Jump to content
kerstkrans
Verberg

feestdagen bij 4 x 9 uur werkweek

vraag
Posted (edited)

Hallo, 

Ik wil mijn personeel 4 dagen van 9 uur laat werken op een 36 uurs contract. Ik wil  aansluiten bij de cao voor de timmerindustrie. Hoe moet ik omgaan met feestdagen, ik wil eigenlijk dat ze dan de vrije dag opnemen op de feestdag zonder ze daarin te compenseren,  zo heb ik geen weken waarin ze maar 3 dagen hoeven te werken. Kan dit of ben ik wettelijk verplicht om voor die dag dan compensatie te geven?  

 

Groeten,

Kerstkrans

Edited by kerstkrans
geen groeten gedaan
Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Uit de CAO voor de Timmerindustrie:

Quote

Artikel 45 - 5. Feestdagen

"Iedere werknemer heeft recht op verlof tijdens de erkende algemene en erkende christelijke feestdagen,
te weten de beide Kerstdagen, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag,
alsmede op de dag die als Koningsdag wordt gevierd. Wanneer bij ploegendienst op deze dagen wordt
gewerkt, zal ter compensatie op een andere dag vrijaf worden gegeven."

 

Quote

Artikel 47 - 1.

De werknemer heeft recht op loondoorbetaling over de hem verleende verlof- en feestdagen, als in art.
45 leden 1,2 en 5 vermeld.

 

Je werknemers hebben op de genoemde feestdagen dus recht op verlof met loondoorbetaling. Als er op die dag sprake is van een ploegendienst waardoor ze dan toch moeten werken, zal je die werkdag moeten compenseren met een (doorbetaalde) vrije dag op een ander moment.

 

Als werkgever geef je je werknemers dus, naast hun jaarlijkse verlofdagen (zie artikel 45, lid 1 sub a), ook verlof op de genoemde feestdagen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Welke CAO pas je nu toe?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er is geen sprake van ploegendienst, elke werknemer werkt gewoon van 7 tot 17 uur met een uur pauze, en dat 4 keer per week, welke dag hij vrij wil mag hij dan zelf weten mits er overlegd wordt met het bouwteam zodat niet een heel team op dezelfde dag vrij gaat nemen en er niemand aan de klus werkt. 
Je zegt dus dat het niet kan als ze die dag zouden moeten werken, maar kan het wel als ik ze die dag verplicht de vrije dag te nemen?

Momenteel is er geen cao

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
33 minuten geleden, kerstkrans zei:

Ik wil  aansluiten bij de cao voor de timmerindustrie

 

Als jouw bedrijf in die branche valt, moét je die CAO zelfs toepassen, want deze is algemeen bindend verklaard. 

Zolang jij met de arbeidsovereenkomst binnen die CAO en binnen de arbeidstijdenwet blijft, mag je tussen jou en jouw medewerkers overeenkomen wat gewenst is.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

8 minuten geleden, Hans van den Bergh zei:

 

Als jouw bedrijf in die branche valt, moét je die CAO zelfs toepassen, want deze is algemeen bindend verklaard. 

Zolang jij met de arbeidsovereenkomst binnen die CAO en binnen de arbeidstijdenwet blijft, mag je tussen jou en jouw medewerkers overeenkomen wat gewenst is.

 

Dus als mijn werknemers akkoord gaan met mijn voorstel om 4 keer 9 te gaan werken en als er dan een feestdag is de vrije dag op die feestdag te doen zonder dat ik ze daar compensatie voor geef in loon of tvt uren dan mag dat wel volgens de CAO?  En wat als er bijvoorbeeld een werknemer niet akkoord gaat, en bijvoorbeeld compensatie in tvt uren wil, kan hij dat dan af gaan dwingen? En kan ik dit in het arbeidscontract vastleggen om gezeur te voorkomen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 minuut geleden, kerstkrans zei:

Dus als mijn werknemers akkoord gaan met mijn voorstel om 4 keer 9 te gaan werken en als er dan een feestdag is de vrije dag op die feestdag te doen zonder dat ik ze daar compensatie voor geef in loon of tvt uren dan mag dat wel volgens de CAO?

Ik neem aan dat je met je werknemers een vast rooster afspreekt, dus dat een werknemer bijvoorbeeld altijd op woensdag vrij is. Het getuigt dan niet echt van goed werkgeverschap als je bijvoorbeeld in de maand mei van die medewerker vraagt of hij week 19 (vorige week) een keer op de de donderdag vrij wil zijn en de andere vier dagen werkt. Het is dan 'toevallig' Hemelvaartsdag en dan zou jij als werkgever goed wegkomen.

 

10 minuten geleden, kerstkrans zei:

En wat als er bijvoorbeeld een werknemer niet akkoord gaat, en bijvoorbeeld compensatie in tvt uren wil, kan hij dat dan af gaan dwingen?

Ik zou er dus als werknemer niet mee akkoord gaan als mijn werkgever voorstelt om in één week mijn vrije dag op een andere dag te plannen omdat het dan een feestdag is. Als ik iedere woensdag vrij ben en het is donderdag Hemelvaartsdag, heb ik geluk dat ik die week twee dagen vrij ben. Als in een jaar bijvoorbeeld Eerste Kerstdag op woensdag valt, heb ik 'pech' dat ik die dag al vrij had en dus niet profiteer van de verlofdag die in de cao is opgenomen. 

 

12 minuten geleden, kerstkrans zei:

En kan ik dit in het arbeidscontract vastleggen om gezeur te voorkomen? 

Ik zou het verzoek van een werknemer dat je de cao volgt en je als goed werkgever gedraagt niet als 'gezeur' zien. Ga er als werkgever gewoon vanuit dat een werknemer van 18 jaar of ouder (bij een werkweek van 37,5 uur) recht heeft op 25 werkdagen aan (doorbetaald) verlof en daarnaast eventueel nog een paar verlofdagen tijdens feestdagen heeft als die op een dag vallen waarop de werknemer normaal werkt. Dit is, naar mijn mening, echt geneuzel waar je je als werkgever niet op moet richten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
22 minuten geleden, RubenT zei:

Ik neem aan dat je met je werknemers een vast rooster afspreekt, dus dat een werknemer bijvoorbeeld altijd op woensdag vrij is. Het getuigt dan niet echt van goed werkgeverschap als je bijvoorbeeld in de maand mei van die medewerker vraagt of hij week 19 (vorige week) een keer op de de donderdag vrij wil zijn en de andere vier dagen werkt. Het is dan 'toevallig' Hemelvaartsdag en dan zou jij als werkgever goed wegkomen.

Nee, werknemers wil ik daar vrij in laten, ze mogen kiezen voor een vaste vrije dag, dus bijvoorbeeld elke maandag, maar ook voor flexibel of zelfs 5 dagen komen en dan bouwen ze tvt uren op. 

 

25 minuten geleden, RubenT zei:

Ik zou er dus als werknemer niet mee akkoord gaan als mijn werkgever voorstelt om in één week mijn vrije dag op een andere dag te plannen omdat het dan een feestdag is. Als ik iedere woensdag vrij ben en het is donderdag Hemelvaartsdag, heb ik geluk dat ik die week twee dagen vrij ben. Als in een jaar bijvoorbeeld Eerste Kerstdag op woensdag valt, heb ik 'pech' dat ik die dag al vrij had en dus niet profiteer van de verlofdag die in de cao is opgenomen. 

Kan ik inkomen, mijn vraag is of deze werknemer dit kan afdwingen? Dus als hij niet akkoord gaat met mijn voorstel om om de feestdagen heen te werken kan hij dat dan wettelijk afdwingen dat ik ga compenseren als hij 36 uur maakt en zijn vrije dag op de feestdag heeft. 

 

28 minuten geleden, RubenT zei:

Ik zou het verzoek van een werknemer dat je de cao volgt en je als goed werkgever gedraagt niet als 'gezeur' zien. Ga er als werkgever gewoon vanuit dat een werknemer van 18 jaar of ouder (bij een werkweek van 37,5 uur) recht heeft op 25 werkdagen aan (doorbetaald) verlof en daarnaast eventueel nog een paar verlofdagen tijdens feestdagen heeft als die op een dag vallen waarop de werknemer normaal werkt. Dit is, naar mijn mening, echt geneuzel waar je je als werkgever niet op moet richten.

Gezeur is een verkeerde woordkeuze van mij. 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
11 minuten geleden, kerstkrans zei:

mijn vraag is of deze werknemer dit kan afdwingen?

Met alles dat jij in afwijking met de van toepassing verklaarde CAO wilt regelen, hoeft een medewerker niet akkoord te gaan.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
6 minuten geleden, UwJurist zei:

Het is mij nog steeds niet duidelijk of de CAO vrijwillig gevolgd wordt of niet (of lees ik eroverheen?).
Als sprake is van vrijwilligheid, hoef je niet de hele cao te volgen.

Eerlijk gezegd weet ik het niet, ik kan nergens vinden dat de huidige CAO van de timmerindustrie algemeen verbindend is verklaard 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat staat in de cao zelf:

 

Algemeen Verbindend Verklaring
Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing voor alle
werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de
werkingssfeer vallen of komen te vallen. Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten
beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun
werknemers. Bovendien komt het voor dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen
buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun
werknemers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld
bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband
houden met arbeid. In hoeverre ook andere bepalingen buiten de AVV blijven, zal blijken uit de behandeling
van het AVV-verzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het AVV-besluit is te vinden
welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gepubliceerd op de site van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
(www.cao.szw.nl) en op de site van de Staatscourant (www.staatscourant.nl). De AVV treedt in werking op de
eerste dag na publicatie van het besluit in de Staatscourant, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en
loopt tot uiterlijk de einddatum van de cao.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Posted (edited)

Het is gewoon heel simpel. Werkt iemand normaal gesproken op een maandag? En is maandag en feestdag? Dan betaal je door. Werkt iemand normaal gesproken nooit op vrijdag? En is vrijdag een feestdag? Dan betaal je niets. Werkt iemand soms wel of soms niet op zo'n dag, dan is het niet ongebruikelijk om naar de verhouding over de voorgaande 13 weken te kijken.

 

Als je overigens vrijwillig de cao volgt of hebt gevolgd, dan heeft dat mijns inziens wel consequenties. Er kan dan sprake zijn van een verworven recht. En vervolgens moet je dat dan voor iedereen toepassen, omdat je ook niet mag discrimineren tussen werknemers onderling.

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 181 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept