Jump to content
Jeroen86
Verberg

Geplaatst kapitaal vs. uitgebrachte stemmen

vraag

Hallo,

 

In onze statuten hebben wij bij de bijzondere besluiten het volgende opgenomen:

Besluiten tot wijzigingen van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering waarin ten minste drie vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste negen tiende van de uitgebrachte stemmen.

 

Het idee was om een kleine aandeelhouder te moeten betrekken in een bijzonder besluit. Er is sprake van twee aandeelhouders 85/15

 

Mijn vraag: Klopt deze bepaling? Of had hier moeten staan: het volledig geplaatste kapitaal en een meerderheid van ten minsten negen tiende?

 

 

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dankjulliewel!

 

In dat opzicht is het dus juist ongewenst om 100% van het kapitaal te laten stemmen, immers 100% heeft altijd de kans om bij de vergadering aanwezig te zijn en heeft recht op een stem. Anders zou dat weer een blokkerend effect hebben als iemand niet komt opdagen of geen gehoor geeft.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
14 uur geleden, Jeroen86 zei:

waarin ten minste drie vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is

Hier zou dus de aanwezigheid van de 85% aandeelhouder voldoende zijn (meer dan drie/vierde = 75%).

 

14 uur geleden, Jeroen86 zei:

met een meerderheid van ten minste negen tiende van de uitgebrachte stemmen.

Omdat het dan mogelijk is dat alleen de 85% aandeelhouder een stem uitbrengt, heeft die dus 100% van de uitgebrachte stemmen.

Dus altijd meer dan negen/tiende.

 

Dit is dus waarschijnlijk niet zoals bedoeld.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
5 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Check wel eerst de statuten over de wijze van oproepen en een eventuele plicht tot een tweede oproep.

 

Voor een algemene vergadering moeten alle aandeelhouders bijeengeroepen worden d.m.v. brief of elektronisch. De oproeping vermeld de te behandelen punten. Minimaal 8 dagen van te voren. Als dat allemaal niet gebeurt kunnen er geen besluiten worden genomen.

 

Er staat niets in over een tweede oproep. Wat gebeurt er als iemand 14 dagen onbereikbaar in de rimboe zit?

 

Een statutaire wijziging zou in dat geval door de 85% aandeelhouder gedaan kunnen worden. Echter, er is ook nog de bepaling dat een statutenwijziging die afbreuk doet aan het recht van een aandeelhouder goedgekeurd moet worden door die aandeelhouder.

 

M.i. kan er niet zomaar een statutaire wijziging plaatsvinden en tegelijk zegt mijn gevoel dat 100% van het geplaatste kapitaal en dan negen tiende van de stemmen het waterdicht maakt. Wat zou jullie advies zijn?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
4 uur geleden, RubenT zei:

Staat er in de statuten iets over belet of ontstentenis?

Ja, onder bestuur:

Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 126 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept