Jump to content
tghvermeer
Verberg

BV - Achteraf loon betalen over vorig boekjaar

De situatie is als volgt:

- Holding en werk-BV midden van 2018 opgericht, verlengde eerste boekjaar eindigend 31/12/2019

- Dit eerste boekjaar lage omzet, minder dan 15k

- Geen winst

- Loonaangiftes van nihil gedaan

- Jaarrekening 2018/2019 onlangs gedeponeerd

- Vpb aangifte reeds gedaan 2018/2019. Def. aanslag is opgelegd, maar bezwaartermijn definitieve aanslag is nog niet verlopen. Kan dus opnieuw aangifte doen.

- Def. aanslag IB aangifte 2018 staat onherroepelijk vast. 2019 nog niet ingediend

 

Nu ik beter ingelezen heb denk ik dat ik tenminste minimumloon had moeten betalen. Los van de vraag of dit minimumloon acceptabel is als gebruikelijk loon, wil ik in ieder geval over kalenderjaar 2019 alsnog loon betalen, wat de BV aan mij schuldig blijft. 

 

Nu wil ik dit als volgt corrigeren:

- Jaarrekening 2018-2019 herzien. Loonkosten over 2019 van 6x € 1.615,80 + 6x € 1635,60 is afgerond EUR 19.510 in boeken verwerken.  Lening prive van zelfde bedrag

- Opnieuw Vpb aangifte doen, binnen de bezwaartermijn

- Loonaangifte december 2019 met dit bedrag van 19.510, loonbelasting voldoen

 

Vragen:

- Klinkt bovenstaande qua stappen aannemelijk? NB om het simpel te houden, is de aanname dat minimum loon gebruikelijk is

- Het lastigste lijkt me herzien van jaarrekening qua deponering bij de KvK, daar kan ik weinig over vinden.

 

Ik zit alleen nog met 2018, half jaar. IB 2018 def aanslag staat inmiddels vast. Is er een mogelijkheid om dit loon als 2019 loon te beschouwen voor de IB aangifte, terwijl dit voor de loonbelasting in 2018 wordt opgegeven? Anders zit ik met fictief loon, informele kapitaalstortingen, etc waar ik liever weg van wil blijven.

Edited by tghvermeer
Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

 • 1

Als je in 18 maanden maar 15K omzet had dan was je winst nog een stuk lager en de winst is een belangrijke factor in bepalen of je loon had moeten betalen niet je omzet.

 

Het klopt wat je zegt, als je vooraf toestemming gaat vragen over je DGA loon dan is het standaard standpunt van de belastingdienst. Minimaal minimumloon ofwel ca 22K per jaar bij fulltime. Maar er is nog steeds ruimte om als DGA (bij voorkeur met hulp van een adviseur die de regels exact kent) zelf te beargumenteren waarom zelfs minimumloon niet haalbaar was en waarom je dus helemaal geen loon hebt uitgekeerd. Onvoldoende middelen is nog steeds een argument om achteraf aan te tonen dat het niet kon. Maar de bewijslast ligt wel bij jou. En je moet intussen ook geen dividend uitkeren of een schuld opbouwen aan de bv middels RC want dan haal je je eigen argument dat er onvoldoende middelen waren meteen onderuit..

 

Mijn inschatting is wel dat je die startperiode van 1,5 jaar wel kan bewijzen dat het nog niet kon. Dus ik zou eerst kijken naar hoe je kan onderbouwen waarom je geen salaris hebt betaald over 2018/2019. Er is geen plicht om vooraf toestemming te vragen of bij aangifte al op te geven waarom je geen salaris betaald hebt. Het is voldoende dat je bij je administratie de argumentatie waarom niet bewaard. En dat is dan nog vooral voor jezelf zodat je niet in 2022 bij een evt controle in de vlekken schiet omdat je ook niet meer precies weet wat je argumenten toen waren of dat ze lastiger te bewijzen zijn.

Als je nu je vpb overhoop gaat halen en als nog een lb nummer gaat aanvragen en lb aangifte wilt doen over 2018 en 2019 dan krijg je daar mogelijk te maken met sancties omdat je veel te laat aangifte loonheffingen doet.

Het is dus geen risicoloze correctie, nu zal je niet meteen aan de hoogste boom opgeknoopt worden voor de LB, ik ken de handhavingskaders voor LB niet (meer) goed genoeg om dat exact in te schatten.

Je wens om te corrigeren lijkt alleen ingegeven door de angst bij een controle een naheffing te krijgen. maar dat is helemaal niet zeker.. er is voor ondernemers voldoende ruimte om geen of minder salaris te betalen als de situatie daar om vraagt. Maar zoals alles binnen een BV moet je dat wel goed onderbouwen..

Maar DGA ben je ook bestuurder en moet je volgens de wet ook een verantwoord financieel beleid voeren en personeel inhuren (incl jezelf) waar geen geld voor is maar toch salaris geeft is geen verantwoord financieel beleid voeren. Hier werken feitelijk twee regels tegen elkaar in en is het jou taak als bestuurder om af te wegen welke zwaarder weegt.  en ik zie meer ruimte om binnen de gebruikelijk loon regels te beargumenteren dat geen loon gerechtvaardigd is. Dan dat ik zie binnen de behoorlijk bestuur regels om jezelf (vanwege een fiscale regel) toch een salaris toe te kennen dat hoger is dan de beschikbare financiële middelen.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank voor je uitgebreide antwoord.

Nog even ter verduidelijking, de BV heeft een LB-nummer, en over de periode halverwege 2018 t/m eind 2019 zijn er loonaangiftes gedaan van nihil. In 2020 wordt minimum loon betaald. Er is verder geen geld onttrokken uit de BV, dus niet d.m.v. dividend of RC. Dit zal ik ook niet doen totdat ik op het normale gebruikkelijkloon zit.

 

Waar ik echter bang voor ben is dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat ik als DGA onzakelijk handel tegenover de holding. Ik ben namelijk in dienst bij de holding en verricht arbeid. Tegen die tijd zou ik mijn jaarrekening niet meer open kunnen breken, en zit ik met fictief loon en een informele kapitaalstorting.

 

Uiteindelijk is het financieel ook niet erg onaantrekkelijk. Als ik nu nog op tijd corrigeer, creëer ik in de holding een verlies van rond de 20k. Ik heb dus verrekenbare verliezen van 20k, tegen 15% vpb is dat 3000 belastingbesparing. Komende 5 jaar gaat dat wel goed gemaakt worden. Als je dat afzet tegen de loonbelasting over minimumloon is het nadeel niet zo groot, en lijkt het me veiliger de weg te kiezen van corrigeren (volgens de stappen genoemd in mijn openingspost).

 

Of zie ik iets over het hoofd?

 

Voor het half jaar 2018 wellicht wel beste om op standpunt te stellen dat er geen winst is (wat ook zo is) en dus geen loon kon betalen. Dat gold voor kalenderjaar 2019 echter ook, dus niet zo'n sterk argument.

Edited by tghvermeer
Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuten geleden, tghvermeer zei:

Waar ik echter bang voor ben is dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat ik als DGA onzakelijk handel tegenover de holding. Ik ben namelijk in dienst bij de holding en verricht arbeid. Tegen die tijd zou ik mijn jaarrekening niet meer open kunnen breken, en zit ik met fictief loon en een informele kapitaalstorting.

 

Daar ben je volgens mij vooral bang voor omdat je ook die fiscale worst van 3000 euro ziet.. je ziet een risico met een flinke upside..

Het is nooit te laat om een jaarrekening of vpb aangifte open te breken als de belastingdienst ná controle tot die conclusie zou komen.. Mijn inschatting is dat ze niet tot die conclusie zullen komen, je beschikbare financiële middelen zullen in 2018 hooguit een paar duizend (2-4K) zijn en het jaar daarop niet heel veel hoger. max 6-8K)

Het staat als een paal boven water dat je daar geen 22K loon per jaar of 33K over verlengd boekjaar van kan betalen.

En hoewel onzakelijk handelen altijd een factor is om mee te wegen  kijkt de belastingdienst ook wel door de totale constructie heen..

Hier zit je in het gebeid waar ook onzakelijk handelen niet zomaar geclaimd kan worden simpelweg omdat er geen loon wordt betaald. Want naast werknemer met bijzonder dienstverband ben je ook nog 100% aandeelhouder en het is ook volstrekt zakelijk dat (externe) investeerder met aandelen in de eerste 1 a 2 jaar genoegen nemen met 0 vergoeding om de zaak de kans te geven om te groeien. Jij brengt alleen geen geld in maar arbeid om de zaak te laten groeien.

Juist door die dubbelrol wordt het allemaal best ingewikkeld..

Maar op basis van de informatie die je geeft blijf ik vinden dat alles recht gaan trekken uit angst voor een onzakelijk handelen standpunt niet zomaar wenselijk is.

 

Als ondernemer mag je (moet je) uit oogpunt van verantwoord financieel beleid risicomijdende keuzes maken. Geen salaris betalen totdat er aantoonbaar voldoende cashflow is lijkt mij voor een éénpitter zeer goed verdedigbaar. en ik ben het niet eens met jou standpunt dat het per definitie de veiliger weg is. Maar zoals ik in mijn eerste reactie al zei, ik ben niet meer erg up to date met het handhavingskader rondom veel te laat (Voor 2018 bijna 2 jaar en 2019 miinimaal 1 jaar) corrigeren van nihil aangiften..

Ik zou dat dus niet doen zonder vooraf zekerheid te hebben dat je niet een boete om je oren krijgt want die zal het verrekenbare verlies dan al snel te niet doen..

 

In mijn ogen ben je niet op tijd.. je vpb aangifte is al ingediend.. er kan zomaar over 2 weken zomaar een definitieve aanslag liggen. En bezwaar tegen je eigen aanslag indienen trekt ook aandacht.

Kortom alles overziend schat ik de risico's op onzakelijk handelen niet zo groot in en vind ik het argument "de veiliger weg" te zwak en het compensabel verlies te gering.

Maar goed misschien reageert er nog iemand die iets beter kan inschatten of mijn inschatting dat er voor loonbelasting nog wel een flinke haar in de soep kan zitten wil bevestigen of kan ontkrachten..

 

Op basis van mijn kennis en ervaring zou ik het erbij laten.. voor je het weet maak je de vlek groter door er in te wrijven..

Laat het vooral tot het inzicht leiden dat je je wat meer vooraf moet inlezen of misschien toch de eerste jaren wat advies moet inkopen op fiscaal gebied. het blijft lastige materie om met zelfstudie onder de knie te krijgen terwijl de financiële gevolgen van foute inschattingen vele malen groter kunnen zijn

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ok duidelijk, dank wederom.

Tenzij iemand anders nog een ander inzicht heeft, denk ik dat ik het er dan maar bij laat zitten voor 2018-2019. De vrij reserves over dit boekjaar zijn onder de 2k. En omdat ik niet op een andere manier geld onttrokken heb, lijkt me een vrij sympathieke casus mocht het toch onder de aandacht komen (voor wat het waard is).

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 215 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept