Ga naar inhoud
 • 0

Geruisloze inbreng en intentieverklaring

Junior     6 0

Hi mensen,

 

Ik zou mogelijk met ingangsdatum van 1 januari 2022 (terugwerkende kracht) mijn eenmanszaak geruisloos willen inbrengen in een BV. Ik heb de intentieverklaring hiervoor op 30 maart 2022 ingediend bij de belastingdienst. De intentieverklaring heeft een terugwerkende kracht van 9 maanden. Ik zou dan voor 1 april 2023 de eenmanszaak daadwerkelijk moeten hebben ingebracht in de BV.

Nu is mijn vraag, heb ik alles goed gedaan? Of moet ik voor 1 oktober 2022 nogmaals een intentieverklaring indienen vanwege de teurgwerkende kracht van 9 maanden?


Bij voorbaat dank. 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 1
Moderator     20,2k 31 1678

Je hoeft niet twee maal dezelfde intentieverklaring in te dienen uiteraard. Wat je wel zeker moet weten, is dat degene die je ingediend had op 30 maart ook nu nog geschikt is. Dat kan gaan om twee verschillen:

- die van 30 maart ging om een ruisende inbreng, terwijl je nu alleen nog geruisloos naar 1-1-22 kunt inbrengen;

- die van 30 maart ging uit van een inbrengbalans per 31-12-2021, terwijl die balans ten tijde van de ondertekening bij de notaris niet ouder mag zijn dan 6 maanden!

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
Junior     11 4

Voor zover mij bekend kun je een verzoek indienen om de omzetting met terugwerkende kracht te laten plaatsvinden, met ingang van de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het laatste volledige boekjaar. Je moet dan wel de voorovereenkomst sluiten en registreren uiterlijk 9 maanden ná het laatste volledige boekjaar.

En dat lijk je gedaan te hebben. Er is dan geen reden om het nogmaals te verzoeken.
 

Er is wel één adder onder het gras in een heel specifiek geval. En dat is dat het niet zal slagen als je hierdoor een fiscaal voordeel behaalt, zoals het hof in Leeuwarden al eens bepaald heeft in deze zaak.


Daxto.com - Modern ondernemen | Altijd een goede grip op je onderneming.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0
20 uur geleden, Joost Rietveld zei:

 

- die van 30 maart ging uit van een inbrengbalans per 31-12-2021, terwijl die balans ten tijde van de ondertekening bij de notaris niet ouder mag zijn dan 6 maanden!

 

Bedankt voor je antwoord.

Bedoel je daarmee wat er in de intentieverklaring stond of wat ik als inbrengbalans aangeef bij de notaris bij de daadwerkelijke inbreng?

 

In mijn intentieverklaring stond:
*dat de oprichter het wenselijk acht om de onderneming met ingang van 1 januari 2022, hierna te noemen de ovemangsdatum, voor rekening en risico van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te gaan uitoefenen; 
*Het boekjaar van de vennootschap zal gelijk lopen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december van het jaar van oprichting van de vennootschap (derhalve geen verlengd boekjaar). 


Ik zou dus het liefst uit willen gaan van een inbrengbalans per 31-12-2021/01-01-2022. Moet ik dan opnieuw een intentieverklaring sturen?

Link naar reactie
 • 1
Moderator     20,2k 31 1678

Fiscaal start de BV (voor de vennootschapsbelasting) inderdaad op 1-1-2022.

Maar juridisch pas per datum oprichting. En bij de oprichting door de notaris wordt een inbrengakte opgesteld, die gebaseerd is op jouw inbrengbeschrijving (wat breng ik in de BV als storting op het aandelenkapitaal?). De balans die je daarvoor gebruikt, mag niet ouder zijn dan zes maanden.


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0
2 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

Fiscaal start de BV (voor de vennootschapsbelasting) inderdaad op 1-1-2022.

Maar juridisch pas per datum oprichting. En bij de oprichting door de notaris wordt een inbrengakte opgesteld, die gebaseerd is op jouw inbrengbeschrijving (wat breng ik in de BV als storting op het aandelenkapitaal?). De balans die je daarvoor gebruikt, mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Heeft dit  dan enig invloed op de vraag of ik nogmaals een intentieverklaring hoef in te dienen?

 

Dus kwa belasting maakt het niet uit en wordt de belasting volgens de regels van de BV berekend per 1-1-2022 als ik het goed begrijp?

 

Wat voor invloed heeft de juridische kant  in de praktijk?

Ik had ergens ook het volgende gelezen:
''Als je dit jaar inbrengt heb je een boekjaar van één jaar, als je volgend jaar inbrengt heb je een boekjaar dat loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Fiscaal dus een lang boekjaar.''
Dus de 6 maanden regeling is op deze wijze te omzijlen en het enigste nadeel zou dan zijn dat de venootschapsbelasting in de tweede schijf zou kunnen komen omdat we dan winsten van 2 jaar bij elkaar optellen.

Bij voorbaat dank.

Link naar reactie
 • 1
Moderator     20,2k 31 1678
Zojuist, BRoliSS9 zei:

Heeft dit  dan enig invloed op de vraag of ik nogmaals een intentieverklaring hoef in te dienen?

zoals gezegd: misschien. Ik weet niet wat er exact in je intentieovereenkomst staat. In sommige versies zie ik ook de tekst voorbij komen: 

 

De inbreng geschiedt door inbreng in het vermogen van de vennootschap van de activa, welke dienstbaar zijn aan de door de vennootschap voort te zetten onderneming, onder de verplichting voor de vennootschap voor haar rekening te nemen en als eigen schulden te voldoen de ter zake van bedoeld ondernemen ontstane passiva, een en ander volgens een met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer aanvaarde maatstaven per 31 december 2021 op te maken balans.

 

Als dit in jouw intentieverklaring staat, dan klopt die niet meer omdat die datum langer dan zes maanden geleden is en dus vervangen moet worden door iets recenters, zoals 30-6-2022.

4 minuten geleden, BRoliSS9 zei:

Dus kwa belasting maakt het niet uit en wordt de belasting volgens de regels van de BV berekend per 1-1-2022 als ik het goed begrijp?

MITS de intentieverklaring correct is. Alleen met een correcte intentieverklaring wordt die terugwerkende kracht verleend naar 1-1-2022. De notaris zal ook om een kopie vragen om dit vast te kunnen stellen voordat hij de aktes opmaakt.

5 minuten geleden, BRoliSS9 zei:

Wat voor invloed heeft de juridische kant  in de praktijk?

Gigantisch! Om te beginnen, bindt de inbreng in de BV jouw zakenrelaties nergens aan. Alles wordt nieuw: KvK-nummer, BTW-nummers, contracten.

6 minuten geleden, BRoliSS9 zei:

''Als je dit jaar inbrengt heb je een boekjaar van één jaar, als je volgend jaar inbrengt heb je een boekjaar dat loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Fiscaal dus een lang boekjaar.''
Dus de 6 maanden regeling is op deze wijze te omzijlen en het enigste nadeel zou dan zijn dat de venootschapsbelasting in de tweede schijf zou kunnen komen omdat we dan winsten van 2 jaar bij elkaar optellen.

Dat heeft niets met die zes maanden te maken. Zoals ik hierboven al schreef,  start de BV fiscaal voor de heffing van de vennootschapsbelasting op 1-1-2022, maar juridisch pas op de oprichtingsdatum. Als je die op 30-12-2022 zet en je kiest voor een kort eerste boekjaar, dan loopt dat boekjaar juridisch van 30-12-22 tm 31-12-22, maar fiscaal van 1-1-22 tm 31-12-22.

 

Richt je op 1-1-2023 of later op dan eindigt je eerste boekjaar op zijn vroegst op 31-12-2023. En start nog steeds op 1-1-2022 en beloopt dan dus inderdaad 24 maanden.

 

Dat doet alleen niets af aan het feit dat de inbrengbalans op de dag van passeren van de aktes bij de notaris niet ouder mag zijn dan zes maanden.

 

Even op een persoonlijke noot: ik vind het schokkend dat je al deze vragen moet stellen hier terwijl je midden in dit traject zit! Je mag verwachten dat een adviseur die jou hierin begeleidt, dit ook uitlegt aan je. Want uiteindelijk heb jij deze keuzes te maken! Succes


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0
48 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

zoals gezegd: misschien. Ik weet niet wat er exact in je intentieovereenkomst staat. In sommige versies zie ik ook de tekst voorbij komen: 

 

De inbreng geschiedt door inbreng in het vermogen van de vennootschap van de activa, welke dienstbaar zijn aan de door de vennootschap voort te zetten onderneming, onder de verplichting voor de vennootschap voor haar rekening te nemen en als eigen schulden te voldoen de ter zake van bedoeld ondernemen ontstane passiva, een en ander volgens een met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer aanvaarde maatstaven per 31 december 2021 op te maken balans.

 

Als dit in jouw intentieverklaring staat, dan klopt die niet meer omdat die datum langer dan zes maanden geleden is en dus vervangen moet worden door iets recenters, zoals 30-6-2022.

MITS de intentieverklaring correct is. Alleen met een correcte intentieverklaring wordt die terugwerkende kracht verleend naar 1-1-2022. De notaris zal ook om een kopie vragen om dit vast te kunnen stellen voordat hij de aktes opmaakt.

Gigantisch! Om te beginnen, bindt de inbreng in de BV jouw zakenrelaties nergens aan. Alles wordt nieuw: KvK-nummer, BTW-nummers, contracten.

Dat heeft niets met die zes maanden te maken. Zoals ik hierboven al schreef,  start de BV fiscaal voor de heffing van de vennootschapsbelasting op 1-1-2022, maar juridisch pas op de oprichtingsdatum. Als je die op 30-12-2022 zet en je kiest voor een kort eerste boekjaar, dan loopt dat boekjaar juridisch van 30-12-22 tm 31-12-22, maar fiscaal van 1-1-22 tm 31-12-22.

 

Richt je op 1-1-2023 of later op dan eindigt je eerste boekjaar op zijn vroegst op 31-12-2023. En start nog steeds op 1-1-2022 en beloopt dan dus inderdaad 24 maanden.

 

Dat doet alleen niets af aan het feit dat de inbrengbalans op de dag van passeren van de aktes bij de notaris niet ouder mag zijn dan zes maanden.

 

Even op een persoonlijke noot: ik vind het schokkend dat je al deze vragen moet stellen hier terwijl je midden in dit traject zit! Je mag verwachten dat een adviseur die jou hierin begeleidt, dit ook uitlegt aan je. Want uiteindelijk heb jij deze keuzes te maken! Succes

Nogmaals dank!

Ik heb ongeveer een jaar geleden hierover advies aangevraagd bij een expert en hij heeft mij ook een intentieverklaring toegestuurd waar alleen de volgende staat:

''*dat de oprichter het wenselijk acht om de onderneming met ingang van 1 januari 2022, hierna te noemen de ovemangsdatum, voor rekening en risico van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te gaan uitoefenen; 
*Het boekjaar van de vennootschap zal gelijk lopen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december van het jaar van oprichting van de vennootschap (derhalve geen verlengd boekjaar). ''

 

Ik neem aan dat ik goed zit, want er is niks vastgelegd over activa-passive en dergelijke.

 

Juridisch is dit jaar en alle vorige jaren niks veranderd in mijn bedrijf, dus ik denk ook dat dat goed zit en niet uit maakt in dit geval. Het is een simpel e-commerce bedrijf op bol.com met geen lopende contracten met andere partijen.

Indien ik het toch mis heb, dan hoor ik dat graag.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,2k 31 1678

da's wel heel summier, maar goed, ook niet onjuist inderdaad.

Tegelijk zou ik niet zondermeer opnemen in die verklaring dat er geen verlengd eerste boekjaar wordt gekozen. Daar zijn best wel redenen voor te bedenken, zoals dat het weer een jaarrekening scheelt bijvoorbeeld


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 112 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.