet vandaag (vrijdag 27 maart), maar komende week van start.

 

Zie bericht ministerie SZW "Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start".

 

Sommige gemeenten hebben wel al met een (concept) voor de TOZO-aanvraag:

 

Quote

Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd
Vandaag zijn beschikkingen met de eerste voorschotten - van in totaal € 250 miljoen - aan gemeenten verzonden. Gemeenten ontvangen dit voorschot voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het overzicht per gemeente vindt u hier.

 

Onderstaande niet mijn tekst, maar ik ben het daar oprecht mee eens, want er zijn ondernemers die in nood zitten. Maak er geen gebruik van als het niet nodig is!

 

Quote

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

In Assen kan ik hem nu aanvragen met mijn DigID alleen voldoe ik nu nog niet aan de voorwaarden, 

Pas als we geen eten meer kunnen betalen en de kast leeg is thuis mag ik aanvragen?

 

Quote

Je doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit jouw onderneming zo ver zijn gedaald dat je niet meer in jouw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 

We hebben de  laatste normale werkweek gehad deze week. Vanaf komende week gaat het alternatief rooster in en worden de uren verdeeld over het personeel. 50% van materiaal gaat in de hoek en ik? Geen idee, behalve de basis boekhouding doen is er niet veel meer te doen voor mij. ik hoop links en rechts nog zelf wat bij te snabbelen. Maar de kosten lopen wel door van het materiaal wat stilstaat. Vanaf komende week stopt de prive opname voor mij en hoop dat ik het bedrijf overeind kan houden

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ik zou alvast wat notities maken over de politieke kleur van bewindslieden die menen dat ZZPers zelf gekozen hebben voor het risico van ondernemerschap en de steun die zij geven aan grote werkgevers en multinationals. Volgend jaar zijn er alweer verkiezingen.

 

Onthoud ook dat ze nu al dreigen met terugvordering en een boete als achteraf blijkt dat je niet precies in het plaatje past.

 

Deze 'ruimhartige steun' is bedoeld voor levensonderhoud. Huur en lease zul je moeten overbruggen met extra krediet. Wellicht kom je in aanmerking voor die 4000 euro, want je huurt een aparte werkruimte!

 

Edited by TwaBla

Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Voor diegenen die zich afvragen of DGA's ook gebruik kunnen maken van de TOZO, zie onderstaande link en quote uit dat item:

https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/03/28/tozo-noodregeling-voor-zelfstandigen-hoe-zit-het/

 

Ook Tozo voor dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar
waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen.

 

Onderstaande link en quote daaruit (zie pagina 3) zijn ook van belang:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo

 

Het streven naar eenvoud heeft in deze uitzonderlijke omstandigheden ook tot gevolg dat er, anders dan bij de reguliere bijstand, niet op huishoudniveau wordt gekeken of er sprake is van onvoldoende middelen van bestaan. Er is geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets. Dit impliceert dat er zich situaties kunnen voordoen waarin formeel gezien sprake is van een recht op ondersteuning op grond van deze regeling, maar waarin er materieel gezien geen reden is om een beroep te doen op de regeling. Zoals eerder is aangegeven doet het kabinet een nadrukkelijk appel op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het draagt eraan bij dat juist de ondernemers die het echt nodig hebben snel van hulp kunnen worden voorzien.

[...]

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

 

Edited by Jantax
Extra tekst toegevoegd

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kreeg zojuist de email nieuwsbrief van de KvK. Daar staat Tozo-regeling opengesteld, met een link naar deze informatie van de KvK.

Het is nu afhankelijk van je woongemeente of deze al de digitale service heeft ingericht om het online aan te kunnen vragen.

 

Ter info: Op de website van SZW staat deze informatie. De link op de pagina van SZW "Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo" staat daar uit/werkt niet.

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, TwaBla zei:

 

Was de site KrijgikTozo van SZW al bekend?

 

Deze link is door FNV doorgegeven aan zelfstandigen. Maar misschien dat SZW de site toch weer heeft afgezet.


Ondernemers kiezen een volksvertegenwoordiger die doorvraagt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij mij werken de links van beide doorlinks.  (eindigt op zelfde site)

inmiddels staat er op de pagina een waarschuwing dat de tool niet werkt op Internet explorer..

 

De tool werkt dus gewoon voor normale :slightly-smiling-face: browsers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het Ministerie SZW heeft een diagram gemaakt waarmee je snel kan beoordelen of de regeling voor jou van toepassing is en wat je kan doen om aanspraak te maken op deze regeling. Zie bijlage.

TOZO regeling.jpg


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

In mijn gemeente kun je je vooralsnog alleen registreren, nog niet aanvragen. Dat kan pas als de gemeente contact met je heeft opgenomen. In de krant las ik dat er meer dan 300 registraties zijn, dus dat kan nog wel even duren. Ik wacht af.

 

Quote

Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op deze regeling kunnen zich melden bij de gemeente. U kunt zich bij ons registreren voor het aanvragen van inkomensondersteuning door het volgende formulier in te vullen.  Wij nemen vervolgens contact met u op zodra wij meer duidelijkheid hebben van de Rijksoverheid.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe werkt de Tozo eigenlijk als je getrouwd bent en beide zelfstandig ondernemer? Wat mij voornamelijk in verwarring brengt is dat het bedrag van de Tozo aanvult tot het sociaal minimum (zo'n 1650 euro bruto), maar dat er bij het invullen van de gegevens nergens wordt gevraagd naar partnerinkomen. Als er wel naar gezamelijk inkomen wordt gekeken om te kijken of je onder de 1650 euro bruto uitkomt, zou dat impliceren dat er juist wél naar het inkomen van de partner wordt gekeken, wat weer in tegenspraak is met het feit dat er zelfs specifiek aangegeven dat er voor deze regeling niet naar het inkomen van de partner wordt gekeken.

 

Betekent dit dat je onder deze regeling maximaal recht hebt op jouw aandeel van het sociaal minimum? Oftewel, als jouw inkomen helemaal weg valt en dat van je partner niet, dat je dan maximaal 825 euro bruto ontvangt? En je partner maximaal ook aangevuld tot 825 euro?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Prinsrachid: volgens mij moet je het zo zien: als je alleenstaand bent, kan je de lage uitkering krijgen, als je een partner hebt, de hoge. En omdat er nu geen partnerinkomens- en vermogenstoets is, kan je dus in beginsel ook een hoge uitkering aanvragen als je een partner hebt met een heel vet inkomen en jij/zij/jullie bovendien een fors vermogen heeft/hebben. Dat is uiteraard belachelijk en dus ook helemaal niet de bedoeling, maar om snel te kunnen uitkeren gaat het nu eenmaal op deze manier. Vandaar dat het kabinet een nadrukkelijk appel doet op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben, om af te zien van een aanvraag (zie de quote in mijn vorige post).

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanmiddag kreeg ik een pdf van de gemeente met daarin de stand van zaken. In mijn gemeente kan ik nog niets aanvragen, ze hopen 6 april een formulier online te kunnen zetten. Verder staat er dit in @prinsrachid: "Er wordt max. 1.500 euro netto per maand per gezin toegekend. Ook voor twee zelfstandigen in één gezin.*" (Het * geeft een toelichting over wat het sociaal minimum is.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

De VNG heeft in de afgelopen 3 uur een handleiding online gezet voor het behandelen van een TOZO-aanvraag, zie onderstaande link:

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-v1-02042020.pdf 

 

Enkele punten zijn wat mij betreft hier vermeldenswaard:

1. Resultaatgenieters komen er niet voor in aanmerking, ook al zouden ze jaarlijks meer dan 1.225 uur aan ROW besteden.

2. DGA's hoeven geen 100%-belang te bezitten, maar alle DGA's van het betreffende bedrijf moeten samen wel meer dan 50% bezitten (samen met hun  fiscaal partners, neem ik aan) en tevens niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

3. Een ZZP'er met maar 1 opdrachtgever loopt het risico niet in aanmerking te komen voor TOZO.

4. Maximaal 1 TOZO-uitkering per huishouden.

5. Voor de beoordeling van het inkomen van de aanvrager alleen kijken naar het inkomen over de periode van de aanvraag (1 maart - 31 mei).

6. De aanvraag voor een TOZO-lening moet worden voorzien van bewijsstukken inzake het vermogen van de aanvrager.

7. Het bedrijf dat een TOZO-lening aanvraagt, hoeft niet onderzocht te zijn op levensvatbaarheid.

 

 

 

 

 

Edited by Jantax
tekst toegevoegd

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 uur geleden, Jantax zei:

6. De aanvraag voor een TOZO-lening moet worden voorzien van bewijsstukken inzake het vermogen van de aanvrager

 

Hier raak ik even in de war, de kern van TOZO was toch juist dat er geen vermogenstoets was? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De TOZO regeling valt uiteen in 2 delen

 

1. TOZO levensonderhoud, 1050 of 1500 afhnkelijk van gezins-samenstelling hiervoor geldt géén vermogenstoets

 

2. TOZO Bedrijfskapitaal. Een lening van max 10.157 euro. Hierbij wordt wel gekeken naar vermogen van de aanvrager (niet van de partner)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zojuist, Roel J zei:

De TOZO regeling valt uiteen in 2 delen

 

1. TOZO levensonderhoud, 1050 of 1500 afhnkelijk van gezins-samenstelling hiervoor geldt géén vermogenstoets

 

2. TOZO Bedrijfskapitaal. Een lening van max 10.157 euro. Hierbij wordt wel gekeken naar vermogen van de aanvrager (niet van de partner)

 

Duidelijk, dankje!

Share this post


Link to post
Share on other sites

En daar gaan we, Rotterdam, inclusief o.a. krimpenerwaard: 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/

 

Klik vooral op de vereiste bijlagen:

- aangifte IB 2019

 

Die heeft waarschijnlijk 90% van de ondernemers nog niet. En dan?!

 

Wordt de aanvraag zonder IB 2019 wel in behandeling genomen? 

 

Hoe zat dat ook al weer met laagdrempelig?

 

 

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 104 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept