Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Elfius

Eén opdrachtgever, BTW afdragen?

Recommended Posts

Ik zal hieronder mijn situatie schetsen, ik hoop dat iemand er duidelijkheid in kan verschaffen.

 

Ik heb een eenmanszaak, maar werk eigenlijk voor slechts één opdrachtgever. We werken beiden voornamelijk in hetzelfde kantoor. Ik verkoop hem producten en verleen hem diensten en factureer hem hiervoor.

 

Moet ik aan onze onderling afgsproken prijzen BTW toevoegen, welke ik vervolgens afdraag en hij aftrekt? Of is het mogelijk géén BTW af te dragen als hij deze niet aftrekt, en ik de BTW van mijn zakelijk aanschaffen ook niet aftrek? Moet de BTW in het laatste geval wel vermeld worden op de factuur, en hoe?

 

 • Situatie 1 (ik draag BTW af, hij trekt deze af):
   
  Prijs: 100,-
  BTW: 19,-
  Totaal: 119,-
   
   
 • Situatie 2 (ik draag geen BTW af, hij trekt deze niet af):
   
  Prijs: 84,-
  BTW: 16,-
  Totaal: 100,-
   
 • Situatie 3 (ik draag BTW niet af, hij trekt deze niet af):
   
  Prijs: 100,-
  BTW: n.v.t.
  Totaal: 100,-

In alle situaties hou ik er netto 100 euro aan over. Situatie 1 lijkt mij het beste maar mijn opdrachtgever ziet het niet zitten BTW te betalen om het vervolgens pas veel later pas terug te krijgen. Situatie 2 lijkt de beste tussenweg, maar ik weet niet of het mogelijk is. Ik wil er niet later achter komen dat ik voor elke 100 euro nog 16 euro afdragen.

 

???

 

Wie schaft mij wat licht in de duisternis, wat zijn de mogelijkheden en wat kan zeker niet? Mijn hartelijke dank bij voorbaat.

 

Elfius

Share this post


Link to post
Share on other sites

Indien je dienst BTW-plichtig is, is alleen optie 1 een optie. De overige zaken kunnen niet. Dat hij stelt dat hij geen zin heeft BTW aan je te betalen die pas later terug komt, klopt niet. Immers, hij ontvangt van zijn klanten ook BTW (vooruit). Indien hij winst maakt, is de door hem ontvangen BTW hoger dan de BTW die hij jou betaalt. Dus de verrekening vindt plaats voordat er hoeft te worden afgedragen.

 

De vraag is of jij -voor de belastingdienst- wel ondernemer bent. Zoals je het nu schetst, klinkt het meer als een "ficfief dienstverband". Indien deze kwalificatie volgt, dan ben je verder van huis. Je opdrachtgever loopt dan een goede kans te worden aangeslagen voor loonbelasting en werkgeverspremies voor jouw activiteiten.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moet ik aan onze onderling afgsproken prijzen BTW toevoegen, welke ik vervolgens afdraag en hij aftrekt? Of is het mogelijk géén BTW af te dragen als hij deze niet aftrekt, en ik de BTW van mijn zakelijk aanschaffen ook niet aftrek? Moet de BTW in het laatste geval wel vermeld worden op de factuur, en hoe?

 

 • Situatie 1 (ik draag BTW af, hij trekt deze af):
   
  Prijs: 100,-
  BTW: 19,-
  Totaal: 119,-
   
   
 • Situatie 2 (ik draag geen BTW af, hij trekt deze niet af):
   
  Prijs: 84,-
  BTW: 16,-
  Totaal: 100,-
   
 • Situatie 3 (ik draag BTW niet af, hij trekt deze niet af):
   
  Prijs: 100,-
  BTW: n.v.t.
  Totaal: 100,-

In alle situaties hou ik er netto 100 euro aan over. ???

 

 

 

Tsja, de btw en belastingdienst zijn nu eenmaal geen keuze, maar een plicht van de ondernemer die volgens de belastingdienst btw-plichtig is. Zeker optie 2: btw wel berekenen en niet afdragen is absurd. Btw is geld van de balstingdiesnt wat jij tijdelijk on der je beheer hebt en verschuldigd bent aan de belastingdienst. Als je het wel berekend en niet afdraagt wordt de belastingdienst ooit een keer heel lastig.....

 

En om ondernemer te zijn, zou je toch op zijn minst drie opdrachtgevers moeten hebben..... ik zou de site van de belastindiesnt nog even goed doorspitten voor de haken en ogen aan je huidige constructie....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Optie 1 is de enige optie, die dus alleen mag als je ondernemer bent.

 

Optie 2 is net als 1 alleen hou jij minder over en is je klant goedkoper uit.

 

Optie 3 is zwartwerken.

 

Groetjes

Ingrid


www.voetsieraden.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind de opmerking Zwartwerken wat kort door de bocht.. Je weet niet of hij zijn inkomsten opgeeft bij zijn aangifte..!

 

Maar inderdaad zoals ZZP OKE al eerder opgemerkt heeft, is dit voor de fiscus een "fictief" dienstverband.

Niet alleen jij maar ook je opdrachtgever riskeert een heel aardige naheffing en boete op deze manier!!

 

Succes

 

Rick

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij werk ik alleen in dienstverband als ik hem ook als particulier facturen stuur, waar dus ook geen BTW op hoeft (?). Maar alles gebeurd strikt zakelijk, het geld wordt gestort op een zakelijke rekening en mijn logo staat op de factuur.

 

Waar kan ik informatie vinden over de heffingen voor mijn opdrachtgever in ik toch in dienstverband blijk te werken? Op de belastingsite heb ik nog niets gevonden.

 

Bedankt voor de reacties!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij werk ik alleen in dienstverband als ik hem ook als particulier facturen stuur, waar dus ook geen BTW op hoeft (?). Maar alles gebeurd strikt zakelijk, het geld wordt gestort op een zakelijke rekening en mijn logo staat op de factuur.

 

Waar kan ik informatie vinden over de heffingen voor mijn opdrachtgever in ik toch in dienstverband blijk te werken? Op de belastingsite heb ik nog niets gevonden.

 

Bedankt voor de reacties!

 

Toch staat het er op. Goed kijken: www.belastingdienst.nl of www.bedrijvenloket.nl


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij het werken voor slechts één opdrachtgever:

 

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een dienstbetrekking heeft, of u ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De Belastingdienst geeft daarom op uw verzoek een ‘Verklaring arbeidsrelatie’ af. Met deze verklaring kunt u vooraf zekerheid krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat u uw werkzaamheden verricht voor rekening en risico van uw vennootschap.

 

Als in de verklaring staat dat u 'winst uit onderneming' heeft of dat uw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. U bent dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld.

De werkzaamheden worden binnen de geldigheidsduur van de verklaring verricht.

Uw opdrachtgever moet uw identiteit vaststellen en kopieën van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en van uw 'Verklaring arbeidsrelatie' bij zijn administratie bewaren.

Als in de verklaring staat dat u 'resultaat uit overige werkzaamheden' of 'loon', heeft dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Uw opdrachtgever moet dan zelf beoordelen of hij loonheffing en premies werknemersverzkeringen moet inhouden en afdragen. De verklaring 'werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' geldt ook niet voor het loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van uw vennootschap zelf. Daarover moet uw vennootschap loonheffing inhouden. In sommige gevallen is de directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen. Meer informatie daarover vindt u in het ‘Handboek loonheffing en premies werknemersverzekeringen’.

 

Een 'Verklaring arbeidsrelatie' is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als u vóór 1 november bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft u voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever te geven. Als u na 1 november met een opdracht bent begonnen, moet u in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever geven.

 

U kunt een 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie' downloaden.

 

In de brochure 'De Verklaring arbeidsrelatie' leest u meer over de 'Verklaring arbeidsrelatie', hoe u die kunt aanvragen en wat de gevolgen zijn voor uw en uw opdrachtgever. U kunt de brochure downloaden.

 

Let op!

Heeft u wel inkomsten uit uw activiteiten, maar bent u niet in loondienst en beschouwt de Belastingdienst u niet als ondernemer? Dan zijn deze inkomsten voor de inkomstenbelasting 'resultaat uit overige werkzaamheden', en geen 'winst uit onderneming'. U kunt in dit geval dus geen gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De vraag is of jij -voor de belastingdienst- wel ondernemer bent. Zoals je het nu schetst, klinkt het meer als een "ficfief dienstverband". Indien deze kwalificatie volgt, dan ben je verder van huis. Je opdrachtgever loopt dan een goede kans te worden aangeslagen voor loonbelasting en werkgeverspremies voor jouw activiteiten.

 

Stap 1: Ben je ondernemer voor de omzetbelasting?

 

Nee: Geen BTW

Ja: In beginsel BTW plicht

 

Stap 2: Verricht je vrijgestelde prestaties?

 

Ja: Geen BTW (ook geen aftrek van in rekening gebrachte BTW)

Nee: BTW plicht! (wel aftrek van in rekening gebrachte BTW)

 

Gefactureerde BTW dient altijd te worden afgedragen.

 

Tip: Vraag de belastingdienst om een VAR verklaring!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

FF opletten, ongeacht of je door de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien (VAR); BTW moet je altijd afdragen!


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iedereen bedankt voor de reacties, het wordt me al een stuk duidelijker.

 

Ik denk echter niet dat er spake is van een ´fictief dienstverband´, gezien ik mijn opdrachtgever produkten verkoop, hem zakelijk factureer, fulltime werk en hier winst uit geniet. Het komt er op neer dat mijn netto verdiensten een stuk lager worden omdat ik de BTW op de factuur gewoon moet afdragen.

 

Nu schijnen er wel allerlei regelingen te zijn voor startende ondernemers als ik, waardoor de af te dragen belasting te verrekenen is met verschillende teruggaves, en het netto bedrag niet verschrikkelijk laag uitvalt (19% BTW én 30 of 40% inkomstenbelasting, afhankelijk van mijn verdiensten). Kan iemand mij vertellen voor welke regelingen ik eventueel in aanmerking kom?

 

Ik zit nu trouwens te wachten op een gesprek met de gratis belastingadviseur van de Kamer van Koophandel, allicht dat ik hier nog meer nuttige informatie kan verkrijgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik zit nu trouwens te wachten op een gesprek met de gratis belastingadviseur van de Kamer van Koophandel, allicht dat ik hier nog meer nuttige informatie kan verkrijgen.

 

Dat lijkt me een goed idee - je hebt namelijk nog geen erg goed beeld over de situatie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ondertussen zou ik toch eens wat rondneuzen op www.belastingdienst.nl en www.bedrijvenloket.nl (kijk onder "ondernemer worden")


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk nu een beetje te snappen hoe het zit, ik ga het nu verder uitzoeken.

 

Omdat ik me vooral met deur-aan-deur verkoop bezig houdt, ben ik voor de belastingdienst geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, alleen omzet. Dit zou volgens mij betekenen dat mijn opdrachtgever voor de kosten van de inkomstenbelasting komt te staan, zelf zegt hij echter dat hij niet hoeft te betalen (waarom is me niet helemaal duidelijk, maar hij heeft er ruim 10 jaar ervaring mee). Volgens mij hoef ik van het bruto bedrag dus alleen de BTW af te dragen en verder niets.

 

Is dit pure nonsense of zit ik in de goede richting? Het lijkt me namelijk sterk dat ik als startende ondernemer 19% (omzet) + 34% (inkomsten) + 4,4% (verplichte verzekering) = 57,4% belasting moet afdragen. Dan zou ik b.w.v.s. meer verdienen met een krantenwijkje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het lijkt me namelijk sterk dat ik als startende ondernemer 19% (omzet) + 34% (inkomsten) + 4,4% (verplichte verzekering) = 57,4% belasting moet afdragen

 

Welkom in holland.

 

Marginaal ruim de helft van je bruto verdiensten moeten afdragen is heel gewoon, maar er is natuurlijk wel een stukje belastingvrijstelling (basis-, ondermers-, startersafrek) waardoor het over het totaal lager uitvalt. Maar van iedere euro die je extra verkoopt ben je zeker de helft kwijt hoor, dat klopt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is dit pure nonsense of zit ik in de goede richting? Het lijkt me namelijk sterk dat ik als startende ondernemer 19% (omzet) + 34% (inkomsten) + 4,4% (verplichte verzekering) = 57,4% belasting moet afdragen. Dan zou ik b.w.v.s. meer verdienen met een krantenwijkje.

 

De omzetbelasting is geen kostenpost qua belastingen, je bent namelijk verplicht dit bovenop je dienstenfactuur te berekenen en af te dragen. Het lijkt mij dat indien blijkt dat je wel btw moet rekenen, je dit niet uit je huidige prijs haalt, maar erbij rekent.

 

 

Succes

Rob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja daar heb je gelijk in, helaas waren de afspraken met mijn opdrachtgever nogal onduidelijk. Na een lange discussie heb ik besloten de dag vrij te nemen om alles uit te zoeken en denk dat het me nu duidelijk is.

 

Ik werk in 'fictief' dienstverband (ik wacht nog op de bevestiging hiervan van de belastingdienst), wat betekent dat ik wel ondernemer ben voor de omzetbelasting maar niet voor de inkomstenbelasting. De laatste kosten komen dus voor rekening van mijn opdrachtgever, ik draag alleen BTW af. De bedragen die ik met mijn opdrachtgever heb besproken waren inclusief BTW, maar ik hou er netto nog genoeg aan over. Mijn opdrachtgever kwam eerder ook al voor deze (hoge) kosten te staan, maar deze kreeg hij weer terug van de belastingdienst na een rechtzaak. Helaas heeft hij zich destijds weinig met de financiën bemoeid en kan hij me nu niet precies zeggen hoe de vork in de steel zat, hij had daar verschillende adviseurs voor.

 

Zoals het er nu uitziet loop ik dus geen risico voor een enorme aanslag, en kan ik voorlopig met een gerust hart werken. Zoals gezegt wacht ik nog wel op de Verklaring Arbeitsrelatie van de belastingdienst.

 

Bedankt iedereen voor de hulp!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik werk in 'fictief' dienstverband (ik wacht nog op de bevestiging hiervan van de belastingdienst), wat betekent dat ik wel ondernemer ben voor de omzetbelasting maar niet voor de inkomstenbelasting.

 

Beide dingen zijn niet hetzelfde. Bovendien heb ik er grote twijfels bij of deze situatie voor jou wel erg aantrekkelijk is.

Want

1. geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, dus ook geen zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en dergelijke.

2. er wordt wel werknemerspremies afgedragen, maar onzeker is of je de hieraan verbonden rechten ook kunt doen gelden.

3. je klant/werkgever heeft geen last van de overige lasten van een werknemer, zoals doorbetaling bij ziekte. Komen dit soort risico's wel afdoende tot uitdrukking in je tarief?

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daar ben ik me van bewust, maar als ik geen (inkomsten-) belasting hoef af te dragen is aftrek ook niet echt van belang. Ik ben verplicht verzekerd voor kosten van de huisarts, tandarts etc., en ga me nog aanvullend verzekeren. Ik hou er rekening mee dat ik van mijn bruto inkomen ongeveer een kwart kwijt ben (BTW meegerekend), gelukkig geen 57,4% dus! Verder hou ik wel alle vrijheid van een ondernemer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daar ben ik me van bewust, maar als ik geen (inkomsten-) belasting hoef af te dragen is aftrek ook niet echt van belang. Ik ben verplicht verzekerd voor kosten van de huisarts, tandarts etc., en ga me nog aanvullend verzekeren. Ik hou er rekening mee dat ik van mijn bruto inkomen ongeveer een kwart kwijt ben (BTW meegerekend), gelukkig geen 57,4% dus! Verder hou ik wel alle vrijheid van een ondernemer.

 

Ik vind dit een nogal kort-door-de-bocht beredenering. Die kosten moeten ergens vallen in dit geval dus bij je opdrachtgever / werkgever. Dus er wordt wel afgedragen, maar door hem. Dat dit in totaal circa 25% behoort te zijn, daar ben ik het mee eens. De realiteit is echter dat je toch fors hoger komt te zitten. Bruto blijven de kosten gelijk, netto ontvang je minder. Maak maar eens een paar rekenvoorbeelden; die zie ik graag.

 

De enige die hier echt van lijkt te profiteren is je werkgever. Die heeft wel de lusten, niet de lasten.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat begrijp ik niet helemaal, zoals het er nu naar uitziet hoef ik alleen omzetbelasting/BTW af te dragen, en mezelf te verzekeren. Mijn werkgever komt voor de 34% inkomstenbelasting te staan (hoewel hij zelf zegt van niet (misschien omdat de bovengenoemde of andere aftrekken bij hem wel toepasbaar zijn?)).

 

Per verkoop ontvang ik 12,50.

Ik draag 2,- af aan BTW.

Ik zet een klein deel opzij voorverzekering en steek netto zo'n 10,- in mijn zak.

 

Kosten voor mijn opdrachtgever zijn voor mij niet interessant, die afgesproken 12,50 krijg ik sowieso overgemaakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik wacht de Verklaring Arbeitsrelatie nog even af, blijkt het te kloppen wat ik zeg dan ben ik redelijk overtuigd dat het risico vooral aan de kant van mijn opdrachtgever ligt (niet zo'n paradijs dus als blijkt dat hij de belasting wél moet afdragen). Binnenkort maak ik een afspraak met een accountant om mijn bevindingen te bevestigen (hopelijk :P).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat begrijp ik niet helemaal, zoals het er nu naar uitziet hoef ik alleen omzetbelasting/BTW af te dragen, en mezelf te verzekeren. Mijn werkgever komt voor de 34% inkomstenbelasting te staan (hoewel hij zelf zegt van niet (misschien omdat de bovengenoemde of andere aftrekken bij hem wel toepasbaar zijn?)).

Ho, hier gaat iets mis. Eventuele premies zijn voor je opdrachtgever, inkomstenbelasting blijft hoe dan ook voor jou. Misschien toch maar eens even informeren bij de belastingdienst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mieke

Dat begrijp ik niet helemaal, zoals het er nu naar uitziet hoef ik alleen omzetbelasting/BTW af te dragen, en mezelf te verzekeren. Mijn werkgever komt voor de 34% inkomstenbelasting te staan (hoewel hij zelf zegt van niet (misschien omdat de bovengenoemde of andere aftrekken bij hem wel toepasbaar zijn?)).

 

Zoals Marielle al schreef: hier gaat iets mis.

Werkgever: loonheffing en premies. Werknemer: inkomstenbelasting.

BTW, iedereen, maar eigenlijk alleen maar de klant.

 

Elfius, neem de bezorgdheid van alle HL-posters hierboven serieus en neem samen met je werkgever contact op met de boekhouder/accountant van je werkgever. Die zal zeker weten hoe het zit en wat je moet doen. Zomaar aan de slag en maar zien wat ervan komt, kan leiden tot allerlei narigheid.

 

Mieke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 202 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept