Jump to content
Zoveelvragen
Verberg

Verjaart btw suppletie?

vraag

Wij hebben (onze accountant destijds) in voorgaande jaren maandelijks facturen in de boekhouding opgenomen waarvan we destijds de btw hebben terug ontvangen. Deze facturen zijn achteraf niet volledig betaald omdat wij het factuurbedrag betwistten en dat ook hebben aangegeven. 

Nu komt onze boekhouder met de mededeling dat wij die btw van destijds moeten terugbetalen aan de belastingdienst middels suppletie, klopt dat? Het is <7jr geleden.

 

Dus samenvattend mijn vraag, moet je btw na meer dan 7 jaar alsnog terugbetalen aan de belastingdienst als de betreffende facturen hiervan niet of deels betaald zijn? Geldt hiervoor een verjaring?

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer
1 uur terug, Zoveelvragen zei:

Geldt hiervoor een verjaring?

Geen verjaring ... valt onder de suppletieplicht

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

artikel 10a

1 In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden gehouden de inspecteur eigener beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden.

2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop mededeling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet worden.

3 Bij algemene maatregel van bestuur kan het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting worden aangemerkt als een overtreding. Indien het niet nakomen van die verplichting is te wijten aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting niet is of zou zijn geheven.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Weliswaar verplicht 10a AWR je tot suppletie, maar de algemene termijn van verjaring van belastingschulden blijft gewoon 5 jaar:

https://maxius.nl/algemene-wet-inzake-rijksbelastingen/artikel20


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Overigens blijft dan wel de vraag in welk jaar deze btw voor correctie komt. De facturen zijn immers deels betwist. Wanneer zijn jullie in het gelijk gesteld?


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur terug, Joost Rietveld zei:

Overigens blijft dan wel de vraag in welk jaar deze btw voor correctie komt. De facturen zijn immers deels betwist. Wanneer zijn jullie in het gelijk gesteld?

Beste Joost,  bedankt voor de reactie. Er is niks meer met de facturen gedaan, we hebben ook geen credit gekregen. Wij waren in afwachting van een reactie/oplossing maar we hebben niks meer gehoord, mede omdat men wist dat eea niet correct was natuurlijk. Het betreft het jaar 2012.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat is inderdaad het gevolg van verjaring. 

De niet terugbetaalde btw vormt dan wel weer een buitengewone bate in je bedrijf

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben toch benieuwd of dit zomaar onder verjaring valt. Er is onrechtmatig btw ontvangen. Dit is verder niet opgegeven in een suppletie. Ik denk niet dat daar zomaar een verjaring van 5 jaar op staat.

 

Er is dus niet voldaan aan de suppletieaangifte verplichting die sinds 2012 van kracht is.

 

Quote

7.2       Suppletieaangifte verplicht?

Het indienen van een suppletieaangifte was altijd op basis van vrijwilligheid. Echter per 1 januari 2012 is er een informatieverplichting in de wet opgenomen op grond waarvan voor de BTW een suppletie nu verplicht is[1]. Voor de omzetbelasting is dit nader uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit bij de omzetbelasting[2]. Hierin wordt heel duidelijk de regel gegeven dat: “Zodra de belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald, is hij gehouden alsnog bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken.”

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2015/11/18/7-suppletieaangifte/

 

Niets doen lijkt mij dus niet de juiste actie.

 

 

Edited by Rik ·
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur geleden, Rik · zei:

Zodra de belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald

Het staat er letterlijk in. 

Zou ook tegen 20 AWR ingaan, want dan zouden btw-schulden nooit verjaren


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dus op het niet doen van de suppletie staat na vijf jaar geen consequentie meer? Raar.

 

Het gaat hier volgens mij dan ook niet meer over de btw-schuld zelf (die verjaart is) maar over het feit dat niet de juiste aangiftes gedaan zijn. Ik vraag me af of dat ook 'verjaart'.

 

Maar goed, ik ben geen jurist (of belastinginspecteur).

 

https://www.abab.nl/artikelen/factuur-niet-betaald-betaal-de-btw-op-tijd-terug

https://fiscaalconsult.nl/publicaties/326/

 

 

Edited by Rik ·
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
27 minuten geleden, Rik · zei:

Het gaat hier volgens mij dan ook niet meer over de btw-schuld zelf (die verjaart is) maar over het feit dat niet de juiste aangiftes gedaan zijn. Ik vraag me af of dat ook 'verjaart'.


Dat is ook de reden van mijn vraag, wij wisten destijds nog niet hoe eea zou aflopen. Maar omdat er geen correctie is gekomen of een credit, is dit al die tijd zo in de boekhouding blijven staan. Dat wil onze boekhouder er nu uithalen/corrigeren, daarom mijn vraag is dat nog nodig. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
43 minuten geleden, Zoveelvragen zei:

Dat is ook de reden van mijn vraag, wij wisten destijds nog niet hoe eea zou aflopen. Maar omdat er geen correctie is gekomen of een credit, is dit al die tijd zo in de boekhouding blijven staan. Dat wil onze boekhouder er nu uithalen/corrigeren, daarom mijn vraag is dat nog nodig. 

Dit had dus al gecorrigeerd moeten worden één jaar nadat de schuld opeisbaar geworden was (bij niet betaling van de factuur).

https://www.abab.nl/artikelen/factuur-niet-betaald-betaal-de-btw-op-tijd-terug

 

De leverancier heeft de btw na die periode n.l. ook terug kunnen vragen. Hoewel deze regels pas vanaf 2017 golden, kon de leverancier dit dus op 01-01-2017 terugvragen. Dat was nog binnen 5 jaar. En dat had dus ook door jou moeten gebeuren.

 

Er is dus geen suppletie gedaan en ik weet ook niet over welk jaar je dit nu zou moeten doen en of dat consequenties heeft bij te laat zijn. Maar dat zal de boekhouder wel weten.

 

De boekhouder/accountant heeft volgens mij ook een meldplicht bij het niet-indienen van suppletie BTW. Dus misschien heb je niet eens de keuze dan de boekhouder volgen.

https://fiscaalconsult.nl/publicaties/326/

 

Ps. Je kunt ook beredeneren dat (net als bij de leverancier) de btw terugbetaald moest worden op 01-01-2017. In dat geval gaat het dus om een suppletie van 2017 die nog niet verjaart is.

 

 

Edited by Rik ·
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur geleden, Zoveelvragen zei:

Maar omdat er geen correctie is gekomen of een credit, is dit al die tijd zo in de boekhouding blijven staan.

De verjaringstermijn verloopt na vijf jaar vanaf het moment dat u de correctie (suppletie) bij de Belastingdienst indient. En gelooft u mij ... de Belastingdienst zal uw suppletie echt niet laten verjaren.

 

U bent verplicht om de Belastingdienst volledig en naar waarheid te informeren over de omzetbelasting. Het is niet zo dat u informatie mag achterhouden in de hoop dat er geen controle komt.

 

Uw boekhouder heeft gelijk.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

20 AWR:

1.

Indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen. Met geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn wordt gelijkgesteld het geval waarin, naar aanleiding van een gedaan verzoek, ten onrechte of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding van belasting dan wel teruggaaf van belasting is verleend.

2.

De naheffing geschiedt bij wege van naheffingsaanslag, die wordt opgelegd aan degene, die de belasting had behoren te betalen, dan wel aan degene aan wie ten onrechte, of tot een te hoog bedrag, vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel teruggaaf is verleend. In gevallen waarin ten gevolge van het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door een ander dan de belastingplichtige, onderscheidenlijk de inhoudingsplichtige, te weinig belasting is geheven, wordt de naheffingsaanslag aan die ander opgelegd.

3.

De bevoegdheid tot naheffing vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend.


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tot slot nog een quote van de site van de fiscus zelf:

Quote

 

Verplicht btw-aangifte corrigeren

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/

 

Begrijp me goed, ik ben absoluut voor correct btw aangeven en afdragen, maar ik zie niet in waarom je ts niet zou kunnen wijzen op haar/zijn rechten


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
9 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Begrijp me goed, ik ben absoluut voor correct btw aangeven en afdragen,

Da’s mooi ... want anders gaat iedereen vanaf nu creatief boekhouden door informatie achter te houden.

 

9 uur geleden, Joost Rietveld zei:

maar ik zie niet in waarom je ts niet zou kunnen wijzen op haar/zijn rechten

... of suppletieplicht

 

De plicht verjaart niet aangezien TS al vanaf het allereerste jaar bekend is met de onjuiste btw-aangifte.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om alles even met wetteksten aan elkaar te koppelen:

 

Art 10a AWR: 

Quote

 

1.

In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden gehouden de inspecteur eigener beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing (noot Joost, hiermee wordt o.a. de suppletie bedoeld) van belang zijnde gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop mededeling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet worden.

 

De termijn waarbinnen je een suppletie moet doen, is (volgens lid 2) beperkt tot een uiterste tijdstip. Dat tijdstip is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). In dit geval is dat het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968, te weten artikel 15:

 

Quote

Artikel 15

1. Zodra de belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald, is hij gehouden alsnog bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken.

2. De suppletie moet gedaan worden voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden.

3. De suppletie, bedoeld in het eerste lid, geschiedt zo spoedig mogelijk op de door de inspecteur aangegeven wijze.

4. Het niet of niet tijdig doen van de suppletie, bedoeld in het eerste lid, en het niet doen van de suppletie op de op grond van het derde lid aangegeven wijze worden aangemerkt als een overtreding.

5. De bevoegdheid tot het opleggen van een vergrijpboete op grond van het vierde lid vervalt door verloop van vijf jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend.

 

Volgens mij zijn we het hier wel over eens. Alleen jij gaat er vanuit dat TS - omdat ze 7 jaar geleden al wist dat er een onjuiste BTW-aangifte was gedaan - ze alsnog een suppletie moet indienen. Dat is een compleet ander vraagstuk, namelijk:

 

Op welk moment was TS bekend met de onjuistheid en wanneer moet ze dat dan melden bij de inspecteur?

 

De suppletie moet gedaan worden voordat TS weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de inspecteur al met de onjuistheid bekend is of zal worden. Lekker vaag!

 

Die bewijslast ligt echter bij de inspecteur! Doordat in lid 2 van artikel 15 UB-OB is opgenomen dat het moet gaan om een onjuistheid of onvolledigheid die de inspecteur bekend is of zal worden

 

Bovendien gaat het dan ook nog steeds enkel om de beboetbaarheid van de overtreding van de informatieverplichting (daar ziet 10a AWR immers op)! De BTW is - linksom of rechtsom - gewoon verjaard! En ook de boete is niet meer mogelijk, zie lid 5 van Artikel 15UB-OB.

 

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Bovendien gaat het dan ook nog steeds enkel om de beboetbaarheid van de overtreding van de informatieverplichting (daar ziet 10a AWR immers op)! De BTW is - linksom of rechtsom - gewoon verjaard! En ook de boete is niet meer mogelijk, zie lid 5 van Artikel 15UB-OB.

De strafrechtelijke sanctie (of boete zoals u wilt) is inderdaad verjaard, de informatieplicht verjaard niet.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het blijft gissen waar je nu heen wilt. De btw is verjaard, de boete (nb dit is juist geen strafrecht) kan niet meer opgelegd worden, maar je vindt dat TS wel een suppletie moet indienen? Vanwege wat dan?


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
2 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Het blijft gissen waar je nu heen wilt. De btw is verjaard, de boete (nb dit is juist geen strafrecht) kan niet meer opgelegd worden, maar je vindt dat TS wel een suppletie moet indienen? Vanwege wat dan?

De suppletieplicht verjaart niet.

 

Wat mij verbaast is dat wij in dit land überhaupt nog belasting betalen.

Gewoon onjuiste informatie geven en wachten op verjaring.

Het verklaart wel veel.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat is toch echt door de wetgever zo ontwikkeld. Daarbij moet je wel beschikken over veel lef (en een groot gebrek aan fatsoen) als je deze route bewust zou willen volgen. 

 

Komt de opzet tijdig uit, dan kost het je sowieso de verschuldigde belasting plus 100% boete en zijn er ook nog middelen in het strafrecht. 

 

Ik ga er vanuit dat een belastingplichtige inherent fatsoenlijk is in het nakomen van de wettelijke verplichtingen.

 

Als TS zich geroepen voelt om die btw alsnog af te dragen, dan vraag ik me echter oprecht af of de fiscus een suppletie 2012 überhaupt nog in behandeling neemt...

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 20-1-2021 om 14:56, Zoveelvragen zei:

Beste Joost,  bedankt voor de reactie. Er is niks meer met de facturen gedaan, we hebben ook geen credit gekregen. Wij waren in afwachting van een reactie/oplossing maar we hebben niks meer gehoord, mede omdat men wist dat eea niet correct was natuurlijk. Het betreft het jaar 2012.

Ik zou zeggen: die facturen zijn verjaard in 2017, dus in 2017 werd die BTW verschuldigd. Die BTW schuld is nog niet verjaard. De suppletie zou m.i. 2017 moeten betreffen, niet 2012.

Edited by StevenK
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja, maar voorbelasting die je geclaimd hebt op facturen die je vervolgens niet betaalt, moet binnen 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur al retour fiscus. Dat zou hier dus ergens in 2013 zijn geweest


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
9 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Ja, maar voorbelasting die je geclaimd hebt op facturen die je vervolgens niet betaalt, moet binnen 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur al retour fiscus. Dat zou hier dus ergens in 2013 zijn geweest

Da's nieuwe regelgeving met overgangsrecht. Op basis daarvan gaat die termijn van 1 jaar lopen op 1 januari 2017 voor facturen van voor die datum. Dus die BTW had uiterlijk 31 december 2017 betaald moeten zijn en is nog niet verjaard.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 392 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept