Ga naar inhoud
 • 0

Bedrijfsbeëindiging en geen geld voor transitievergoeding

(aangepast)

Wens is het bedrijf na 44 jaar te beëindigen, eenmanszaak.

Er zijn twee personeelsleden lange tijd in dienst.

inmiddels pensioenleeftijd bereikt. Dus mag ook stoppen.

In de drie jaren van corona een lening afgesloten om vol te houden tot de pensioenleeftijd.

Echter de denkwijze om dan personeel te kunnen laten afvloeien zonder gevolgen gaat niet, transitiekosten moeten worden betaald.

Deze zijn later terug te vragen maar met overleggen van de bankafschrift m.b.t. de betaling.

De financiële middelen zijn er niet, i.v.m corona & omzet derving, en lening, dus welke mogelijkheden zijn er dan nog?

Is het een verplichting überhaupt, dat je vermogen moet aanspreken om transitiekosten te betalen?

Mijn winkelpandje was bedoeld om extra inkomen te genereren als aanvulling op mijn pensioen. Dat moet nu worden verkocht.

Echter opbrengst is onvoldoende om de transitiekosten te betalen en dan wordt er de gang naar de gemeente om de hand op te houden als aanvulling op mijn ppensioen. Pand we, aanvulling pensioen weg, en schuld aan personeel? Is dit wat de overheid voor ogen had. heeft u suggesties om hier een oplossing voor te vinden?

aangepast door Hans van den Bergh
Titel aangepast
Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
4 minuten geleden, Curlys zei:

...eenmanszaak... ...Is het een verplichting überhaupt, dat je vermogen moet aanspreken om transitiekosten te betalen?...

 

Met een eenmanszaak ben je natuurlijk ook met persoonlijk vermogen aansprakelijk...

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Dank voor de genoemde optie'd echter deze zijn allemaal al voorbij gegaan en de mogelijkheden zoals een lening, gaat niet mijn leeftijd is bijna 70 en er is al een hypotheek en een lening. Dus een financiële actie krijg je niet meer, is al uitgekauwd.

Overname personeel, is voorgesteld, maar helaas.

 

aangepast door Hans van den Bergh
Topics samengevoegd
Link naar reactie
 • 1
3 uur geleden, UwJurist zei:

U en/of uw werknemer(s)?
Werknemers met / ouder dan pensioengerechtigde leeftijd hebben géén recht op een transitievergoeding.

 

Even een opsomming in dit kader:

 

'Wanneer betaalt u geen transitievergoeding?

Er zijn ook situaties waarin u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

U gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden en stelt een vaststellingsovereenkomst op.

U ontslaat uw werknemer omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.

U ontslaat uw werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.

Uw bedrijf gaat failliet, u heeft een uitstel (surseance) van betaling aangevraagd of u zit in de schuldsanering.

Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioenleeftijd bereikt.

In uw cao staat een andere voorziening in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld een faillissement of bedrijfsbeëindiging.

U sluit een nieuw tijdelijk contract met uw werknemer terwijl het oude nog loopt. Voorwaarde is dat dit contract maximaal 6 maanden na het eindigen van het vorige contract ingaat.

U biedt voor het aflopen van het oude contract aan uw werknemer aan om zijn tijdelijke contract te verlengen. Of u biedt een gelijkwaardig contract aan.' (Bron: Ondernemersplein)

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 1
2 uur geleden, Curlys zei:

Pand weg, aanvulling pensioen weg, en schuld aan personeel? Is dit wat de overheid voor ogen had.

Je bent zelf een onderneming gestart en zelf verplichtingen aangegaan jegens je medewerkers, niet de overheid. Nu is het jouw wens om te stoppen, niet die van de overheid. Als ondernemer vervallen de verplichtingen nu eenmaal niet van overheidswege op de pensioenleeftijd. Je bent en blijft zelf hoofdelijk aansprakelijk voor die verplichtingen.

 

De suggesties die je krijgt wimpel je af als al geprobeerd. Maar het is me niet duidelijk wat je al hebt onderzocht en geprobeerd, al dan niet met professionele hulp. Welke verplichtingen zijn er nu precies naar medewerkers en andere belanghebbenden, wat heb je al geprobeerd en besproken met deze belanghebbenden, welke opties liggen er nog open? Welke verplichtingen zijn er naar bijvoorbeeld de Belastingdienst? Welke partijen heb je al ingeschakeld voor hulp? Heb je een jurist, een boekhouder? Is er een haalbare tussenweg om de belanghebbenden tevreden te stellen, al dan niet met mediation? 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Interim manager voor de overheid op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daarnaast ook als organisatieadviseur, trainer, coach en mediator in heel Nederland inzetbaar via Inflection.

Link naar reactie
 • 0

Beste heer van der Kolk, hartelijk dank voor de reactie, er staan zeker goede argumenten in. 

Misschien komt de tekst, is al geprobeerd, te kort door de bocht over. De waardering in het meedenken wordt zeker geapprecieerd. Maar veel, heel veel optie's zijn al in de diepte onderzocht. Van arbeidsjuristen, KVK, UWV, accountant, politieke partijen, tot ministeries toe. Daar had meer duidelijkheid weergegeven kunnen worden, excuus hiervoor.

U heeft gelijk, maar de  wens is er ook om alles netjes af te sluiten met mijn collega's personeelsleden. 

Toch een nuance aanbrengen op het feit van een eigen onderneming gestart. In de tijd van starten ( jaren 70 ) was het ondernemersklimaat in balans. Met de ups en downs zijn we in de loop der tijd meegegaan. Dat is ondernemen.

Echter de transitiekosten zijn ingevoerd met een reden. Ook daar kunnen we ons in vinden, kan men op anticiperen door een financiële reservering. Maar de regel van de terugwerkende kracht, is absoluut onterecht. In de oude, maar nog steeds geldende arbeidscontracten staan mijn verplichtingen. Transitievergoeding is daar niet in opgenomen. De overheid had wel terdege de datum van invoering kunnen handhaven, dat was rechtvaardiger geweest voor beide partijen.

Nu door de corona-jaren en daardoor omzetderving, weegt dit zwaar.

Link naar reactie
 • 0

Ik gaf direct al de tip van een lening, maar dat zou onmogelijk zijn?

Ik kan mij niet voorstellen dat een lening die binnen de kortste keren wordt terugbetaald niet mogelijk is. Voor zo'n lening kunnen allerlei zekerheden worden gegeven, zoals verpanding van de vergoeding die de overheid zal betalen.
Een goede adviseur regelt dit.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0
1 uur geleden, Hans van den Bergh zei:

Er zijn ook situaties waarin u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

U gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden en stelt een vaststellingsovereenkomst op.


Dat klopt, maar is een theoretisch verhaal.
Ik heb nog niet meegemaakt dat een werknemer akkoord ging met een VSO zonder enige vergoeding (m.u.v. een geval waar werknemer al blij mocht zijn dat het ontslag op staande voet hiermee kwam te vervallen...).

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0
3 uur geleden, Curlys zei:

Er zijn twee personeelsleden lange tijd in dienst.

inmiddels pensioenleeftijd bereikt. Dus mag ook stoppen.

 

Is deze optie ook verkend? '

Voorwaarden compensatie bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf dat moet stoppen doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, komt in aanmerking voor compensatie als het voldoet aan de voorwaarden:

het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;

het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen;

het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2021;

het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd.' (Bron: Rijksoverheid.nl)

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0
3 minuten geleden, Hans van den Bergh zei:

 

Is deze optie ook verkend? '

Voorwaarden compensatie bij pensionering of overlijden kleine werkgever ...

Die (on)mogelijkheid) gaven vraagsteller en ik al aan. Probleem is dus dat werkgever eerst moet betalen en dan pas dat geld terugkrijgt....

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 1
37 minuten geleden, Curlys zei:

.... de regel van de terugwerkende kracht, is absoluut onterecht. In de oude, maar nog steeds geldende arbeidscontracten staan mijn verplichtingen. Transitievergoeding is daar niet in opgenomen. De overheid had wel terdege de datum van invoering kunnen handhaven, dat was rechtvaardiger geweest voor beide partijen ...

 

Wat daar ook van zij, dat is niet gebeurd. Gepasseerd station dus.
En de transitievergoeding is al jaren geleden ingevoerd, ik meen in 2014. En de compensatieregeling bestaat ook al sinds 2020. 
Er had dus op geanticipeerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Allemaal deel van ons aller pogingen om 

 

4 uur geleden, Curlys zei:

suggesties om hier een oplossing voor te vinden?

 

Jouw suggestie

24 minuten geleden, UwJurist zei:

Voor zo'n lening kunnen allerlei zekerheden worden gegeven, zoals verpanding van de vergoeding die de overheid zal betalen.
Een goede adviseur regelt dit.

 

Lijkt mij bijvoorbeeld hout snijden, maar ik hoop op een reactie van Vraagsteller

12 minuten geleden, UwJurist zei:

Die (on)mogelijkheid) gaven vraagsteller en ik al aan. Probleem is dus dat werkgever eerst moet betalen en dan pas dat geld terugkrijgt....

of specifiek die optie al echt is verkend?

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0

Goedemiddag Hr.van den Bergh, Alereerst hartelijk dank voor het meedenken.

Compenstatie vanwege de pensioenleeftijd dat klopt, die krijgt men.

Door de corona een behoorlijke omzetderving gehad, dus geen reserves meer.

Compensatie moet je eerst betalen om het terug te ontvangen.

Er is geen finaciele draagkracht meer om 22000,,- transitiekosten te betalen.

Door mijn leeftijd krijg je geen leningen of kredieten meer. Zoals b.v bij de gemeente BBZ.

Pat stelling is ontstaan.

 

Link naar reactie
 • 0
5 minuten geleden, Curlys zei:

Pat stelling is ontstaan.

 

Dat waag ik toch te betwijfelen, nogmaals:

 

27 minuten geleden, UwJurist zei:

Voor zo'n lening kunnen allerlei zekerheden worden gegeven, zoals verpanding van de vergoeding die de overheid zal betalen.
Een goede adviseur regelt dit.

 

Is specifiek deze optie (overbrugging) aan de orde geweest? Dat blijft onduidelijk...

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0

Beste jurist U ook een dank je wel voor het meedenken.

De transitiewet is ingevoerd in 2015. reserveringen zijn toen ook gemaakt. Echter eind 2020 eerste lockdown, 2021 tweede lock down en in 2022 gestart met en lock down. We hebben een dienstverlenend beroep. niet gewerkt geen geld. Ook kappers hebben recht op een bestaan. Dan gaan de reserves er snel doorheen om te overleven.zo ook het reserveringspotje. De terugwerkende kracht van personeelscollega's die twintig jaar in dienst zijn, geeft een gapend gat van 20 jaar waarop men onvoldoende kon anticiperen. 

Link naar reactie
 • 2
(aangepast)
17 minuten geleden, Curlys zei:

Er is geen finaciele draagkracht meer om 22000,,- transitiekosten te betalen.

Door mijn leeftijd krijg je geen leningen of kredieten meer. Zoals b.v bij de gemeente BBZ.

Pat stelling is ontstaan.

 

Nogmaals, een lening moet wel degelijk mogelijk zijn. Het gaat om ' slechts'  22.000 euro voor een paar maanden met een (vast te leggen) gegarandeerde terugbetaling.

Via een goede adviseur, crowdfunding, familie, vrienden, zelfs de desbetreffende personeelsleden. Allemaal opties.
 

aangepast door UwJurist
aanvulling

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Weet u een goed adviseur die hierin kan steunen, begeleiden en opkomen?

 

Mod-commentaar: reacties op deze vraag uitsluitend via PM

aangepast door Hans van den Bergh
Mod-commentaar
Link naar reactie
 • 0
10 minuten geleden, UwJurist zei:

 

Nogmaals, een lening moet wel degelijk mogelijk zijn. Het gaat om ' slechts'  22.000 euro voor een paar maanden met een (vast te leggen) gegarandeerde terugbetaling.

Via een goede adviseur, crowdfunding, familie, vrienden, zelfs de desbetreffende personeelsleden. Allemaal opties.
 

 

Eens +1

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc, met de *teamsprint-workshop.nl (website U C) zorg ik dat uw team daadwerkelijk problemen oplost, beslissingen neemt en dingen gedaan krijgt.

HL-Deelnemer en -Moderator I  Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker I Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 1
1 uur geleden, Curlys zei:

Beste jurist U ook een dank je wel voor het meedenken.

De transitiewet is ingevoerd in 2015. reserveringen zijn toen ook gemaakt. Echter eind 2020 eerste lockdown, 2021 tweede lock down en in 2022 gestart met en lock down. We hebben een dienstverlenend beroep. niet gewerkt geen geld. Ook kappers hebben recht op een bestaan. Dan gaan de reserves er snel doorheen om te overleven.zo ook het reserveringspotje. De terugwerkende kracht van personeelscollega's die twintig jaar in dienst zijn, geeft een gapend gat van 20 jaar waarop men onvoldoende kon anticiperen. 

 

U kunt niet de overheid overal de schuld van geven. in 44 jaar veranderen regels nu eenmaal. U heeft ook 44 jaar de tijd gehad reserves en vermogen op te bouwen. 2 jaar Corona zou bij een gezonde bedrijfsvoering zeker niet het probleem moeten zijn.

Ministeries aanschrijven etc. heeft geen zin pak het heft in eigen hand en ga met de medewerkers om tafen en/of leen tijdelijk van een bekende of familielid en verpand daaraan de terugbetaling vanuit de overheid.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Van 2 t/m 6 oktober is de Cyber Security week!
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 439 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...