Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
techno

kostenmaatschap

Recommended Posts

Wie kan mij vertellen wat een kostenmaatschap precies is?

Heb ik het goed begrepen dat je alleen de kosten in de administratie van deze maatschap registreert en de opbrengsten in bijv je eigen eenmanszaak?

 

Hoe is het met het risico geregeld. Stel dat de eenmanszaak van de andere maat in de kostenmaatschap failliet gaat, kan ik dan ook aansprakelijk worden gesteld met mijn eigen eenmanszaak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Probeer dit eens.

 

Als de eenmanszaak van een maat in de kostenmaatschap failliet gaat, kan jij daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Je kan wel aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten / verplichtingen die de kostenmaatschap zèlf aangaat.


www.accuratio.nl | Administratiekantoor voor Midden- en Kleinbedrijf.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je reactie. Ik had zelf echter ook al gegoogled. Mijn vraag gaat volgens mij net iets verder: hoe administreer ik het geheel?

 

Dus kosten in de maatschap en opbrengsten in de eenmanszaak?

 

En qua risico; stel dat de maat een behandeling uitvoert die volledig mis gaat, patiënt in rolstoel! Ben ik dan ook aansprakelijk?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben geen expert, maar volgens mij gebruik je een kosten maatschap als meerdere maten bepaalde faciliteiten delen. Bijvoorbeeld, twee advocaten beginnen een advocatenkantoor. Ze huren een kantoor, wat pc's en een secretaresse en richten hiervoor een "maatschap" op (een kostenmaatschap bestaat niet). De kosten worden betaald door de maatschap en hoofdelijk omgeslagen over de maten (de inkomsten voor de maatschap bestaan uit de bijdragen van de maten om die kosten te dekken) De maten blijven wél verantwoordelijk voor hen eigen inkomsten en mogen die ook houden na aftrekt van de bijdrage aan de maatschap.

 

Een echte maatschap krijgt alle inkomsten van de maten en verdeeld de opbrengst na aftrek van kosten.

 

Beide maten zijn verantwoordelijk voor de gehele schuld van de maatschap. Dit is echter redelijk te overzien als je de kosten (alleen de gezamelijke kosten) een beetje in de hand weet te houden.

 

Is dat een antwoord op je vraag?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een kostenmaatschap als zodanig bestaat niet maar wel als variant op een maatschap. En dan kun je volgens mij de opbrengsten in bijv de eenmanszaak verantwoorden. Is iemand hiermee bekend?

 

En het risico vraagstuk blijft ook nog even bestaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een kostenmaatschap als zodanig bestaat niet maar wel als variant op een maatschap. En dan kun je volgens mij de opbrengsten in bijv de eenmanszaak verantwoorden. Is iemand hiermee bekend?

 

En het risico vraagstuk blijft ook nog even bestaan.

 

Tja, dat de kostenmaatschap een variant op de maatschap is heb ik net proberen uit te leggen. Ik een kosten maatschap worden alleen de kosten gedekt door de maten en de rest van de inkomsten wordt door de maten zelf verantwoordt.

 

Ik de maatschap ben je als maat alleen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten in de maatschap, niet voor de kosten gemaakt door je maat buiten de maatschap (wél dekken met dubbele handtekeningen)


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mieke

Er bestaan verschillende varianten van kostenmaatschappen.

In ieder geval is elke maat een zelfstandig ondernemer. Hij kan de onderneming exploiteren als (natuurlijke) persoon of als B.V. Een B.V. kan dus een maat zijn van de kostenmaatschap.

 

Dan worden er in de kostenmaatschap dus kosten gedeeld. Dit kunnen alle kosten zijn, maar dat is meestal niet het geval. Soms worden zelfs alleen de kosten van een telefoniste gedeeld. Dan huren de maten bijv. allemaal zelf ruimte in eenzelfde (bedrijfsverzamel)gebouw. Of één van de maten is eigenaar van een pand en de anderen huren daar ruimte. Het kan ook zijn dat ze wel de huisvestingslasten delen. Of het computernetwerk. Kortom, wat je maar afspreekt.

 

Als je overeenstemming hebt over welke kosten je nu eigenlijk gaat delen, moet je ook nog een verdeelsleutel afspreken. Je kunt allemaal een gelijk deel van de kosten dragen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld afspreken dat de kosten naar rato van ieders omzet worden gedragen. Of bijvoorbeeld een onderverdeling maken in vaste kosten en variabele kosten, en dan alleen de variabele kosten naar rato.

 

Als de kostenmaatschap onder één naam naar buiten treedt, moet je met je klanten natuurlijk héél duidelijk vastleggen wie de opdrachtnemer is. Want de bedoeling zal zijn dat de opdracht niet met de maatschap wordt aangegaan, maar met een van de maten.

 

Hieronder een stukje uit een contract voor een kostenmaatschap:

------------------------------------------------------

In aanmerking nemende:

 

dat partijen de kosten die worden gemaakt in het kader van de door partijen individueel uitgeoefende onderneming van ……….(op de hierna volgende wijze) wensen te dragen en te delen en daartoe een kostenmaatschap wensen aan te gaan, geregeld door de volgende bepalingen:

 

Artikel x.

x.1.   Het boekjaar van de kostenmaatschap valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van ……… tot …………..

x.2.   Binnen….maanden na afloop van ieder boekjaar wordt een staat van kosten over dat boekjaar opgesteld en door de vennoten door ondertekening vastgesteld.

 

Artikel y.

y.1.   De in artikel x lid 2 vastgestelde kosten worden als volgt verdeeld: …………..

y.2.   Verdeling van de in artikel y lid 2 vastgestelde kosten geschiedt na vaststelling van de kosten.

 

------------------------------------

Maar ik hoop dat uit het bovenstaande duidelijk wordt dat het zeer beslist is af te raden om zelf een maatschapscontract in elkaar te fröbelen. Laat dit doen!

Ook is het wel zo praktisch als alle maten bij dezelfde accountant zitten.

In mijn beroepsgroep bestaat software waarmee je cliëntdata kunt delen en bovendien de boekhouding van een kostenmaatschap goed kunt voeren, dus het is praktisch om je daarover te laten informeren.

 

Mieke

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor julie reacties. Het is me duidelijk hoe een kostenmaatschap functioneert

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK, dan kunen we het topic sluiten. Een ieder bedankt voor zijn bijdrage.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 331 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept