• 0

Geldigheid online handtekening

Allereerst, ik weet dat google en higherlevel al diverse topics hebben gehad over de digitale handtekening. Deze gaan in bijna alle gevallen over certificering / encryptie van offertes / emails.

 

Waar ik echter benieuwd naar ben is of online met de muis getekende handtekeningen rechtgeldig zijn. (voorbeeld op: http://www.avviso.nl/paint/) Ik ben namelijk van plan om deze mogelijkheid op te nemen in het klanten deel van een van onze projecten. De gemaakte handtekening zal op de server worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt om automatische contracten te ondertekenen bij vervolg bestellingen. Zodat het niet noodzakelijk is om voor elke order de bestelling uit te printen te ondertekenen en te faxen / posten.

 

De bedoeling is om dit enkel toe te staan bij reeds bestaande klanten, waarvan wij al een copy legitimatie of copy KvK in ons bezit hebben.

You can have it fast, cheap, or working. Choose two.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Leuk idee maar vraag me (ook) af in hoeverre dat rechtsgeldig is. De poging om mijn handtekening te zetten was in ieder geval een drama.

 

Afgelopen weken ben ik bezig geweest met digitale handtekeningen en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat een papiertje op de fax met een 'echte' handtekening praktischer was.

 

Aan de andere kant gebruikt een grote pakketverzender handheld-terminals waar je je analoge handtekening digitaal zet.

 

Ben dus wel benieuwd naar de rechtsgeldigheid van de 'analoge' handtekening op een digitaal medium.

 

Lijkt me wel handig om onderscheid te maken tussen de, inmiddels wettelijk geaccepteerde, digitale handtekening en het digitaal opnemen van een analoge handtekening.

Link naar reactie
 • 0

Lijkt me wel handig om onderscheid te maken tussen de, inmiddels wettelijk geaccepteerde digitale handtekening, en het digitaal opnemen van een analoge handtekening.

 

Een terecht onderscheid. De digitale handtekening is in de wet opgenomen in artikel 15a, boek 3 Burgerlijk Wetboek, naar aanleiding van de EU Richtlijn 99/93/EG. De richtlijn maakt een onderscheid tussen de handtekening die met geavanceerde techniek (encryptie en certificaten) tot stand is gekomen en de gewone handtekening die met behulp van bijvoorbeeld scannen tot stand is gekomen.

 

Voor beiden geldt dat deze in beginsel rechtsgeldig zijn zolang maar voldoende duidelijk is dat de handtekening autentiek c.q betrouwbaar is.

 

Voor wat betreft de digitale handtekening is dit geen probleem om de betrouwbaarheid vast te stellen. Dit is anders indien het gaat om een gescande handtekening. Hiermee is toch gemakkelijker fraude te plegen.

 

Het probleem doet zich pas voor indien een klant de rechtsgeldigheid betwist. Je tracht dit te ondervangen door het systeem alleen toe te passen bij de bestaande klanten, maar honderd procent sluitend krijg je het systeem niet. Indien de klant de gescande handtekening betwist, heb jij alsnog een bewijsprobleem.

 

Maar laten we vooral praktisch blijven. Hoe groot is de kans dat een klant misbruik zal maken en wat zijn dan je risico's?

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

De kans dat een klant misbruik zal maken van het systeem zal minimaal zijn. De klant is immers al bij ons bekend en wij hebben een copy legitimatie / kvk van de klant. Te samen met het aller eerste ondertekende contract. De klant kan alleen van de digitale handtekening gebruik maken indien deze is ingelogd in een gepersonaliseerde omgeving.

 

Wat eventueel nog zou kunnen is een bevestiging sturen per email, zodat naast de logingegevens van de gebruiker ook nog het email adres wordt gevalideerd.

 

De risico's van de implementatie zullen minimaal zijn, aangezien het maximaal zal gaan om bedragen <200 euro. Dit risico loopt echter op zodra de plannen voor verdere automatisering worden uitgevoerd. Dan is het voor klanten mogelijk om direct domeinen vast te leggen.

You can have it fast, cheap, or working. Choose two.

Link naar reactie
 • 0

Wat eventueel nog zou kunnen is een bevestiging sturen per email, zodat naast de logingegevens van de gebruiker ook nog het email adres wordt gevalideerd.

 

Leuk bedacht, maar zoals gezegd krijg je het systeem niet sluitend. De klant die de gescande of met muis getekende handtekening betwist is, zal ook zo leep zijn om de email te betwisten.

 

Het is twijfelachtig of de klant daarin slaagt, maar je blijft een risico houden dat de klant wars gaat liggen.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

De kans dat een klant misbruik zal maken van het systeem zal minimaal zijn. De klant is immers al bij ons bekend en wij hebben een copy legitimatie / kvk van de klant.

 

Waarom zou je dan nog willen gaan "pielen" met een handtekening-methode die zonder een pentablet niet zinnig te doen is voor de gebruiker?

 

Wat eventueel nog zou kunnen is een bevestiging sturen per email, zodat naast de logingegevens van de gebruiker ook nog het email adres wordt gevalideerd.

 

Een bevestiging per e-mail lijkt me altijd zinnig. E-mail dat je naar een bepaald adres verstuurd, is behoorlijk lastig te onderscheppen. Eventueel zou je nog een extra systeem in kunnen bouwen dat intern een waarschuwing geeft wanneer er opvallend veel of vreemde bestellingen worden geplaatst door 1 klant.

 

Je zou ook kunnen kijken naar de methode die bv. Netground en Orange toepassen: zij mailen een contract toe, die moet de client uitprinten, ondertekenen, inscannen en terugmailen, of opsturen per post indien de client niet over een scanner beschikt.

 

Vooruit betalen / direct online betalen zou natuurlijk je risico geheel wegnemen, dus kijk ook daarnaar.

eBase - Portal voor de internetbranche

• nieuws • internetbureaus • opdrachtgevers • branches • nieuwe websites • gratis vacaturebank •

Link naar reactie
 • 0

De kans dat een klant misbruik zal maken van het systeem zal minimaal zijn. De klant is immers al bij ons bekend en wij hebben een copy legitimatie / kvk van de klant.

 

Waarom zou je dan nog willen gaan "pielen" met een handtekening-methode die zonder een pentablet niet zinnig te doen is voor de gebruiker?

Voor .nl domeinaanvragen is het o.a. vereist dat de client een handtekening onder de domeinnaanvraag zet. Door deze methode toe te passen bespaar je veel ergernis bij de client.

 

Een bevestiging per e-mail lijkt me altijd zinnig. E-mail dat je naar een bepaald adres verstuurd, is behoorlijk lastig te onderscheppen. Eventueel zou je nog een extra systeem in kunnen bouwen dat intern een waarschuwing geeft wanneer er opvallend veel of vreemde bestellingen worden geplaatst door 1 klant.

 

Je zou ook kunnen kijken naar de methode die bv. Netground en Orange toepassen: zij mailen een contract toe, die moet de client uitprinten, ondertekenen, inscannen en terugmailen, of opsturen per post indien de client niet over een scanner beschikt.

 

Vooruit betalen / direct online betalen zou natuurlijk je risico geheel wegnemen, dus kijk ook daarnaar.

Vooruit betalen is inderdaad ook een optie. Momenteel zijn wij bezig met integratie van iDeal, maar naar mijn idee is dit een methode die voornamelijk gebruikt zal gaan worden door consumenten en niet door mkbérs. Des al nietemin blijft het natuurlijk een goede methode.

You can have it fast, cheap, or working. Choose two.

Link naar reactie
 • 0

Of het plaatsen van een elektronische handtekening door gebruik te maken van een applet praktisch is, laat ik buiten beschouwing. Het betreft hier wel een (gewone) elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a, lid 4 BW.

 

De handtekening door middel een applet bestaat uit elektronische gegevens. Dit is echter nog onvoldoende om van een elektronische handtekening te kunnen spreken. De wet vereist hiervoor een vasthechting of logische associatie met andere elektronische gegevens. Deze vasthechting of logische associatie kan je gemakkelijk bereiken door de gescande handtekening in een document of e-mail te plaatsen (dat was je plan). Door dit verband kan de handtekening gebruikt worden voor authentificatie. Om meer zekerheid te creëren zou je de handtekening ook nog kunnen koppelen aan een ip-adres.

 

De “gewone” elektronische handtekeningen kunnen betrekkelijk eenvoudig gemanipuleerd of anderszins oneigenlijk gebruikt en/of misbruikt worden. Bij een gewone elektronische handtekening moet de ondertekenaar dan ook bewijzen dat de gebruikte handtekening voldoende betrouwbaar en dus rechtsgeldig is, tenzij de rechter een omgekeerde bewijslast formuleert. Nog even voor de duidelijkheid: de gewone elektronische handtekening hoeft niet persoonsgebonden te zijn, maar moet wel dienen als middel voor authentificatie.

ICTRecht juridisch adviesbureau; ictrecht.nl

Link naar reactie
 • 0

Lijkt me wel handig om onderscheid te maken tussen de, inmiddels wettelijk geaccepteerde, digitale handtekening en het digitaal opnemen van een analoge handtekening.

 

De wet maakt onderscheid tussen een "elektronische handtekening" en een "geavanceerde elektronische handtekening". Dat laatste is een x.509 certificaat, van b.v. Verisign, Izemail of Diginotar. Het eerste omvat ook scans van gewone handtekeningen, dus ik neem aan ook de door UPS gebruikte handtekening en een met de muis gezette handtekening.

 

Een geavanceerde elektronische handtekening is automatisch rechtsgeldig (en dus equivalent aan een handtekening in inkt) als het een "gekwalificeerde elektronische handtekening" is. Dat betekent dat het x.509 certificaat is uitgegeven in een proces waarbij door een notaris oid je paspoort is gecontroleerd, en dus je identiteit onomstotelijk is vastgesteld. Bovendien moet deze handtekening zowel iets zijn "wat je hebt" als iets "wat je weet". Dus een smartcard met een pincode.

 

Advocatenkantoren malen niet om dat "gekwalificeerde" want die zeggen "als wij met de klant afspreken dat ons certificaat tussen ons geldig is dan is dat zo, en zij kunnen het weten. In de praktijk worden dus meest gewone certificaten gebruikt een geen "gekwalificeerde elektronische handtekening".

 

Ik denk dat als je het er op aan laat komen, een handtekening zoals UPS die gebruikt niet bindend is, en een handtekening met een muis ook niet. Zelfs niet als je onderling afspreekt dat het wel zo is.

 

Alleen bindend zijn gekwalificeerde handtekeningen, gewone certificaten mits er een onderlinge overeenkomst is dat ze geldig zijn, en krabbels in inkt.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Maar waarom gebruik je niet een echte elektronische handtekening? Je laat mensen Izemail downloaden, dan hebben ze een certificaat, vervolgens installeer je een formulier in je website dat wij als standaard product leveren waarmee mensen kunnen tekenen, en je bent klaar. Het formulier wordt ondertekend en al naar jou gemaild.

Is vast veel goedkoper dan zelf iets bouwen.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Maar waarom gebruik je niet een echte elektronische handtekening? Je laat mensen Izemail downloaden, dan hebben ze een certificaat, vervolgens installeer je een formulier in je website dat wij als standaard product leveren waarmee mensen kunnen tekenen, en je bent klaar. Het formulier wordt ondertekend en al naar jou gemaild.

Is vast veel goedkoper dan zelf iets bouwen.

Persoonlijk vind ik dit zeer omslachtig, ik moet dan namelijk mijn klanten min of meer verplichten om speciale software te gebruiken. En om eerlijk te zijn verwacht ik dat ik dan redleijk veel tijd kwijt zal zijn aan support hiervoor, omdat men het niet snapt.

 

Verder vraag ik mij af in hoeverre dergelijke certificaten bruikbaar zijn. Je kunt immers voor elk email adres een dergelijk certificaat aanvragen. En voor zover ik heb kunnen achterhalen, worden de gegevens ook niet gevalideerd door een instantie.

You can have it fast, cheap, or working. Choose two.

Link naar reactie
 • 0

Lijkt me wel handig om onderscheid te maken tussen de, inmiddels wettelijk geaccepteerde, digitale handtekening en het digitaal opnemen van een analoge handtekening.

 

De wet maakt onderscheid tussen een "elektronische handtekening" en een "geavanceerde elektronische handtekening". Dat laatste is een x.509 certificaat, van b.v. Verisign, Izemail of Diginotar. Het eerste omvat ook scans van gewone handtekeningen, dus ik neem aan ook de door UPS gebruikte handtekening en een met de muis gezette handtekening.

 

Een geavanceerde elektronische handtekening is automatisch rechtsgeldig (en dus equivalent aan een handtekening in inkt) als het een "gekwalificeerde elektronische handtekening" is. Dat betekent dat het x.509 certificaat is uitgegeven in een proces waarbij door een notaris oid je paspoort is gecontroleerd, en dus je identiteit onomstotelijk is vastgesteld. Bovendien moet deze handtekening zowel iets zijn "wat je hebt" als iets "wat je weet". Dus een smartcard met een pincode.

 

Advocatenkantoren malen niet om dat "gekwalificeerde" want die zeggen "als wij met de klant afspreken dat ons certificaat tussen ons geldig is dan is dat zo, en zij kunnen het weten. In de praktijk worden dus meest gewone certificaten gebruikt een geen "gekwalificeerde elektronische handtekening".

 

Ik denk dat als je het er op aan laat komen, een handtekening zoals UPS die gebruikt niet bindend is, en een handtekening met een muis ook niet. Zelfs niet als je onderling afspreekt dat het wel zo is.

 

Alleen bindend zijn gekwalificeerde handtekeningen, gewone certificaten mits er een onderlinge overeenkomst is dat ze geldig zijn, en krabbels in inkt.

 

dagdag

Christine

 

 

Beste Christine,

 

Het is allemaal vrij ingewikkeld, maar laten we wel precies blijven.

U noemt een paar dingen die naar mijn mening onjuist zijn.

 

Kunt u mij een wetsbepaling aanwijzen waarin staat dat de gewone elektronische handtekening (zoals de gescande handtekening) niet geaccepteerd zou worden?

 

Het gebruik van de gewone elektronische handtekening is wettelijk toegestaan. Zoals u zegt bestaan er verschillende vormen van de elektronische handtekening naast elkaar. Is het belang van de rechtshandeling groter, dan zal de elektronische handtekening met meer waarborgen moeten worden omgeven, zoals bijvoorbeeld een geavanceerde handtekening. Gelet op het doel van Deimos lijkt mij dat niet noodzakelijk en de gewone elektronische handtekening voldoende.

 

Ik citeer Donner: "pas indien de methode van authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval, wordt een elektronische handtekening gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening."

 

Het is aan de rechter om dat uiteindelijk te bepalen. Aangezien een overeenkomst via het internet tot stand kan komen door aanbod, aanvaarding en bevestiging zou je zelfs de elektronische handtekening helemaal buiten beschouwing kunnen laten. Het is een extra waarborg.

 

Nog een klein puntje:

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde handtekening die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat. Deze vorm van de elektronische handtekening wordt automatisch gelijk gesteld met een handmatige handtekening. Automatische rechtsgeldigheid is iets anders.

 

ICTRecht juridisch adviesbureau; ictrecht.nl

Link naar reactie
 • 0

Verder vraag ik mij af in hoeverre dergelijke certificaten bruikbaar zijn. Je kunt immers voor elk email adres een dergelijk certificaat aanvragen. En voor zover ik heb kunnen achterhalen, worden de gegevens ook niet gevalideerd door een instantie.

 

Je kunt alleen een certificaat aanvragen voor een eigen email adres, niet voor dat van iemand anders. Verder kun je natuurlijk certificaten gebruiken waarbij wel een identiteit verder wordt gecontroleerd dan alleen een email adres, zoals b.v. de Orde van Advocaten beschikbaar stelt aan advocaten. Maar dat is nog omslachtiger.

In allerlei branches worden certificaten grootschalig "uitgerold", in Belgie krijgt men er zelfs eentje in het paspoort.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Persoonlijk vind ik dit zeer omslachtig, ik moet dan namelijk mijn klanten min of meer verplichten om speciale software te gebruiken. En om eerlijk te zijn verwacht ik dat ik dan redleijk veel tijd kwijt zal zijn aan support hiervoor, omdat men het niet snapt.

 

Verder vraag ik mij af in hoeverre dergelijke certificaten bruikbaar zijn. Je kunt immers voor elk email adres een dergelijk certificaat aanvragen. En voor zover ik heb kunnen achterhalen, worden de gegevens ook niet gevalideerd door een instantie.

Er is niets omslachtigs aan. De enige die feitelijk iets aan code moet installeren ben jij als aanbieder. De klant zelf heeft er alle belang bij dat niet Jan en alleman op zijn naam producten kan bestellen zonder authentificatie. Dit voorkom je door het unieke certificaat, zoals bijvoorbeeld Izemail. Gewone certificaten kun je hiervoor ook gebruiken, maar daarvoor zul je meer zelf moeten knutselen, hetgeen bewerkelijker en waarschijnlijk duurder is. Los daarvan: Een klant zal eerder geneigd zijn om gebruik te maken van proven technology, dan een onbekend product.

 

Het is niet aan mij om een product te promoten, waar nog eens bij komt dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden, maar als het Deimos primair gaat om de rechtsgeldigheid en acceptatie dan zijn er goede producten op de markt, waarmee het risico van discussie omtrent de rechtsgeldigheid aanmerkelijk kan worden beperkt.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Nog een klein puntje:

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde handtekening die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat. Deze vorm van de elektronische handtekening wordt automatisch gelijk gesteld met een handmatige handtekening. Automatische rechtsgeldigheid is iets anders.

 

Ik zie het verschil niet, maar ik ben dan ook geen jurist.

Een elektronische handtekening die niet automatisch wordt gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening kan uiteraard door iedereen geaccepteerd worden die dat wil. Zoals mensen ook soms een paraaf accepteren. Waar het uiteindelijk om gaat is of een handtekening geldig is als je een dispuut met elkaar krijgt, kan iemand je dan houden aan je handtekening of kun je zeggen "oh, maar het is zomaar een certificaat, dat is geen handtekening" of "het is zomaar een scan, dat kan iedereen doen".

Verder zijn er best verschillen tussen hand-handtekeningen en elektronische handtekeningen. Een papieren factuur hoef je niet te ondertekenen, maar als je een elektronische factuur naar het buitenland stuurt moet die wel elektronisch ondertekend zijn, in Duitsland zelfs met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze hoeft in Duitsland geen pincode te hebben, en in Nederland weer wel. Maar de Nederlandse belastingdienst accepteert dan ook weer een geavanceerde elektronische handtekening die niet "gekwalificeerd" is, zodat er geen pincode op hoeft te zitten. Pincodes zijn onhandig als je duizend facturen per uur stuurt. Maar als je een elektronische factuur van Nederland naar Duitsland stuurt, geldt dan de Duitse eis "gekwalificeerd, maar zonder pincode" of de Nederlandse eis "niet gekwalificeerd" ?

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Persoonlijk vind ik dit zeer omslachtig, ik moet dan namelijk mijn klanten min of meer verplichten om speciale software te gebruiken.

 

Ik zeg niet dat je het moet doen. Maar een applet-gescande handtekening is niet bindend, omdat hij eenvoudig te kopieren is. Wie garandeert de klant dat je die handtekening niet onder een heel ander document plakt? Weet je wat het kost om je systeem te laten auditen?

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Christine: Leuke vergelijking met Duitsland. Ik ben bekend met het probleem.

 

Ik zie niet in waarom je, gelet op het doel van Deimos, geen gebruik zou kunnen maken van een gewone elektronische handtekening (applet koppelen aan document en ip, eventueel controle door Deimos van de applet-handtekening met die van het Kvk-uittreksel of id). Daarnaast de aanvaarding van de overeenkomst bevestigen door middel van een e-mail. Het is niet praktisch om alleen klanten te accepteren met een gekwalificeerd certificaat.

 

Zo'n handtekening (dmv een applet) heeft met bovenstaande vereisten zeker een juridische waarde.

 

TransIP is een voorbeeld.

ICTRecht juridisch adviesbureau; ictrecht.nl

Link naar reactie
 • 0

Aan de andere kant gebruikt een grote pakketverzender handheld-terminals waar je je analoge handtekening digitaal zet.

 

 

Kleine aanvulling ten aanzien van pakketdiensten.

 

Bij aflevering wordt ook gevraagd naar de naam van de ontvanger (handig bij grotere bedrijven). Daarna wordt gevraagd een handtekening te zetten.

Nu ken ik de techniek niet goed genoeg achter deze pads, maar bij schrift herkenning speelt ook de pendruk op de ondergrond mee bij authenticatie bij complexere systemen.

Zoiets zou ook in deze terminals geregistreerd kunnen worden.

 

Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er een transporteur vraagt de afzender een fotobestand van de ontvanger mee te sturen bij de adresgegevens (nawf gegevens). Zonder foto geen verzekering.

En natuurlijk nog een cameraatje in de telefoon voor een foto van de ontvanger.

 

Shotcode is eigenlijk een uitgelezen systeem om voor zoiets te gaan gebruiken.

 

edit typo

Link naar reactie
 • 0

Christine: Leuke vergelijking met Duitsland. Ik ben bekend met het probleem.

 

Een klant van ons doet dat. Juristen allemaal in paniek, maar belastingdienst vond het allemaal prima. Duitse overheid gebruikt in gekwalificeerde handtekening ook een algoritme dat niet door Windows wordt ondersteund. Briljante keuze.

 

Gelukkig hoef ik alleen maar de software te maken die geavanceerde handtekeningen in alle maten en soorten ondersteunt en "enabled", en kan ik de ingewikkelde dingen aan juristen overlaten.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Christine: Leuke vergelijking met Duitsland. Ik ben bekend met het probleem.

 

Ik zie niet in waarom je, gelet op het doel van Deimos, geen gebruik zou kunnen maken van een gewone elektronische handtekening (applet koppelen aan document en ip, eventueel controle door Deimos van de applet-handtekening met die van het Kvk-uittreksel of id). Daarnaast de aanvaarding van de overeenkomst bevestigen door middel van een e-mail. Het is niet praktisch om alleen klanten te accepteren met een gekwalificeerd certificaat.

 

 

ICTRecht, ik ben het zeker met je eens dat dit pragmatisch en praktisch is, maar over de mate van rechtsgeldigheid kan veel discussie worden gevoerd.

 

Waar het feitelijk om gaat is de betrouwbaarheid. Artikel 3:15, tweede lid Burgerlijk Wetboek stelt eisen aan die betrouwbaarheid. Een elektronische handtekening wordt betrouwbaar genoeg wordt geacht wanneer:

- zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

- zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

- zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en

- zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;

- zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet; en

- zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet.

 

Waar het feitelijk op neer komt is dat de cerficaatdienstverlener juridisch een TTP status moet hebben wil de electronische handtekening volledig kwalificeren als een handtekening in de zin van de wet. Stikt genomen voldoen slechts weinigen aan deze vereisten. Met de wet als maatstaf zou in al die individuele gevallen een discussie kunnen worden gevoerd over de mate van rechtsgeldigheid van de electronische handtekening.

 

Bottom line: Hoe minder hufterproof de technologie, des te meer de rechtsgeldigheid in het geding komt. Waar het in de e-commerce vooral om draait is snelheid en kostenreductie. Hoe minder bewerkelijk, hoe goedkoper. Iemand die meer risico wil en/of kan lopen zal geneigd zijn om voor een minder betrouwbare techniek te kiezen. Een partij met grote belangen zal eerder geneigd zijn op safe te spelen en kiezen voor een methode die dicht(er) bij de wet ligt.

 

Een gescande handtekening heeft zeker juridische waarde, in de verhouding met de wettelijke maatstaf voornoemd is die waarde echter betrekkelijk. Maar, zoals gezegd, hoe ver wil de gebruiker gaan?

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Dat klopt. Het is minder betrouwbaar, maar gezien alle omstandigheden, lijkt mij dat voldoende voor Deimos. Het blijft natuurlijk een mening.

 

Ik ben erg benieuwd naar het resultaat.

 

Het is jammer dat er nog geen rechtspraak over dit onderwerp is. Waarschijnlijk worden dergelijke ingebrachte middelen nooit of onvoldoende betwist door partijen. Ook kan het zijn, dat ingebrachte middelen niet voor bewijs worden gebruikt door de rechter, omdat hij zijn oordeel reeds vormt op basis van ander bewijs. Daarnaast is het mogelijk dat geen expliciete waardering van dergelijke middelen wordt gegeven, omdat de betreffende rechters onvoldoende op de hoogte zijn van manipulatiemogelijkheden van ingebrachte elektronische middelen

ICTRecht juridisch adviesbureau; ictrecht.nl

Link naar reactie
 • 0

 

Daarnaast is het mogelijk dat geen expliciete waardering van dergelijke middelen wordt gegeven, omdat de betreffende rechters onvoldoende op de hoogte zijn van manipulatiemogelijkheden van ingebrachte elektronische middelen

Alleen daarom is het al jammer dat de rechtspraak nog geen antwoord heeft. De tijd zal het echter leren.

 

Over de vraag wat voldoende is laat ik volledig aan de wijsheid van vraagsteller over om een kosten-baten afweging te maken. Maar persoonlijk zou ik hier ook bereid zijn om het risico te aanvaarden.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Wat ik me als techneut dan nog afvraag bij zo'n applet is hoe reproduceerbaar het resultaat is. De fijne motoriek van m'n duim, wijsvinger en middelvinger is uitstekend, handtekening zetten gaat dus prima. Handtekening op zo'n terminal is al iets lastiger omdat je geen feedback van het papier/pen hebt maar ik denk dat die, zeker als het een drukgevoelig tablet is, nog wel reproduceerbaar is. Maar schrijven vanuit m'n pols levert schetsen op die totaal niet op elkaar lijken.

 

Als zo'n handtekening niet met een zekere accuraatheid te reproduceren is dan is de waarde toch nul?

 

Lees net deze opmerking van Edward:

Voor beiden geldt dat deze in beginsel rechtsgeldig zijn zolang maar voldoende duidelijk is dat de handtekening autentiek c.q betrouwbaar is

En daar ga je volgens mij met deze applet dus echt de mist in. Misschien als je naast het beeld ook de opbouw in tijd kunt opnemen en je een voldoende aantal proefhandtekening hebt. Maar anders lijkt me dit een stukje schijnzekerheid.

 

Neem de proef op de som: laat iemand een handtekening op papier zetten, kopieer dit en deel het uit aan 10 mensen, laat die alle 10 die handtekening op het formuliertje zetten en probeer jij de juiste er uit te halen ;)

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 89 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.