Ga naar inhoud
 • 0

Grenzen aan de compensatie-cultuur?

Legend     22,3k 1354

Pieter Hasekamp (directeur van het Centraal Planbureau) spreekt zich uit over de compensatiemaatschappij.

 

De overheid springt bij als ondernemers schade ondervinden van een pandemie, van overstromingen, van langdurige droogte of overvloedige regen, van sterk stijgende energieprijzen. Maar zo worden ook zwakke bedrijven overeind gehouden en blijven banen bestaan die anders verdwenen zouden zijn, zodat de arbeidsmarkt niet goed meer fungeert.

 

Quote

De vraag wanneer compensatie gerechtvaardigd is, moet uiteindelijk door de politiek worden beantwoord. Maar enige terughoudendheid lijkt op zijn plaats.


Ook op dit forum zijn de meningen verdeeld. Waar ligt volgens jou de grens?


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     383 7 83

Risico’s die redelijkerwijs verzekerbaar zijn (of zouden moeten zijn) behoren m.i. tot het ondernemersrisico en daar hoeft dus geen compensatie voor te zijn.

 

Als een (natuur)ramp dusdanig groot is dat de verzekering niet uitkeert, lijkt me dat een taak voor de overheid.

 

Als de overheid maatregelen neemt waarbij bedrijven hun activiteiten niet mogen uitoefenen, zoals tijdens de coronacrisis, dan is het aan de overheid om dat te compenseren.

 

Dusdanig langdurende steun waarbij bedrijven in stand worden gehouden die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn, hebben we voor de coronacrisis niet vaak meegemaakt volgens mij. Interessant om te evalueren of dat in de toekomst nog kritischer en gerichter kan worden gedaan, om dit bij-effect te voorkomen.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     8,6k 7 811

I'm with RubenT, als de overheid iets doet of nalaat wat de burger of ondernemer schade berokkent, is het aan die overheid (die immers bestaat bij onze gratie ten behoeve van dienstbaarheid aan ons) om dat te voorkomen of anders te compenseren.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 1
Legend     5,2k 9 700
2 uur geleden, RubenT zei:

Als de overheid maatregelen neemt waarbij bedrijven hun activiteiten niet mogen uitoefenen, zoals tijdens de coronacrisis, dan is het aan de overheid om dat te compenseren.

Wie bepaalt, die betaalt … maar aangezien de Overheid zelf geen geldt heeft, is dat eigenlijk is een sigaar uit eigen doos. De Overheid speelt dus in wezen voor Sinterklaas.

 

1 uur geleden, Hans van den Bergh zei:

als de overheid iets doet of nalaat wat de burger of ondernemer schade berokkent, is het aan die overheid  … om dat te voorkomen of anders te compenseren.

Voorkomen is beter dan genezen … en daar ligt het probleem.

De Nederlandse Overheid heeft geen lange termijn visie waardoor het niet in staat om lange termijn beslissingen te nemen. Mocht er plotseling iets gebeuren, dan luistert men op het verkeerde moment naar de verkeerde mensen, waardoor er verkeerde beslissingen worden genomen.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 3
Raad van Advies     4,3k 3 474

Wat mij betreft zijn we al veel te ver doorgeschoten in compensatiecultuur. Eén van de rechtvaardigingen waarom en ondernemer verdient wat hij verdient is dat hij de vrijheid heeft zijn risico's wel of niet af te dekken. 

Met de compensatiecultuur beloon je vooral die ondernemers die hun risico's niet voldoende afgedekt hebben. Dit denken past natuurlijk goed in het Nederlandse denken omtrent de verzorgingsstaat, maar het staat haaks op de ondernemersvrijheid.

Sterker nog: ik denk dat als je een analyse maakt, je zult zien dat het de ondernemers zijn die reserves opbouwen die in de covid19 periode de financiële armslag hadden andere activiteiten te ontplooien en daarom buiten de TVL / NOW boot zijn gevallen. 

Wanneer de overheid een maatregel neemt om de maatschappij te beschermen (covid19 lockdown) vind ik niet dat ondernemers daarvoor gecompenseerd moeten worden, omdat het per saldo de hele maatschappij is die opdraait voor die compensatie. Al die compensatie is terecht gekomen bij een kleine groep (de ondernemers) en wordt nu gedragen door de hele maatschappij (hoge inflatie), onder het mom 'behoud werkgelegenheid'. 

In plaats daarvan had in mijn beleving de overheid beter het sociale vangnet kunnen versterken en in moeten zetten om ondernemers de ruimte geven personeel te ontslaan. 

Want één van de gevolgen van de NOW/TVL is geweest dat heel veel werknemers met een tijdelijk- /oproepcontract de dupe zijn geweest, maar een ander gevolg is ook geweest dat door de sturen op vergoeding naar omzet alle ondernemers die in de min zijn gegaan door de problemen op de toeleveringsmarkt geen enkele compensatie kunnen krijgen.

Kortom: ik ben groot tegenstander van al die compensaties, omdat ze het echte probleem, namelijk dat van ondernemers die geen reserves hebben en die geen rekening houden met hun risico's maskeren.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     710 89

Goede vraag.
Zelf was ik blij dat er via TOZO een vangnet was: mijn agenda werd namelijk in 1 keer schoongeveegd door de lockdown. Het gaf de rust dat er tijd was om de koers te verleggen: na een maand was die koers ook beter op de wind gelegd en kon het merendeel van de TOZO gewoon weer terug naar de staat.

Ik ken ook mensen die gewoon maanden TOZO hebben getrokken, juist omdat ze (ik citeer) 'genoeg reserves hadden' en op deze manier een paar maanden konden 'gamen en klussen'. Of om zo juist meer tijd te hebben voor vrijwilligerswerk.

Al met al zijn er zat voor en tegens om hier een heel lang draadje van te maken. Niet iedere ondernemer reageert namelijk hetzelfde op dezelfde prikkel. Maar dat maakt de discussie juist waardevol.


BrokxMedia - Videoproducties & -marketing

Boeiende Bedrijfsfilms, Animaties & Livestreams

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700
8 uur geleden, StevenK zei:

Kortom: ik ben groot tegenstander van al die compensaties, omdat ze het echte probleem, namelijk dat van ondernemers die geen reserves hebben en die geen rekening houden met hun risico's maskeren.

Mwah … de exploitatiekosten van twee of meer jaren in kas houden omdat er misschien ooit eens een pandemie of natuurramp kan ontstaan lijkt mij ook niet wenselijk … tenzij de Overheid dat fiscaal mogelijk maakt.

 

Met hetzelfde gemak kunnen wij zeggen … houdt alles open en wie het overleeft heeft geluk gehad.

 

Met hetzelfde gemak kunnen wij zeggen … wie een huis koopt in de uiterwaarden - tussen dijk en rivier - moet rekening houden met een overstroming die niet door een verzekering of Overheid wordt gecompenseerd.

 

meer voorbeelden … ?

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 1
Legend     916 47

Dat is een interessante vraag! Zelf heb ik als ondernemer in de reisbranche zowel van TVL als NOW gebruik moeten maken. Wat mij betreft was die in de eerste vier tot zes maanden cruciaal en noodzakelijk, omdat een omzetverlies van 100% in combinatie met een grote kostenpost een hoop reserve opgesnoept. Door tvl en now is er nu ruimte om weer snel bij te trekken en heel veel sneller weer op te krabbelen, met als concreet resultaat een stuk hogere belastingafdrachten. Er zullen nog de nodige boeken over geschreven worden. In essentie behoor je als ondernemer voldoende reserves op te bouwen en/of aan te kunnen spreken om klappen op te vangen. De vier tot zes maanden die ik noem zijn praktisch handig omdat het je gelegenheid geeft om in te grijpen, financiering aan te trekken etc. Maar dat is dan weer geld dat je eigenlijk ook gewoon moet hebben staan. Ik ben er dus nog niet uit, 50/50

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700
12 uur geleden, robberttk zei:

In essentie behoor je als ondernemer voldoende reserves op te bouwen en/of aan te kunnen spreken om klappen op te vangen.

In essentie wel … maar het wordt een ander verhaal als de Overheid geheel willekeurig bepaalt dat jouw bedrijf twee jaar lang dicht moet.

 

Dan moet je wel heel veel geld in kas houden waar je in essentie niets mee kunt doen … dood geld dus.

 

Geheel volgens de gevolgde logica zou je ook kunnen zeggen … door een gedwongen sluiting kan ik de huur van mijn winkel niet meer betalen, dus verhuurder, klop jij maar aan bij de Overheid.

 

12 uur geleden, robberttk zei:

Ik ben er dus nog niet uit

De Overheid overigens ook niet.

Het grappige is - voor zover we het grappig kunnen noemen - dat we nog steeds niet weten hoe we het de volgende wel moeten aanpakken. Business as usual dus .. en dat is wel het meest verontrustende.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700

Het is niet nodig om te veranderen.
Overleven is niet verplicht.

 

Knap lastig, omdat overleven de 2e biologische natuurwet is.

Op zich is dat geen probleem als aan de 1e biologische natuurwet - voortplanting - reeds is voldaan.

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,3k 5 1354
Op 9-4-2022 om 10:28, StevenK zei:

Dit denken past natuurlijk goed in het Nederlandse denken omtrent de verzorgingsstaat, maar het staat haaks op de ondernemersvrijheid.

 

Wat is ondernemersvrijheid? Is dat mijn vrijheid om als chauffeur bij PostNL zelf te beslissen of ik zelfstandig mijn vak wil uitoefenen of is dat de vrijheid van PostNL om al zijn chauffeurs te dwingen om als ZZPer door te gaan?

We zien nu in het onderwijs, in de zorg, in de horeca, in de bouw, in de media, in de cultuur en in de kunst dat werkgevers afscheid hebben genomen van werknemers om voortaan kleine zelfstandigen in te huren (al dan niet via bemiddelingsbureaus). Het aantal zelfstandigen in Nederland is de afgelopen twintig jaar verdubbeld naar 1 miljoen, met als gevolg dat het hele verzorgingsstelsel kapseist.
 

Ik denk dat ondernemersvrijheid net zo'n sprookje is als de vrije markt. Die vrijheden werken alleen als er een sterke overheid is die duidelijke kaders schept, op basis van een zorgvuldige afweging over de voordelen van een collectieve aanpak versus een private benadering.

 

Het is nog niet zo lang geleden dat onderwijs, gezondheidszorg of wegen en rivieren alleen toegankelijk waren voor gebruikers die betaalden. Tussen Den Bosch en Eindhoven stonden een stuk of vier tolhuizen om te voorkomen dat passanten misbruik maakten van de collectieve goedgeefsheid. We laten verdikke niet de hele maatschappij opdraaien voor die enkelingen die van A naar B moeten. Betalen zult gij!

 

Op 9-4-2022 om 10:28, StevenK zei:

Al die compensatie is terecht gekomen bij een kleine groep (de ondernemers) en wordt nu gedragen door de hele maatschappij (hoge inflatie), onder het mom 'behoud werkgelegenheid'. 

 

Die inflatie wordt veroorzaakt door een op hol geslagen Europese Centrale Bank die de bankbiljettenpers overuren laat draaien om miljarden euro's in de economie te pompen en daarbij ook nog eens politiek opgepompte energieprijzen. Dat ligt niet aan die paar zzp'ers die hun inkomen voorwaardelijk aangevuld kregen tot bijstandsniveau.


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700
(aangepast)
1 uur geleden, TwaBla zei:

Het aantal zelfstandigen in Nederland is de afgelopen twintig jaar verdubbeld naar 1 miljoen, met als gevolg dat het hele verzorgingsstelsel kapseist.

"Slechts" 12,3 % (2019) van alle werkenden in Nederland bestaat uit ZZP'ers, dus om nu te verkondigen dat het hele verzorgingsstelsel kapseist, gaat een beetje (te) ver.

 

Nederland rijdt weliswaar mee in de kopgroep, maar is niet de drager van de gele trui.

Is elders in de EU het aandeel zzp’ers zo hoog als in Nederland?

 

"Al die compensatie is terecht gekomen bij een kleine groep (de ondernemers) en wordt nu gedragen door de hele maatschappij (hoge inflatie), onder het mom 'behoud werkgelegenheid'. "

 

Het zijn in ieder geval niet die paar pebbles die de ZZP'ers zijn toegeschoven.

aangepast door Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,2k 306

Bijna alle ondernemers zijn ooit begonnen met een kans die zich voordeed. Je hebt op dat moment totaal geen overzicht wat op je weg komt, maar je gaat ervoor.

Tijdens het ondernemen komen er beren op de weg die je helpen bij te sturen.

Een beetje naar het grote geheel kijken kan dan ook geen kwaad. Als je bijvoorbeeld heel veel brandstof gebruikt in jouw bedrijfsproces kan het geen kwaad om je daar af en toe van bewust te zijn en deze afhankelijkheid te beperken als je daar de kans voor krijgt.

Een van de zaken die je als ondernemer altijd moet bekijken is wat voor risico's er in jouw bedrijfsvoering zijn.

Ik heb zelf altijd in de voedselketen ondernomen (tractoren en reparatie ervan) Ik was me ervan bewust dat hier altijd vraag naar zou zijn in goede en slechte tijden. Dit heeft me door menig crisis geholpen.

De laatste 12 jaar heb ik deze branche langzaam afgebouwd en ben in tilhulpmiddelen gegaan.

Deze branche is niet noodzakelijk en dat heb ik gemerkt. Tijdens elke crisis stortte de omzet in elkaar en zeker de laatste heb ik gebruik gemaakt van de ondersteuningsmaatregelen van overheidswege.

Mijn bedrijf is niet gesloten door de overheid maar door het sluiten van alle bedrijven waar ik aan leverde en door de angst die er was om elkaar te besmetten kwam ik nergens meer binnen. Geïnvesteerd werd er niet meer, en zeker niet voor een luxe als een tilhulpmiddel) Er was zo goed als geen omzet meer.

Nu had ik zelf wel een buffer, maar met twee werkers die door betaald moesten worden is dit bijna tot nul geslonken. (voor eentje kreeg ik NOW de ander was door medeaandeelhouderschap uitgesloten)

 

Deze laatste crisis heeft me geleerd dat mijn bedrijf te afhankelijk is van externe factoren waar ikzelf geen of te weinig invloed op heb. Ik zou willen kunnen ondernemen zonder de overheid als back-up te hebben. Hoe, dat zal de tijd leren, maar in principe zou ik activiteiten willen ondernemen waar altijd vraag naar is, hoe goed of slecht het in de wereld ook gaat. Dan is overheidscompensatie ook niet nodig.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563
2 uur geleden, TwaBla zei:

Is dat mijn vrijheid om als chauffeur bij PostNL zelf te beslissen of ik zelfstandig mijn vak wil uitoefenen of is dat de vrijheid van PostNL om al zijn chauffeurs te dwingen om als ZZPer door te gaan?

We zien nu in het onderwijs, in de zorg, in de horeca, in de bouw, in de media, in de cultuur en in de kunst dat werkgevers afscheid hebben genomen van werknemers om voortaan kleine zelfstandigen in te huren

Natuurlijk is dat geen ondernemersvrijheid. Ondernemen word je niet toe gedwongen. Ik heb die laatste zin even gefixt voor je:

 

"dat werkgevers, in hun eindeloze jacht naar meer winst, hun werknemers gedumpt hebben om hen voortaan als kleine zelfstandigen, op zeer karige voorwaarden, in te huren"


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,3k 5 1354
18 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

"dat werkgevers, in hun eindeloze jacht naar meer winst, hun werknemers gedumpt hebben om hen voortaan als kleine zelfstandigen, op zeer karige voorwaarden, in te huren"

 

Maar het gebeurt ook in het onderwijs, in de zorg, in de cultuur en bij de overheid. Niet om meer winst te maken maar om kosten te besparen.

Ik had een tijdje geleden een project bij een Gemeente, waar de hele afdeling bleek te bestaan uit interimmers waarvan eigenlijk niemand een band had met de gemeente zelf noch met de expertise van de betrokken afdeling. Ze waren allemaal bezig om hun doelstellingen op korte termijn te realiseren en  de verantwoordelijkheden op lange termijn af te schuiven naar anderen.

Nou is een organisatie met allemaal medewerkers die zitten te wachten op hun pensioen ook geen goed alternatief, maar er zal wel ergens een middenweg zijn.

Als ik mag kiezen, zou ik geen filosofie over de vrije markt of het vrije ondernemerschap erop loslaten, maar de vraag wat voor soort scholen, ziekenhuizen, winkels, distributiecentra, fabrieken en boeren we willen. En laat de overheid die boeren dan maar een handje helpen om die verandering door te maken. Dat doet de Europese landbouwpolitiek ook al vijftig jaar. Betalen we ook allemaal aan mee.


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563
8 minuten geleden, Wigbolt zei:

Nu gaat de discussie wel heel breed...

Dat klopt, maar ergens past het ook wel in de discussie over wie dan gecompenseerd moet worden. Dus wie is er ondernemer die al dan niet terecht zou moeten kunnen rekenen op compensatie?

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563
21 minuten geleden, TwaBla zei:

Niet om meer winst te maken maar om kosten te besparen.

Same difference, bovendien merk je daarbij haarfijn het probleem op: 

 

21 minuten geleden, TwaBla zei:

Ze waren allemaal bezig om hun doelstellingen op korte termijn te realiseren en  de verantwoordelijkheden op lange termijn af te schuiven naar anderen.

Wat op de langere termijn dus juist minder kosten bespaart, maar dat terzijde.

 

Terug naar het topic


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700

Kapitaalvereisten zorgen ervoor dat Banken voldoende buffers moeten aanhouden om hun eigen verliezen te kunnen opvangen.

Versterking van de buffers zorgt ervoor dat zij financieel gezond blijven en verkleint de kans dat de overheid in tijden van crisis moet bijspringen.

 

Aangezien er vele bedrijven die geen financiële buffer willen hebben of kunnen realiseren, kan zo’n verplichte kapitaalbuffer voor bedrijven - en misschien zelfs voor particulieren - een goede oplossing zijn.


https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/2021/herstel-in-zicht-na-historische-krimp-in-coronacrisis/

 

https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/2020/deel-nederlandse-gezinnen-financieel-kwetsbaar-bij-tegenspoed/

 

Dat moet dan wettelijk geregeld worden, en zonder dat de Belastingdienst begint te zeuren over overtollig liquide middelen en de vermogensrendementsheffing afschaffen.

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     181 47
Op 10-4-2022 om 20:30, Joost Rietveld zei:

Dat klopt, maar ergens past het ook wel in de discussie over wie dan gecompenseerd moet worden. Dus wie is er ondernemer die al dan niet terecht zou moeten kunnen rekenen op compensatie?

Om de discussie nog wat breder te trekken: zou het niet logisch zijn om de ondernemers die geprofiteerd hebben van de overheidsmaatregelen extra belasting te laten betalen? Hun extra winst is immers het gevolg van overheidsmaatregelen die concurrenten wel en hen niet troffen.  


Hans Damen - Insparcom

Strategisch Advies - Verandermanagement - Spreker - Dagvoorzitter - Divemaster

Laatste blogs

Link naar reactie
 • 0
Legend     383 7 83
28 minuten geleden, insparcom zei:

Om de discussie nog wat breder te trekken: zou het niet logisch zijn om de ondernemers die geprofiteerd hebben van de overheidsmaatregelen extra belasting te laten betalen? Hun extra winst is immers het gevolg van overheidsmaatregelen die concurrenten wel en hen niet troffen.  

Niet gek, al vraag ik me af hoe dat vastgesteld moet worden. Bedrijven die in aanmerking wilden komen voor steun moesten onderbouwen/verklaren dat ze waren getroffen door de maatregelen, maar bedrijven die hebben geprofiteerd zullen niet in de rij staan om te verklaren dat hun extra winst gevolg was van de maatregelen. En stellen dat alle extra winst van bijvoorbeeld 2020 t.o.v. 2019 door de maatregelen kwam, lijkt me ook te kort door de bocht.

 

Hoe denk jij erover? Zie je een haalbare route om die extra coronawinst te belasten?

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,2k 9 700
(aangepast)
2 uur geleden, insparcom zei:

Om de discussie nog wat breder te trekken: zou het niet logisch zijn om de ondernemers die geprofiteerd hebben van de overheidsmaatregelen extra belasting te laten betalen? Hun extra winst is immers het gevolg van overheidsmaatregelen die concurrenten wel en hen niet troffen.

Aangezien je al belasting betaald over de (extra) winst, lijkt mij het niet logisch om daar bovenop nog meer belasting te gaan heffen ... en al helemaal niet met voorwaarden achteraf.

 

Laten wij vooral niet uit het oog verliezen dat het hierbij gaat om ondernemers ... de een werkt wat slimmer en/of harder dan de ander, terwijl een derde lijdzaam toekijkt hoe zijn schip ten onder gaat.

 

Trouwens ... kan je het een levensmiddelenwinkel of drogisterij kwalijk nemen dat de klanten er vandoor gaan met je hele voorraad toiletpapier ... of zonnebloemolie. Moet er soms met elke crisis gekeken worden naar buitensporige verkoopcijfers ?

... of moeten webwinkels bestraft worden met een extra belastingheffing omdat winkels zonder onlineverkoop achter het net vissen ?

 

Laten wij ook niet uit het oog verliezen dat het vooral de schuld is van een falende Overheid, die jarenlang vóór de Corona-crisis de Gezondheidszorg tot op het bot heeft afgekluifd ... en die tijdens de Corona-crisis telkens weer de verkeerde besluiten op de verkeerde momenten heeft genomen.

Hoe meer zij zich met de economie gaat bemoeien, hoe slechter het resultaat zal worden.

aangepast door Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,3k 5 1354
1 uur terug, Cosara zei:

Laten wij ook niet uit het oog verliezen dat het vooral de schuld is van een falende Overheid, die jarenlang vóór de Corona-crisis de Gezondheidszorg tot op het bot heeft afgekluifd ... en die tijdens de Corona-crisis telkens weer de verkeerde besluiten op de verkeerde momenten heeft genomen.

 

Hoe meer zij zich met de economie gaat bemoeien, hoe slechter het resultaat zal worden.

 

Zo'n pandemie heeft ook een voordeel. Je kan de ene falende overheid met de andere vergelijken. Heeft de Nederlandse overheid harder gefaald dan de Duitse, de Britse, de Italiaanse en de Chinese?

 

In welk land zou jij als burger deze crisis het liefste hebben meegemaakt? En waar als ondernemer?

In landen waar de overheid zich het minste bemoeide was het beter? Of juist in landen waar de overheid een strak regiem hanteerde?

 


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie
 • 1
Legend     5,2k 9 700
43 minuten geleden, TwaBla zei:

In welk land zou jij als burger deze crisis het liefste hebben meegemaakt?

En waar als ondernemer?

Voor mij persoonlijk, het beste van twee werelden ... Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.

 

Ook wel leuk om te lezen: Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     181 47
(aangepast)
Op 12-4-2022 om 16:21, Cosara zei:

... en die tijdens de Corona-crisis telkens weer de verkeerde besluiten op de verkeerde momenten heeft genomen.

Hoe meer zij zich met de economie gaat bemoeien, hoe slechter het resultaat zal worden.

 

Hindsight is 20/20. 

 

En als de overheid zich niet met de economie mag bemoeien, dan was het Kinderwetje van Van Houten er ook nooit gekomen. Maar zo liberaal bedoel je het vast niet. Toch? 

aangepast door insparcom
toevoeging

Hans Damen - Insparcom

Strategisch Advies - Verandermanagement - Spreker - Dagvoorzitter - Divemaster

Laatste blogs

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  9 leden, 255 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.