• 0

Importeren uit landen buiten de EU, wel of niet?

Ongeveer een jaar geleden ben ik een bedrijfje gestart dat zich bezig houdt met verkoop van merkkleding. Ik koop de artikelen tot op heden uitsluitend bij gerenommeerde bedrijven en outlet stores binnen Europa.

 

Nu heb ik al enige tijd het idee om producten te gaan importeren uit de V.S., daar specifieke Amerikaanse merken relatief goedkoper te verkrijgen zijn dan in Europa het geval is. Naast kleding zou het ook eenmalig om een levering iPod's gaan.

 

Ik heb verschillende instanties opgebeld, o.a. de KvK en de Douanetelefoon, waar ik verschillende antwoorden van kreeg betreft import van buiten de EU.

 

De KvK zegt mij: ''Zolang U een merkproduct niet via de Officiële Nederlandse distributeur koopt - maar buiten de Europese Unie - is er sprake van parallel import.

 

Allereerst vind ik dit vrij vaag, verschillende branchegenoten uit het Verenigd Koninkrijk importeren zonder problemen, waarom zou de regelgeving uit Brussel voor de UK anders zijn dan voor NL?

 

De douanetelefoon vertelt mij dat het opzicht geen probleem is merkproducten te importeren uit landen buiten de Europese Unie.

Het enige dat zij doen is controleren op authenticiteit en maken in melding van de importlading aan het desbetreffende bedrijf dat de producten geproduceerd heeft.

 

Het bedrijf zegt vervolgens of de import door mag gaan of niet. Ik neem aan dat ze alleen bezwaar maken indien het om echt grote partijen gaat en niet om enkele honderden stuks.

 

Verder heeft een Britse collega Apple UK gebeld, die hem vervolgens vertelde dat de import van iPods naar de UK geen probleem is zolang hij ze maar tegen de detailprijs verkoopt. (Is hier geen sprake van parallel import?)

 

Tenslotte nog een laatste vraag over LDP, Landed Duty Paid. Wat ik begreep is dat je transportbedrijf, bijvoorbeeld UPS de invoerkosten betaalt (en jij als importeur indirect inbegrepen in de kostprijs).

 

Zouden mensen met ervaring op dit gebied misschien een duidelijke uitleg willen geven daar de douane en de KvK elkaar tegenspreken.

 

Bij voorbaat dank.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

De KvK zegt mij: ''Zolang U een merkproduct niet via de Officiële Nederlandse distributeur koopt - maar buiten de Europese Unie - is er sprake van parallel import.

 

Hi Michael,

 

De KvK heeft gelijk, er is sprake van parallel import maar dit is de term voor het verhandelen buiten de officiële distributiekanalen om, echter betekent dit niet automatisch dat je 'iets' illegaals doet. Parallel import kom je meer en meer tegen, hoe gewilder het product hoe creatiever men zal worden deze te bemachtigen.

 

Pas wel op met de import van kleding, zodra de douane imitatie-kleding aantreft in de zending ben je aan de beurt. Dit is denk ik wat de dounane je heeft willen uitleggen, een melding naar de producent is mij niets van bekend. Ik ben zelf ook actief met de import en export van merkartikelen maar ben heel voorzichtig met de import van kleding, ik hou me vn. bezig met hardwaren.

 

Bart

 

 

Link naar reactie
 • 0

Je bent vrij om te importeren van buiten de EU wat en zoveel je wilt. De douane zal alleen kijken of je de juiste invoerrechten en accijnsen betaald. Verder kijken ze of je geen "fake" merkartikelen importeerd.

 

Echter als je producten die gepatenteerd of merkenrechtelijk beschermd zijn van buiten de EU importeert dan zul je toestemming moeten hebben van de patenthouder of merken rechthouder. Ga je zonder die toestemming toch producten importeren dan kan de fabrikant je aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

 

Verder moet je er even op letten dat met name bij electronische apparatuur je nog wel eens een verkeerde voedingsadapter krijgt, bijvoorbeeld met een Amerikaanse powerplug. Ook kun je problemen krijgen met garantie, alhoewel het consumentenrecht je meestal wel helpt.

 

Als je goederen van andere landen binnen de EU "importeert" dan kan de fabrikant/rechtenhouder je op geen enkele wijze tegenhouden. Meestal zijn er behoorlijke prijsverschillen als gevolg van verschillende wisselkoersen (£/€, Kr/€) en verder zijn er nog steeds behoorlijke prijsverschillen in de diverse landen binnen Europa.

 

Ik denk niet dat een fabrikant zich zorgen maakt om een paar honderd shirtjes, die door jou vanuit Amerika worden geimporteerd.

 

Groet.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ongeveer een jaar geleden ben ik een bedrijfje gestart dat zich bezig houdt met verkoop van merkkleding.

 

Verder moet je er even op letten dat ... je nog wel eens een verkeerde voedingsadapter krijgt, bijvoorbeeld met een Amerikaanse powerplug.

 

Ehm, wat voor "merkkleding" draag jij, dat er een voedingsadapter bij nodig is? Mijn oma had een elektrische deken, maar dat is de enige textiel waar ik een voeding bij kan bedenken. Of heeft Armani bij de pakken tegenwoordig de keuze tussen 110V en 220V en een reis-uitvoering met oplaadbare batterijen?

 

dagdag

Christine (??)

Link naar reactie
 • 0

Christine,

 

Je moet wel een beetje met de tijd meegaan en is een keertje op straat lopen in plaats van achter die bits&bytes computers te hangen :)

 

Karl Lagerfeld put these Chanel-branded TV belts on runway models during their Spring/Summer 2005 show, harnessing the captivating double-team of the moving image and the swaggering crotch. Chanel has said there are no plans to bring the TV Belts into production, but you can surely do something similar if you can scrounge up an old crotch somewhere.

 

Richard

chanel_tv.thumb.jpg.b529696572842b367f802f4ae32d8574.jpg

Link naar reactie
 • 0

Ongeveer een jaar geleden ben ik een bedrijfje gestart dat zich bezig houdt met verkoop van merkkleding.

 

Verder moet je er even op letten dat ... je nog wel eens een verkeerde voedingsadapter krijgt, bijvoorbeeld met een Amerikaanse powerplug.

 

Ehm, wat voor "merkkleding" draag jij, dat er een voedingsadapter bij nodig is? Mijn oma had een elektrische deken, maar dat is de enige textiel waar ik een voeding bij kan bedenken. Of heeft Armani bij de pakken tegenwoordig de keuze tussen 110V en 220V en een reis-uitvoering met oplaadbare batterijen?

 

dagdag

Christine (??)

 

Er zijn hier ook ondernemers op het forum actief met verwarmde kleding. Daar zit ook een voedingsplug aan.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Er zijn hier ook ondernemers op het forum actief met verwarmde kleding. Daar zit ook een voedingsplug aan.

 

Ah, dat is wat voor mij, voor het snowboarden. Dan krijg ik het warm, maar bij de lift krijg ik het koud, dus plug ik dan gewoon even in. Als ze dan in de stoeltjes lift ook een stopkontact hebben, dan krijg ik het niet zo koud als ik hoog boven de sneeuw in weer en wind rondhang.

 

En had ik dat maar gehad toen de cabinelift stuk was en we twee uur in de vriezende kou op 15m hoogte hingen. Heb het nog nooit zo koud gehad, maar als er een stopkontact was geweest, hup inpluggen en je wordt weer warm. Dan had ik kunnen wachten tot het ding het weer deed en had ik niet met een touwtje onder een helicopter over de berg hoeven suizen. brrrr.....

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Je bent vrij om te importeren van buiten de EU wat en zoveel je wilt. De douane zal alleen kijken of je de juiste invoerrechten en accijnsen betaald. Verder kijken ze of je geen "fake" merkartikelen importeerd.

 

Echter als je producten die gepatenteerd of merkenrechtelijk beschermd zijn van buiten de EU importeert dan zul je toestemming moeten hebben van de patenthouder of merken rechthouder. Ga je zonder die toestemming toch producten importeren dan kan de fabrikant je aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

 

Verder moet je er even op letten dat met name bij electronische apparatuur je nog wel eens een verkeerde voedingsadapter krijgt, bijvoorbeeld met een Amerikaanse powerplug. Ook kun je problemen krijgen met garantie, alhoewel het consumentenrecht je meestal wel helpt.

 

Als je goederen van andere landen binnen de EU "importeert" dan kan de fabrikant/rechtenhouder je op geen enkele wijze tegenhouden. Meestal zijn er behoorlijke prijsverschillen als gevolg van verschillende wisselkoersen (£/€, Kr/€) en verder zijn er nog steeds behoorlijke prijsverschillen in de diverse landen binnen Europa.

 

Ik denk niet dat een fabrikant zich zorgen maakt om een paar honderd shirtjes, die door jou vanuit Amerika worden geimporteerd.

 

Groet.

 

 

 

Als het gaat om producten welke zijn beschermd d.m.v. een patent dan is dit in ieder geval onjuist, ervan uitgaande dat het om een product gaat dat door dezelfde fabrikant, en eigenaar van het IE, gemaakt is.

Zodra een fabrikant jouw spullen verkoopt ben je vrij deze door te verkopen tenzij in de koopovereenkomst anders overeengekomen is.

 

Dat veel fabrikanten en importeurs proberen parallel importen te voorkomen is een ander verhaal.

 

Volgens mij is dit verhaal voor merkenrecht niet anders, maar daar weet ik het fijne niet van.

Link naar reactie
 • 0

Paralelle of grijze import

Onder het oude recht volgens de Benelux Merkenwet, zoals deze tot 1 januari 1996 luidde, en de merkenwetgeving van veel andere Europese landen, gold dit beginsel van uitputting wereldwijd. Wie ergens ter wereld producten inkocht die door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer waren gebracht, was vrij deze in de Benelux in te voeren. Dit verschijnsel heet parallelle import of grijze import.

Sinds 1 januari 1996 is dit, als gevolg van wijzigingen van de Benelux Merkenwet, anders: het merkrecht is slechts uitgeput ten aanzien van exemplaren van het product die door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. 'Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is', aldus art. 13A lid 8 Benelux Merkenwet.

Hieruit kan worden afgeleid dat producten die door de merkhouder of zijn licentienemer buiten de EG in het verkeer zijn gebracht, niet vrij geïmporteerd kunnen worden in de Gemeenschap. In dat geval is het merkrecht namelijk niet uitgeput en vormt de import derhalve inbreuk op het geregistreerde merkrecht in het desbetreffende EG-land.

 

Uitstapje naar Amersfoort

Waar de wet zegt 'in de Europese Gemeenschap' moet worden gelezen: in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER). Die 'ruimte' omvat, buiten de huidige EU-lidstaten, ook Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en de Nederlandse Antillen.

Deze wijziging van het uitputtingsysteem van het merkrecht is een protectionistische maatregel ten gunste van merkhouders binnen de Europese Unie. Europese ondernemingen die hun producten ook buiten de EG afzetten (dikwijls goedkoper), kunnen in de EU rustig hogere prijzen blijven vragen zonder geconfronteerd te worden met parallelle import van hun eigen product tegen lagere prijzen. Maar ook ondernemingen van buiten de EU, die in hun eigen land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, lagere prijzen voor hun producten hanteren, kunnen in de EU ongestoord hogere prijzen blijven vragen, mits zij uiteraard hun merken in de Benelux hebben geregistreerd.

Een klein uitstapje buiten het merkenrecht: hetzelfde nieuwe protectionistische systeem geldt ook voor auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's. Over parallel geïmporteerde computerprogramma's is vorig jaar een uitspraak gedaan in de zaak Novell/America Direct (Pres. Rechtbank Den Haag, 7 juli 1995, IER 1995, blz. 172). Ook in deze zaak werd parallelle import vanuit de VS verboden. Producten waarop zogenoemde 'naburige rechten' rusten, zoals opnames van prestaties van uitvoerende kunstenaars, vallen eveneens onder het nieuwe systeem. De rechtszaak tegen de CD-verkoper De Haard uit Amersfoort betrof parallel geïmporteerde CD's waarop naburige rechten rustten. In de toekomst gaat de regeling ook gelden voor databanken.

 

bron: Computable 7 november 1997, nr 45, pag 45, Frits Mutsaerts

 

Ik heb zelf een tijdje bij een grote computerboer op deze materie gewerkt en kan je zeggen dat je als wederverkoper bijzonder zwak in je schoenen staat als je merkartikelen zonder toestemming van de houder importeert in de Europese Unie.

Link naar reactie
 • 0

Simpel gezegd komt het hier op neer:

 

Parallel handel is handel buiten de door de fabrikant geselecteerde kanalen om en maakt gebruik van prijsverschillen tussen diverse markten.

 

Voor de producent is parallelhandel nadelig en deze doet er dan ook zoveel mogelijk aan om dit tegen te gaan. Binnen Europa heeft een parallelhandelaar met bijna alle merkproducten vrij spel, er is immers vrij verkeer van goederen en diensten.

 

Wil je echter merkartikelen van buiten de EU halen, dan moet je officieel toestemming vragen aan de merkeigenaar en ik kan je zeggen dat je die hoogst zelden zult krijgen omdat dit rechtstreeks ten nadele komt van zijn omzet in het land waar jij het naartoe brengt.

 

Je kunt het proberen zonder toestemming op kleine schaal, echter het risico is dat je handel onderschept wordt bij de douane en in beslag genomen wordt. Weet wel dat je hiermeer dus een illegale activiteit onderneemt.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

In jouw vaarwater kom je mammoettankers tegen.

 

Denk aan Tesco versus Levi Strauss, en Kruidvat versus Lacome. In drank heeft de Nederlandse groothandel Caems-Klerck het nodige geprobeerd, en in kantooratikelen was Viho uit Venlo een grote parallelimporteur. Beide bedrijven bestaan niet meer.

 

Maar the battle goes on, want het belang van de merkfabrikant die aan regional pricing doet, staat haaks op het belang van de consument. De merk-lobby heeft vooralsnog het pleit gewonnen in Brussel/Straatsburg, maar haar standpunt is niet houdbaar.

 

Vraag is: wil je overvaren worden?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Klerks heeft meer dan alleen geprobeerd parallel drank te importeren. Dit heeft hij jarenlang met goede resultaten gedaan.

 

America Today is hier ook mee gestart, ook een leuk jongensboek verhaal over koffers met Levi's 501 in de jaren 80.

 

Parallel import is een mooie tak van sport. Voor ondernemers die risico durven en kunnen nemen.

 

Groeten Ard

Link naar reactie
 • 0

Ik vraag me nog 1 ding af. Hoe komt de merkeigenaar, meestal dus de fabrikant, er nu achter wanneer ik 2 pallets Gillette scheermesjes uit Amerika laat komen?

 

Ik laat de producten dus overkomen, laat het inklaren bij de douane en moet aangeven wat het is. Kom ik weg met de vermelding dat er scheermesjes in de dozen zitten of moet ik het merk erbij noemen, of kan ik het zelfs afdoen met 'verzorgingsartikelen' ?

 

Stel de Douane kijkt in de dozen en ziet dat er Gilette in zit, wat dan? Bellen zij dan met de fabrikant om dit door te geven?

 

vr.gr. Oculaire

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Wij zijn wederverkoper van electronische componenten en verkopen ook wel eens Iphones. Deze iphones worden door leveranciers van ons geimporteerd in de EU en dat wordt dan ondermeer aan ons doorverkocht

Maak je als wederverkoper inbreuk op het merkpatent van Apple of geldt die inbreuk alleen voor degene die het de EU in importeert? Met andere woorden kan Apple ons aansprakelijk stellen voor het schenden van hun merkrecht?

 

Bedankt voor jullie reactie!

ronald

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 187 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.