Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Annedien Hoen

AWT Essaywedstrijd "Open innovatie"

Recommended Posts

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) organiseert een essaywedstrijd over het onderwerp Open innovatie. De wedstrijd heeft als doel een essaybundel uit te brengen met visies op deze trend in het innovatieve bedrijfsleven en de implicaties daarvan voor het innovatiebeleid.

 

 

Onderwerp

Open innovatie wordt door de degene die de term gemunt heeft, Henry Chesborough, gedefinieerd als een hedendaagse trend in het proces van innoveren door bedrijven. Het gaat om een toenemende openheid van bedrijven voor ideeën van buiten (leveranciers, concurrenten, afnemers, kennisproducenten en gebruikers), en voor nieuwe businessmodellen als het uitgeven van licenties, het vormen van allianties met andere organisaties of het uit de organisatie plaatsen van nieuwe ondernemingen.

De stelling is dat in plaats van een routinematige en interne activiteit in laboratoria van grote industriële bedrijven, innovatie veel meer een proces van kennisdeling en samenwerking in ketens en netwerken is geworden. Daarin worden de betrokkenheid van private en publieke kennisleveranciers, (eind-) gebruikers, diverse disciplines en van verschillende soorten activiteiten (productie, dienstverlening, investering, advisering) gecombineerd.

De AWT is geïnteresseerd in uiteenlopende visies op de betekenis van deze trend voor verschillende vormen van overheidsbeleid, zoals innovatie¬beleid, regionaal clusterbeleid, mededingingsbeleid, onderzoekbeleid et cetera.

 

Voorwaarden

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer de onderstaande voorwaarden van dit wedstrijdreglement:

 

Artikel 1. Essay

 

Het essay dient te bestaan uit een Nederlandse tekst van maximaal 2500 woorden, en dient niet eerder te zijn gepubliceerd.

 

Het essay is een beschouwing over het verschijnsel Open innovatie, zoals zich dat momen¬teel lijkt voor te doen in het bedrijfsleven. Uiteenlopende aspecten daarvan kunnen aan bod komen. Een lijst van mogelijke onderwerpen voor een essay kunt u opvragen bij de AWT (zie hieronder).

 

Het essay wordt beoordeeld op:

- Originaliteit, tot uitdrukking komend in een onverwachte visie op het thema;

- Leesbaarheid, dus op toegankelijkheid van de schrijfstijl en taalgebruik;

- Kracht van de argumenten en (theoretische of empirische) onderbouwing;

- Bruikbaarheid van de inzichten voor beleidsontwikkeling.

 

Artikel 2. Jury en Prijzen

 

De jury bestaat uit leden van de AWT en wordt voorgezeten door de voorzitter van de AWT, J. Sistermans.

 

De AWT looft de volgende prijzen uit voor de drie beste essays:

euro 2500 voor de eerste prijs

euro 1250 voor de tweede en derde prijs.

 

De prijzen worden uitgeloofd tijdens een bijeenkomst waarin ook de essaybundel wordt gepresenteerd met daarin in ieder geval de winnende essays.

 

Artikel 3. Publicatie

 

15 tot 20 essays worden opgenomen in een bundel die door de AWT wordt samengesteld en uitgegeven, onder vermelding van de naam en een kort c.v. van de betreffende deelnemers. De AWT beslist over publicatie op grond van de kwaliteit van de afzonderlijke inzendingen en de inhoudelijke evenwichtigheid van de bundel als geheel.

 

Deelnemers kunnen uitsluitend op persoonlijk titel meedoen aan de wedstrijd. Het is wel mogelijk dat een essay meerdere auteurs kent. De deelnemers behouden hun auteursrechten die rusten op het ingezonden essay, maar verlenen de AWT toestemming tot het plaatsen ervan op zijn website en/of het publiceren ervan in de bundel.

 

 

Artikel 4. Informatie en inzending

 

U kunt nadere informatie over de essaywedstrijd opvragen bij AWT medewerker Babs van den Bergh (070-3110931).

 

Het essay dient voor 30 oktober te zijn ingestuurd, per e-mail naar b.j.v.d.bergh@awt.nl

 

De AWT stelt het op prijs als u uw voornemen deel te nemen aan de wedstrijd en het thema van uw bijdrage van te voren meldt.

 

Voor meer informatie zie www.awt.nl

 


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 215 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept