Jump to content
Cor371
Verberg

Schuld NOW bij uittreden vennoot

vraag

Goedemorgen Higherlevel,

 

Ik lees altijd met veel plezier de artikelen hier en voor deze kwestie heb ik ook goed gegrasduind maar ik kom er niet uit.

 

De situatie is als volgt:

Ik zit met één persoon in een vof waarmee we halverwege 2019 een horeca-activiteit konden overnemen. Dit liep best goed tot eh, nou ja, Corona in ons leven kwam. Vanuit stilstand (het is inpandige horeca, de deur was echt op slot) zijn we een bezorgservice gestart. Dit is niet heel rendabel maar we zingen de rit ermee uit. 

 

Er is schuld opgebouwd door NOW en de uitstelregeling belastingen. Dit is allemaal goed op te vangen wanneer we straks weer open mogen.

 

Echter, de vennoot wil uit de vof. Dit in goed overleg maar het is beter zo. De vof bestaat uit twee bv's en er is een vof contract met voortzettingsbeding (heet dat zo?).

 

Mijn vragen zijn:

Als hij uittreedt wat wordt dan de nieuwe entiteit? De overgebleven BV? 

Wat gebeurt er met de NOW schulden en belasting schulden. Willen zij afrekenen? Dat geld is er niet. Of is dit te managen, denken jullie?

 

Wellicht is jullie advies om even niks te doen tot de storm is gaan liggen maar ik wil graag ook dit moment gebruiken om schoon schip te maken. Never waste a good crisis, zeg maar.

 

Wat is wijsheid?

 

Ik dank jullie alvast hartelijk voor het meedenken!

 

Groet, Cor 

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Welkom op HL 

 

40 minuten geleden, Cor371 zei:

vof contract met voortzettingsbeding (heet dat zo?).

Wat is er over voortzetting bepaald?

 

40 minuten geleden, Cor371 zei:

Als hij uittreedt wat wordt dan de nieuwe entiteit?

Normaliter bestaat de vof dan niet meer. Er zal na  beëindiging een nieuw bedrijf moeten worden opgezet. 

 

41 minuten geleden, Cor371 zei:

Wat gebeurt er met de NOW schulden en belasting schulden. Willen zij afrekenen? Dat geld is er niet. Of is dit te managen, denken jullie?

Dat geld wordt teruggevorderd, mag echter in 12-36 termijnen, mits je dat zelf aanvraagt. Dit zal voor beëindiging vof geregeld moeten zijn.

 

45 minuten geleden, Cor371 zei:

Wat is wijsheid?

In mijn optiek is het wijs je vooraf goed in te lezen in de diverse opties die er zijn en je te laten begeleiden...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Hans,

 

Bedankt voor je reactie.

 

Nog een vraag:

Er is dus een regeling mogelijk, ook al bestaat de betreffende entiteit daarna niet meer?

We hebben recht op die NOW gelden en als een NOW-periode is afgerekend dan is het voor UWV ook klaar, neem ik aan? Er verdwijnt geen werkgelegenheid want iedereen blijft netjes aan het werk. Een nieuwe regeling zal lastiger worden omdat de BV nieuw is maar dat schat ik dan op dat moment wel in.

 

De belastingschuld is een ander verhaal. Dat geld moet inderdaad in termijnen terug en dat zal dan vanuit de overgebleven BV (die de activiteiten voortzet) worden betaald. Neem je daarvoor contact op met de belastingdienst?

 

Heb ook gedacht om een andere vennoot in te brengen (een andere eigen bv) en dan de betreffende vennoot uit te schrijven. Maar het moet allemaal wel logisch blijven. De belastingen moeten uiteraard in termijnen worden terugbetaald en ik wil zeker geen constructies optuigen die het daglicht niet kunnen verdragen. Voordeel is dan wel dat een eventuele NOW 4 tm 75 gewoon aangevraagd kan worden. :)

 

En ik ben het met je eens om niet over één nacht ijs te gaan. Ik ga ook geen stappen ondernemen voordat de consequenties helder zijn. De andere vennoot heeft ook toegezegd niets te zullen ondernemen.  

 

Heel erg bedankt voor het meedenken!

 

Groet, Cor

 

Dit is het artikel over de voortzetting.

Artikel 15: Voortzetting, overname en verblijven

Lid 1:       Indien de vennootschap eindigt bestaat een recht tot voortzetting van het bedrijf van de vennootschap en wel:

a:              In het geval als bedoeld in artikel 13 sub b voor de niet-opzeggende venno(o)t(en);

b:              In het geval als bedoeld in artikel 12 lid 6 voor de opzeggende venno(o)t(en);

c:              In een geval als bedoeld in artikel 13 sub c voor de overige venno(o)t(en);

d:              In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 sub d voor de venno(o)t(en) die met recht de ontbinding heeft/hebben ingeroepen.

Lid 2:       De venno(o)t(en) die aldus de zaken der vennootschap voortzet(ten), dient/dienen zijn/hun verlangen daartoe binnen drie maanden na het eindigen der vennootschap schriftelijk te kennen geven aan de andere venno(o)t(en) of diens rechtverkrijgenden, op straffe van verval van het recht.

Lid 3:       Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen de activiteit (eventueel met de handelsnaam) van de vennootschap voort te zetten onder verplichting (tevens een recht) alle tot het vennootschapsvermogen behorende vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te nemen en aan de andere vennoot of diens rechtsopvolgers in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit vermogen.

Lid 4:       Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke slechts in economische zin in de vennootschap zijn ingebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet. 

Lid 5:       De vennoot die gebruik maakt van het recht tot voortzetting, kan het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een ander tijdstip kiezen.

Lid 6:       De vennoten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om namens de volmacht- gever of diens rechtsopvolger(s) mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene noodzakelijke levering.

Lid 7:       De venno(o)t(en) die de zaken van de vennootschap voortzet(ten) (daaronder begrepen verblijven/overname) is dan verplicht tot uitkering aan de uittredende vennoot of diens rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt, overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde, blijkens de daar bedoelde jaarrekening.

Lid 8:       Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden gevorderd dan in 12 gelijke maandelijkse termijnen, waarvan de eerste zal verschijnen twee maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap. Een en ander onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van overlijden, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van de tot uitkering verplichte vennoot alsmede bij vervreemding door deze van de voortgezette onderneming.

Lid 9:       Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden vergoed gelijk aan de voor dat jaar  geldende wettelijke rente (eventueel een vast percentage overeenkomen).

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als de vennoot uit de VOF stapt dan stopt de VOF en zal er een eindbalans opgemaakt moeten worden. Daar staat de NOW-schuld op en die zal door beide partijen evenredig terugbetaald moeten worden.

Als de andere vennoot door wil gaan met het bedrijf (dan geen VOF meer)  en inventaris etc. overneemt dan is aan de uittredende vennoot een vergoeding mogelijk ter waarde van de helft van het in de eindbalans bepaalde bedrag van inventaris, etc.

Maar in principe dus eerst VOF opheffen en eindbalans maken, daarna pas door met het bedrijf, in welke vorm dan ook.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 13-3-2021 om 11:21, Hans van den Bergh zei:

Welkom op HL 

 

Wat is er over voortzetting bepaald?

 

Normaliter bestaat de vof dan niet meer. Er zal na  beëindiging een nieuw bedrijf moeten worden opgezet. 

 

Dat geld wordt teruggevorderd, mag echter in 12-36 termijnen, mits je dat zelf aanvraagt. Dit zal voor beëindiging vof geregeld moeten zijn.

 

In mijn optiek is het wijs je vooraf goed in te lezen in de diverse opties die er zijn en je te laten begeleiden...

 

Op 13-3-2021 om 17:00, DaMedia zei:

Als de vennoot uit de VOF stapt dan stopt de VOF en zal er een eindbalans opgemaakt moeten worden. Daar staat de NOW-schuld op en die zal door beide partijen evenredig terugbetaald moeten worden.

Als de andere vennoot door wil gaan met het bedrijf (dan geen VOF meer)  en inventaris etc. overneemt dan is aan de uittredende vennoot een vergoeding mogelijk ter waarde van de helft van het in de eindbalans bepaalde bedrag van inventaris, etc.

Maar in principe dus eerst VOF opheffen en eindbalans maken, daarna pas door met het bedrijf, in welke vorm dan ook.

 

Hallo DaMedia,

 

Bedankt voor je reactie. 

Het is niet de bedoeling dat er afgerekend gaat worden maar dat ik het bedrijf voortzet zonder afrekenen. 

Ik verwacht dat de NOW aanvraag klopt dus dat daar geen terugbetaling op volgt. De belastingen zullen dan in termijnen door mij worden terugbetaald. 

 

Het probleem is dus nu dat wanneer de vennoot uitstapt de entiteit stopt en er waarschijnlijk direct met de belastingdienst zal moeten worden afgerekend. 

 

Is het tijdelijk toevoegen van een vennoot - tot alles is terugbetaald - een optie? 

 

Alvast bedankt voor de informatie en als iemand anders hier nog een mening over heeft dan hoor ik dat graag.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer
5 minuten geleden, Cor371 zei:

...Het is niet de bedoeling dat er afgerekend gaat worden maar dat ik het bedrijf voortzet zonder afrekenen...

...Het probleem is dus nu dat wanneer de vennoot uitstapt de entiteit stopt en er waarschijnlijk direct met de belastingdienst zal moeten worden afgerekend. 

 

Is het tijdelijk toevoegen van een vennoot - tot alles is terugbetaald - een optie?...

 

Ook al is het 'niet de bedoeling', je zult toch een eindbalans moeten opmaken, bezittingen en schulden moeten vereffenen, de VOF moeten staken en moeten afrekenen met de fiscus en de huidige vennoot. Daar heb je geen keuze in. Wel is het recht overeengekomen dat onder dezelfde handelsnaam, etc. het e.e.a. mag worden voortgezet.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Heren, de vof bestaat uit twee BV's. Als een BV uittreedt en er is een voortzettingsbeding, dan staakt alleen de uittredende BV zijn aandeel in de vof. De achterblijvende BV neemt immers de onderneming over en staakt niets. De uittredende BV dient dan inderdaad af te rekenen met de fiscus over eventuele stilte reserves en goodwill. Schulden van de vof blijven verplichtingen van beide BV's.


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
3 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

de vof bestaat uit twee BV's.

Dat was wel duidelijk.

 

3 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

De uittredende BV dient dan inderdaad af te rekenen met de fiscus over eventuele stilte reserves en goodwill. Schulden van de vof blijven verplichtingen van beide BV's.

Dat is inderdaad de strekking...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Was niet betweterig bedoeld, alleen wilde ik voorkomen dat het idee onttaat dat de vof moet afrekenen bij uittreding van een vennoot


JoostRietveld.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
3 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

Was niet betweterig bedoeld, alleen wilde ik voorkomen dat het idee onttaat dat de vof moet afrekenen bij uittreding van een vennoot

Helder +1


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 347 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept