Jump to content
Wijnand1960
Verberg

turboliquidatie bv in ruste

Ik wil mijn BV liquideren (turbo?) die sinds 2010 geen activiteiten meer heeft. BV was een holding.

 

Werkmij's zijn in 2006 failliet gegaan. VPB aangiftes zijn sinds 2010 elk jaar identiek.

Sinds 2019 bij de belastingdienst uitgeschreven als ondernemer. 

In privé zijn er geen middelen beschikbaar om af te rekenen.

 

Situatie BV: Geen baten, 14K schuld van DGA aan BV,  20K aandelenkapitaal en 147K pensioenvoorziening. Ondernemingsvermogen is -133K

 

Wat zijn de consequenties van liquidatie, waarbij ik aanneem dat turboliquidatie het meest voordehand liggend is. 

Edited by Wijnand1960
correctie jaartal
Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Met betrekking tot die pensioenverplichting is het wel verstandig hier overleg te plegen met de belastingdienst.

 

Overigens is die 14K schuld van DGA aan BV natuurlijk wel baten voor de BV. Dus dat zal ook eerst geregeld moeten worden.

 

Quote

 

De pensioenverplichting is in ieder geval een aandachtspunt. Als de pensioenverplichting niet voor verwezenlijking vatbaar is, oftewel de B.V. heeft geen bezittingen meer om pensioenuitkeringen te doen, dan bestaat de mogelijkheid om het pensioen zonder fiscale gevolgen weg te strepen. Het is verstandig om dit niet zomaar te doen, maar om van tevoren te overleggen met de belastingdienst.

 

De B.V. moet dan vervolgens wel worden geliquideerd. Dan kan met een eenvoudig formulier van de Kamer van Koophandel, met weer een mooie term, nl. de turbo liquidatie.

 

https://www.rondaccountants.nl/tonpraat-pensioen-niet-voor-verwezenlijking-vatbaar-b-v-liquideren/

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik denk eigenlijk dat je dit niet zo maar kunt 'wegstrepen'. Ik denk ook dat het handig is om te weten wat de oorzaak is van het negatieve eigen vermogen. Zijn er te hoge dividenduitkeringen gedaan? Is de waarde van een beleggingsportefeuille erg gedaan? Zijn er meer kosten geweest dan baten? 

 

Als je de BV opheft, worden de pensioenaanspraken volgens mij in één keer belast als loon. Er zijn wel wat uitzonderingen daarop, maar dan moet er sprake zijn van een zogenaamde "dwingende maatschappelijke reden", zoals faillissement of een schuldsanering. Maar anders zal er gewoon moeten worden afgerekend. Hoe dat afrekenen gebeurt is dan overigens nog maar de vraag. Dat kan ook een virtueel of administratief kasrondje zijn.

 

Je moet sowieso nog die 14.000 euro schuld áán de BV inlopen. En met dat geld kan de BV in ieder geval nog deels aan haar verplichtingen voldoen. Stel dat je de pensioenuitkering aanmerkt als je hoofdzakelijke inkomen (en dat is ook daadwerkelijk het geval), dan kun je daarop wellicht de heffingskortingen toepassen. Als dat maandelijkse bedrag niet te hoog is, dan kan het zijn dat je maandelijkse pensioenuitkeringen kunt doen, zonder dat er erg veel loonbelasting op hoeft te worden ingehouden. Je kunt het dan vervolgens bijvoorbeeld zo doen: een bedrag overmaken van privé naar bv; dat bedrag overmaken als pensioenuitkering van bv naar privé; wellicht een klein beetje Zvw-premie afdragen. Op die manier neemt je schuld áán de BV langzaam af en neemt ook je pensioenverziening langzaam af. Dit kun je uiteraard doen totdat er echt geen baten meer zijn. Dan komt faillissement in beeld en volgens mij is dát het moment op pas te kunnen spreken van een situatie waarin de pensioenverplichting niet voor verwezenlijking vatbaar is. 

 

Centraalaanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst zegt overigens dat een daling van de waarde van een aandelenpakket of een beleggingsverzekering nimmer aanleiding vormen voor belastingvrij prijsgeven van pensioenaanspraken. Dat is een beetje een vervelende formulering, want heel strict genomen is een holding er om deel te nemen in de werkmaatschappij.  Maar er staat ook dat er "evenwel een vrijstelling voor de crediteur van de door hemzelf prijsgegeven pensioenaanspraak of een ODV. Er dient dan sprake te zijn van een objectief waarneembare situatie van niet vatbaar zijn voor verwezenlijking". Misschien geeft dit wat aanknopingspunten om met de fiscus te overleggen.

 

Edited by prinsrachid
correctie URL

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 242 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept