Jump to content
CEO-CFO-COO
Verberg

Geschil over declaratie belastingconsulent

Ik heb een geschil met mijn belastingconsulent.

 

Achtergrond: Voor mijn holding zijn m.i. onterecht vele uren administratie in rekening gebracht.  De holding doet niets anders dan een managementfee ontvangen van de dochtermaatschappij en maandelijks 1 x een salaris uitbetalen.  In rekening gebracht werden "processing purchase and sales invoices" en BTW administratie (de BTW aangifte van de holding deed ik echter zelf). Er zijn geen facturen te verwerken afgezien van de facturen van de belastingconsulent (= geen accountant). Het gaat om ruim 12 uur @ 90 euro.

 

De factuur had ik al betaald met de aantekening dat ik die buitensporig vond. Ik ging er van uit dat er een fout was gemaakt. Echter, men ontkende dat er een fout was gemaakt en weigerde te crediteren. Met de consulent kom ik er dus niet uit.

 

Nu is mijn vraag bestaat er een Geschillencommissie of Arbitragekamer voor Belastingconsulenten ? Of moet ik naar de rechter ?

 

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
23 minuten geleden, CEO-CFO-COO zei:

Nu is mijn vraag bestaat er een Geschillencommissie of Arbitragekamer voor Belastingconsulenten ? Of moet ik naar de rechter ?

Wat zeggen de algemene voorwaarden van de belastingconsulent erover?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Kijk op zijn site zou ik zeggen. Noab, RB, NBA, NOB, NFB.

 

Doorgaans hebben ze ook een eigen geschillenregeling, zie hun algemene voorwaarden. 

 

Maar eerst, wat zegt hun offerte?


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 1

Is die 12 uur a 90 euro per maand of per jaar?

 

12 uur per maand zou veel  te veel zijn. 12 uur per jaar is helemaal niet zo gek, maar met wat betere afspraken over wat jij van hem verwacht of andersom wat hij van jou verwacht qua aanlevering van administratie kun je het aantal uren misschien omlaag brengen naar 6 a 8 uur per jaar en zo de kosten ook verlagen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
15 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:

De holding doet niets anders dan een managementfee ontvangen van de dochtermaatschappij en maandelijks 1 x een salaris uitbetalen. 
Er zijn geen facturen te verwerken afgezien van de facturen van de belastingconsulent .

Dat “verwerken van in- en verkoopfacturen” zal toch iets wel meer inhouden,  zoals de administratie (facturatie) rond de management fee en de salarisadministratie (maandelijkse loonstrookjes), jaarrekening ?

 

Waarom laat u überhaupt de administratie van een Holding door een belastingconsulent uitvoeren?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
15 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:

Er zijn geen facturen te verwerken afgezien van de facturen van de belastingconsulent (= geen accountant). Het gaat om ruim 12 uur @ 90 euro.

Als de werkzaamheden zo minimalistisch zijn zoals u het beschrijft, dan kunt u dat weinige werk toch ook zelf uitvoeren?


Last but not least ... gemak dient de mens ... en dat kost doorgaans geld. 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik neem aan dat die 12 uur jaarlijks is, anders is het erg veel, zoals Roel al benoemde.  Hoe lang werkt deze belastingconsulent al voor je? Hoeveel uur factureerde diegene de afgelopen jaren?

 

 

17 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:

Echter, men ontkende dat er een fout was gemaakt en weigerde te crediteren. Met de consulent kom ik er dus niet uit.

Heb je ook gevraagd om een toelichting op de verrichte werkzaamheden? Als je alleen stelt 'jullie hebben een fout gemaakt, graag crediteren', dan kan ik me voorstellen dat ze daar niet meteen aan meewerken. In goed overleg wordt vaak een hoop duidelijk en kun je een eind komen.

 

17 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:

Nu is mijn vraag bestaat er een Geschillencommissie of Arbitragekamer voor Belastingconsulenten ? Of moet ik naar de rechter ?

Ben je bereid om voor € 1.080,- zulke juridische stappen te zetten? Heb je nagedacht over de kosten en tijdsinspanning die daarmee gepaard gaan? 

Link to post
Share on other sites
 • -1

Welgeteld 12x een tegenvraag en nog geen toelichting door TS ... 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
40 minuten geleden, Cosara zei:

Welgeteld 12x een tegenvraag en nog geen toelichting door TS ... 

 

Ik heb TS een persoonlijk bericht gestuurd of hij/zij nog wil reageren 

 

Edited by Norbert Bakker
Opmerking over de soms wat felle tone of voice verwijderd; iedereen is volwassen hier

Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 17-2-2021 om 17:35, Hans van den Bergh zei:

Wat zeggen de algemene voorwaarden van de belastingconsulent erover?

Dit staat er:

KLACHTEN

1. Een bezwaar over de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag moet op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever bezwaar indient aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, of, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. 

2. Een bezwaar als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, mits Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar honoreert.

3. Als Opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden of dienstverlening door Opdrachtnemer, kan hij gebruikmaken van de klachtenregeling van Opdrachtnemer. Via deze regeling kan Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk kenbaar maken, waarna Opdrachtnemer alles in het werk zal stellen om de klacht naar volle tevredenheid op te lossen. De klachtenregeling is opvraagbaar via telefoonnummer 020 – *****

4. In geval van een terecht gemaakt bezwaar heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

Ik heb dus een klacht ingediend binnen de genoemde termijn, maar dat had geen resultaat. Er werd niet inhoudelijk op ingegaan en het leek er sterk op dat de belastingconsulent in het geheel niet op de hoogte was van wat er feitelijk speelde gezien het feit dat hij vooral in algemeenheden bleef steken ('groei van de organisatie', 'ingewikkelder dan u denkt'), etc.) 

 

Vandaar mijn vraag: hoe nu verder ?

 

 

Edited by Roel J
persoonsgegevens verwijderd
Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 17-2-2021 om 17:47, Joost Rietveld zei:

Kijk op zijn site zou ik zeggen. Noab, RB, NBA, NOB, NFB.

 

Doorgaans hebben ze ook een eigen geschillenregeling, zie hun algemene voorwaarden. 

 

Maar eerst, wat zegt hun offerte?

 

De belastingconsulent is aangesloten bij RB / Register Belastingadviseurs.

 

De overeenkomst is ooit aangegaan op basis van nacalculatie. Achteraf gezien niet slim, maar ik wist toendertijd niet wat ik nu weet. Maar ook nacalculatie kan niet posten omvatten voor nooit uitgevoerde werkzaamheden zoals "processing purchase and sales invoices" (4 uur  a 90 euro) als er helemaal geen facturen zijn om "geprocessed" te worden.

 

 

Edited by Roel J
Personsgegevens verwijderd.
Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 17-2-2021 om 19:16, Roel J zei:

Is die 12 uur a 90 euro per maand of per jaar?

 

12 uur per maand zou veel  te veel zijn. 12 uur per jaar is helemaal niet zo gek, maar met wat betere afspraken over wat jij van hem verwacht of andersom wat hij van jou verwacht qua aanlevering van administratie kun je het aantal uren misschien omlaag brengen naar 6 a 8 uur per jaar en zo de kosten ook verlagen.

Dat is 12 uur per jaar, maar zoals gezegd is dit de meest minimalistische administratie die je je kunt voorstellen. Het betreft een holding die geen activiteiten ontplooid afgezien van het aanhouden van een bankrekening. Geen facturen afgezien van die de consulent stuurde en de kosten voor het aanhouden van een bankrekening. Het is onmogelijk hier 12 uur aan kwijt te zijn, al had men alles met de hand in Gothisch schrift gecaligrafeeerd. Let wel, deze 12 uur omvatten de NIET kosten voor het opstellen jaarstukken / belastingaangiftes / loonadministratie  e.d.

 

Betreft uitsluitend het nalopen van -nietbestaande- facturen en een BTW administratie die ikzelf doe (maandelijks BTW boeken voor de managementsfee en daar 4 x per jaar aangifte voor doen). Ik kan ook nog toevoegen dat deze kosten in eerdere jaren nooit zijn opgevoerd - ik ging er daarom vanuit dat het een foutjhe betrof wat eenvoudig was recht te zetten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 18-2-2021 om 08:27, Cosara zei:

Dat “verwerken van in- en verkoopfacturen” zal toch iets wel meer inhouden,  zoals de administratie (facturatie) rond de management fee en de salarisadministratie (maandelijkse loonstrookjes), jaarrekening ?

 

Nee. Zie eerdere toelichting in andere antwoorden. Dat wordt allemaal apart gefactureerd. 

 

Quote

Waarom laat u überhaupt de administratie van een Holding door een belastingconsulent uitvoeren?

 

Waarom is dat relevant ?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 18-2-2021 om 10:28, Bert. zei:

Stuurt zo'n consulent geen urenstaatje mee bij de factuur? 

Jazeker. Dat is juist waar ik op aansloeg.

 

2 uur leek me al ruim genomen, maar hij bracht ruim 14 uur in rekening voor genoemde werkzaamheden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 18-2-2021 om 10:51, RubenT zei:

Ik neem aan dat die 12 uur jaarlijks is, anders is het erg veel, zoals Roel al benoemde.  Hoe lang werkt deze belastingconsulent al voor je? Hoeveel uur factureerde diegene de afgelopen jaren?

 

 

Heb je ook gevraagd om een toelichting op de verrichte werkzaamheden? Als je alleen stelt 'jullie hebben een fout gemaakt, graag crediteren', dan kan ik me voorstellen dat ze daar niet meteen aan meewerken. In goed overleg wordt vaak een hoop duidelijk en kun je een eind komen.

Jazeker.

 

Inhoudelijk ging de belastingconsulent er niet echt op in, het bleef doorgaans bij algemeenheden en ook kwam er steeds "iets tussen" waardoor de antwoorden soms weken op zich lieten wachten. Ondertussen draait mijn bedrijf wel door en vereist 100% aandacht, dus ik kan ook niet altijd onmiddellijk reageren. 

 

Quote

 

Ben je bereid om voor € 1.080,- zulke juridische stappen te zetten? Heb je nagedacht over de kosten en tijdsinspanning die daarmee gepaard gaan? 

 

Voor mij is het ook een principekwestie.

 

Juist omdat mensen bij de wat kleinere bedragen in een geschil vaak eieren voor hun geld kiezen komen dit soort dingen vaak voor, en komen de daders ermee weg zonder gevolgen en met het geld in hun zak.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

@CEO-CFO-COO 

Het is niet de bedoeling dat je steeds persoonsgegevens zoals namen en telefoonnummers noemt op het forum.

Je kiest zelf ook voor een anoniem profiel en je hebt gewoon een verschil van inzicht met een leverancier. 
Daarover kun je hier vragen stellen, maar het is ongepast en ook niet toegestaan volgens onze forumregels om hier maar persoonsgegevens op het forum te slingeren.

 

Ik heb de naam daarom ook uit je berichten verwijderd en vervangen door "de belasting consulent"

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuten geleden, Roel J zei:

@CEO-CFO-COO 

Het is niet de bedoeling dat je steeds persoonsgegevens zoals namen en telefoonnummers noemt op het forum.

Je kiest zelf ook voor een anoniem profiel en je hebt gewoon een verschil van inzicht met een leverancier. 
Daarover kun je hier vragen stellen, maar het is ongepast en ook niet toegestaan volgens onze forumregels om hier maar persoonsgegevens op het forum te slingeren.

 

Ik heb de naam daarom ook uit je berichten verwijderd en vervangen door "de belasting consulent"

 

Ah, ok. Excuses.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Blijft lastig en ik geef je weinig kans. De offerte is op nacalculatie. De tijd die zij facturen voor de werkzaamheden zul jij moeten betwisten, maar met bewijs

 

Als hun klachtenregeling niet werkt, neem dan contact op met het RB


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:
Quote

Waarom laat u überhaupt de administratie van een Holding door een belastingconsulent uitvoeren?

 

Waarom is dat relevant ?

Niet relevant, maar louter uit nieuwsgierigheid.

Voor een Holding zou ik persoonlijk voor iets meer expertise gaan.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
29 minuten geleden, ShopJeRot zei:

Is 12 uur voor het volledig bijwerken van de boekhouding, incl. jaarrekening, VPB aangifte en 4 BTW-aangiftes?

Nee, zie onderstaande quote.

 

3 uur geleden, CEO-CFO-COO zei:

Let wel, deze 12 uur omvatten de NIET kosten voor het opstellen jaarstukken / belastingaangiftes / loonadministratie  e.d.

 

 

@CEO-CFO-COO Is het echt niet mogelijk om nog een gesprek aan te gaan met het kantoor? Waarin je ze kunt vragen of ze hun gefactureerde uren kunnen toelichten, specifiek dat verwerken van in- en verkoopfacturen. Als jij kunt laten zien dat er in de administratie van jouw holding geen in- en verkoopfacturen, op management fee en facturen van de belastingconsulent na, zijn, kunnen zij toch nooit volhouden dat ze daar werkzaamheden voor hebben uitgevoerd?

 

Ik kan me indenken dat je er uit principe achteraan wil blijven gaan, maar de bekende uitdrukking is wel dat principes vaak duur zijn. Ik weet niet of je uit een rechtsgang dan de meeste kans op resultaat hebt, met zo'n formele insteek zal je hun ook tegen de borst stuiten. Als je nog een laatste goede poging doet om met ze in gesprek te gaan, verwacht ik dat je meer voor elkaar kunt krijgen.

Edited by RubenT
Aanvulling
Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 19-2-2021 om 12:58, CEO-CFO-COO zei:

De overeenkomst is ooit aangegaan op basis van nacalculatie. Achteraf gezien niet slim, maar ik wist toendertijd niet wat ik nu weet. Maar ook nacalculatie kan niet posten omvatten voor nooit uitgevoerde werkzaamheden zoals "processing purchase and sales invoices" (4 uur  a 90 euro) als er helemaal geen facturen zijn om "geprocessed" te worden.

 

Op 19-2-2021 om 13:14, CEO-CFO-COO zei:

Voor mij is het ook een principekwestie.

 

Juist omdat mensen bij de wat kleinere bedragen in een geschil vaak eieren voor hun geld kiezen komen dit soort dingen vaak voor, en komen de daders ermee weg zonder gevolgen en met het geld in hun zak.

 

Op 19-2-2021 om 14:25, Joost Rietveld zei:

Blijft lastig en ik geef je weinig kans. De offerte is op nacalculatie. De tijd die zij facturen voor de werkzaamheden zul jij moeten betwisten, maar met bewijs

 

Als het slecht om het principe gaat geef ik je een redelijke kans. Uit de gegeven info blijkt dat het conflict niet gaat over de bestede tijd per taak, maar om gefactureerde taken welke niet uitgevoerd zijn. Simpelweg door het ontbreken daarvan. Dat lijkt me redelijk eenvoudig aan te tonen.

Mocht je er werk van maken check dan eerst dat je geen abonnementen hebt lopen bij de consulent voor software waar jij van afhankelijk bent. Tevens vooral checken dat er geen fysieke zaken van jou bij de consulent liggen. En checken dat er geen half afgeronde opdrachten bij de consulent uitstaan. Verander mogelijke logins welke de consulent nog heeft.

 

Als het je om de financiële belangen te doen is zou ik je adviseren om er niet aan te beginnen.

 

 

Niet slim? Dat zou ik niet direct zo stellen. Wat ik wel minder handig vind is dat de volledige som voldaan is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 19-2-2021 om 15:36, ShopJeRot zei:

Is 12 uur voor het volledig bijwerken van de boekhouding, incl. jaarrekening, VPB aangifte en 4 BTW-aangiftes?

Nee.

 

In rekening werd gebracht 14 uur voor nalopen inkomende en uitgaande facturen en BTW administratie. Aangezien er geen facturen zijn afgezien de door hen gestuurde facturen en de BTW administratie 100% door mijzelf is gedaan (vanwege de eenvoud - ieder kwartaal hetzelfde) leek 2 uur me ruim voldoende voor de genoemde werkzaamheden. Dus rest 12 uur onverklaarbare administratie. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 19-2-2021 om 14:25, Joost Rietveld zei:

Blijft lastig en ik geef je weinig kans. De offerte is op nacalculatie. De tijd die zij facturen voor de werkzaamheden zul jij moeten betwisten, maar met bewijs

 

Als hun klachtenregeling niet werkt, neem dan contact op met het RB

 

Ik beschik over hun logboeken met de exacte specificatie van wat er is gedaan en door wie en hoe dat in rekening is gebracht.  Een post als "processing purchase and sales invoices"  en nalopen BTW administratie  is onverklaarbaar aangezien er geen facturen zijn afgezien de door hen gestuurde facturen en de BTW administratie 100% door mijzelf is gedaan (vanwege de eenvoud - ieder kwartaal hetzelfde). Ik dacht daarmee toch wel een troef in handen te hebben.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 19-2-2021 om 16:02, RubenT zei:

Als jij kunt laten zien dat er in de administratie van jouw holding geen in- en verkoopfacturen, op management fee en facturen van de belastingconsulent na, zijn, kunnen zij toch nooit volhouden dat ze daar werkzaamheden voor hebben uitgevoerd?

 

Dat is precies het punt, ze gaan er gewoon niet op in als ik daar rechtstreeks naar vraag. Er komt of  geen antwoord of iets in de trant van "op dit moment zien we geen reden om tot creditering over te gaan". 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 159 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept