Jump to content
logistieke dienstverlening
Verberg

Omzet en de subsidieregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Goedendag,

 

Naar aanleiding van de Corona crisis wil ik mijn bedrijf herstructureren en deels anders positioneren.

Gevolg daarvan is dat ik een deel van de activa wil verkopen (en deels nieuwe activa wil aankopen).

 

Begrijp ik goed dat dat als normale omzet wordt gezien, met als gevolg dat ik direct de TVL weer kan terugstorten?

Bestaat er een mogelijkheid om dit op de een of andere manier op te lossen, anders kan ik de te verkopen activa voorlopig beter in de hoek zetten en later verkopen.

 

Dank op voorhand voor de inzichten.

 

_______

TVL = Tegemoetkoming Vaste Lasten
en is opvolger van de TOGS -Tijdelijke Ondersteuning Getroffen Sectoren (eenmalige schenking van 4000 euro)

Edited by Roel J
betekenis tvl toegevoegd
Link to post
Share on other sites

22 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Heb je een link waar staat dat dit zo is.. Deze regelingen zijn zo nieuw dat ik niet denk dat heel veel ondernemers hier uit ervaring over mee kunnen praten.
Maar meelezen of ik het op dezelfde manier uitleg als jij wil ik wel doen :-)

 

Mijn inschatting op "gut-feeling" is dat verkoop activa nooit omzet is, hooguit boekwinst.. en er moet een factuurtje met btw gemaakt.
En 99 van de 100 (zelf)boekhouders laten het dan uit luiheid onder omzet staan omdat anders de btw rondrekening weer zo lastig is omdat er een stukje onder het kopje "Afschrijvingskosten of resultaat activa" zit verstopt..

Link to post
Share on other sites
 • 1

Ik geloof dat het kwartje bij mij is gevallen..  men gebruikt je omzetbelasting aangifte als uitgangspunt voor je omzet in 2020 bij de bepaling van het voorschot bedrag..

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/berekening
 

Quote

 

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan geldt het bedrag waarover u aangifte doet als omzet.

 

 

Dat neigt wel heel sterk naar dat je het dan wel telt, althans in elk geval voor de berekening van het voorschot.. Maar goed de hele voorschot berekening hangt van aannames aan elkaar als jou vaste lasten (sterk) afwijken van het branchegemiddelde dan krijg je misschien ook veel minder dan gehoopt.. (of juist meer als je lagere kosten hebt)


Als ik verderop over de defnitieve vaststelling lees, dan zie ik daar dat je voor 1 april 2021 je werkelijk omzet verlies moet doorgeven.. het zou dus kunnen dat je een lager voorschot krijgt omdat men dan je BTW aangifte gebruikt maar je mag later via je winst en verliesrekening dan aantonen wat het echte omzet verlies is (omdat je verkoop activa dan elders in de kosten meldt als bijzondere opbrengst)..

 

Ik zou zeggen.. als het geld van de activa nodig is om nieuw te financieren dan heb je niet veel keus en heb je een iets lager voorschot maar het lijkt erop dat je dat volgend jaar bij de definitieve vaststelling wordt rechtgetrokken. dus dan is de vraag kun je het lagere TVL bedrag makkelijk voorfinancieren. totdat je in juli de afrekening krijgt..

Enig alternatief om extra btw omzet te vermijden zou zijn de inruil op dezelfde factuur van de leverancier als de nieuwe machine..

 

Nu is dit allemaal algemeen voorlichtende tekst, dus ik zou maandag contact opnemen met RvO want dit klinkt als een veelgestelde vraag na tot standkoming van de regeling..

kan me nauwelijks voorstellen dat je de eerste bent die er tegenaan loopt, maar het zal nog niet vaak genoeg gevraagd zijn om in een FAQ te verduidelijken op de site..

En zoals ik zei, niet veel ondernemers zullen ervaring hebben te delen over de definitieve uitslag, ze zitten tenslotte allemaal nog in de voorschotfase..

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank voor je inzicht.

 

Ik heb nu direct geen middelen nodig. Maar ik merk wel dat het ondernemen in de weg zit en het lijkt me dat ik niet de enigste met het hetzelfde probleem.

Voorbeeld; ik koop activa voor 200k en verkoop activa voor 200k  kan ik direct alle(!) subsidie inleveren terwijl de geleden inkomensderving er niet minder op is.

 

Ik ga er maandag een belletje aan wagen.

Link to post
Share on other sites
 • 2
3 uur geleden, logistieke dienstverlening zei:

Maar ik merk wel dat het ondernemen in de weg zit en het lijkt me dat ik niet de enigste met het hetzelfde probleem.

 

Dit is een zelfde soort gedachtegang als mensen die in de bijstand zitten en dan een baan afwijzen omdat er dan "amper op vooruit gaan". Als je doel is om alle subsidieregelingen volledig uit te melken, dan moet je inderdaad op je handen blijven zitten en vooral niets verkopen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
8 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:

De subsidie wordt berekend aan de hand van omzet ipv mis gelopen inkopen.

 

Het is nog een stapje "erger" verkochte activa is helemaal geen omzet.. Er is vooral BTW verschuldigd over de verkoop. en dus moet je de grondslag (het verkoopbedrag ex btw) bij vraag 1a op je OB aangifte meenemen.

Maar de TVL neemt die OB aangifte dus als grondslag voor het voorschot alsof daar alleen maar omzet in kan zitten.

Stel jij had vorig jaar 500.000 euro omzet in de referentie periode en je omzet is gehalveerd naar 250.000 dan heb je volgens de voorschot logica een omzetdaling van 50% en dus recht op TVL, dan gooien ze ook nog even een branchegemiddelde vaste lasten percentage over je omzet verlies en je krijgt maar 80% daarvan.. Dus zelfs bij 50% omzetverlies krijg je misschien 20% van je vaste lasten gecompenseerd terwijl het bij de afrekening nog kan stijgen naar 25-30%

Maar als je in de referentie periode besluit je activa voor 200K te verkopen moet je op je BTW aangifte 450.000 grondslag BTW opvoeren en heb je volgens diezelfde regeling nog maar 10% omzet verlies (500-450) en geen recht op een voorschot.

Zo wordt een regeling die bedoeld is om de liquiditeitsruimte voor ondernemers te vergroten juist beperkend. Terwijl je er volgend jaar bij de afrekening (als ik de regels goed lees) wel alsnog recht op hebt op basis van de definitieve cijfers. Er zit naar mijn mening gewoon een weeffout in de voorschotberekening mbt de btw aangifte, waarbij ondernemers die risico's durven nemen door nu te investeren maar daarvoor overtollige activa moeten verkopen juist worden beperkt i.p.v. gestimuleerd.

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat ik me nu opeens bedenk.. Als verkoop van activa lastig is door die regeling, zou tijdelijk verhuren, evt aan de uiteindelijke koper dan kunnen werken.
Dit zou een prima situatie kunnen zijn dat je een totaal deal maakt eerst 3 of 6 maanden huren en daarna kopen en dan wordt 80% van de betaalde huur verrekend met de koopprijs. Dat zou misschien voor sommige partijen in de markt ook ruimte geven om door de huur omzet te genereren en zo ofwel meer cashflow te hebben om te kopen of een sterker verhaal bij de bank te hebben voor de koop omdat ze al "echte" omzetcijfers van de potentiele financiering kunnen laten zien..

 

uiteraard geeft die verhuur ook wat BTW druk op het voorschot TVL maar dat zal wel te goed overzien zijn.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Hoi Herman,

 

-Ja, 

 

(NOW regeling, bron rijksoverheid)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-hoe-werkt-het

Wat valt er allemaal onder omzet? 

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

 

-Nee, niet nodig gelukkig.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank voor jouw antwoord. Ik maak wel gebruik van de NOW. Laat ik nu vorig jaar augustus een dergelijk verhaal hebben gehad. Dit zou mijn percentage aan omzetverlies nu hoger maken. 

Ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
4 uur geleden, logistieke dienstverlening zei:

 

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

 

 

Valt de uitkering NOW en TVL ook onder omzet?

Link to post
Share on other sites
 • 0

TVL staat voor? Het zou wel handig zijn als dit in de titel of in het openingsbericht uigeschreven of gelabelt wordt. Had dit platform daar ook geen goede functie voor?

 

Als je activa verkoopt, ben je dan ook niet aan het desinvesteren?

 

Gaat dit om voertuigen of logistieke hulpmiddelen?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

Herman, dat is niet het geval, het zijn beide kostensubsidies / bijdragen in de kosten. Je krijgt een voorschot op basis van een vaste formule en volgend jaar geef je op basis van de jaarcijfers de werkelijke kosten en omzet door en wordt de definitieve NOW of TVL berekent.

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuten geleden, Highio zei:

TVL staat voor? Het zou wel handig zijn als dit in het openingsbericht uigeschreven of gelabelt wordt. Had dit platform daar ook geen goede functie voor?

 

Als je activa verkoopt, ben je dan ook niet aan het desinvesteren?

 

Groet,

 

Highio

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Link to post
Share on other sites
 • 1
Op 5-9-2020 om 14:28, logistieke dienstverlening zei:

Voorbeeld; ik koop activa voor 200k en verkoop activa voor 200k  kan ik direct alle(!) subsidie inleveren terwijl de geleden inkomensderving er niet minder op is.

Als de nieuwe activa niet direct of geen inkomsten genereren, waarom dan kopen ?

 

19 uur geleden, logistieke dienstverlening zei:

De subsidie wordt berekend aan de hand van omzet ipv mis gelopen inkopen.

Als ik vervolgens wil anticiperen (vanwege door de zelfde overheid opgelegd beroepsverbod) ben ik alle subsidie kwijt omdat ik moet switchen in activa.

Niks moet toch ?

Corona-crisis of niet ... anticiperen behoort toch tot de dagelijkse ondernemingsactiviteiten ?

Het neigt inderdaad sterk naar ... "Als je doel is om alle subsidieregelingen volledig uit te melken, dan moet je inderdaad op je handen blijven zitten en vooral niets verkopen."

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
24 minuten geleden, Cosara zei:

Als de nieuwe activa niet direct of geen inkomsten genereren, waarom dan kopen ?

Lezen is ook een kunst.

 

24 minuten geleden, Cosara zei:

anticiperen behoort toch tot de dagelijkse ondernemingsactiviteiten ?

Eens. Daar zit het probleem niet.

Mijn inkomstenbron is door de overheid verboden en daar heeft die zelfde overheid een tegemoetkoming voor bedacht.

 

Als ik vervolgens (zoals gewenst) ga anticiperen op de situatie (en eigenlijk volledig opnieuw moet beginnen) heb ik ineens geen recht op tegemoetkoming, omdat de regeling geen rekening houd met het vervangen van activa, zelfs niet als het eenzelfde soort activa is.

Dan schiet de regeling zijn doel wel voorbij.

(de regeling houdt ook geen rekening met seizoensgebonden werkzaamheden)

 

24 minuten geleden, Cosara zei:

Corona-crisis of niet .

U heeft makkelijk praten, uw sector is nauwelijks getroffen.

 

 

Edited by logistieke dienstverlening
Link to post
Share on other sites
 • 0
53 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:
1 uur terug, Cosara zei:

Corona-crisis of niet .

U heeft makkelijk praten, uw sector is nauwelijks getroffen.

Als mijn klanten niet werken en geen inkomsten hebben, dan heb ik dat ook niet.

Maar niet getreurd ... als mijn winst hoog genoeg blijft, dan betaal ik middels de inkomstenbelasting, waarschijnlijk uw tegemoetkoming.

 

53 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:
1 uur terug, Cosara zei:

Als de nieuwe activa niet direct of geen inkomsten genereren, waarom dan kopen ?

Lezen is ook een kunst.

Ondernemen ook ... maar alles valt min of meer te leren.

 

53 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:
1 uur terug, Cosara zei:

anticiperen behoort toch tot de dagelijkse ondernemingsactiviteiten ?

Eens. Daar zit het probleem niet. Mijn inkomstenbron is door de overheid verboden en daar heeft die zelfde overheid een tegemoetkoming voor bedacht.

Wie bepaalt die betaalt zou je denken, maar zoals gewoonlijk denkt de Overheid daar toch iets genuanceerder over.

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
13 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:
19 minuten geleden, Cosara zei:

Als mijn klanten niet werken en geen inkomsten hebben, dan heb ik dat ook niet.

Dus? Nauwelijks getroffen?

Ik mag tot op heden niet klagen, maar ik heb dan ook geen klanten (meer) in de logistieke dienstverlening ... over anticiperen gesproken.

Klagen helpt sowieso niet ... geen particulier en een ondernemer al helemaal niet.

 

13 minuten geleden, logistieke dienstverlening zei:
19 minuten geleden, Cosara zei:

Ondernemen ook ... maar alles valt min of meer te leren.

Eens, misschien beginnen met lezen?

Mocht het al van toepassing zijn ... iedereen heeft zo zijn gebreken, maar ik ben wel sterk in cijfers en ondernemen.

Misschien is dat ook iets voor u ... kost weinig nieuwe activa.

Dat laatste is om on-topic te blijven.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuten geleden, Cosara zei:

Ik mag tot op heden niet klagen, maar ik heb dan ook geen klanten (meer) in de logistieke dienstverlening ... over anticiperen gesproken.

Ik heb helemaal niet benoemd om welke activiteiten het gaat, ook niet wat ik wil gaan doen?

 

6 minuten geleden, Cosara zei:

Mocht het al van toepassing zijn ... iedereen heeft zo zijn gebreken, maar ik ben wel sterk in cijfers en ondernemen.

Misschien is dat ook iets voor u ... kost weinig nieuwe activa.

U heeft geen idee van mijn activiteiten en mijn sterke kant.

Als ik niet in de cijfers zat stelde ik de vraag niet.

 

Als u wilt adviseren over nieuwe activiteiten, dan stel ik voor een nieuw topic te openen, want daar ging mijn vraag niet over. De vraag gaat over de uitvoering en invulling van de TVL regeling.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Mod-comment:

Even wat posts verborgen, deze waren geheel off-topic, werden 'op de man' gespeeld, dan wel waren daaraan gerelateerd. S.v.p. even afkoelen, indien (nog) nodig, anders gaat dit topic tijdelijk ter afkoeling op slot...

 

Graag terug naar on-topic, alvast bedankt!


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 101 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept