Jump to content
Mikky Vrolijk
Verberg

Op de rand van faillissement? De WHOA i.c.m. TOA kan uitkomst bieden

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan faillissement voorkomen. De wet gaat op 1 januari 2021 in. 

 

De nieuwe WHOA moet faillissement voorkomen voor bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer door. Hoe dit werkt? De rechtbank bevestigt (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers instemmen. Ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers of aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden. Op dit moment is het nog zo dat een akkoord alleen gesloten wordt wanneer alle schuldeisers of aandeelhouders ermee instemmen. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarsligt, kan dit leiden tot een faillissement.
De WHOA gaat op 1 januari 2021 in.

 

Zie voor de wetswijziging de website van Ondernemersplein met  externe links naar alle achtergrondinformatie m.b.t. WHOA.

 

! TIP : Routekaart stappenplan WHOA aanvragen ;  hiermee volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

 

 

Edited by Mikky Vrolijk
Titel aangepast

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Voor meelezers wil ik meegeven dat de 'routekaart' van de de KVK voor de WHOA hierboven (en waar bij diverse ondernemers clubs links staan) is totaal ongeschikt is als stappenplan  om zelf een akkoord  te  sluiten.   

 

Daarvoor is het te onvolledig en is voor zo'n ingrijpend beslissing gewoonweg niet gedetailleerd genoeg.  Om te beginnen ontbreekt dat er volgens de regeling zelf zowel een reorganisatie akkoord als een liquidatie akkoord (als perspectief ontbreekt)  bestaat. 

 

Ook op de volgorde is van alles aan te merken om tot een geldig (laat staan goed en geslaagd) akkoord te kunnen komen.  Wat ik er echt kwalijk aan vind is dat ze zelf nauwelijks een voorbehoud maken en niet zelf duidelijk aangeven dat het enkel algemene informatie is.  Ja er er staat "Deze routekaart gaat uit van een positief eindresultaat"    Dat is te gemakkelijk.  Zeker voor een instantie als de KVK en reden dat ik dit post.  

 

De kans dat je hiermee ten onrechte niet tot de regeling zal worden toegelaten en onnodige ongelukken onderweg maakt is levensgroot en daar is het veel te belangrijk voor.  Alsof je met een globe van het bureau van je neefje samen een wandeltocht dwars over de Alpen gaat maken.     

 

Maar laat ik volstaan met maar enkele items te noemen die er niet in staan :

 

De toegangsvoorwaarden.   Zelfs in de 1e post staat dat al beter.

Administratie :  cijfermatig moet je op orde zijn om te kunnen laten zien dat schuldeisers hierdoor niet in wezenlijk slechter af zijn vs. faillissement 

De woorden financiering (en werknemers)  Key elementen voor welke toekomst dan ook staan er niet eens in.    

Werknemers en hun vorderingen (uit ontslag of transitie) moeten 100%  worden voldaan.  

20% voor MKB schuldeisers (tenzij enz..)

Dat je knellende overeenkomsten eenzijdig kunt herzien en de gevolgen daarvan.  Dus niet alleen dat je bestaande schulden kunt herschikken maar ook verplichtingen naar de toekomst mag herzien enb de gevolgen daarvan moet meenemen. 

Dat je binnen 3 jaar daarna niet opnieuw toegang tot de regeling hebt. 

 

Edited by xalio
Link to post
Share on other sites
 • 0

Het kabinet introduceert het TOA-krediet. Een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten.

In het tweede kwartaal wordt een toename verwacht van ondernemers die gebruik zullen gaan maken van de WHOA om een faillissement af te wenden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet wordt het mkb in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject.

 

TOA-krediet

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

 

Qredits

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen 75.000 euro tot 100.000 euro, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Hiervoor maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij.

 

Bron:  Rijksoverheid TOA >>> 

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 317 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept