Ga naar inhoud
 • 0

Annulering/schadevergoeding wel of niet belast, resultaat vooroverleg

(aangepast)

Ik wil deze even met jullie delen en hoor ook graag jullie zienswijze. Ik werk als therapeut en eis een vergoeding als mensen niet op komen dagen of als er binnen 24 wordt afgezegd. Nu ben ik van mening dat dit als schadevergoeding niet belast is. Hier heb ik hier een vooroverleg over ingestuurd.

 

Ik heb er al veel over gelezen, ook een aantal topics hier en ik denk dat dit voor meerdere personen interessant is. Hieronder het resultaat uit het vooroverleg. Ik moet ook zeggen dat ik de uitleg van diegene bij "mijn standpunt" van de belastingdienst niet begrijp. Ik ben ook van mening, gezien de jurisprudentie dat het niet juist is. Maar ja, wat doe je er nu tegen... Ik heb ook het idee dat dit dan met name aan de voorwaarden ligt en niet zozeer wetgeving hierin en dat de behandelaar het daar aan ophangt. De voorwaarden waren ook geen onderdeel van dit vooroverleg, tot de behandelaar deze opvroeg. Dat kan alleen maar op deze zin zijn:

Quote

Als je jouw afspraak moet annuleren, doe dat dan per sms/app/mail of de met link in de afspraakbevestiging minimaal 24 uur van tevoren. Dan zitten wij niet met allemaal gaten in de agenda en niet declarabele uren. Kom je niet opdagen of annuleer je jouw afspraak te laat, dan brengen we altijd €20,- annuleringskosten in rekening. Let wel op, dat de kans bestaat dat je die week niet meer terecht kunt en de afspraak dan een week later plaats zal vinden. De annuleringsvergoeding is een vergoeding voor gemiste inkomsten in gereserveerde tijd en wel gemaakte kosten.

Ik hoor graag jullie visie.

 

De brief:

Feiten en omstandigheden

U geeft aan dat u therapeut bent en uw reguliere diensten belast zijn met btw. Indien een client niet in de gelegenheid is om op afspraak te verschijnen brengt u in bepaalde gevallen annuleringskosten in rekening. Volgens u is in de voorwaarden tussen client en behandelaar opgenomen dat men een vergoeding dient te betalen als men binnen 24 uur afzegt, of niet komt opdagen. U merkt op dat dit bedrag slechts een deel is van wat normaliter gevraagd zou worden als de client wel zou verschijnen. Deze vergoeding staat voor geleden schade in tijd en ruimte, die immers niet meer ingepland kan worden, maar waarvoor de kosten wel doorlopen en u derhalve inkomsten mist.

Het is daarnaast ook een middel om de client te motiveren de overeenkomst na te komen.

 

Uw standpunt (ik)

U bent van mening dat er geen btw berekend moet worden over de ontvangen annuleringskosten. Er is immers geen rechtstreeks verband met uw werkzaamheden in de vorm van een betaling van een tegenprestatie (de geleverde dienst of product). Het  is slechts een vergoeding van een forfaitaire deel van de gemiste inkomsten en de toch gemaakte kosten. Zo is dit naar uw mening een vergelijkbaar situatie als in het arrest betreffende horecabranche (c-27705), waarin er geen BTW hoeft te worden berekend. U bent tenslotte van mening dat de omstandigheden afwijken van het HvJ- arrest Air France KLM.1

 

Mijn standpunt (belastingdienst)

Ik deel uw mening niet dat de annuleringskosten niet belast zijn met omzetbelasting. Het wijzigen/ontbinden van een overeenkomst kan gekoppeld zijn aan de voorwaarde dat de partij die de overeenkomst wil wijzigen of ontbinden, hiervoor een bedrag betaalt aan de wederpartij. De hoogte van het bedrag is door u vooraf vastgelegd in een overeenkomst. Over deze bedragen is btw verschuldigd als er sprake is van verrichten van een dienst. Dit is het geval als:

-          een van de partijen(uw client/patient of u)de overeenkomst wil ontbinden of

wijzigen; en

-          de wederpartij(u) vrijwillig instemt met deze ontbinding of wijziging; en

-          de wederpartij (u) hiervoor van eerstbedoelde partij een vergoeding bedingt en ontvangt die rechtstreeks verband houdt met haar instemming tot ontbinding of wijziging.

 

Zoals uit deze voorwaarden blijkt, is alleen btw verschuldigd bij vrijwillige instemming met het wijzigen of ontbinden van de overeenkomst. Ik ben van mening dat voldaan is aan bovenstaande voorwaarden en dat over de annuleringskosten btw is verschuldigd. Daarnaast ben ik van mening dat er een causaal verband bestaat tussen de ontvangen vergoeding inzake de annuleringskosten en de uiteindelijke therapeutische dienstverlening. Naar mijns

inziens is hier geen sprake van een zuivere schadevergoeding maar stemt de client in een vergoeding te betalen bij het niet komen opdagen.

 

Voorgaande heeft tot gevolg dat u btw moet berekenen en dient af te dragen over de ontvangen annuleringskosten.

 

Einde brief

aangepast door Therapeut
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 2
(aangepast)
50 minuten geleden, Therapeut zei:

Ik hoor graag jullie visie.

Mijn visie: zie genoemd Air France-KLM-arrest. Klant gaat vooraf akkoord met de twee opties show (gereserveerde plek en behandeling) en no-show (gereserveerde plek), met bijbehorende verschillende vergoedingen. Jij stelt dat de laatste optie schade is, ik stel dat beide een dienst is, en de vergoeding daarmee met btw belaste omzet.

 

Maar goed, dat is persoonlijk, ik ben geen rechter, fiscalist of belastinginspecteur...

 

Aanvulling: ik zie dat je late annulering en niet komen opdagen over een kam scheert. Voor niet komen opdagen is het Air France-KLM interessant (wel btw), voor annulering is het Société Thermale-arrest interessant (geen btw). Een student Fiscale Economie schreef hierover in 2020 een interessante scriptie: "De btw-gevolgen van annuleringen", zie paragraaf 5.2.

 

aangepast door Ron van der Kolk

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 1

Beste therapeut

 

Oef, je haalt hiermee een lastig leesbare en verklaarbare reeks uitspraken aan die er zijn gedaan door het EU Hof van Justitie. De lijn tussen belast en onbelast zit in de kleine details. 

 

Het is denk ik vooral goed om te beseffen dat een dienst ook kan bestaan uit iets niet doen tegen een vergoeding. Dat is waar het hier om draait. Als je met de klant vooraf overeengekomen dat bij wel iets doen hij bedrag X betaalt en bij annuleren (dus niets doen) hij Y betaalt, dan is in beide gevallen sprake van een dienst.

 

Het Société thermale arrest dat je aanhaalt, ging over het niet terugbetalen van een aanbetaling aan gasten die annuleren. Daarbij speelde mee dat het hotel in geval van annulering door het hotel zelf het voorschot dubbel zou terugbetalen, en dat het voorschot onafhankelijk was van de daadwerkelijk geleden schade en dus ook niet aangetoond hoefde te worden door het hotel, ook wel forfaitair genaamd.

 

Dat zijn fijnmazige details, en ik snap je redenatie heel goed, maar dit is helaas voor jou vooral een zeer juridische benadering van belaste prestatie of onbelaste schadevergoeding.

 

In zijn algemeenheid geldt dat een schadevergoeding opgenomen dient te zijn in je voorwaarden en dat deze onafhankelijk is van de daadwerkelijke schade. Tevens is het logischer dat iemand dan vooruit betaalt, in plaats van achteraf van jou een rekening ontvangt voor annulering.

 

 

 

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
1 uur geleden, Ron van der Kolk zei:

 

Aanvulling: ik zie dat je late annulering en niet komen opdagen over een kam scheert. Voor niet komen opdagen is het Air France-KLM interessant (wel btw), voor annulering is het Société Thermale-arrest interessant (geen btw). Een student Fiscale Economie schreef hierover in 2020 een interessante scriptie: "De btw-gevolgen van annuleringen", zie paragraaf 5.2.

Waarvoor dank! Ik ga die scriptie zeker eens lezen.

In het geval van Air France is de gehele betaling gedaan en zo ook gewoon de winst genoten. Dit wordt ook zo benoemd. Sterker nog ze kunnen de stoelen nog weer verkopen. Vandaar wel belast met btw.

In mijn geval kan ik de plek niet meer vullen en mis ik de inkomsten die ik anders zou hebben. Om het zo te stellen: Mijn dag is langer met allemaal gaten in de agenda en mijn verwarming draait ook gewoon door. Voor mij is het niet op komen dagen of te laat annuleren dezelfde "schade". Een lege plek zonder de gebruikelijke inkomsten en wel verbruik van energie enz. Ik vraag ook maar een forfaitair deel van de normale kosten om louter de schade te dekken.

 

Link naar reactie
 • 0
58 minuten geleden, Joost Rietveld zei:

Dat zijn fijnmazige details, en ik snap je redenatie heel goed, maar dit is helaas voor jou vooral een zeer juridische benadering van belaste prestatie of onbelaste schadevergoeding.

 

In zijn algemeenheid geldt dat een schadevergoeding opgenomen dient te zijn in je voorwaarden en dat deze onafhankelijk is van de daadwerkelijke schade. Tevens is het logischer dat iemand dan vooruit betaalt, in plaats van achteraf van jou een rekening ontvangt voor annulering.

Ja lastig deze :)

 

Ik heb geprobeerd te voldoen aan het feit dat het vermeld staat als een vorm van schadevergoeding in de voorwaarden en tevens maar een forfaitair deel van het consult tarief. Dat lees is grofweg een beetje in de verschillen in de casus. Deze overeenkomst is ook van te voren al getekend.

 

Ze stellen ook dat het gaat om vrijwillig instemmen, dat vind ik ook een rare. Het is voor de client een verplichting en voor mij niet een vrijwillige instemming dat de client wegblijft, maar goed misschien begrijp ik diegene verkeerd.

 de wederpartij(u) vrijwillig instemt met deze ontbinding of wijziging

 

Ook jij bedankt weer voor je reactie!

Link naar reactie
 • 0

Het is natuurlijk vooroverleg, dus je kunt ook vragen wat de Inspecteur bedoelt met zijn uitleg, als die niet duidelijk is. 

 

Die vrijwillige instemming ontleent de inspecteur aan het feit dat je op voorhand de klant de optie biedt om tegen Y vergoeding (in plaats van X) niet op te komen draven.

 

En graag gedaan.

 

Andere tip: als het om serieus geld gaat, investeer dan in wat adviesuren bij bijvoorbeeld www.btwadvies.com van Carola van Vilsteren 

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
9 minuten geleden, Therapeut zei:

 Sterker nog ze kunnen de stoelen nog weer verkopen. Vandaar wel belast met btw.

In mijn geval kan ik de plek niet meer vullen

Ik zie het verschil niet, jullie houden beiden de plek vrij tot het laatste moment. Als het vliegtuig opstijgt is die vliegtuigstoel ook niet meer te verkopen. 

 

 

 

 

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
10 minuten geleden, Ron van der Kolk zei:

Ik zie het verschil niet, jullie houden beiden de plek vrij tot het laatste moment. Als het vliegtuig opstijgt is die vliegtuigstoel ook niet meer te verkopen. 

 

 

 

 

De tickets zijn verkocht voor 100% dus de maatschappij heeft alle winst al binnen. Lege stoel, volle stoel, winst is er. Geld is ook niet teruggegeven.

 

Ik heb nog niets verkocht, geen geld binnen en zal dat ook niet meer krijgen op die plek. Ik heb dus omzetschade.

 

5.2.1 van de scriptie beschrijft het ook wel goed, waarin de zienswijze van Nieuwenhuizen besproken wordt.

Eerder in het stuk wordt ook heel mooi beschreven wanneer iets wel of niet dienst onder bezwarende titel is. Ook dan lees ik het in mijn voordeel.

 

Nu heb ik uiteraard een andere bril op :)

Link naar reactie
 • 1
(aangepast)

Even advocaat van de duivel (een zienswijze met mijn bril ;-): ben je principieel of gaat het je echt om de inkomsten die je misloopt door de BTW afdracht? 

 

Het gaat per annulering over €3,47 BTW wat je moet afdragen. In mijn ideale wereld is iedereen een fatsoenlijk mens en zou hooguit eens per week iemand binnen 24 uur afzeggen of niet komen opdagen. Maar goed de wereld zal niet ideaal zijn, dus laat het er 2 per week zijn. Zeg dat je 48 weken per coaching geeft: €333,12 wat je aan BTW afdraagt over annuleringen. 

 

Gezien jij zelf aangeeft dat je uurtarief hoger ligt dan de €20,- voor de berekende vergoeding vraag ik me af: is het alle tijd die je er nu instopt qua onderzoek, arresten doorlezen, vooroverleg, forum berichten etc waard om dat recht te breien? 

 

En qua gemiste inkomsten: is het dan niet veel simpeler om de gemiste afspraak "boete" naar €25,- incl. BTW te brengen. Voordat je zegt dat je meer dan 2 annuleringen per week hebt binnen 24 uur: heb je dan wel eens gedacht om te testen hoe dat uitpakt als je volledige therapie sessies in rekening brengt bij annulering of een no-show? Of een oplopende vergoeding voor veelplegers (eerste keer annuleren €20,-, tweede keer annuleren €30,-, derde keer annuleren volle sessie in rekening). 

 

Als het wel principieel is dan zijn tijd en bedragen niet belangrijk en gezien je principes altijd moet naleven wens ik je uit een oprecht hart veel succes met de "strijd" tegen de belastingdienst. En ik zie dat dit qua verwoording heel sarcastisch overkomt maar ik meen ieder woord: voor principes moet je staan. 

 

 

 

 

 

 

aangepast door Pieter__VH
Link naar reactie
 • 0
18 minuten geleden, Pieter__VH zei:

Als het wel principieel is dan zijn tijd en bedragen niet belangrijk en gezien je principes altijd moet naleven wens ik je uit een oprecht hart veel succes met de "strijd" tegen de belastingdienst. En ik zie dat dit qua verwoording heel sarcastisch overkomt maar ik meen ieder woord: voor principes moet je staan. 

 

Ja het is deels principieel, maar er zit zeker meer achter. Ik zal proberen een lichtje te laten schijnen op de situatie.

Cliënten komen binnen bepaalde trajecten relatief vaak langs. Soms wekelijks. Afzeggingen, niet op komen dagen enz, gebeurt echt veel. Zo zijn veel mensen helaas. Natuurlijk soms ook echt redenen om dit te doen, maar vaak verkeerde planningen, vergeten enz. Dit koste mij echt geld. Mijn werkdagen onnodig lang, energieverbruik onnodig hoog en brandstofkosten naar de praktijk zinloos als ik voor niets ergens verscheen. Dit is binnen de zorg echt een ding. Hierdoor berekenen we een vergoeding  die ongeacht reden altijd wordt toegepast. Mensen moeten mijn trajecten zelf betalen. Niet de zorgverzekeraar. Dan moet de drempel niet te hoog worden. Deze vergoeding probeer ik daarom dan zo laag mogelijk te houden. 21% btw verhoogt daarin alleen maar het bedrag en zoals nu bekend wel is, naar mijn idee onterecht.

 

Link naar reactie
 • 1

Het werkt twee kanten op: door de kosten laag te houden maak je het annuleren ook minder pijnlijk. 

 

Ik snap dat je zo toegankelijk mogelijk wilt zijn voor je cliënten en dat het niet voelt als een strafkamp maar ik vind al je argumenten zeer valide: de kachel die aan moet, je benzine kosten, je tijd, je frustratie, geen andere cliënten meer kunnen inplannen. Dan is €20,- slechts een kleine pleister op een grote wond. Nou heeft e.e.a. ook te maken met hoe concurrenten het doen: als jouw cliënten weglopen als je meer vraagt omdat ze er bij andere therapeuten wel een potje van kunnen maken dan is het natuurlijk niet handig om je policy te veranderen. Maar even denkende aan tandartsen die gereserveerde tijd of zelfs gehele voorgenomen behandelingen in rekening brengen, een rijinstructeur die gewoon een uur in rekening brengt bij een no-show of annulering binnen 24 uur, een kapper die 100% van een behandeling vraagt als je niet komt etc . Dat zijn ook dingen  die men uit eigen zak betaalt, en waar dat soort regelingen heel normaal zijn. 

 

Ik vind wel dat er een nuance in reden moet zijn: als iemand doodziek wakker wordt en om half 8 afbelt is het vervelend om die een rekening te moeten sturen. Maar bij iemand die simpelweg niet op komt dagen, iets belangrijkers heeft of niet meer kan zou ik je niet gek aankijken bij 100% vergoeding van je tijd. Maar nogmaals: als je concurrenten dat allemaal niet doen sta je misschien niet sterk. 

 

 

Link naar reactie
 • 0
16 uur geleden, Therapeut zei:

Ik hoor graag jullie visie.

Er is sprake van dienstverlening van stoffelijke aard ... u stelt immers behandelingsruimte ter beschikking voor een klant die niet komt opdagen ... en daarmee zijn uw annuleringskosten inclusief btw.

 

Voor meer informatie ...

https://thesis.eur.nl/pub/55819/De-btw-gevolgen-van-annuleringen-E.W.E.-Voordouw.pdf

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 1
51 minuten geleden, Cosara zei:

dienstverlening van stoffelijke aard

Hier kan ik je niet volgen Cosara: dat is een contradictio in terminis. Met stoffelijk wordt bedoeld iets wat van een zekere stof (hout, steen, cement, metaal, etc.) is gemaakt. 

 

Werken van stoffelijke aard zijn (levering van) goederen.

Diensten zijn alle prestaties, niet zijnde levering van goederen.

Diensten van stoffelijke aard (term komt ook in de scriptie logischerwijs niet voor) bestaan derhalve niet.

 

55 minuten geleden, Cosara zei:

u stelt immers behandelingsruimte ter beschikking voor een klant die niet komt opdagen ... en daarmee zijn uw annuleringskosten inclusief btw

Als dat het antwoord was, dan zou Société Termale ook in het ongelijk zijn gesteld en BTW moeten hebben betalen (die stelt een hotelkamer ter beschikking).

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
2 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Diensten van stoffelijke aard (term komt ook in de scriptie logischerwijs niet voor) bestaan derhalve niet.

Toch wordt de term in de praktijk wel gebruikt, als synoniem voor aanneming van werk (art 7:750 BW). Zoals voor het in opdracht bouwen van een huis, bijvoorbeeld. Het bouwen is de dienst, het resultaat een stoffelijk werk. 

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0

Ik citeer nu uit vakliteratuur:

 

"Als iemand door gebeurtenissen buiten zijn wil schade lijdt en daarvoor een vergoeding ontvangt, is deze schadevergoeding niet belastbaar. Er staat immers geen prestatie tegenover.

Anders is het als iemand ergens in toestemt - ook al is het tegen zijn zin - en voor de te lijden schade een vergoeding ontvangt. In dit geval is er voor de omzetbelasting sprake van een dienst en is de vergoeding belast ."

 

En ook:

 

"Niet de benaming die partijen aan de vergoeding geven is bepalend, maar de werkelijke feiten en omstandigheden."

 

Dus: een duidelijk geval van een BTW plichtige dienst in dit geval, zou ik zeggen. "Stoffelijk" of "stofvrij"...

 

  

"What, me worry?"

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 168 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.