Jump to content
086643
Verberg

Vorderingen & Schulden

Zit met het volgende probleem m.b.t. Belasting aangifte 2020 voor een eenmanszaak (fictieve bedragen)

 

In 2019 opgegeven bij Activa > Vorderingen op handelsdebiteuren > € 1000

In 2019 opgegeven bij Passiva > Schulden aan leveranciers en handelskredieten > €100

 

In 2020 is op de bankrekening erbij gekomen € 900 (€1000-€100), maar is geen inkomsten over 2020 maar over 2019.

 

Bij welke posten in de Activa en Passiva, verminder ik deze € 900 in de belastingaangifte over 2020?

Als ik dat niet doe komt in 2020 het saldo van de Winst en Verliesrekening niet overeen met de  Winstberekening

 

 

 

 

Edited by 086643
Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Je debiteuren en crediteuren gaan naar 0 en je bankrekening naar 900 (beginbalans bank fictief op 0 gezet).. derhalve geen mutaties op je W&V in 2020..

 

Het is lastig te beantwoorden met alleen deze voorbeeldbedragen

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Bedankt voor jullie reakties. Onderstaand wat meer toelichting over de situatie (met weer fictieve bedragen):

 

In Activa heb ik alleen 2 posten:

Vorderingen op handeldebiteuren €500 (Notas uit 2020 die in begin 2021 betaald zijn)

Liquide middelen (Staat nu: Saldo bank rekening op 31-12-2020 = €5000)

 

In Passiva heb ik ook alleen 2 posten:

Ondernemingsvermogen > Eigen vermogen >

      Boekwaarde begin boekjaar = Uit aangifte 2019(bedrag Passiva boekwaarde einde boekjaar = €3000)

      Boekwaarde einde boekjaar = €6000

Kortlopende schulden €200 (Notas uit 2020, die in 2021 afgeschreven zijn)

 

Ik moet dus die €900 bij zowel Activa en Passive, in een van hun posten in mindering brengen anders komt in 2020 het saldo van de Winst en Verliesrekening niet overeen met de  Winstberekening.  Bij Activa kan de -€900 alleen bij Vorderingen of Liquide middelen, maar weet niet welke ik moet doen. Bij Passiva kan de -€900 waarschijnlijk alleen bij boekwaarde einde boekjaar.

Edited by 086643
Link to post
Share on other sites
 • 0

Is inderdaad de oplossing, klopt nu. Bedankt.

 

Voor mezelf volgende tabel gemaakt, als ik het volgens deze tabel doe, klopt alles.

Zou alleen graag willen weten of deze tabel correct is.

image.thumb.png.5bfbc11ab48cc2daba5cc86c84f12d5d.png

Link to post
Share on other sites
 • 0

Winst & verlies is: omzet min kosten, betrekking hebbende op het boekjaar (dus inclusief omzet die je pas het jaar daarop factureert, maar betrekking heeft op het voorgaande boekjaar en inclusief kosten waarvoor je nog een factuur ontvangt in het nieuwe jaar, maar die betrekking hebben op het vorige jaar);

 

Activa is bezit (inclusief vooruitgefactureerde omzet en debiteuren (ongeacht het boekjaar waarop dat betrekking heeft);

Passiva bestaat uit schulden en eigen vermogen:

- schulden: inclusief crediteuren (ongeacht het boekjaar) en in het nieuwe jaar nog te ontvangen facturen die betrekking hebben op het vorige boekjaar.

 - eigen vermogen = saldo op 1-1 + winst min privéopnames + privéstortingen.


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0

Bedankt voor je toelichtng.

 

Zou alleen nog graag willen weten of mijn tabel hierboven correct is.  Deze tabel is gebasseerd op hoe je het in het Belasting aangifte programma moet invullen.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het overzicht is niet onjuist, maar wel onvolledig. Vandaar mijn opsomming hierboven, die ook niet compleet is, maar ik neem aan dat verder helder is wat er onder bezit en schulden valt


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 260 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept