Jump to content
StichtingMony
Verberg

Incassokosten voor stichting

Hallo,

 

misschien ben ik hier niet aan het juiste adres, maar ik vroeg me af of hier misschien iemand is die me kan helpen. Ik ben penningmeester van een stichting in de cultuur, en in februari is er een rekening van €2,30 niet betaald aan KVK door een verouderd rekeningnummer. Vorige week een brief van een incassobureau gekregen voor een bedrag van €117,81 (verhoogd bedrag van €20,30 plus €97,51 incassobureau kosten). Nu vind ik dat in verhouding ontzettend scheef, en heb nagezocht dat voor consumenten een max. bedrag van 40 euro is (of 15%) voor een bedrag onder 2500 euro. Geldt dit ook voor stichtingen?

 

alvast bedankt!

 

Monica

Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Welkom op HL

 

Een stichting is geen actieve onderneming, maar het onderwerp is wel relevant voor ondernemers, dus we laten de vraag open en ik hoop dat je hier snel en adequaat aan een passend antwoord geholpen wordt. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Belevenis-Economie & Leisure-Marketing, Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (Arbeidsrechter.nl)

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0

2,30 is het bedrag voor digitale inzage van een kvk inschrijving. Dat betekent dat je zelf voor een betaalmethode hebt gekozen en een verkeerd nummer hebt opgegeven?

Als dat zo is dan ben je zelf verantwoordelijk dat de gegevens kloppen, de regels voor consumentenincasso gelden niet zomaar voor ondernemingen en stichtingen.

Ik vermoed dat een deel van de kosten zal gaan om onderzoekskosten om te achterhalen we de rekeninghouder was van de kennelijks gesloten rekening. en dan is 40-50 euro normale incassokosten en nog 50-60 extra onderzoekskosten vermoedelijk niet onredelijk..

Het hangt ook samen met de voorwaarden voor de dienst en waar je mee akkoord bent gegaan..

 

Link to post
Share on other sites
 • 1

Bedrijven mogen in het algemeen pas incassokosten in rekening brengen als er eerst een aanmaning is gestuurd. Eerst een "vriendelijke" herinnering dus.

Alleen overheden mogen direct verhogen.

 

€ 97,51 is niet echt een vriendelijk tarief.

Vermoedelijk is dit (veel) te hoog.

Bij consumenten mag de genoemde € 40 ook pas gerekend worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Ook bij bedrijven (en stichtingen) moet er een redelijke verhouding zijn. Zelfs als er een hoger tarief in de algemene voorwaarden staat, is dat zelden geldig.

 

Misschien idee om aan de KvK zelf een reactie te sturen dat dit toch wel wat fors is, en dat een normale vriendelijke herinnering toch meer op zijn plaats is.

Edited by Frank v C
Link to post
Share on other sites
 • 0
1 uur terug, Frank v C zei:

Bedrijven mogen in het algemeen pas incassokosten in rekening brengen als er eerst een aanmaning is gestuurd.

 

Maar is er bij diensten aan een stichting niet sprake van een handelsovereenkomst waarbij dat niet geldt?

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01/#Boek6_Titeldeel1_Afdeling10_Artikel96

 

Quote

Artikel 96

1 Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2 Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a.redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b.redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c.redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3 Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing zijn.

4 In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vergoeding van kosten als bedoeld in lid 2 onder c. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval mist artikel 241, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing.

6 De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

7 Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.

 

Quote

Artikel 119a

1 De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. Onder handelsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.

 

Edited by Maxn
Link to post
Share on other sites
 • 0

De rechtspraak hanteert veelal het uitgangspunt van de dubbel redelijkheidstoets. Voor de ondergrens van de € 40 (van 6:96 lid 4 BW) wordt die tegenwoordig snel bereikt (vroeger moest er echt wel iets gedaan zijn: rapport Voor-werk II), maar is nog altijd geen automatisme. 

Het enkel overschrijden van de betalingstermijn zonder het versturen van een herinnering valt wel onder de beschrijving van 6:96 lid 4, maar wordt - voor zover mijn kennis reikt - niet of zeer terughoudend toegepast door de rechterlijke macht. Als er mensen zijn met verwijzingen naar rechtspraak, dan graag.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank je Frank, we gaan vandaag inderdaad eerst bellen met KVK om het geval te bespreken, inclusief het ontbreken van herinnering en aanmaning. Van de 2,30 hadden we wel keurig een brief gekregen (met het rekeningnummer erop waarop ze het automatisch gingen afschrijven), dus een herinnering/aanmaning hadden we nu terugkijkend ook wel verwacht. 
 

maar goed, het begon natuurlijk met onoplettendheid aan onze kant, want we hadden gewoon het verouderde rekeningnummer moeten zien en laten aanpassen. 
 

ook weer bedankt Maxn en ook Frank voor het meedenken en quotes van de wetten. Ik moet eerlijk bekennen dat die mijn pet te boven gaan qua tekst, dus ben blij dat ik hier toch terecht mocht!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 313 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept