Ga naar inhoud
 • 0

Invorderingsbedrijf bv

Mocht je dit bureau een incasso-opdracht willen geven, vraag dan eerst de algemene voorwaarden op. En lees die goed door. Geloof ze niet op hun woord. Als je (negatieve) reviews doorleest (zie o.a. Trustpilot en Google) dan is er een standaard werkwijze. Je wordt uiterst vriendelijk binnen gehaald, je vordering wordt als goed haalbaar beoordeeld. Maar die komt zelden binnen. Dan wordt je geadviseerd om een gerechtelijke procedure te starten. Je krijgt direct daarna een factuur, vaak dezelfde middag nog. In de mail staat dat het hier een investering betreft. De suggestie wordt gewekt dat deze kosten bij de debiteur worden verhaald. Dat is niet zo. Dit wordt in de zaak door de rechter bepaald en die vergoeding is veel lager.

 

Na bevestigen van de opdracht en betalen van de eerste factuur stremt de communicatie. Klanten bellen en mailen tevergeefs. De enige communicatie is de toezending van facturen en aanmaningen. Bij een gerechtelijke procedure tot incasso ga je hun veel geld betalen voor hun dienstverlening. Het risico van incasso wordt bij jou neergelegd. Hun kosten overschrijden meestal het bedrag van je oorspronkelijke vordering en dan raak je alleen maar meer geld kwijt. Het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter zijn van dezelfde eigenaren en hebben dezelfde Algemene Voorwaarden en werkwijze.

 

Ze schrijven met een vork. Iedere mail wordt in rekening gebracht. Hun uurtarief bedraagt € 239 incl. bureaukosten en btw voor een juridisch medewerker. Een gerenommeerd advocatenbureau zit op € 175 tot €225.

 

Alle kosten zijn op tarief en daarnaast op urenbasis. Kosten van door hun ingehuurde derden worden doorberekend. Dat kan niet je bedoeling zijn geweest. Let dus op.

 

Inhuren van dit bureau kan financieel behoorlijk in jouw nadeel uitpakken.

 

Mocht je dat al gedaan hebben?

Bij de analyse van de Algemene Voorwaarden van Incassocenter blijkt dat deze in strijd zijn met de WIK en allerlei andere wettelijke bepalingen. Ze zijn dus vernietigbaar en Incassocenter kan zich niet beroepen op bepalingen die tegen de Nederlandse wet ingaan. Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met "verboden" en "verdachte" bedingen, de zwarte lijst en de grijze lijst. Dat is bij het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter (beide bedrijven hebben dezelfde werkwijze en zijn van dezelfde eigenaren) het geval.

 

Bovendien bestaat er een zorgplicht voor Incassobureaus. Ze moeten je vooraf op alle kosten wijzen. De rechter heeft het Invorderingsbedrijf bv onlangs in het ongelijk gesteld toen de eiser een beroep heeft gedaan op de zorgplicht van IVB. IVB heeft de eiser vrijwel alle betaalde vorderingen moeten terugbetalen. En incassobureaus mogen niet dreigen of intimideren met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben zoals beslaglegging of het aanvragen van faillissement. Hieraan zijn nogal stevige voorwaarden verbonden waaraan IVB/Incassocenter nooit voldoet.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Mocht je dat al gedaan hebben...

 

Dit geldt voor heel veel mensen, als je ook kijkt op Google, Trustpilot, Vergelijkdeurwaarders, Consumentenbond en Radar. Toch lijkt dit bedrijf niet te stoppen...hoe is het mogelijk?

 

De Algemene Voorwaarden worden niet altijd geleverd en aan zorgplicht wordt niet gedaan.

Men leest vele gevallen waar de kosten de actuele vordering overstijgen.

Dat komt o.a. door het bovengenoemde "met een vork schrijven", zelden toegelicht op de factuur.

Maar ook door het voorschieten van alle procedurele kosten (die op de debiteur verhaald zullen gaan worden , wordt beloofd).

 

Inzake zorgplicht; als die kosten de pan uit rijzen wil men vaak de procedure stoppen. Begrijpelijk, lijkt mij. Maar wat er ook niet bij verteld wordt is dat men dan de inmiddels beruchte eindnota krijgt; die zo rond de 4.500 euro bedraagt. Bovenop de actuele vordering, zelfs als die maar een paar honderd euro bedroeg. En ook als uw debiteur onderwijl failliet is gegaan. Dat risico ligt allemaal bij u als klant....

 

Bezint eer ge begint.

Link naar reactie
 • 0

IVB wordt algemeen gebruikt als afkorting voor Invorderingsbedrijf BV.

 

De uitspraak waaraan wordt gerefereerd is gepubliceerd en beschikbaar.

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

 

bij

 

uitspraken.rechtspraak.nl

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

 

Instantie: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 22-05-2018

Datum publicatie: 12-06-2018

Zaaknummer: 6514515 RL EXPL 17-30050

Rechtsgebieden: Civiel recht

Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Toewijzing vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

 

Link naar reactie
 • 1

IVB wordt algemeen gebruikt als afkorting voor Invorderingsbedrijf BV.

 

De uitspraak waaraan wordt gerefereerd is gepubliceerd en beschikbaar.

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

 

bij

 

uitspraken.rechtspraak.nl

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:6733

 

Instantie: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 22-05-2018

Datum publicatie: 12-06-2018

Zaaknummer: 6514515 RL EXPL 17-30050

Rechtsgebieden: Civiel recht

Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Toewijzing vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

 

 

 

 

5.2.

Uit de door Invorderingsbedrijf overgelegde correspondentie blijkt dat [eisers] erop is gewezen dat de kosten zoveel mogelijk op de wederpartij worden verhaald, maar nergens staat dat Invorderingsbedrijf [eisers] heeft verzekerd dat de kosten volledig op [verhuurder] verhaald zouden kunnen worden. Ook anderszins is daar niet van gebleken.

 

5.3.

Desondanks is de kantonrechter van oordeel dat Invorderingsbedrijf haar zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden. Op het moment dat werd gedagvaard, bedroegen de kosten al € 716,97 (€ 223,00 griffierecht + € 15,00 portokosten dagvaarding + € 331,54 opstellen dagvaarding en € 147,43 betekening dagvaarding). Bovendien blijkt uit de mail van 12 oktober 2015 te 10.49 uur van Invorderingsbedrijf dat daar nog € 328,25 wegens buitengerechtelijke kosten bij zouden komen, zodat de kosten al ruim boven de duizend euro uitstegen. De vordering bedroeg € 1.500,00, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten en rente. Invorderingsbedrijf brengt uiteindelijk € 3.137,24 aan kosten bij [eisers] in rekening. Het had op de weg van Invorderingsbedrijf gelegen om – gezien de geringe omvang van de vordering en de gezien het feit dat uit de reeds gevoerde correspondentie reeds bekend was dat [verhuurder] verweer zou voeren – vooraf een inschatting te geven van de kosten van de procedure. Van een professionele dienstverlener mag dat worden verwacht. Zo wist Invorderingsbedrijf dat gezien het verweer van [verhuurder] de kans op een comparitie van partijen zeer groot was, zodat, gezien de locatie waar werd geprocedeerd – het voor Invorderingsbedrijf duidelijk had moeten zijn dat haar kosten op basis van het gehanteerde uurtarief de hoogte van de vordering aanzienlijk zou overschrijden. Alleen al aan reistijd heeft Invorderingsbedrijf een bedrag van € 569,95 in rekening gebracht (2,40 uur inclusief BTW en 6% kantoorkosten die nergens door Invorderingsbedrijf worden genoemd). Invorderingsbedrijf had [eisers] voor de redelijkerwijs te verwachten kosten moeten waarschuwen. Bovendien had Invorderingsbedrijf, anders dan zij nu heeft gedaan [eisers] op gezette tijden moeten informeren over de – voortschrijdende – kosten van de procedure, zodat de kosten de eventueel te verkrijgen baten niet – ongemerkt – overschrijden. Dit geldt te meer nu [eisers] meerdere malen, zoals uit de onder 2.5 tot en met 2.9 weergegeven correspondentie blijkt, heeft gevraagd naar de te verwachten kosten. Invorderingsbedrijf mocht niet volstaan met een enkele verwijzing naar het door haar gehanteerde uurtarief.

 

5.4.

Invorderingsbedrijf, die als opdrachtnemer de plicht heeft om [eisers] op de hoogte te houden van haar werkzaamheden en daarover rekening en verantwoording af te leggen, heeft [eisers] gelet op het voorgaande niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding een weloverwogen keuze te maken. Het noemen van losse bedragen zonder een en ander overzichtelijk op een rijtje te zetten en een concrete kosteninschatting te geven, getuigt – zeker in dit geval waar het een geringe vordering betreft – niet van een deugdelijke vervulling van de zorgplicht.

 

5.5.

Uit het voorgaande volgt dat Invorderingsbedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Om die reden is zij gehouden de schade die [eisers] heeft geleden te vergoeden. De kantonrechter is van oordeel dat Invorderingsbedrijf [eisers] in dit geval had moeten adviseren om niet te gaan procederen. Wanneer zij dat zou hebben geadviseerd, zou [eisers] naar het oordeel van de kantonrechter van een gerechtelijke procedure hebben afgezien en had zij de met de procedure gemoeide kosten bespaard. De vordering van [eisers] zal daarom worden toegewezen

Duidelijke taal van de rechter

Link naar reactie
 • 0

Mocht je dit bureau een incasso-opdracht willen geven, vraag dan eerst de algemene voorwaarden op. En lees die goed door. Geloof ze niet op hun woord. Als je (negatieve) reviews doorleest (zie o.a. Trustpilot en Google) dan is er een standaard werkwijze. Je wordt uiterst vriendelijk binnen gehaald, je vordering wordt als goed haalbaar beoordeeld. Maar die komt zelden binnen. Dan wordt je geadviseerd om een gerechtelijke procedure te starten. Je krijgt direct daarna een factuur, vaak dezelfde middag nog. In de mail staat dat het hier een investering betreft. De suggestie wordt gewekt dat deze kosten bij de debiteur worden verhaald. Dat is niet zo. Dit wordt in de zaak door de rechter bepaald en die vergoeding is veel lager.

 

Kort gezegd: bij een no-cure, no-pay incassobureau, betaal je alleen niet voor het buitengerechtelijke incassotraject.

 

Het is een beetje als een restaurant waar je gratis kunt eten. Daar halen ze hun geld ook uit de verkoop van drankjes, en het ene restaurant zal wat agressiever zijn in het opdringen van drankjes dan anderen.

 

Ze schrijven met een vork. Iedere mail wordt in rekening gebracht. Hun uurtarief bedraagt € 239 incl. bureaukosten en btw voor een juridisch medewerker. Een gerenommeerd advocatenbureau zit op € 175 tot €225.

 

Dit is niet ongebruikelijk en gerenommeerde advocaten zitten ook op 400 euro per uur. Je betaalt voor een advocaat, dus betaal je een advocatentarief.

 

Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met "verboden" en "verdachte" bedingen, de zwarte lijst en de grijze lijst.

 

Dat kan niet zonder op dit forum off-topic te zijn.

 

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

Mocht je dat al gedaan hebben...

 

Dit geldt voor heel veel mensen, als je ook kijkt op Google, Trustpilot, Vergelijkdeurwaarders, Consumentenbond en Radar. Toch lijkt dit bedrijf niet te stoppen...hoe is het mogelijk?

 

De Algemene Voorwaarden worden niet altijd geleverd en aan zorgplicht wordt niet gedaan.

Men leest vele gevallen waar de kosten de actuele vordering overstijgen.

Dat komt o.a. door het bovengenoemde "met een vork schrijven", zelden toegelicht op de factuur.

Maar ook door het voorschieten van alle procedurele kosten (die op de debiteur verhaald zullen gaan worden , wordt beloofd).

 

Inzake zorgplicht; als die kosten de pan uit rijzen wil men vaak de procedure stoppen. Begrijpelijk, lijkt mij. Maar wat er ook niet bij verteld wordt is dat men dan de inmiddels beruchte eindnota krijgt; die zo rond de 4.500 euro bedraagt. Bovenop de actuele vordering, zelfs als die maar een paar honderd euro bedroeg. En ook als uw debiteur onderwijl failliet is gegaan. Dat risico ligt allemaal bij u als klant....

 

Bezint eer ge begint.

 

Er was enige maanden geleden een topic via Nu.nl en Consumentenbond. Over het dreigen van incassobureaus. Daar zijn al programma's op TV ook aan gewijd. MET ÉÉN VERSCHIL: het gaat hier steeds om dreigen richting wanbetaler, de debiteur van hun opdrachtgever.

 

IVB/IC (Invorderingsbedrijf/Incassocenter) doet dat - heel slim - anders!

Die dreigen richting hun eigen opdrachtgevers, want dat is hun doelgroep.

Die voornamelijk uit kleine zelfstandigen bestaat; en daarom niet kan aankloppen bij de Consumentenbond. En ook geen bank vol juristen achter zich heeft. Laat staan de tijd ervoor, omdat ze gemiddeld tussen de 40 en 60 uur per week werken.

 

De kleine man is vogelvrij en daarmee een perfect target.

Link naar reactie
 • 0

Hoi,

 

Ik zag je post en ik zit op het moment in een lopende zaak met incassocenter tegen een debiteur.

Vandaag werd ik gebeld voor extra kosten.

Dit is wat al is betaald:

• 1285 opstellen zaak

• 285 griffiekosten

 

Nu werd ik gebeld dat er weer €1600 bij zal komen vanwege verweer van de debiteur. Op dit moment zal het de zaak niet meer waard zijn en wil ik er van af.

 

Waarom?

 

De griffiekostenwaar voor mij een verbazing maar omdat het ‘relatief laag’ was en ik al €1285 had betaald.

Nu komen er weer opnieuw “verweer” kosten bij (Ik ken de echte vaktermen niet) en wil ik nu van deze zaak af en eigenlijk ook mijn €1500 terug omdat deze extra kosten die er allemaal bij zijn gekomen mij niet waren verteld.

Mij werd ook het beeld geschetst dat met die 1285 alles gedaan zou worden. (Een totaal pakket van alle kosten)

 

Hoe kan ik dit het beste doen?

 

Ik heb nog niks aan he verteld maar ik heb echt een helpende hand nodig die mij met het volgende kan helpen:

 

1. De procedure stoppen

2. Mijn betaalde facturen terug krijgen.

Gelieve mail mij of bel mij mocht u tijd hebben voor meer detail.

Alvast bedankt!!

 

 

Link naar reactie
 • 0

Er ligt een uitspraak van de rechter waarin staat dat Invorderingsbedrijf / Incassocenter een zorgplicht heeft waar het gaat om de in rekening gebrachte kosten tegenover de hoogte van de vordering.

 

Nu de vordering wordt betwist zullen er gezien eerdere ervaringen heel veel kosten volgen en mag, sterker moet, je volgens mij de procedure stopzetten. Tenzij je natuurlijk zeker weet dat je in je recht staat en men moet (en kan) betalen. De kans is heel groot dat je geen geld van de debiteur krijgt en ook nog een torenhoge rekening moet betalen.

 

Als je kan bewijzen dat er kosten in rekening zijn gebracht zie niet zijn afgesproken dan zou ik die terugvragen. Echter, in de algemene voorwaarden zal wel staan dat men die kosten in rekening mocht brengen.

 

Grote kans dat je naar aanleiding van deze post een mail krijgt van een stagiair, of een andere niet te vinden "medewerker" (T. Appel of S. de Liefde of anderen) inclusief de nodige spelfouten in pseudo-juridisch jargon dat men aangifte gaat doen wegens smaad en laster. Het beste is daarop te antwoorden dat je dan zelf aangifte gaat doen wegens een valse aangifte. Uiteraard doen ze geen aangifte.

 

Link naar reactie
 • 0

Wat is het beste om te doen?

 

Alles schriftelijk opzeggen en vorderingen betwisten (omdat je opgezegd hebt).

En het liefst (gezien het kennelijk 'linkmichels' zijn, naar verluidt dan) aangetekend.

 

Een mail sturen is niet handig (komt vaak niet aan - als dat goed uitkomt dan...!) en telefonisch is helemaal onvoldoende in dit soort situaties.

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Als je een opzegging via de mail beantwoordt hebt gekregen dan zit je volgens mij wel goed.

 

Anders moet je altijd een bevestiging vragen (en die kunnen ze ook weer per mail sturen). Ontvang je geen bevestiging dan kun je er vanuit gaan dat ze de mail niet gekregen hebben (of niet willen lezen).

Link naar reactie
 • 0

Het is wel goed om je positie goed helder te hebben. Dat er veel klachten zijn over een bedrijf wil niet zeggen dat je op elk moment ongestraft kan stoppen met betalen. Niet betalen kan uiteindelijk veel duurder worden dan je verlies nemen. Rekeningen negeren en hopen dat ze stoppen is nooit een goed idee.

 

Als ze veel meer declareren dan de oorspronkelijke (soms betwiste) vordering kan je ze confronteren met de uitspraak die eerder in dit topic aangehaald is.

 

Ik stuitte op een zaak waarin Invorderingsbedrijf voor een klant is gaan procederen voor schrik niet:

 

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert - samengevat - veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 76,91, vermeerderd met rente en kosten.

bron

 

Om vervolgens de zaak ook nog eens te verliezen op een wijze die je echt even moet lezen, haast ongelofelijk. >:(

 

Ben benieuwd hoe hoog de rekening is geweest die het betreffende bedrijf (zie uitspraak) heeft moeten betalen maar dat zal niet gering zijn. Uit de eerder besproken zaak (NB niet de zaak hierboven):

 

Invorderingsbedrijf brengt uiteindelijk € 3.137,24 aan kosten bij [eisers] in rekening.

 

Zie dat ze niet aangesloten zijn bij een branchevereniging, tenminste ik heb niets kunnen vinden. Waar moet je dan met een eventuele klacht heen?

 

Link naar reactie
 • 0

Wat staat er in jouw overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) met deze leverancier over opzeggen? Volgens de wet kan de opdrachtgever altijd een opdracht opzeggen, tenzij er door opdrachtgever en -nemer iets anders is afgesproken.

 

Aangezien de leverancier me weliswaar onethisch, maar niet dom lijkt, gok ik dat daar iets over is afgesproken.

 

Als je opzegt, ben je mogelijk een schadevergoeding verschuldigd.

 

De wet zegt trouwens ook:

 

Artikel 401

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Om vervolgens de zaak ook nog eens te verliezen op een wijze die je echt even moet lezen, haast ongelofelijk. >:(

 

Het zijn inderdaad erg snuggere mannen.

 

Gedaagde partij heeft van eisende partij gedurende diverse periodes een container gehuurd. Eisende partij heeft daarvoor diverse facturen aan gedaagde partij gestuurd. Als productie 2 bij dagvaarding worden 5 facturen overgelegd. In deze zaak vordert eisende partij enkel betaling van de facturen van 30 juni 2017 en 31 juli 2017, groot € 18,15 respectievelijk € 18,76.

 

Hier wordt de eiser pootje gelicht. Linksom of rechtsom: Invorderingsbedrijf incasseert altijd. ::)

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

Ze hebben anders ook tevreden klanten, tot in India aan toe.

 

quote ingekort

 

Niets is wat het lijkt bij IVB: beetje jammer dat deze "Indiase" gelukkige klant een acteur is, met de naam Ritesh Rajan.

 

Het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat deze, inderdaad Amerikaanse, acteur onder een pseudoniem een review gaat plaatsen over het IVB 8)

 

En er is nog een hele lijst van "misbruikte" personages, allemaal van internetsites geplukt. Een (ook) misleide klant zag zelfs een tevreden gebruikster uit Rusland. En de referentie in het Russisch kwam van een beoordelingssite over restaurants. De beoordeling ging dan ook over het eten en niet over de dis die het IVB haar klanten voorschotelt, maar ze plaatsen die rustig zelf op Google. Want hey, het gros van de mensen gaat dat toch niet uitzoeken en/of vertalen.....

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

tot in India aan toe.

 

 

Niet overdrijven he, "He is Indian-American and is from New York" :P

 

 

Bob, je hebt gelijk. Hij is een Indiase-Amerikaanse acteur. En hij schrijft ook nog reviews in het Nederlands op Trustpilot; there is no end to this man's talents! ;D

 

Wat trouwens ook de nodige vraagtekens oproept bij de geloofwaardigheid van Trustpilot, die volgens eigen zeggen "eerlijke reviews en het échte verhaal" plaatsen. Bovenstaand voorbeeld is door diverse mensen gemeld bij Trustpilot, maar zij zijn van mening dat met het plaatsen van de foto van iemand anders, het nog niet betekent dat het een fake-review is....

 

U kunt dus gerust daar reviews plaatsen met de foto van de CEO van Trustpilot erbij. Of Trump....

Link naar reactie
 • 0

Het is wel goed om je positie goed helder te hebben. Dat er veel klachten zijn over een bedrijf wil niet zeggen dat je op elk moment ongestraft kan stoppen met betalen. Niet betalen kan uiteindelijk veel duurder worden dan je verlies nemen. Rekeningen negeren en hopen dat ze stoppen is nooit een goed idee.

 

Als ze veel meer declareren dan de oorspronkelijke (soms betwiste) vordering kan je ze confronteren met de uitspraak die eerder in dit topic aangehaald is.

 

Ik stuitte op een zaak waarin Invorderingsbedrijf voor een klant is gaan procederen voor schrik niet:

 

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert - samengevat - veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 76,91, vermeerderd met rente en kosten.

bron

 

Om vervolgens de zaak ook nog eens te verliezen op een wijze die je echt even moet lezen, haast ongelofelijk. >:(

 

Ben benieuwd hoe hoog de rekening is geweest die het betreffende bedrijf (zie uitspraak) heeft moeten betalen maar dat zal niet gering zijn. Uit de eerder besproken zaak (NB niet de zaak hierboven):

 

Invorderingsbedrijf brengt uiteindelijk € 3.137,24 aan kosten bij [eisers] in rekening.

 

Zie dat ze niet aangesloten zijn bij een branchevereniging, tenminste ik heb niets kunnen vinden. Waar moet je dan met een eventuele klacht heen?

 

 

J. Doe; dit is dus het verdienmodel van het bedrijf: de kosten overstijgen heel vaak de oorspronkelijke vordering; er zijn talloze berichten hiervan op het internet. Je kunt niet meer uitstappen zonder nóg meer hoge kosten te maken. IVB heeft hiermee een niche gevonden; hun eigen klant klemzetten.

 

Doordat ze idd nergens bij zijn aangesloten, kunnen ze ook niet op de vingers getikt worden en de vele kleine zelfstandigen kunnen ook niet bij de Consumentenbond aankloppen. Ideale situatie voor IVB dus. Zij zijn daarmee zo vrij als een vogel en de klant vogelvrij! Deze kan zelfs niet echt klagen bij ze, want niet zelden wordt deze tijd ook nog in rekening gebracht (hoewel ze meestal niet reageren).

 

Link naar reactie
 • 0

Je kan wel degelijk wat doen tegen een bedrijf dat zijn zorgplicht niet nakomt en gezien het patroon in de klachten een verdienmodel lijkt te hebben gemaakt van het declareren van relatief hoge kosten bij de eigen klanten.

 

Ten eerste vooral geen zaken doen met een dergelijk bedrijf. Je schrijft zelf al dat er veel klachten zijn en dat ze nergens bij zijn aangesloten waar je met een eventuele klacht terecht kan. Trap ook niet in de val van "no cure, no pay". Veel ondernemers nemen zakelijke beslissingen nogal impulsief, vaak pakt dat duur uit.

 

Ten tweede heel duidelijk communiceren, liefst schriftelijk. Als men aangeeft te willen procederen en de indruk wekken dat de kosten verhaald gaan worden, zeg dan dat als ze dat zo zeker weten zij de kosten betalen bij een eventueel verlies of zet een maximum op eventuele extra kosten.

 

En als laatste kan je natuurlijk gaan procederen om de gemaakte kosten terug te krijgen met als argument dat men zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden. Dat doet extra pijn omdat ze naast de kosten ook extra tijd kwijt zijn aan het procederen met de (NB) eigen klanten.

 

Link naar reactie
 • 0
Het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat deze, inderdaad Amerikaanse, acteur onder een pseudoniem een review gaat plaatsen over het IVB 8)
Probeer svp correct te citeren.

 

En waarom zou een Amerikaanse acteur niet onder pseudoniem een positieve review over een Nederlands incassobedrijf mogen plaatsen?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat deze, inderdaad Amerikaanse, acteur onder een pseudoniem een review gaat plaatsen over het IVB 8)
Probeer svp correct te citeren. ??

 

En waarom zou een Amerikaanse acteur niet onder pseudoniem een positieve review over een Nederlands incassobedrijf mogen plaatsen?

 

 

En erbij zetten dat hij in Rotterdam woont? En niet alleen een pseudoniem gebruikt (ok, dat doen schrijvers ten slotte ook), maar ook nog de foto van iemand anders erbij zet. Dat laatste lijkt me best ver gaan. Maar ik kan me vergissen, misschien is dat allemaal volkomen normaal.

 

Link naar reactie
 • 0

Je kan wel degelijk wat doen tegen een bedrijf dat zijn zorgplicht niet nakomt en gezien het patroon in de klachten een verdienmodel lijkt te hebben gemaakt van het declareren van relatief hoge kosten bij de eigen klanten.

 

Ten eerste vooral geen zaken doen met een dergelijk bedrijf. Je schrijft zelf al dat er veel klachten zijn en dat ze nergens bij zijn aangesloten waar je met een eventuele klacht terecht kan. Trap ook niet in de val van "no cure, no pay". Veel ondernemers nemen zakelijke beslissingen nogal impulsief, vaak pakt dat duur uit.

 

Ten tweede heel duidelijk communiceren, liefst schriftelijk. Als men aangeeft te willen procederen en de indruk wekken dat de kosten verhaald gaan worden, zeg dan dat als ze dat zo zeker weten zij de kosten betalen bij een eventueel verlies of zet een maximum op eventuele extra kosten.

 

En als laatste kan je natuurlijk gaan procederen om de gemaakte kosten terug te krijgen met als argument dat men zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden. Dat doet extra pijn omdat ze naast de kosten ook extra tijd kwijt zijn aan het procederen met de (NB) eigen klanten.

 

Geen zaken doen met een dergelijk bedrijf; doordat - en daar komen een heleboel mensen nu pas veel later achter - ze A; op hun website transparantie, duidelijke communicatie, no cure no pay en een eigen contactpersoon beloven, en B: je in eerste instantie veel lovende recensies ziet, gaan mensen wél in zee met zo'n bedrijf. Nu blijkt pas dat zo ongeveer alle positieve reviews een foto bevatten die van een of andere website af is geplukt. En zo iemand dan alleen IVB positief beoordeelt, maar dan wel meteen alle kantoren: óók waar ze alleen een postbus-adres hebben.

 

Ze procederen voornamelijk tegen eigen klanten.

 

Link naar reactie
 • 1

Ze hebben anders ook tevreden klanten, tot in India aan toe.

 

(Bert) Jan Janssen is anders ook dik tevreden.

 

Hoeveel facebook of andere forum-registraties zullen er bestaan met een verzonnen/geleende identiteit?

 

Daarom moeten recensies niet altijd te letterlijk worden genomen ... eigenlijk helemaal niet, maar daarmee worden de eerlijke reacties te kort gedaan. Moeilijke zaak.

Screenshot_2018-10-03_Bert_Jan_Janssen_-_1_Reviews_van_bedrijven_op_Trustpilot.thumb.png.c44ae917d887ee755c724f147ea644bb.png

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  12 leden, 257 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.