Jump to content
Mikky Vrolijk
Verberg

Op de rand van faillissement? De WHOA i.c.m. TOA kan uitkomst bieden

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan faillissement voorkomen. De wet gaat op 1 januari 2021 in. 

 

De nieuwe WHOA moet faillissement voorkomen voor bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer door. Hoe dit werkt? De rechtbank bevestigt (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers instemmen. Ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers of aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden. Op dit moment is het nog zo dat een akkoord alleen gesloten wordt wanneer alle schuldeisers of aandeelhouders ermee instemmen. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarsligt, kan dit leiden tot een faillissement.
De WHOA gaat op 1 januari 2021 in.

 

Zie voor de wetswijziging de website van Ondernemersplein met  externe links naar alle achtergrondinformatie m.b.t. WHOA.

 

! TIP : Routekaart stappenplan WHOA aanvragen ;  hiermee volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

 

 

Edited by Mikky Vrolijk
Titel aangepast

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 1

Voor meelezers wil ik meegeven dat de 'routekaart' van de de KVK voor de WHOA hierboven (en waar bij diverse ondernemers clubs links staan) is totaal ongeschikt is als stappenplan  om zelf een akkoord  te  sluiten.   

 

Daarvoor is het te onvolledig en is voor zo'n ingrijpend beslissing gewoonweg niet gedetailleerd genoeg.  Om te beginnen ontbreekt dat er volgens de regeling zelf zowel een reorganisatie akkoord als een liquidatie akkoord (als perspectief ontbreekt)  bestaat. 

 

Ook op de volgorde is van alles aan te merken om tot een geldig (laat staan goed en geslaagd) akkoord te kunnen komen.  Wat ik er echt kwalijk aan vind is dat ze zelf nauwelijks een voorbehoud maken en niet zelf duidelijk aangeven dat het enkel algemene informatie is.  Ja er er staat "Deze routekaart gaat uit van een positief eindresultaat"    Dat is te gemakkelijk.  Zeker voor een instantie als de KVK en reden dat ik dit post.  

 

De kans dat je hiermee ten onrechte niet tot de regeling zal worden toegelaten en onnodige ongelukken onderweg maakt is levensgroot en daar is het veel te belangrijk voor.  Alsof je met een globe van het bureau van je neefje samen een wandeltocht dwars over de Alpen gaat maken.     

 

Maar laat ik volstaan met maar enkele items te noemen die er niet in staan :

 

De toegangsvoorwaarden.   Zelfs in de 1e post staat dat al beter.

Administratie :  cijfermatig moet je op orde zijn om te kunnen laten zien dat schuldeisers hierdoor niet in wezenlijk slechter af zijn vs. faillissement 

De woorden financiering (en werknemers)  Key elementen voor welke toekomst dan ook staan er niet eens in.    

Werknemers en hun vorderingen (uit ontslag of transitie) moeten 100%  worden voldaan.  

20% voor MKB schuldeisers (tenzij enz..)

Dat je knellende overeenkomsten eenzijdig kunt herzien en de gevolgen daarvan.  Dus niet alleen dat je bestaande schulden kunt herschikken maar ook verplichtingen naar de toekomst mag herzien enb de gevolgen daarvan moet meenemen. 

Dat je binnen 3 jaar daarna niet opnieuw toegang tot de regeling hebt. 

 

Edited by xalio
Link to post
Share on other sites
 • 0

Het kabinet introduceert het TOA-krediet. Een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten.

In het tweede kwartaal wordt een toename verwacht van ondernemers die gebruik zullen gaan maken van de WHOA om een faillissement af te wenden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet wordt het mkb in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject.

 

TOA-krediet

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

 

Qredits

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen 75.000 euro tot 100.000 euro, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Hiervoor maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij.

 

Bron:  Rijksoverheid TOA >>> 

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 5-2-2021 om 15:10, xalio zei:

Voor meelezers wil ik meegeven dat de 'routekaart' van de de KVK voor de WHOA hierboven (en waar bij diverse ondernemers clubs links staan) is totaal ongeschikt is als stappenplan  om zelf een akkoord  te  sluiten. 

@xalio Ik heb, toen je bovenstaande reactie plaatste, contact opgenomen met KvK-redactie en jouw opmerkingen met hen gedeeld.

Gisteren kreeg ik de terugkoppeling, die ik graag met allen deel:

 

[reactie KvK]Dank voor de feedback! We hebben de opmerkingen die zijn gemaakt in bullets bestudeerd. We hebben keuzes gemaakt wat we wel en niet opnemen in het stappenplan. We nemen niet alles op, want dan wordt het stappenplan te lang.

De opmerking die is gemaakt dat men binnen 3 jaar niet opnieuw toegang heeft tot de WHOA wordt nog opgepakt.

We hebben de feedback van Higherlevel verwerkt op de pagina’s WHOA biedt uitkomst en Stappenplan WHOA aanvragen 

Stappenplan:

 • Toegevoegd ‘Deze routekaart schetst een globaal beeld…. .’
 • Toegevoegd ‘reorganisatie-akkoord’ en liquidatie-akkoord’

 

Op de pagina veelgestelde vragen over WHOA is een Q&A’s opgenomen.[eind reactie KvK]

 

Oók namens mij dankjewel voor je feedback Xalio. Zo houden we de geboden info "scherp".

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
 • 1

 

Graag gedaan en dank voor de terugkoppeling!    

 

Begrijp natuurlijk ook dat de KvK in hun rol een bepaalde algemene invalshoek moet kiezen.  Maar omdat het item op de site  in  artikel xx lid y niveau  behandelen wekt dat in mijn ogen wellicht teveel de suggestie van volledigheid.   Kan nog indien wenselijk nog aanvullend commentaar leveren en hier neerzetten.  Kan dat natuurlijk ook direct in een pb doen als dat beter werkt.  


Wat ik van de vorige post nog aan bezwaren over zijn is o.a hun tijdslijn met het maar zo snel mogelijk deponeren van de startverklaring.  Die maximale termijn zal vaak krap bemeten zijn als de belangrijkste items voordat je een akkoord kunt aanbieden ook nog niet geregeld zijn. Denk aan  financiering, personeel,  administratie, klasseindeling & stemprocedure.

 

Allemaal elementen waar het in de tot nu bekend gemaakte akkoorden om draaide of het wel  of (net) niet op stuk liep. Bovendien allemaal regeling die ruim voor 1/1 zonder die WHOA startverklaring zijn voorbereid en maar met een paar weken onder de WHOA lagen.  

Link to post
Share on other sites
 • 2

Er kunnen twee redenen zijn om een startverklaring bij de rechtbank in te dienen.

De eerste is er is door een schuldeiser een faillissement verzoek ingediend.

Om het behandelen van het faillissement verzoek uit te stellen is een startverklaring nodig.

 

of

 

Je bent al zo ver met de een akkoord dat je verwacht binnen 2 maanden een akkoord aan de Schuldeisers te kunnen aanbieden.

Die termijn kan door de rechtbank verkort worden als, naar oordeel van de rechtbank, de belangen van een van de schuldeisers door langer uitstel teveel worden geschaad.

 

Is een van deze bovenstaande punten aan de orde is er ook geen directe noodzaak om een startverklaring in te dienen.

De voorkeur heeft namelijk om met alle schuldeisers tot overeenstemming te komen, buiten de WHOA om.

Je kan dan in de onderhandelingen met de schuldeisers, als overeenstemming lijkt te mislukken, laten weten alsnog voor het WHOA traject te kiezen.

Zeker als er maar een schuldeiser dwars ligt is de kans groot dat deze alsnog akkoord gaat omdat deze schuldeiser niet weet in welke klasse hij komt, wat zijn aandeel (hoogte vordering) is en vanwege de kosten die bij de WHOA gemaakt moeten worden (griffiekosten voor homologatie van E 1.666,- of E 4.600,-) de kans loopt een lager aanbod te krijgen.

 

Dus een startverklaring niet eerder indienen dan als je weet dat een akkoord binnen 1 a 2 maanden kan worden aangeboden of het inwinnen van zekerheden door een schuldeiser aanstaande is of beslaglegging op goederen en/of bankrekeningen aan de orde is.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
16 uur geleden, xalio zei:

Kan dat natuurlijk ook direct in een pb doen als dat beter werkt.    

@xalio Dat is goed. Je kan mij emailen via: mikky@higherlevel.nl 

Ik zal dat dan zorgen dat jouw opmerkingen bij de juiste persoon van KvK terecht komt. Én uiteraard, zodra ik antwoord heb, dit weer terugkoppelen aan je.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 315 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept