• 0

Chalet op volkstuingrond zakelijk aanschaffen?

Ik heb als ZZP'er de kans een tuinhuis op "recreatie-2" grond te kopen.  Een chalet voor dagrecreatie op volkstuingrond dat niet mag worden verhuurd. Ook mag er niet worden geslapen.

 

Twee vragen:

 

1. Deze plek wil ik graag als kantoor gebruiken. Kan ik de aanschaf zakelijk financieren? Het gaat om eigen grond, een pand met g/w/l, een ecotoilet zonder riolering en ook geen volkstuinvereniging oid. 

 

2. In hoeverre verhoudt zich dat tot het bestemmingsplan dat dagrecreatie beoogt. Maakt dat uit de voor de zakelijke aanschaf en kan ik er mijn kvk evt op vestigen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

5 antwoorden op deze vraag

 • 2

Welkom op HL

 

Laten we beginnen met 2: als de bestemming recreatie is dan zul je wellicht toestemming moeten hebben van het recreatieschap of gemeente om er een niet toeristisch bedrijf te vestigen. Als je dat niet krijgt, hoeven we het over punt 1 niet te hebben.

 

Of je het pand vervolgens zakelijk kunt kopen, zal afhangen van de mate van zakelijk gebruik. Als dat minstens 10% is dan is het zogenaamd keuzevermogen en is het antwoord ja. Voor de dagen waarop je het dan zelf recreatief gebruikt, zul je een correctie op de kosten moeten maken.

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0
(aangepast)

Dank voor de supersnelle reactie. Dit nodigt uit een verdiepende vraag te stellen. Dit is zo´n punt waarop je vastloopt op juridische teminologie. Het bestemmingsplan verwijst naar een ´artikel 25´waar wel degelijk bedrijfsmatig gebruik mogelijk is. 

1.Is het binnen dit kader hoe dan ook mogelijk een kantoorbestemming er op te krijgen, het gaat puur om strategisch advieswerk dat ik doe. En kan het dan ook zonder aanvraag. En kan ik eigenlijk bij de gemeente vooraf informeren hoeveel kans ik maak?

2. Stel dat dat niet lukt zonder recreatiebestemming dan overweeg ik de ruimte te verhuren als een schrijvershuisje zonder overnachting in de natuur bijvoorbeeld. Ontstaan er dan mogelijkheden als dit het bestemmingsplan is? Ik kom er niet uit als leek.
 

De voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

volkstuinen, met de daarbij behorende:

bouwwerken;

erven en terreinen;

groenvoorzieningen en water;

parkeervoorzieningen en straatmeubilair;

nutsvoorzieningen en kunstwerken;

ondergrondse afvalinzamelsystemen;

voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie;

wegen en paden;

overige functioneel met de bestemming 'Recreatie' verbonden voorzieningen.

 

 Specifieke gebruiksregels

-Onverminderd het bepaalde in artikel 25 van deze regels is het in ieder geval verboden bedoelde gronden te gebruiken voor het plaatsen van onderkomens.

-Onverminderd het bepaalde in artikel 25 van deze regels is het in ieder geval verboden de bouwwerken te gebruiken, al dan niet recreatief, voor of als nachtverblijf.
 

Strijdig gebruik

-Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 25 Algemene gebruiksregels artikel 25.2 strijdig gebruik is het in ieder geval verboden bedoelde gronden te gebruiken voor:

-het plaatsen van onderkomens.

-de opslag van goederen anders dan krachtens de bestemming en aanduidingen toegestane gebruik.

-de bouwwerken te gebruiken, al dan niet recreatief, als nachtverblijf.
 

Artikel 25 Algemene gebruiksregels

25.1 Beroep aan huis

Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis (activiteit) wordt als gebruik in overeenstemming met de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

alleen activiteiten die passen binnen het gebied en zijn benoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten en vallen onder milieucategorie 1 zijn toegestaan;
 

In afwijking van het gestelde onder a. geldt dat alle activiteiten die gevaar op kunnen leveren voor de op de verbeelding aangegeven milieuzones zijn uitgesloten
 

In afwijking van het gestelde onder a. zijn opslag van vuurwerk, horeca, seksinrichtingen, koeriers of (personen-)vervoersbedrijven, kinderdagverblijven, en detailhandel, met uitzondering van functioneel ondergeschikte en niet zelfstandige detailhandel, en alle activiteiten die worden genoemd onder artikel 25.2 “strijdig gebruik” uitgesloten.
 

ten aanzien van internethandel is alleen internethandel zonder showroom of

afhaalfunctie (publieksaantrekkende werking) toegestaan;
 

Het vloeroppervlak in gebruik voor een activiteit mag niet meer dan 33% bedragen van het gezamenlijke vloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m².
 

De activiteit dient alleen door de bewoner(s) te worden uitgeoefend. Op het betreffende adres is het te werk stellen van personeel dat niet woonachtig is op het betreffende adres en geen onderdeel uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan.
 

De activiteit mag geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
 

De ruimtelijke uitstraling moet passend zijn binnen de functie van het hoofdgebouw en het woongebied.
 

25.2 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en bouwwerken voor: seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte horecabedrijven;

opslag en verkoop van vuurwerk;

het gebruik van een (bedrijfs)woning voor meer dan één huishouden;

commerciele kamerbewoning/-verhuur, met uitzondering van toeristisch en recreatief gerelateerde kamerverhuur namelijk (air)B&B;

een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval en/of bouwmaterialen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

het plaatsen van zeecontainers voor de opslag van goederen;

alle activiteiten die gevaar op kunnen leveren voor de op de verbeelding aangegeven milieuzones;

het plaatsen van voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame energie anders dan voor eigen gebruik;

risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

er mag geen sprake zijn van een significatie toename van de stikstofdepositie (immissie) binnen de stikstofgevoelige habitats binnen het Natura2000 gebied.


 

aangepast door Qnuuuh
Link naar reactie
 • 0

Toch grote dank Joost. Zoals zo vaak weet je dat je dan van de autoriteit zelf misschien een antwoord krijgt waar je niet op hoopt :) en dat gebeurde ook vandaag. Op jouw advies de gemeente gemaild. Die gaven een heel duidelijk antwoord. Het specifieke bestemmingsplan gaat áltijd voor de algemene regels voor gemeentegrond. Artikel 25 zoals hierboven omschreven heeft dus in dit geval geen enkele invloed op de bestemming. Het is volkstuingrond en er mag een kas of een berging op. Punt. 

Link naar reactie
 • 0
41 minuten geleden, Qnuuuh zei:

Zoals zo vaak weet je dat je dan van de autoriteit zelf misschien een antwoord krijgt waar je niet op hoopt :)

Beter op voorhand zekerheid, dan terwijl je lekker zit te werken een boze ambtenaar voor je chalet die zegt dat alles eraf moet. Ben je ook meteen je investering kwijt 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  3 leden, 115 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.