Ga naar inhoud
 • 0

garantietermijn - verschil tussen NL en EU recht

 • Translate to English
Legend     655 55

Goedendag,
Ik heb een vraag over hoe lang ik als verkoper nu garantie moet geven op een product.

Volgens alle info die ik kan vinden heeft Nederland geen vaste termijn van 2 jaar wettelijke garantie maar is de termijn van garantie afhankelijk van wat je van het product mag verwachten.
Als er probleem is moet ik als verkoper de eerste 6 maanden bewijzen dat het niet aan het product ligt maar aan de gebruiker. na 6 maanden veranderd dat van dat klant moet bewijzen dat aan product ligt en niet aan het product.

ik kom het volgende tegen:
https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/garantie#:~:text=Duur van wettelijke garantie&text=Veel consumenten denken dat zij,wettelijke garantietermijn in de wet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product#:~:text=Wettelijke garantie%3A recht op goed,geen wettelijke garantietermijn in Nederland.

dus volgens NL recht hoef ik op een product van 10 euro minder lang garantie te geven als op een product van 500 euro.

Nu gaat dit om een product van 130 euro, een electronisch massage apparaat (verkocht als gebruik als erotische toy). wij geven daarop 1 jaar garantie omdat hoe lang het meegaat erg afhankelijk is van hoevaak het gebruikt wordt, hoeveel druk er mee uitgeoefend wordt en hoe het onderhouden wordt.

Nu krijg ik van tussenpartij (verkocht via bol en discussie is met bol) door dat ik gewoon op elk product 2 jaar garantie moet gaan geven omdat in europese wet 2 jaar garantie staat.
Ik heb verkocht volgens NL recht.

zij komen met de volgende motivaties:

als eerste dat dit electronische aparataat onder de UNETO-VNI lijst zou moeten vallen en daarom 2 jaar garantie zou moeten krijgen

daarna met:

Wat jij voor garantie geeft als verkoper, staat los van de wettelijke garantie. Het klopt dat we hier in Nederlands geen vast termijn voor hebben, maar het mag nooit ten nadele van de consument werken. De Europese regels zijn er namelijk om gevolgd te worden, ook in Nederland. Indien jij maar 1 jaar geeft, is dat in het nadeel van de consument en dat is niet toegestaan.

en met:


In de Europese richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen wordt bepaald dat de lidstaten een verjaringstermijn kunnen vaststellen waarbinnen de consumenten hun rechten kunnen uitoefenen. Het verjaringstermijn mag echter niet verstrijken binnen twee jaar na de aflevering van de goederen.
Dat betekend dat de Europese wetgeving bepaald dat het garantietermijn minimaal 2 jaar dient te zijn. Ook als onze (nationale) wetgeving bepaald dat het niet vast staat. Europese wetgeving heeft namelijk voorrang op nationale wetgeving, dat is bepaald in het Costa/ENEL arrest in 1964 en in onze Grondwet art. 93.


Hoe zit dat dus? De nederlandse overheid en zelfs consumenten organisaties zeggen dus dat er hier GEEN 2 jaar wettelijke ganatie geld en dat dus afhankelijk is van het product.
Maar bol zegt dat die Nederlandse wet helemaal niet geldig is en dat ik dus niet volgens de NL wet mag handelen maar moet handelen naar de europese wet.

Hoe zit dat dus en hoeveel garantie moet ik nu dus geven?
en als NL wet tegen de Europese wet ingaat, mag ik de NL wet dan dus niet volgen of is het aan dergelijke organisaties om de Nederlandse overheid via gerechtelijke weg te dwingen zich aan de EU wetten te houden? erg benieuwd dus hoe dit zit en wat nu rechten en plichten zijn aangezien dit wel grote invloed heeft en dus niet zomaar over 1 bestelling gaat waarbij de klant en bol moeilijk doen maar gevolgen heeft voor tienduizenden orders per jaar die ik verzend.


Ben vooral ook heel benieuwd hoe dit zit, heeft namelijk nogal wat gevolgen als ik ook op producten van 10 euro ineens 2 jaar garantie moet geven aangezien veel producten helemaal niet gemaakt zijn om zo lang mee te gaan (b.v. tandenborstel opzetstukje zou je dan ook 2 jaar garantie op hebben terwijl bedoeld is om maar 3 maanden mee te gaan of een strandbal van paar euro)

Groet

Daniel

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Super Senior     233 22

Nederland heeft geen garantietermijn aangeduid in jaren. Een product dient mee te gaan zolang als je mag verwachten.
is vaag maar is helaas niet anders.

https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/wat-zijn-mijn-rechten

 

je kunt wel in je algemene voorwaarden alleen nederlands recht van toepassing verklaring. Dan ben je van de 2 jaar discussie af

 

Uit eigen ervaring zou ik ze gewoon een nieuw product sturen. Die 100 euro is  de discussie en gezeur meestal niet waard

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
2 uur geleden, Jaap B zei:

Nederland heeft geen garantietermijn aangeduid in jaren. Een product dient mee te gaan zolang als je mag verwachten.
is vaag maar is helaas niet anders.

https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/wat-zijn-mijn-rechten

 

de Nederlandse wet zegt wat anders als de europse wet ja en NL wet is voor mij gunstiger. Probleem is dus dat bol zegt dat NL wet niet rechtsgeldig is en ik me daar niet op mag baseren en nu aan de voor consument betere EU wet moet houden.

 

2 uur geleden, Jaap B zei:

je kunt wel in je algemene voorwaarden alleen nederlands recht van toepassing verklaring. Dan ben je van de 2 jaar discussie af

ik verkoop op bol en dus onder hun algemene voorwaarden (https://www.bol.com/nl/nl/m/algemene-verkoopvoorwaarden/) en daarin staat in artikel 17.1 dat uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

 

2 uur geleden, Jaap B zei:

Uit eigen ervaring zou ik ze gewoon een nieuw product sturen. Die 100 euro is  de discussie en gezeur meestal niet waard

als om een individuele order zou gaan zou ik je gelijk geven, maar als ik hier dus instem dan moet ik dat voortaan dus voor elke order die via bol komt (tienduizenden per jaar) dus ook 2 jaar garantie geven. daarom is dit vrij belangrijk en wil ik uitzoeken wat nu precies de rechten en plichten zijn.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
2 uur geleden, Derek-Jan zei:

Als Bol zegt dat je je moet houden aan de Europese wet als je via hun platform verkoopt dan is dat een overeenkomst tussen jou en Bol. Als je het daar niet mee eens bent dan moet je niet verkopen via Bol. In dit verhaal maakt het dus helemaal niet uit welke wetgeving van toepassing is.

dat is erg kort door de bocht.

De algemene voorwaarden voor klanten stellen dus heel specifiek NL recht van toepassing.

Ik heb ooit bij aanmaken van account ingestemd met Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com (https://www.bol.com/nl/nl/m/overeenkomst-verkoper-zakelijk/) (als die 9 1/2 jaar geleden toen ik mijn account aanmaakte ook al van toepassing waren)

 

Bol spreekt mij aan met de volgende zin: Toen je begon met verkopen op bol.com ging je akkoord dat je zou verkopen volgens onze Algemene Voorwaarden en de wet en regelgeving.

 

Als ik in die voorwaarden kijk dan lees ik het volgende:

 

Quote

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Zakelijke Verkopersvoorwaarden en het Zakelijke Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

 

Nederlands recht is van toepassing wat ze zelf geven, dus nu via mail de spelregels veranderen is niet een normale manier van werken.

 

In die voorwaarden vind ik betreffende garantie nog het volgende

 

Quote

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Hier voldoe ik dus volgens mij ook gewoon aan met houden aan NL recht betreffende garantie.

 

De claim van de bol medewerker dat ik me moet houden aan EU wetgeving betreffende garantie en me niet mag beroepen op NL wetgeving is dus volgens mij niet gebaseerd op de overeenkomst die ik met bol heb.

 

Maar goed probeer dit dus te begrijpen aangezien het vergaande gevolgen heeft wat bol nu van mij vorderd.

dan is er ook Artikel 13 - Garanties en verplichtingen maar bied ook geen verdere duidelijkheid of onderbouwing van het moeten voldoen aan EU recht

Link naar reactie
 • 2
Legend     3k 6 453
3 uur geleden, Jaap B zei:

je kunt wel in je algemene voorwaarden alleen nederlands recht van toepassing verklaring. Dan ben je van de 2 jaar discussie af

1 uur terug, Daniel_Nijmegen zei:

de Nederlandse wet zegt wat anders als de europse wet ja en NL wet is voor mij gunstiger. Probleem is dus dat bol zegt dat NL wet niet rechtsgeldig is en ik me daar niet op mag baseren en nu aan de voor consument betere EU wet moet houden.

43 minuten geleden, Daniel_Nijmegen zei:

Nederlands recht is van toepassing wat ze zelf geven, dus nu via mail de spelregels veranderen is niet een normale manier van werken.

 

Door het van toepassing verklaren van Nederlands recht sluit je Europees recht niet uit: de voorrang van het Europese recht op het nationale recht is absoluut. Wat je ook opschrijft in je voorwaarden, een Nederlandse rechter mag bepalingen die strijdig zijn met het Europese recht niet toepassen. Als je het Nederlands recht van toepassing verklaart, betekent dat dus in de praktijk: Nederlands recht is van toepassing voor zover Europees recht niet wat anders bepaalt.

 

 

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     233 22

Dat is vreemd. De consuwijzer meld toch: 

Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. Dit komt uit Europese regels. Maar in Nederland hebben we geen vaste wettelijke garantietermijn.

In plaats daarvan staat in de Nederlandse wet dat een product zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Hoe lang u wettelijke garantie hebt, hangt dus af van de prijs en eigenschappen van het product en de informatie die u erover gekregen hebt. Dit kan langer of korter zijn dan 2 jaar.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
(aangepast)
11 minuten geleden, Ron van der Kolk zei:

Door het van toepassing verklaren van Nederlands recht sluit je Europees recht niet uit: de voorrang van het Europese recht op het nationale recht is absoluut. Wat je ook opschrijft in je voorwaarden, een Nederlandse rechter mag bepalingen die strijdig zijn met het Europese recht niet toepassen. Als je het Nederlands recht van toepassing verklaart, betekent dat dus in de praktijk: Nederlands recht is van toepassing voor zover Europees recht niet wat anders bepaalt.

 is het dan niet heel vreemd dat de Nederlandse overheid en wet heel specifiek ingaat tegen het europees recht? hoe moet je dan als verkoper nog weten waar je je aan moet houden als de Nederlandse wet niet leidend is maar zelfs in strijd met de (eu) wet is?

 

en wat Jaap al zegt, zelfs consumenten organisaties in Nederland (in dit geval spreekwoordelijk toch de advocaat van de duivel) bevestigen dat er GEEN 2 jaar wettelijke garantie is.

 

 

aangepast door Daniel_Nijmegen
Link naar reactie
 • 1
Legend     3k 6 453
29 minuten geleden, Jaap B zei:

Maar in Nederland hebben we geen vaste wettelijke garantietermijn.

In plaats daarvan staat in de Nederlandse wet dat een product zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Hoe lang u wettelijke garantie hebt, hangt dus af van de prijs en eigenschappen van het product en de informatie die u erover gekregen hebt. Dit kan langer of korter zijn dan 2 jaar.

Voglens Nederlands recht is er geen vaste wettelijke garantietermijn, maar volgens Europees recht is er een minimum van 2 jaar. Ergo, in Nederland is het minimaal 2 jaar maar dat kan ook langer zijn, afhankelijk van de te verwachten levensduur. Volgens de combineerde regels kan het dus niet minder zijn dan 2 jaar (ook al zegt Consuwijzer dat), maar in de praktijk moet een rechter wel kijken naar de redelijkheid in billijkheid van het toepassen van het minimum van 2 jaar op een product met een te verwachten levensduur die (veel) korter is.

 

Nog even verwijzen naar de Rijksoverheid: "U heeft recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en garantie vallen" (bron). Nationale wetten en regels mogen de consument nog verder beschermen, maar niet minder.

 

 

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     3k 7 475

De Europese toelichting:

 

Quote

Op grond van de EU-wetgeving moet u de consument minstens 2 jaar garantie bieden. Dit is de wettelijke garantie die de consument kan inroepen als producten niet goed werken of niet overeenkomen met de beschrijving. Maar in sommige landen geldt een langere garantieperiode vanwege nationale wetgeving.

Bron: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_nl.htm

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 6 453
46 minuten geleden, Daniel_Nijmegen zei:

 is het dan niet heel vreemd dat de Nederlandse overheid en wet heel specifiek ingaat tegen het europees recht? 

Het Nederlands recht was er eerder dan het Europees recht, en het Europees recht is natuurlijk een groot compromis van veel landen. Het is niet anders. Je moet het interpreteren in combinatie.

 

50 minuten geleden, Daniel_Nijmegen zei:

hoe moet je dan als verkoper nog weten waar je je aan moet houden als de Nederlandse wet niet leidend is maar zelfs in strijd met de (eu) wet is?

Ook binnen het Nederlands recht kun je niet kijken naar een enkel artikel, maar moet je artikelen interpreteren in combinatie met elkaar en met jurisprudentie. Het is niet zwart-wit. In dit geval moet je dus ook nog combineren met Europees recht.

 

53 minuten geleden, Daniel_Nijmegen zei:

zelfs consumenten organisaties in Nederland (in dit geval spreekwoordelijk toch de advocaat van de duivel) bevestigen dat er GEEN 2 jaar wettelijke garantie is.

Dat is hun interpretatie, maar niet zozeer verschillend met die van mij: de termijn kan langer zijn (combinatie Europees recht en Nederlands recht), maar (met tussenkomst van een rechter) ook korter worden toegepast.

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Legend     469 7 103
9 uur geleden, Daniel_Nijmegen zei:

heeft namelijk nogal wat gevolgen als ik ook op producten van 10 euro ineens 2 jaar garantie moet geven aangezien veel producten helemaal niet gemaakt zijn om zo lang mee te gaan (b.v. tandenborstel opzetstukje zou je dan ook 2 jaar garantie op hebben terwijl bedoeld is om maar 3 maanden mee te gaan of een strandbal van paar euro)

De wettelijke garantie betekent dat je ervan uit mag gaan dat een artikel doet wat je er naar redelijkheid van mag verwachten, bij normaal gebruik. Van een opzetstukje voor een tandenborstel is het niet redelijk om te verwachten dat je die twee jaar lang twee keer per dag kunt gebruiken en 'ie dan nog functioneert zoals op dag één.

Bij bijvoorbeeld een spijkerbroek, hoe duur 'ie ook is, zal je bij regelmatig gebruik na verloop van tijd bij de knieën zien dat de kleur vervaagt. Zulke normale slijtage is te verwachten en zorgt er dan ook niet voor dat iemand zich nog op kosteloze reparatie of vervanging kan beroepen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
Op 24-11-2022 om 14:00, Ron van der Kolk zei:

Voglens Nederlands recht is er geen vaste wettelijke garantietermijn, maar volgens Europees recht is er een minimum van 2 jaar. Ergo, in Nederland is het minimaal 2 jaar maar dat kan ook langer zijn, afhankelijk van de te verwachten levensduur. Volgens de combineerde regels kan het dus niet minder zijn dan 2 jaar (ook al zegt Consuwijzer dat), maar in de praktijk moet een rechter wel kijken naar de redelijkheid in billijkheid van het toepassen van het minimum van 2 jaar op een product met een te verwachten levensduur die (veel) korter is.

 

Nog even verwijzen naar de Rijksoverheid: "U heeft recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en garantie vallen" (bron). Nationale wetten en regels mogen de consument nog verder beschermen, maar niet minder.

 

Blijft de info van die in eerste aangehaalde websites dus tegenstrijdig. rijksoverheid verwijst naar consuwijzer en consuwijzer zegt o.a. het volgende

Quote

. En dat kan korter of langer zijn dan 2 jaar. Het hangt af van alle eigenschappen van uw eigen product. Gaat uw product eerder kapot dan u mocht verwachten? En hebt u het normaal gebruikt? Dan hebt u volgens de wet recht op reparatie of vervanging.

 

kan dus ook korter zijn als 2 jaar dus volgens hun is 2 jaar niet perse het minimum. maar goed daar zit dus een flinke tegenstrijdigheid in.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
Op 24-11-2022 om 17:20, RubenT zei:

De wettelijke garantie betekent dat je ervan uit mag gaan dat een artikel doet wat je er naar redelijkheid van mag verwachten, bij normaal gebruik. Van een opzetstukje voor een tandenborstel is het niet redelijk om te verwachten dat je die twee jaar lang twee keer per dag kunt gebruiken en 'ie dan nog functioneert zoals op dag één.

Bij bijvoorbeeld een spijkerbroek, hoe duur 'ie ook is, zal je bij regelmatig gebruik na verloop van tijd bij de knieën zien dat de kleur vervaagt. Zulke normale slijtage is te verwachten en zorgt er dan ook niet voor dat iemand zich nog op kosteloze reparatie of vervanging kan beroepen.

ben ik met je eens, maar bol stelt zich dus naar mij op standpunt: op elk product ongeacht wat of de prijs daarvan moet ik 2 jaar garantie geven. geen enkele nuance van hun zijde.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55
Op 24-11-2022 om 14:27, Ron van der Kolk zei:

Dat is hun interpretatie, maar niet zozeer verschillend met die van mij: de termijn kan langer zijn (combinatie Europees recht en Nederlands recht), maar (met tussenkomst van een rechter) ook korter worden toegepast.

volgens info waar rijksoverheid naar verwijst kan het langer zijn, maar kan het ook korter zijn afhankelijk van product. maar dan kom je dus in conflikt met europees recht en met wie hoe gaat vaststellen van wat je van mag verwachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     655 3 55

dan ben ik nog benieuwd naar het volgende stukje van de site van rijksoverheid:

Quote

Bewijslast bij ondeugdelijk product

Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na aankoop, moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld is. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat u het product niet goed heeft gebruikt.

Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u bewijzen dat dit niet uw schuld is en dat het aan het product ligt.

 

laten we verder dus vanuit gaan dat ik 2 jaar garantie moet geven op dat massage apparaat, dan moet de klant dus bewijzen dat het niet aan haar gebruik ligt. dus dat ze niet te veel kracht op product gezet heeft (dan kan moto doorbranden), het niet bedrijfsmatig gebruikt heeft (niet als masseur of als escort/etc), het niet te nat geworden is enz. maar dat het dus aan het product ligt

Ook weer een onmogelijke opgave voor de klant

 

Quote

Fabrieksgarantie en verkopersgarantie

Een fabrieksgarantie of verkopersgarantie is een aanvulling op de wettelijke garantie die u al heeft. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een jaar. Gaat een product stuk na 6 maanden na aankoop maar binnen de garantie, dan hoeft u niet aan te tonen dat het niet uw schuld is. In het garantiebewijs staat waar u recht op heeft en voor welke periode.

Let op: bij problemen met een product moet de verkoper voor een oplossing zorgen en niet de fabrikant.

dat gaat over extra garantie begrijp ik. Wij specificeren verder niks betreft garantie (kan ook niet via bol) en dus enkel de standaard (wettelijke) garantie.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 160 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.