Jump to content
VOFissue
Verberg

Kan verhuurder het huurcontract opzeggen bij ontbinden VOF?

vraag

Goedemiddag/avond,

 

Op het moment drijf ik samen met mijn compagnon een onderneming middels een VOF. Het betreft een winkel in sportkleding en sportartikelen. De winkel draait financieel goed, maar de samenwerking met mijn compagnon loopt minder soepel. Hoewel we de knoop nog niet definitief hebben doorgehakt, wil ik mij toch alvast beraden op welke stappen te nemen om tot een ontbinding van de VOF te komen. Hier spelen echter twee zaken waarvoor ik graag juridisch advies wil inwinnen: 

 

Het winkelpand is in eigendom van een vriend van mij en wordt verhuurd aan de VOF. Bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft de pandeigenaar mij een gunst verleend door een lager dan marktconform bedrag als huur overeen te komen. Het huurcontract staat op naam van de VOF en mijn compagnon en ik hebben beiden getekend. Mocht ik uit de VOF treden/de VOF worden ontbonden, dan wil mijn vriend óf het huurcontract opzeggen, óf de huur dient te worden opgehoogd naar een marktconform bedrag (hetgeen dus nu niet het geval is).  Er komt een optie aan in het contract op de huur op te zeggen, dan wel te verlengen met 5 jaar. Deze optie lijkt alleen voor de VOF te gelden en niet voor de verhuurder. 

 

Mijn compagnon zal naar verwachting niet meewerken met een opzegging of verhoging van de huur, daar de winkel goed loopt en hij al te kennen heeft gegeven de winkel door te willen zetten indien ik zou willen uittreden (vanzelfsprekend zal hij dat willen met de lage huur). De vraag is dus nu hoe de huur toch kan worden beëindigd/het huurcontract kan worden aangepast.  Belangrijk om nog te melden is dat we geen VOF contract hebben getekend (dom, ik weet het). We dachten zelf aan twee opties:

 

- Ik zeg namens de VOF de huur op, zonder medeweten van mijn compagnon. Dit is natuurlijk absoluut niet wenselijk, want dan wordt de ontbinding van de VOF er niet gezelliger op.. Echter, de pandeigenaar heeft al aangegeven dat we dit als soort laatste redmiddel kunnen gebruiken. Ik zeg de huur op en mocht mijn compagnon niet bereid zijn om een wijziging van het huurcontract te accepteren, dan kan de pandeigenaar mijn opzegging als soort konijn uit de hoge hoed toveren. Verdient niet de schoonheidsprijs, maar als het werkt, dan werkt het. Mijn compagnon heeft natuurlijk ook alle jaren kunnen profiteren van mijn vriendschap met de pandeigenaar en de lagere huur die daaruit voortkomt.  Zou mijn compagnon nu iets van een schadeclaim kunnen indienen tegen mij, omdat ik willens en wetens de huur heb opgezegd en daarmee de VOF praktisch de nek om heb gedraaid (ook al wil ik deze ontbinden). 

 

- We ontbinden de VOF, ik ga niet akkoord met de voortzetting van de VOF als eenmanszaak door mijn compagnon en op dat moment kan de pandeigenaar de huur opzeggen, aangezien de VOF het huurcontract heeft getekend. Dit zou ideaal zijn, maar ik kan nergens online vinden of het ook zo werkt, en mijn vriend weet het zelf ook niet. 

 

 

Ik wil uiteraard een advocaat of jurist hier naar laten kijken, maar dan ben ik al meteen een paar honderd tot paar duizend euro verder en die kan ik in corona tijd wel beter gebruiken... Dus als ik al iets meer een idee heb of bij ontbinding van de VOF de pandeigenaar het huurcontract kan opzeggen, dan ben ik al erg geholpen omdat dat makkelijkste optie is. 

 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Groeten, 

 

Jacques

 

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Welkom op HL

 

Nu er niets is vastgelegd in een VOF-overeenkomst, lijkt het mij de beste route dat de huur voortijdig door de VOF wordt opgezegd, ik begrijp dat de verhuurder daar aan mee wil werken.

 

Vervolgens kan één vennoot de VOF beëindigen en moét er vereffend en (fiscaal) afgerekend worden. Daarna zijn de voormalig vennoten vrij van elkaar, ook als dan één van beiden een nieuw huurcontract aan wil gaan. Dan zal er door degene opnieuw met de verhuurder onderhandeld kunnen worden. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het opzeggen van de huurovereenkomst van het bedrijfspand is ingrijpend. Dit zal door beide vennoten gezamenlijk moeten gebeuren. Er is immers ook geen overeenkomst tussen jullie die bepaalt dat één van jullie dergelijke handelingen mag verrichten. Dus het alleen door jou opzeggen van de huur, gaat voor juridische problemen zorgen.

 

Als je toch opzegt én de verhuurder accepteert dat, dan lijkt daarmee de binnen de vof geldende regelingen voor rechtshandelingen overschreden.  Hiermee wordt je schadeplichtig richting je medevennoot. Dit kan om forse bedragen gaan. Zeker als er anders geen mogelijkheid was geweest voor de verhuurder om de huur te beëindigingen c.q. de huursom (fors) te verhogen.

 

Ook kan het zijn dat de opzegging als niet geldig beschouwd moet worden. Dat hangt af van de wetenschap van de verhuurder. Dit is niet echt een positie waar de verhuurder bewust in gebracht zou moeten worden.

 

Misschien staan er nog beëindigingsbedingen in het huurcontract?

Misschien kan de hoogte van de huur aangepast worden (marktconform gemaakt worden)?

 

Alvorens zelf stappen te ondernemen als opzeggen van huur, lijkt concreet (juridisch) advies zinvol. Foutieve handelingen kunnen ervoor zorgen dat de schade die optreedt ver uitstijgt boven de paar honderd tot paar duizend euro.

 

Misschien is een andere oplossing, een gesprek met z'n drieën aan te gaan.

Eventueel vooraf onderzoeken voor jou en voor de verhuurder wat ieders positie is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank voor de snelle reacties! 

 

Het huurcontract is aangegaan voor 2 jaar met een verlenging van telkens 5 jaar. De eerste 7 jaar zijn volgend jaar zomer voorbij, en nu zouden we dus de mogelijkheid hebben om op te zeggen voor de tweede keer verlenging van 5 jaar.  In principe staat die optie open voor zowel verhuurder als huurder, op basis van het contract. Maar als ik zo her en der op internet lees, dan kan de verhuurder eigenlijk niet zomaar opzeggen, ondanks de mogelijkheid die het contract biedt. Hij zal hiervoor een gegronde reden moeten hebben of het pand zelf gaan gebruiken, hetgeen niet direct het geval is. 

 

 

Is de ontbinding van de VOF een mogelijkheid voor de verhuurder om het huurcontract te ontbinden, indien ik niet akkoord ga met voortzetting van de onderneming door mijn compagnon? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij verlenging mogen beide huurder en verhuurder toch een nieuwe huurprijs voorstellen? En als dit dan een marktconforme huurprijs is kan de huurder daar volgens mij niet zoveel aan doen.

 

Dat is dacht ik wel normaal bij een 5+5 huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte (zoals winkelruimte) waar jullie toch onder vallen? Maar ik heb geen idee of hier met een afwijkend huurcontract van af te wijken was. Onder wat voor ruimte valt jullie contract en wat zegt het over huurverhoging bij die verlenging?

 

Quote

Na afloop van de 1e periode van 5 jaar mogen zowel huurder als verhuurder een nieuwe huurprijs voorstellen voor de 2e periode van 5 jaar. Als huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de nieuwe huurprijs kan de kantonrechter worden verzocht een nieuwe huurprijs vast te stellen. De kantonrechter zal zich daarbij baseren op de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de buurt. Overigens kan de huurprijskwestie niet aan de kantonrechter worden voorgelegd vóórdat een deskundige ( veelal een makelaar ) een advies is gevraagd over de huurprijs.

https://www.recht-raad.nl/huurverhoging-bedrijfsruimte

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank Rik! 

 

Inderdaad een bedrijfsruimte/winkelruimte 7:290BW. Probleem is natuurlijk dat het een risico is voor de pandeigenaar, omdat je mogelijk naar de rechter moet om tot een huurprijs te komen. Ervan uitgaande dat de winkels ooit weer open mogen, dan is het een zeer aantrekkelijke locatie voor de pandeigenaar en kan hij het pand waarschijnlijk makkelijk verhuren aan een ander voor de gewenste prijs. Dus opzegging heeft de voorkeur, mocht dit mogelijk zijn door de ontbinding van de VOF. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De VOF wordt ontbonden, dat lijkt een vrij zekere zaak zoals ik het lees. Dan zou ik het huurcontract maar direct opzeggen per einde contract.
Wat je compagnon na beëindiging VOF doet staat daar los van, er is geen contract meer met de VOF en er zal een nieuw contract moeten komen tussen de verhuurder en je (dan ex) compagnon. Wat zij daar in afspreken aan voorwaarden en prijzen is aan hun en staat los van de VOF.

Edited by DaMedia
typefout
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
3 uur geleden, VOFissue zei:

Is de ontbinding van de VOF een mogelijkheid voor de verhuurder om het huurcontract te ontbinden, indien ik niet akkoord ga met voortzetting van de onderneming door mijn compagnon?

 

Hoe je het wendt of keert, VOF eerst ontbinden met een nog lopend huurcontract ontslaat beide vennoten niet van de aansprakelijkheid voor het huurcontract. Ieder blijft hoofdelijk 100% aansprakelijk. Dus eerst huurcontract beëindigen en dan VOF ontbinden, is de beste weg, verder zoals Da Media, Frank v C en ondergetekende al hebben aangegeven.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank Hans, helder. De aansprakelijkheid vanuit de huurders is niet zo'n probleem op zich. Ik zou het pand prima zelf willen huren voor een andere onderneming die ik zal opstarten na ontbinding van de VOF, of de pandeigenaar gaat op zoek naar een nieuwe huurder.  Vraag is meer of de pandeigenaar de huur kan opzeggen als de VOF wordt ontbonden, maar mijn compagnon wil blijven zitten in het pand en de onderneming wil voortzetten (daar we zonder contract daar geen afspraken over hebben gemaakt...)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

pandeigenaar heeft een contract met de VOF niet met de andere vennoot.

Lijkt mij dat recht op de huur van het pand vervalt als de VOF wordt ontbonden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zie bijvoorbeeld

https://teamadvocaten.nl/ondernemingsrecht/ontbinding-huurovereenkomst-bedrijfsruimte-met-ontbonden-v-o-f/

of

https://www.advocatenkantoorphea.nl/huurrecht/de-vof-en-de-huurovereenkomst/

 

Bij ontbinding vof blijft het huurcontract intact. De rechten en plichten blijven bij de (voormalige) vennoten.
De vof is wel ontbonden, maar niet opgehouden te bestaan.

 

Beëindiging zal door beide vennoten gezamenlijk moeten gebeuren. Indien de ene vennoot dat wel wil, maar de andere vennoot niet, dan is er intern in de vof een geschil.

 

Zoals Hans van den Bergh hiervoor ook vermeld, eerst als vof de huurovereenkomst beëindigen. Daarna de vof ontbinden.

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En dus eventueel die beëindiging afhankelijk laten maken van de overname condities. Want ik neem aan dat jullie onderling hier ook afspraken over moeten maken (anders kan de andere vennoot niet zomaar 'doorstarten').

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank voor alle reacties, echt top dat jullie zo met me meedenken! 

 

Ik begrijp uit de link gedeeld door Frank dat ik eigenlijk niet tot een beeindiging van de VOF kan komen zonder onderling akkoord over de huurrechten. Mijn compagnon zal natuurlijk niet akkoord gaan met een beeindiging van de VOF indien hij de zaak in hetzelfde pand wil blijven voortzetten, maar de verhuurder het contract wil opzeggen. In dat geval kan mijn compagnon mijn min of meer dwingen om betrokken te blijven. 

 

Samenvattend heb ik dus twee opties: 

 

- De stekker er uit in overleg en dan wordt ook het huurcontract beeindigd. 

- De stekker er uit en mijn compagnon zet voort, en de verhuurder moet dan hopen dat er een zakelijke huur kan worden overeengekomen dan wel afgedwongen. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beide opties 'rammelen', als ik ze goed lees, nog steeds. Je kunt niet - zonder consequenties - de VOF eerst ontbinden en er dan voetstoots vanuit gaan dat de huurovereenkomst ook eindigt.

 

Je kunt ook niet zomaar alleen een bedrijf verder voortzetten vanuit een VOF, want er is niets over vastgelegd in een vof-contract. Een beëindigde vof moet eerst tussen vennoten vereffenen en fiscaal afrekenen.

 

De beste volgorde is en blijft precies andersom dan jij lijkt na te streven, nogmaals: eerst huurcontract beëindigen, dan de vof opheffen...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zeg het inderdaad verkeerd Hans, maar bedoelde inderdaad dat bij het in overleg beëindigen van de VOF, eerst het huurcontract wordt opgezegd.  En uiteraard begrijp ik dat de VOF niet zomaar kan worden voortgezet maar dat hieraan een afrekening vooraf moet gaan. De tweede optie is dus een beëindiging van de VOF na overeenkomst tussen mij en mijn compagnon op alle zaken qua afrekening etc., en daarna voortzetting van de zaak en voortzetting van het huurcontract. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ter informatie:

ECLI:NL:RBALM:2010:BO4324

 

Instantie: Rechtbank Almelo

Datum uitspraak: 16-11-2010

Datum publicatie: 17-11-2010

Zaaknummer: 343120 CV EXPL 6855/10

Rechtsgebieden: Civiel recht

Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Verhuurder vordert ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte die hij gesloten heeft met een v.o.f. Omdat de v.o.f. is ontbonden dagvaardt hij de twee gewezen vennoten. De onderneming van de v.o.f. is in het gehuurde voortgezet door één van de gewezen vennoten. De gevorderde ontbinding wordt afgewezen: geen contractsovername als bedoeld in artikel 6: 159 BW noch een indeplaatsstelling.ex artikel 7: 307 BW

 

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 8-1-2021 om 12:58, VOFissue zei:

En uiteraard begrijp ik dat de VOF niet zomaar kan worden voortgezet maar dat hieraan een afrekening vooraf moet gaan.

 

Als er niet meer dan twee vennoten in de VOF zitten, kan deze sowieso niet als VOF worden voortgezet, maar als eenmanszaak. (Jezelf als eenmanszaak "VOF" noemen, mag vermoed ik ook niet.)

 

Als je de onderneming na ontbinding van een VOF wil voortzetten, zul je daar afspraken over moeten maken. Google voortzettingsbedingverblijvensbeding en overnamebeding.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 55 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept