Ga naar inhoud
 • 0

Invorderingsbedrijf bv

Mocht je dit bureau een incasso-opdracht willen geven, vraag dan eerst de algemene voorwaarden op. En lees die goed door. Geloof ze niet op hun woord. Als je (negatieve) reviews doorleest (zie o.a. Trustpilot en Google) dan is er een standaard werkwijze. Je wordt uiterst vriendelijk binnen gehaald, je vordering wordt als goed haalbaar beoordeeld. Maar die komt zelden binnen. Dan wordt je geadviseerd om een gerechtelijke procedure te starten. Je krijgt direct daarna een factuur, vaak dezelfde middag nog. In de mail staat dat het hier een investering betreft. De suggestie wordt gewekt dat deze kosten bij de debiteur worden verhaald. Dat is niet zo. Dit wordt in de zaak door de rechter bepaald en die vergoeding is veel lager.

 

Na bevestigen van de opdracht en betalen van de eerste factuur stremt de communicatie. Klanten bellen en mailen tevergeefs. De enige communicatie is de toezending van facturen en aanmaningen. Bij een gerechtelijke procedure tot incasso ga je hun veel geld betalen voor hun dienstverlening. Het risico van incasso wordt bij jou neergelegd. Hun kosten overschrijden meestal het bedrag van je oorspronkelijke vordering en dan raak je alleen maar meer geld kwijt. Het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter zijn van dezelfde eigenaren en hebben dezelfde Algemene Voorwaarden en werkwijze.

 

Ze schrijven met een vork. Iedere mail wordt in rekening gebracht. Hun uurtarief bedraagt € 239 incl. bureaukosten en btw voor een juridisch medewerker. Een gerenommeerd advocatenbureau zit op € 175 tot €225.

 

Alle kosten zijn op tarief en daarnaast op urenbasis. Kosten van door hun ingehuurde derden worden doorberekend. Dat kan niet je bedoeling zijn geweest. Let dus op.

 

Inhuren van dit bureau kan financieel behoorlijk in jouw nadeel uitpakken.

 

Mocht je dat al gedaan hebben?

Bij de analyse van de Algemene Voorwaarden van Incassocenter blijkt dat deze in strijd zijn met de WIK en allerlei andere wettelijke bepalingen. Ze zijn dus vernietigbaar en Incassocenter kan zich niet beroepen op bepalingen die tegen de Nederlandse wet ingaan. Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met "verboden" en "verdachte" bedingen, de zwarte lijst en de grijze lijst. Dat is bij het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter (beide bedrijven hebben dezelfde werkwijze en zijn van dezelfde eigenaren) het geval.

 

Bovendien bestaat er een zorgplicht voor Incassobureaus. Ze moeten je vooraf op alle kosten wijzen. De rechter heeft het Invorderingsbedrijf bv onlangs in het ongelijk gesteld toen de eiser een beroep heeft gedaan op de zorgplicht van IVB. IVB heeft de eiser vrijwel alle betaalde vorderingen moeten terugbetalen. En incassobureaus mogen niet dreigen of intimideren met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben zoals beslaglegging of het aanvragen van faillissement. Hieraan zijn nogal stevige voorwaarden verbonden waaraan IVB/Incassocenter nooit voldoet.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Nieuwste sterren review al gezien op trustpilot? Weer een stock foto van een dame met paars haar die overal op internet te vinden is. De gekozen screennaam komt in Google enkel voor bij de review van dit bedrijf.

 

TRUSTpilot is kennelijk ook maar een naam!

 

Uit de review van Elisa Knolderman (google zegt, bestaat alleen op trustpilot)

 

incasso voor ons geslaagd alleen was nietalles binnengekomen omdat de wanbetalende klant failliet ging tijdens de incasso verder goede voortgang

 

Leg mij eens uit hoe dat werkt! Klant gaat failliet tijdens de incasso, en toch krijgt zij geld via ivb. Lijkt mij dat als de klant failliet gaat tijdens de incassoprocedure dat de curator de enige is die ook maar iets uit kan keren aan (****, laster, smaad claim ontdoken) haar

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

incasso voor ons geslaagd alleen was nietalles binnengekomen omdat de wanbetalende klant failliet ging tijdens de incasso verder goede voortgang

 

Leg mij eens uit hoe dat werkt! Klant gaat failliet tijdens de incasso, en toch krijgt zij geld via ivb. Lijkt mij dat als de klant failliet gaat tijdens de incassoprocedure dat de curator de enige is die ook maar iets uit kan keren aan (****, laster, smaad claim ontdoken) haar

Er is waarschijnlijk een lopende afbetalingsregeling in het spel geweest die na de faillissementsdatum door de Curator is gestaakt.

 

Selectieve betalingen gedaan in 365 dagen voorafgaande aan de faillissementsdatum kunnen door de Curator worden teruggevorderd, als gevolg van Actio Pauliana. Waarschijnlijk heeft de Curstor hier van afgezien en daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Waarschijnlijk heeft de Curstor hier van afgezien en daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren.

Waaronder het feit dat faillissementspauliana alleen betrekking heeft op onverplicht verrichte rechtshandelingen, en daar i.c. kennelijk geen sprake van was.

 

Overigens kunnen ook selectieve betalingen, eerder dan 365 dagen voorafgaand aan het faillissement verricht, paulianeus zijn. Indien het binnen de 365 dagen valt, levert dat 'slechts' een bewijsvermoeden op dat de schuldenaar wist van de benadeling.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     105 21

De algemene voorwaarden van Invorderingsbedrijf en Incassocenter rammelen nogal. Het wordt tijd dat die AV bij rechtszaken vooral bij het kantongerecht in het geding worden ingebracht. Deze AV bevatten nogal wat onredelijk bezwarende bedingen.

Bij de beëindiging door de opdrachtgever omdat de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke vordering uit de hand lopen, geldt art. 9.3. Dit is zo’n onredelijk bezwarend beding.

 

Het hof van Justitie van de Europese Unie geeft bij het item onredelijke bezwarende bedingen het volgende aan: “Bij het beoordelen of sprake is van een ‘aanzienlijke verstoring van het evenwicht’ moet worden onderzocht wat had te gelden als het beding niet van toepassing was en om te beoordelen of het ‘in strijd met de goede trouw’ is moet worden onderzocht of de gebruiker van de voorwaarden ‘door op eerlijke en billijke wijze te onderhandelen met de consument redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat de consument een dergelijk beding zou aanvaarden indien daarvoor afzonderlijk was onderhandeld’. Dit betekent.

 

1. Een overeenkomst van opdracht kan in beginsel tussentijds altijd door de opdrachtgever worden beëindigd.

2. de opdrachtnemer (het IVB of IC) heeft recht op een eindafrekening.

3. Artikel 7:411 BW bepaalt dat de opdrachtnemer in een dergelijke situatie recht heeft om een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon/onkosten.

4. Aantoonbaar gemaakte kosten waar tegenover een aantoonbare prestatie heeft gestaan ( een afgerond resultaat) kunnen in rekening worden gebracht. Een evenredig deel als deel van de gedane inspanning ligt in lijn met art. 7: 411. Het resultaat van die prestatie dient dus door IVB zonder voorbehoud te worden aangereikt.

 

Echter 15% van de ter incasso gestelde vordering als commissie en een bedrag van € 25,- aan registratiekosten zijn niet redelijk als er niet tot incasso is gekomen.

 

In mijn optiek kan dit bij de rechtbank met succes worden aangevochten als een onredelijk bezwarend beding. Dus aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden ingevorderd, overige vergoedingen niet. Die missen grondslag. Als de Algemene Voorwaarden van het IVB beogen een vergoeding af te dwingen voor niet aantoonbaar geleverde prestaties dan is er sprake van ‘aanzienlijke verstoring van het evenwicht’.

 

Overigens kan bij de rechter altijd een beroep worden gedaan op de zorgplicht. De jurisprudentie is al op deze site genoemd. Dit fenomeen geldt met name bij het consumentenrecht. Er mag verondersteld worden dat een zzp-er of mkb-er niet over de vereiste juridische kennis beschikt en daarmee gelijk kan worden gesteld aan de (beschermde) consument. Uiteindelijk is door het Invorderingsbedrijf of Incassocenter nooit aangegeven dat de kosten van invordering de oorspronkelijke vordering veelal verregaand overschrijden.

Bij deze wetenschap zou immers nooit overgegaan zijn tot opdrachtverlening.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Nog een opmerkelijke zaak.

 

Er staan 2 facturen open, Invorderingsbedrijf stuurt een sommatie met incassokosten, maar op de dag dat de sommatie is verstuurd (dus nog voor de debiteur die kan hebben ontvangen) wordt netjes betaald.

 

Klaar zou je denken. Maar nee, Invorderingsbedrijf gaat namens en ongetwijfeld op kosten van de klant procederen om alsnog de incassokosten (€40,-!!) te vorderen en zogenaamde "nakosten". Geen idee hoe dat kan want ik lees dat deze "nakosten" kunnen ontstaan nadat een vonnis is gewezen en men kosten moet maken om het vonnis te innen. Daar kan op dat moment geen sprake van zijn.

 

De kantonrechter is er snel klaar mee. Eis wordt afgewezen. Als je naar de kosten kijkt die men in vergelijkbare zaken berekent dan is de opdrachtgever waarschijnlijk alsnog van zijn geld af, of moet nog bijbetalen.

 

Link naar reactie
 • 0
Er mag verondersteld worden dat een zzp-er of mkb-er niet over de vereiste juridische kennis beschikt en daarmee gelijk kan worden gesteld aan de (beschermde) consument.

 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er is voldoende jurisprudentie die laat zien dat zakelijk gemaakte aankopen per definitie als zakelijk worden gezien en er in die gevallen geen reflexwerking is. Als je als boekhouder geen verstand hebt van deeltjesversnellers, zo redeneren bepaalde rechters, dan moet je als boekhouder maar geen deeltjesversneller kopen.

 

Daar zit ook een bepaalde logica achter. Als je reflexwerking zou genieten voor alle zaken waar je niet zoveel verstand van hebt als de leverancier, dan zou reflexwerking in zijn extreemst voor alle aankopen gelden.

 

Als je besluit het gevecht met IB/IC aan te gaan, dan kun je je op reflexwerking beroepen als onderdeel van je argumentatie, maar het valt voor mijn gevoel grotendeels onder 'niet geschoten, altijd mis'.

 

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Er staan 2 facturen open, Invorderingsbedrijf stuurt een sommatie met incassokosten, maar op de dag dat de sommatie is verstuurd (dus nog voor de debiteur die kan hebben ontvangen) wordt netjes betaald.

 

Klaar zou je denken. Maar nee, Invorderingsbedrijf gaat namens en ongetwijfeld op kosten van de klant procederen om alsnog de incassokosten (€40,-!!) te vorderen en zogenaamde "nakosten". Geen idee hoe dat kan want ik lees dat deze "nakosten" kunnen ontstaan nadat een vonnis is gewezen en men kosten moet maken om het vonnis te innen. Daar kan op dat moment geen sprake van zijn.

 

Het lijkt erop dat dit soort bedrijven incasso aanbieden, maar procedures leveren. Alsof je bij de slager een hamlapje koopt, maar een varken geleverd krijgt. Daar moet je dan vervolgens 360 euro voor betalen, want een varken is nu eenmaal duurder dan een hamlapje.

 

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

We hebben dus al geconcludeerd dat ergens klagen over de gebruikte methode waarbij voor geringe vorderingen wordt geprocedeerd op kosten van de klant nergens kan. Vreemde is dat men claimt een advocatenkantoor in huis te hebben maar geen advocaten. Ook bij de gevoerde procedures zijn geen advocaten gebruikt. Anders zou klagen bij de deken kunnen helpen zorgvuldiger te zijn met de zorgplicht.

 

Als enige in Nederland combineert het Invorderingsbedrijf de efficiëntie van een credit management bedrijf met de deskundigheid van een gespecialiseerd advocatenkantoor en de slagkracht van een deurwaarder.

 

Vraag me af of dit bovenstaande mag, zeker gezien het feit dat men de advocatentitel ge- of zelfs misbruikt.

 

Link naar reactie
 • 0

Uit de review van Elisa Knolderman (google zegt, bestaat alleen op trustpilot)

 

Stond eerst ook bij Google-reviews. Met stock foto inderdaad. Van medium.com.

Nadat iemand opmerkte dat er hele ritsen van dit soort blijde reviews stonden, compleet met stock foto's, waren er daarna veel verdwenen. Of de foto's waren opeens vervangen door een kabouter of een walnoot, of dergelijke onschuldige afbeeldingen. Vreemd......

Link naar reactie
 • 0

(Bert) Jan Janssen is anders ook dik tevreden.

 

En is terug te vinden op de site van sportmediashop.nl.

Met foto van oud-wielrenner Jan Janssen, dus behalve buitenlandse acteurs en Russinnen, gaat het IVB ook voor sporticonen op de barricaden. Wat een veelzijdig klantenbestand: zou meneer Janssen dit zelf weten?

Link naar reactie
 • 0

Daar zit ook een bepaalde logica achter. Als je reflexwerking zou genieten voor alle zaken waar je niet zoveel verstand van hebt als de leverancier, dan zou reflexwerking in zijn extreemst voor alle aankopen gelden

Wat is daar mis mee? De wereld van ondernemers wordt steeds ingewikkelder en ook zij kunnen niet van alle regels en wetten op de hoogte zijn en blijven. Bovendien wordt er steeds vaker misleidende informatie verstrekt en door de toegenomen regeldruk is een uitgelokte toezegging of aankoop snel gemaakt.

 

zie ook: Reflexwerking: als bedrijf aanspraak maken op consumentenrecht.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     105 21

Zorgplicht kun je proberen. Het ia aan de rechter om over de 'kennelijke' toepasbaarheid te oordelen.

De aanspraak op onredelijk bezwarende bedingen in de Algemene Voorwaarden van Invorderingsbedrijf en Incassocenter ( en dat zijn er nogal wat) lijkt mij kansrijker. Onderstaand artikel in hun Algemene Voorwaarden is bijvoorbeeld heel bijzonder:

 

Art. 2.8. Dwingend recht

 

“2.8 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door het Invorderingsbedrijf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.” .

 

Dwingend recht betreft wetgeving waarvan niet mag worden afgeweken. Dit kan dus niet.

Link naar reactie
 • 0

Logt iedereen toch wel de pagina's met 'verdachte' beoordelingen voor een eventueel juridisch vervolg?

 

Maak screen dumps en volledige downsloads van de relevante internetpagina's en stel deze op enige manier ter beschikking voor medestrijders.

 

Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd wie die positieve beoordelingen plaatst. En mogelijk loont het de moeite om dit verschijnsel ruim onder de aandacht van rechters of autoriteiten te brengen.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Logt iedereen toch wel de pagina's met 'verdachte' beoordelingen voor een eventueel juridisch vervolg?

 

Maak screen dumps en volledige downsloads van de relevante internetpagina's en stel deze op enige manier ter beschikking voor medestrijders.

 

Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd wie die positieve beoordelingen plaatst. En mogelijk loont het de moeite om dit verschijnsel ruim onder de aandacht van rechters of autoriteiten te brengen.

 

Groet,

 

Highio

 

 

Aangezien het gros van de positieve beoordelingen is geschreven door mensen die nergens iets anders beoordelen dan het Invorderingsbedrijf, die dan ook alle vestigingen (de ene echte en de andere virtuele) meteen beoordelen....lijkt me dat een hint. Bij de Google reviews beweren ze los te staan van Incassocenter Rotterdam, maar veel positieve beoordelingen gaan in één adem ook over Rotterdam.

Alsof hetzelfde dossier door 4 vestigingen is behandeld....

 

Verder kom je in die lijst ook namen tegen van mensen die daar werken....dit gegeven gepaard aan de talloze profiel-stock foto's, die na commentaar rap verdwenen...roept wel een vermoeden op over wie dat allemaal plaatst.....

Link naar reactie
 • 0

Nog een opmerkelijke zaak.

 

Er staan 2 facturen open, Invorderingsbedrijf stuurt een sommatie met incassokosten, maar op de dag dat de sommatie is verstuurd (dus nog voor de debiteur die kan hebben ontvangen) wordt netjes betaald.

 

Klaar zou je denken. Maar nee, Invorderingsbedrijf gaat namens en ongetwijfeld op kosten van de klant procederen om alsnog de incassokosten (€40,-!!) te vorderen en zogenaamde "nakosten". Geen idee hoe dat kan want ik lees dat deze "nakosten" kunnen ontstaan nadat een vonnis is gewezen en men kosten moet maken om het vonnis te innen. Daar kan op dat moment geen sprake van zijn.

 

De kantonrechter is er snel klaar mee. Eis wordt afgewezen. Als je naar de kosten kijkt die men in vergelijkbare zaken berekent dan is de opdrachtgever waarschijnlijk alsnog van zijn geld af, of moet nog bijbetalen.

 

"of moet nog bijbetalen". (

 

Ga maar uit van het laatste; kijk eens bij Trustpilot/Consumentenbond/Google, over de rekeningen die opdrachtgevers kregen en hoe dat proces verliep.

Dat is geen rode lijn maar een kabel!

Link naar reactie
 • 0

Vermoedens of verdachtmakingen zijn geen harde feiten in een juridische procedure. Goed vastleggen dus.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Vermoedens of verdachtmakingen zijn geen harde feiten in een juridische procedure. Goed vastleggen dus.

 

Groet,

 

Highio

 

dank voor je reactie,

 

Voorbeeld van zo'n positieve review; Op Google een review van Ian Storm & Michael Ford, met zowaar een juiste foto erbij, van deze muziekproducers.

Laat nou Ian Storm de alias zijn van dhr. Lemmens: bestuurder van Invorderingsbedrijf en tevens Dj. Lawrence. Dit is geen vermoeden maar een feit. Vastgelegd inderdaad.

 

Groet,

Link naar reactie
 • 0

Op Trustpilot weer een verse review waarbij bij een (no cure no pay) vordering van 250 Euro 1700 euro aan kosten zijn berekend aan een ondernemer die het zo te zien niet breed heeft want men heeft ook nog eens beslag gelegd op haar bankrekening.

 

Vraag me af (als niet jurist) nu Invorderingsbedrijf door de rechter veroordeeld is voor het verzaken van de zorgplicht gewoon mag gaan doorgaan met dezelfde werkwijze die ook gezien het patroon en de herhaling (kenmerken opzet) heel veel op bedrog lijkt of dat gewoon is.

 

Er is sprake van bedrog wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.

 

Zoals vaak is hier weer de vooral de kleine ondernemer het slachtoffer. Hopelijk lezen ook mensen die zich wel een goede verdediging kunnen veroorloven of dat zelf ter hand kunnen nemen mee.

 

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     105 21

Er is sprake van wanprestatie/beroepsfout bij schending van de uit de overeenkomst op Invorderingsbedrijf c.s. rustende bijzondere zorgplicht. Voor professionele dienstverleners als Invorderingsbedrijf c.s. houdt deze norm in dat de (mate van) zorg die zij ten opzichte van haar wederpartij moeten betrachten tenminste gelijk moet zijn aan de (mate van) zorg die een redelijk handelend, redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde situatie in acht zou nemen. 
 Dit is bij Invorderingsbedrijf evident niet het geval. Een beroep op de zorgplicht in deze wettelijke context is altijd zinvol om in het geding in te brengen.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     105 21

Invorderingsbedrijf schrijft met een vork, maar gaat ook buiten zijn boekje:

 

1. BTW over incassokosten

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 

-de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;

-de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.

Er mag bij ondernemers geen BTW over de incassokosten worden geheven.

 

2. Rente berekend over de BTW

Over BTW mag wettelijk geen rente worden berekend.

 

3. Interne invorderingskosten

 

Het invorderingsbedrijf brengt dossierkosten en interne invorderingskosten in rekening. Deze kosten zijn niet tegelijkertijd verschuldigd. In feite horen al deze kosten onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Alleen de buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten die opeisbaar worden zijn berekend met behulp van een staffel. Invorderingbedrijf mag verder geen overige kosten in rekening brengen.

 

4. Incassokosten WIK

De invordering is uitbesteed aan Moneyfirst B.V. Deze B.V. is onderdeel van de organisatiestructuur waar ook het Invorderingsbedrijf toe behoort.. Er worden incassokosten berekend. Dubbele incassokosten dus. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet maximering incassokosten dat deze praktijken niet zijn toegestaan. Er mag slechts één keer incassokosten berekend worden.

 

5. De hoogte van de gevraagde rentevergoeding

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen bij een betalingsachterstand. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties). Per jaar. Niet-handelstransacties: de wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. De rentetoerekening van IVB is niet gebaseerd op wettelijke rente voor handelstransacties. Er wordt 2% per maand in rekening gebracht. Op basis van samengestelde interest is dat ca. 27,5% per jaar. Voor zakelijke klanten is het Invorderingsbedrijf niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK). Zij mogen meer rekenen dan de wettelijke incassokosten. Het bedrag dient redelijk te zijn. Als dat niet het geval is dan gelden automatisch de regels van de WIK. Het is evident dan 27,5% op jaarbasis conform de Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf beschouwd dient te worden al een onredelijk bezwarend beding.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Hun voor- en afkeuren zijn niet zo belangrijk. Het ging er in dezen om of het door henzelf plaatsen van positieve reviews giswerk was.
Niet iedereen weet dat Ian Storm dezelfde persoon is als de oprichter Laurens Lemmens van Invorderingsbedrijf en dat die met een andere pet op zichzelf 3 positieve reviews geeft.

 

Hij treedt dus zelf naar voren en zoekt openbaarheid om zijn bedrijf onder de aandacht te brengen, maar gebruikt daar listige kunstgrepen voor door zijn alter-ego de diskjockey in te zetten.

 

Wie is Michael Ford eigenlijk?

 

Dat is in dit verband geen smaad of laster maar een relevant feit dat je goed moet archiveren voor je dossier. ;)

 

 

[verwijderd door de admin]

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  12 leden, 260 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.