Ga naar inhoud
 • 0

Bedrijf starten met buitenlandse business partner


Ik ben van plan samen met een partner uit het buitenland een Saas bedrijf te starten.  Hij leeft enigszins als een digital nomad en een buitenlandse nationaliteit. Hij stelt voor doormiddel van een Estonian e-residency daar een private limited company (OÜ) opzetten, vanwege de flexibiliteit en goede digital infrastructuur.

https://www.e-resident.gov.ee/become-an-e-resident/

Heeft iemand hier ervaring mee en zijn daar in het bijzonder na of voordelen mee? 
Ik ben zelf woonachtig in Nederland.

Zijn er tevens ook voordelen om ook voor mezelf persoonlijk een holding BV te starten in NL met het buitenlandse bedrijf als werk-BV?  Ik heb tot nu toe nog geen eigen onderneming gehad dus het is nog allemaal nieuw voor mij.
 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Damien,

 

Ja, ik ben een e-Resident van Estland én ik heb ook een OÜ (Estse BV) en deze is opgezet via Xolo voor mijn buitenlandse opdrachten. Voor Nederland maak ik gebruik van een Nederlandse rechtspersoon.

 

Dus zeg het maar wat wil je weten?

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
Op 10-3-2023 om 20:25, fleminks zei:

Ik ben van plan samen met een partner uit het buitenland een Saas bedrijf te starten.  Hij leeft enigszins als een digital nomad en een buitenlandse nationaliteit. 

 

Mocht je van plan zijn om credit card betalingen te accepteren voor je SaaS dienst, dan zou ik eerst eens bij de payment service provider die je zou willen gaan gebruiken informeren of ze je wel als klant willen hebben.

Zou me kunnen voorstellen dat een bedrijfsadres in Estland dat je deelt met vele andere bedrijven, en een medebestuurder die wellicht ook geen vast persoonlijk adres heeft, wel eens een probleem zou kunnen zijn bij de checks die ze uitvoeren...

 

aangepast door Maxn
Link naar reactie
 • 0

Hi @Maxn,   we gebruiken Stripe voor credit card betalingen,  ze ondersteunen ook e-residency bedrijven in Letland en we hebben een vast persoonlijk address dus dat zal hopelijk geen probleem zijn:  https://support.stripe.com/questions/supporting-companies-that-registered-in-estonia-through-e-residency

Jeroen Kisters RPLU ARe   Ik vraag me af of het bijvoorbeeld makkelijker en voordeliger kwa belasting is om mezelf persoonlijk als aandeelhouder in te schrijven in het Letse bedrijf of dat het beter is een Nederlandse holding BV te starten welke de aandelen beheert.  

 

Link naar reactie
 • 1

Houd er allereerst rekening mee dat voor de NL fiscus een Lets e-bedrijf ook in NL belastingplichtig is als het bestuur (feitelijke leiding) hier plaats vindt.

 

Of je daar een eigen NL holding boven moet zetten, is hetzelfde vraagstuk bij 1 BV is geen BV. 

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
(aangepast)
14 uur geleden, fleminks zei:

 Ik vraag me af of het bijvoorbeeld makkelijker en voordeliger kwa belasting is om mezelf persoonlijk als aandeelhouder in te schrijven in het Letse bedrijf of dat het beter is een Nederlandse holding BV te starten welke de aandelen beheert.  

 

 

Beste Damien,

 

Dat is voor eenieder een persoonlijke afweging (e.g., afrekenen verkoop werkmij. in privé of niet en/of je nu of later ook als 'digital nomad' emigreert) als ondernemer om een (holding) BV tussen jouw en de Estse OÜ te plaatsen, maar laat het kristalhelder zijn op basis van hetgeen Joost aangeeft over feitelijke leiding dat je bij en voor de Belastingdienst vooraf (middels een 'ruling') of tijdens een controle moet kunnen aantonen dat je je aan de Nederlandse belastingwetgeving hebt gehouden én niet te weinig belasting hebt betaald.

Dit laatste is namelijk de reden waarom overheden bepaalde (nationale) fiscale spelregels i.e., een spreekwoordelijk spinnenweb hebben opgetuigd. Dus is het ook zaak om een fiscaal eenvoudig bedrijf of professie (IT consultant & developer) te hebben, het simpel te houden én binnen je eigen fiscale comfortzone en die van de Belastingdienst te blijven.

 

Ook zou ik bij Xolo of een andere 'service provider' i.e., Estse accountant/belastingadviseur navragen of je je OÜ kunt oprichten zonder een e-Residency ID en ik denk dat het antwoord daarop nee is, maar wat zijn de voordelen als je het slim en binnen de fiscale spelregels aanpakt?

 

Een OÜ kent geen vennootschapsbelasting (vpb) zoals in Nederland over de belastbare winst van een BV wordt geheven. Enkel als je geld uit de OÜ haalt betaal je belasting en geld en winst dat in het bedrijf blijft is dus onbelast.

 

Op basis waarvan zou je een 'ruling' kunnen aanvragen of achteraf aantonen dat je je aan de Nederlandse belastingwetgeving hebt gehouden?

 • Belastbare winst van de OÜ blijft jaarlijks onder de €15.000 en is niet meer dan €75.000 over vijf fiscale periodes i.e., jaren. In Nederland ben je dan namelijk ook vrijgesteld van vpb.
 • De belastbare winst kan je drukken door naast de regulier aftrekbare bedrijfskosten jezelf en je zakelijke partner een salaris uit te keren, die je als 'non-tax resident' van Estland onbelast mag uitkeren aan jezelf, welke je in Nederland netjes als IB-inkomen opgeeft en je zakelijke partner in het land waar hij fiscaal ingezetene is.
 • In Nederland en Estland ben je niet verplicht een dividend uit te keren. Geen dividend dus ook geen dividendbelasting. Dividend uitkeren kan maar daar betaal je 20% Estse 'income tax' over en daar zitten ook specifieke spelregels aan vast zoals je hebt kunnen lezen via de hyperlink belasting hierboven.
 • Je aanmerkelijk belang geef je in je IB-aangifte netjes aan in Box 2.

Los van het bovenstaande kan je ook aandragen dat de feitelijke leiding niet alleen bij jou ligt maar maar voor een deel of helemaal niet als jouw zakelijke partner alle beslissingen als CEO neemt en jij "slechts" 'developer' en aandeelhouder bent.

 

1 BV is geen OÜ/BV hoeft juridisch (bestuurdersaansprakelijkheid) of fiscaal (afrekenen in privé) geen horde te zijn. Voor bestuurdersaansprakelijkheid kan je je verzekeren en fiscaal kan het wellicht eenvoudiger zijn als je overweegt om 'digital nomad' te worden, maar zoals ik begon sommige keuzes kunnen enkel een persoonlijke overweging zijn.

 

Zoals al eerder op dit forum aangedragen 'keep it simple' en blijf vooral binnen je eigen comfortzone.

 

Je kan er uiteraard ook voor kiezen om in Nederland te gaan ondernemen, want qua zakelijke digitale infrastructuur doen wij niet onder voor Estland. NL Werkmij. BV en daarboven jij je eigen NL management BV en jouw zakelijke partner een Estse OÜ. Over een simpel antwoord i.e., besparen van een epistel hierboven gesproken. :face-with-hand-over-mouth:

 

Waar Estland wel een 'front runner' in is is dat je persoonlijk alles digitaal met de overheid (privé én zakelijk) kan regelen met je ID en ze hebben bijvoorbeeld een 'flat tax' als IB.

 

Succes met je overwegingen en je nieuwe onderneming.

aangepast door Jeroen Kisters RPLU ARe

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
1 uur geleden, Jeroen Kisters RPLU ARe zei:
 • Belastbare winst van de OÜ blijft jaarlijks onder de €15.000 en is niet meer dan €75.000 over vijf fiscale periodes i.e., jaren. In Nederland ben je dan namelijk ook vrijgesteld van vpb.

 

Hoe werkt dat precies?

 

Want dacht dat die vrijstelling normaal gesproken alleen van toepassing is op rechtspersonen die vergelijkbaar zijn met een vereniging of stichting.

Niet voor een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal.

 

Wet op de Vpb:

 

Quote

Artikel 6

1 Lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, en artikel 3, tweede lid, zijn met betrekking tot een jaar van de belasting vrijgesteld, indien de winst van het jaar – opgevat overeenkomstig hoofdstuk II van deze wet met uitzondering van artikel 9a en artikel 12 – niet meer bedraagt dan € 15 000, dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75 000. Indien in een jaar verlies geleden wordt, wordt de winst voor dat jaar gesteld op nihil.

 

Quote

Artikel 2

1 Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:

a.naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

b.coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;

c.onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of bank optreden;

d.verenigingen en stichtingen die op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn;

e.hiervoor niet genoemde verenigingen en stichtingen alsmede andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven;

 

Artikel 3

1 Als buitenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de niet in Nederland gevestigde:

a.verenigingen en andere rechtspersonen;

b.open commanditaire vennootschappen en andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

c.doelvermogens;

d.maar op Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigde lichamen die een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting op de BES eilanden of een vaste vertegenwoordiger op de BES eilanden;

die Nederlands inkomen genieten.

2 In afwijking in zoverre van het eerste lid zijn lichamen die vergelijkbaar zijn met een naar Nederlands recht opgerichte vereniging of stichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, of die een kerkgenootschap zijn, slechts aan de belasting onderworpen voor zover zij een onderneming drijven. Artikel 2, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

 

aangepast door Maxn
Link naar reactie
 • 0

Beste Maxn,

 

Terechte opmerking. Ik had duidelijker moeten zijn. Ik had daarbij moeten vermelden dat dat voor verenigingen en stichtingen kan gelden, maar het punt is/was waarop je een 'ruling'-verzoek kan baseren en dan kan je verwijzen naar die vrijstellingsbedragen.

 

Overigens geen winst maken is ook niet verboden. Geen winst = geen vpb.

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
51 minuten geleden, Jeroen Kisters RPLU ARe zei:

Overigens geen winst maken is ook niet verboden. Geen winst = geen vpb.

 

Zeker.

Maar dan heeft een OÜ ook geen voordeel tegenover een Nederlandse werkmaatschappij meer op dat gebied.

Link naar reactie
 • 0
8 minuten geleden, Maxn zei:

 

Zeker.

Maar dan heeft een OÜ ook geen voordeel tegenover een Nederlandse werkmaatschappij meer op dat gebied.

 

Bij Xolo betaal je €106,80 of €154,80 per maand 'all in' voor het volledige statutaire 'onderhoud' van de OÜ inclusief boekhoudpakket, btw-aangiftes, opmaak en deponering van het jaarverslag bij de Estse KVK en aangifte bij de Estse belastingdienst. Dit laatste alles volledig digitaal binnen een uur afgehandeld. Kan een Nederlandse accountant dat tegen die prijs en met die snelheid?

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 1
3 uur geleden, Jeroen Kisters RPLU ARe zei:

Kan een Nederlandse accountant dat tegen die prijs en met die snelheid?

Zeker. De meeste BV's hebben in NL genoeg aan een goede boekhouder. 1200 tot 1800 per jaar is voor een BV waarvan de eigenaar zelf de boekhouding doet zelfs veel. Voor dat bedrag wordt je administratie veelal ook geboekt.

 

(Gewoon antwoord op je vraag. Ik heb verder geen voorkeur voor de Estse route of niet)

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
4 uur geleden, Jeroen Kisters RPLU ARe zei:

Bij Xolo betaal je €106,80 of €154,80 per maand 'all in' voor het volledige statutaire 'onderhoud' van de OÜ inclusief boekhoudpakket, btw-aangiftes, opmaak en deponering van het jaarverslag bij de Estse KVK en aangifte bij de Estse belastingdienst. Dit laatste alles volledig digitaal binnen een uur afgehandeld. Kan een Nederlandse accountant dat tegen die prijs en met die snelheid?

 

Klinkt als een behoorlijke vendor lock-in.

Hoeveel andere opties heb je daar als Xolo morgen haar prijzen verdubbelt?

En welke bezwaarmogelijkheden heb je als Estland je e-residency -die maar 5 jaar geldig is- om wat voor reden dan ook niet zou verlengen?

 

 

Om historische redenen is een van mijn bedrijfjes verder een Britse Ltd.

Heb dus op zich niets tegen buitenlandse rechtsvormen.

Maar deze is gewoon in Nederland belastingplichtig gelijk aan een BV, van VPB tot loonheffing over het DGA salaris.

Alle aangiftes en deponeringen doe ik verder zelf. Zo heel spannend zijn die ook weer niet.

aangepast door Maxn
Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de uitgebreide uitleg Jeroen! 

On 12/03/2023 at 12:39, Jeroen Kisters RPLU ARe said:
 • In Nederland en Estland ben je niet verplicht een dividend uit te keren. Geen dividend dus ook geen dividendbelasting. Dividend uitkeren kan maar daar betaal je 20% Estse 'income tax' over en daar zitten ook specifieke spelregels aan vast zoals je hebt kunnen lezen via de hyperlink belasting hierboven.
 •  


Als je dividend uitkeert van de Etse Werk BV (OÜ) naar de Nederlandse Holding BV, betaal ik dan ook dividend belasting, of is dat belasting vrij en betaal je dan alleen belasting wanneer er  dividend van de holding bv naar prive wordt uitgekeerd?


 

 

On 12/03/2023 at 12:39, Jeroen Kisters RPLU ARe said:

Je kan er uiteraard ook voor kiezen om in Nederland te gaan ondernemen, want qua zakelijke digitale infrastructuur doen wij niet onder voor Estland. NL Werkmij. BV en daarboven jij je eigen NL management BV en jouw zakelijke partner een Estse OÜ. Over een simpel antwoord i.e., besparen van een epistel hierboven gesproken. :face-with-hand-over-mouth:

 

 

Dat zou ook een idee kunnen zijn, het zou het zeker voor mijzelf wat simpeler maken.


 

 

On 12/03/2023 at 16:27, Jeroen Kisters RPLU ARe said:

Bij Xolo betaal je €106,80 of €154,80 per maand 'all in' voor het volledige statutaire 'onderhoud' van de OÜ inclusief boekhoudpakket, btw-aangiftes, opmaak en deponering van het jaarverslag bij de Estse KVK en aangifte bij de Estse belastingdienst. Dit laatste alles volledig digitaal binnen een uur afgehandeld. Kan een Nederlandse accountant dat tegen die prijs en met die snelheid?

 

Met zowel een Nederlandse BV als Etse OÜ zou je dus waarschijnlijk wel een Nederlandse en Etse boekhouder nodig hebben ?


 

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)
28 minuten geleden, fleminks zei:

Als je dividend uitkeert van de Etse Werk BV (OÜ) naar de Nederlandse Holding BV, betaal ik dan ook dividend belasting, of is dat belasting vrij en betaal je dan alleen belasting wanneer er  dividend van de holding bv naar prive wordt uitgekeerd?

 

Beste Damien,

 

Dat weet ik niet. Die situatie heb ik nog niet meegemaakt en is echt voer voor een fiscalist met verstand van het belastingverdrag tussen NL en Estland. Je zou de vraag bij Xolo kunnen neerleggen, maar ik denk dat die zeer terughoudend zullen reageren met een antwoord waar je denk ik niks aan hebt.

aangepast door Jeroen Kisters RPLU ARe

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
19 minuten geleden, fleminks zei:

Met zowel een Nederlandse BV als Etse OÜ zou je dus waarschijnlijk wel een Nederlandse en Etse boekhouder nodig hebben ?

 

Beste Damien,

 

Ja, maar de Estse boekhouder zit in de fee van Xolo.

 

Xolo verzorgt de complete boekhouding, opmaak en deponering van het jaarverslag. Als jij voor een Estse BV kiest, wat denk ik niet de simpele oplossing is, dan hoef jij enkel je (debet/credit) facturen te 'uploaden'. Xolo checkt of deze aan de Estse fiscale richtlijnen voldoen en zo niet dan krijg je direct bericht en anders wordt de factuur geboekt in jouw persoonlijke 'dashboard'.

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
24 minuten geleden, fleminks zei:

Dat zou ook een idee kunnen zijn, het zou het zeker voor mijzelf wat simpeler maken.

 

Beste Damien,

 

Dan ga je daarvoor zou ik zeggen. Zoals al zo vaak op HL aangegeven. 'Keep it simple!'.

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Beste Damien,

 

Letland of Estland? Herinner je je hetgeen er is geschreven over één BV is geen BV?

 

Stel jullie stoppen voortijdig met de samenwerking en de OÜ moet worden geliquideerd of wordt verkocht middels een aandelentransactie dan moet je in privé gaan afrekenen met de fiscus terwijl als je je aandelen houdt in een Holding- of Management-BV dan ligt dat gunstiger.

 

Maar wat betreft je vraag is het antwoord ja, dat kan doordat je bijvoorbeeld in de toekomst onder de nu op te richten OÜ een nieuwe OÜ opricht, die dan als werkmij. gaat fungeren en de nu op te richten OÜ wordt dan de holding.

aangepast door Jeroen Kisters RPLU ARe

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Kisters RPLU ARe

Adviseur juridisch risicomanagement, Risicodeskundige aansprakelijkheid & Getuige-deskundige Beroepsaansprakelijkheid

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 205 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.