Jump to content
Nico Schouten
Verberg

Aansprakelijkheidsverzekering voor stagairs

Al ruim een jaar werk ik aan de oprichting van een coöperatie die als doel heeft de landbouwtransitie te versnellen. De focus ligt daarbij op technologie.

Hiervoor hebben we een aantal challenges uitstaan waar studenten vanuit hun opleiding aan kunnen werken.
We hebben per periode zo'n 20 tot 35 studenten die via het onderwijsprogramma van hun opleiding voor ons bezig zijn met het onderzoeken en bedenken van oplossingen.

Mede door corona krijgen we ineens ook via hogescholen en universiteiten vragen of studenten bij ons ook hun stage kunnen lopen.
Formeel is onze coöperatie nog niet opgericht en kan daarom dus ook geen verzekeringen afsluiten. Ook hebben we daarom geen officieel vestigingsadres maar daar gebruik ik mijn eigen vestigingsadres in Utrecht voor.

Veel studenten komen bij ons terecht via allerlei informele contacten die wij met docenten en stagebegeleiders hebben. Contracten buiten een formuliertje met de opdracht waar de student aan werkt had ik tot nu toe nog niet gezien.

Sinds een week of 2 is daar nu een andere hogeschool aan toegevoegd die student gevraagd heeft aan ons een officieel stagedocument te overleggen.

In dat stagedocument staat het volgende:

Quote

ARTIKEL 6. VERZEKERING/AANSPRAKELIJKHEID

1. De stageverlener is, conform art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of schade, welke de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van de stageactiviteiten.

2. Voor schade veroorzaakt door de stagiair jegens derden is de stageverlener overeenkomstig art. 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk.

3. De stagiair is verplicht zelf een particuliere WA-verzekering en een verzekering tegen ziektekosten af te sluiten en (aan te bevelen) een ongevallenverzekering.

4. Als secundaire dekking heeft [naam hogeschool] voor haar studenten en stagiairs een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.


Het gaat mij vooral om de punten 1 en 2.
Studenten werken nu vooral thuis en af en toe spreken we af op een onderwijslocatie of bij de locatie van een van onze partners.
Ze lopen geen ander risico dan op school of een kantoor. En als ik de punten 3 en 4 lees dan is de student eigenlijk al via zijn opleiding verzekerd.

Kan iemand mij een idee geven wat ik hiermee aan moet?
Moet ik vanuit mijn bedrijf iets van een WA afsluiten voor stagiairs of zijn er nog andere zaken waar ik qua verzekeringen rekening mee moet houden?

 

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 1
 • Best answer

Hoi Nico, 

 

Normaliter loopt de school het zaak- en letselschaderisico en risico-aansprakelijkheid van studenten binnen de instelling en uitstapjes waar de school regie en toezicht heeft, en doet het stagebedrijf dat als de student binnen of voor het bedrijf werkzaam is.

Zowel school als bedrijf verzekeren zich tegen aansprakelijkheid voor  en door hun studenten respectievelijk stagiairs, en er is zelden sprake van enige overlap: je bent of voor school bezig, of je loopt stage. 

 

Door Corona is er een vreemde tussenvorm ontstaan: stagiairs die thuiswerken; en wisselend bezig zijn privé, met school en met de stage-opdracht. In de praktijk zal dat weinig aansprakelijkheid voor school of stagebedrijf opleveren omdat er thuis geen regie en toezicht is. Wel speelt op de achtergrond werkgeversaansprakelijkheid en Arbo-richtlijnen een rol (net als bij thuiswerken van werknemers), maar een hele bescheiden die door de meeste verzekeraars gewoon afgedekt wordt: acht een rechter jou als bedrijf aansprakelijk voor een bepaalde thuissituatie, dan zal een aansprakelijkheidsverzekering gewoon (moeten) uitkeren

 

4 uur geleden, Nico Schouten zei:

Kan iemand mij een idee geven wat ik hiermee aan moet?

 

Je moet als stageverlenende organisatie inderdaad een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten inclusief dekking voor werkgeveraansprakelijkheid. Verder hoef je niets te regelen en je heb met 3 en 4 niets te maken: er is sprake van overlap van alle dekkingen, maar jij loopt ook als stageverlener zelf een aansprakelijkheidsrisico (los van dat de hogeschool het ook contractueel verplicht stelt) 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 19 leden online en 399 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept