Ga naar inhoud
 • 0

ruisende inbreng

Newbee     1 0

Ik ben bezig om mijn eenmanszaak in te brengen in een BV middels een ruisende inbreng (er wordt dus afgerekend). Nu zij alle stukken naar de notaris gegaan en is er ook een inbreng verklaring af gegeven door mijn accountant voor de holding. De werkmaatschappij moest gebeuren middels een storting omdat er te weinig vermogen over bleef.

 

Nu heeft de bank echter vergeten om deze verklaring af te geven voor 31 mei waardoor er nu volgende de notaris nieuwe cijfers moeten worden gemaakt per 31 maart 2006. Dus weer extra kosten.

 

Maar nu zegt mijn accountant dat dit niet kan omdat de onderneming dan ook per 31 maart 2006 ingebracht dient te worden en dat ik nu allerlei fiscale problemen ga krijgen.

 

Kan iemand mij vertellen hoe het nu werkelijk zit.

 

Alvast bedankt,

 

Dennis

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

24 antwoorden op deze vraag

 • 0
Senior     75 5

Voor zover ik kan beoordelen is het probleem eenvoudig op te lossen wanneer de bank in haar verklaring stelt wat de vermogenspositie per gewenste datum is. Zolang de accountant dit bevestigd is er volgens mij weinig aan de hand.

 

Is volgens mij ook de meest simpele en voor de hand liggende oplossing.

 

Ted Maton


www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     204 0

Het vervelende is dat de notariële akte niet voor 31 mei opgesteld is, daar een inbrengbalans volgens de wet niet ouder dan 5 maanden mag zijn, is het inderdaad verplicht nieuwe cijfers op te stellen.

 

Of de inbreng dan ook per 31 maart dient te geschieden, ben ik niet zo zeker van. Volgens mij moet het mogelijk zijn om vanaf 1 januari de activiteiten voor rekening en risico van de BV te laten komen.

 

Dat de bankverklaring niet aanwezig is, is een bijkomstigheid. Wel een vervelende helaas.

 

Succes

 

Rob

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     204 0

De inbrengbeschrijving en accountantsverklaring (RA of AA)

 

Als de storting in natura plaatsvindt (levering van goederen, meestal in combinatie met overname door de BV van schulden van de oprichter), moet het volgende geschieden:

 

 

inbrengbeschrijving

 

 

De inbreng moet door de oprichter(s) worden beschreven; op de be­schrijving moeten de commerciële waarden worden vermeld (dus niet de fiscale boekwaarden), alsmede de toegepaste waarderingsmethodes.

 

De beschrijving moet geschieden per een datum die niet langer dan vijf maanden ligt voor de oprichtingsdatum. Wordt bijvoorbeeld de inbreng beschreven per 1 januari dan is de beschrijving alleen bruikbaar als de oprichting binnen vijf maanden daarna — dus uiterlijk op 31 mei — geschiedt. Wordt deze termijn overschreden — en in de praktijk is dat niet ondenkbaar gezien de lange duur van behandeling op het ministe­rie — dan zal een nieuwe beschrijving moeten worden opgemaakt. Het is dus zaak de beschrijving te doen per een datum welke niet ver af ligt van het moment van het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Dit is alweer een oude topic, maar ik heb nog een vraag over de inbrengbeschrijving.

 

Bij mij is het nu zo dat er sprake is van geruisloze inbreng per 1 januari 2008. De BV kan fiscaal tot 15 maanden na overgangstijdstip worden opgericht. Voorovereenkomst in september is allemaal OK.

 

Mijn vraag nu: de inbrengbeschrijving zal nu per datum 31 december 2008 zijn, vanwege de 5-maands-eis voor de inbrengverklaring. Ik heb cijfers van de VOF over 2008, met dus ook een balans per 31/12/2008. Deze waarden wijken natuurlijk af van die van 1/1/2008. Doordat er winst is gemaakt, en minder dan deze winst opgenomen, is er een hoger kapitaal. Moet ik dit verschil nu in rekening-courant boeken, of moet ik net doen alsof in 2008 al een BV is, waarover dus VPB berekend moet worden? En moet hier een vergoeding voorperiode in verwerkt worden?

 

Bij voorbaat dank voor de reacties.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563

Hoi DJME

 

Alle resultaten die de EMZ haalt vóór de feitelijke oprichting van de BV komen voor rekening van de BV. Makkelijkste is om die te boeken in de administartie van de BV op de oprichtingsdatum. Vergeet daarbij niet dat je als eigenaar van de BV geacht wordt een 'voorbeloning' genoten te hebben over de periode staking EMZ - oprichting BV. Die voorbeloning is in de BV weer aftrekbaar. De omvang van die beloning is voer voor een fiscalist omdat je daar wat ruimte mee hebt die je kunt gebruiken om bijv. de 52% IB te vermijden als dat nog mogelijk is.

 

Hierop moet de IB aangifte 2008 dus ook in orde zijn!

 

Heb je begeleiding van een fiscalist voor de geruisloze inbreng? (I hope so!)

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Hoi Joost,

 

Ja, ik heb begeleiding van een CB'er.

 

OK, dus ik heb zeg maar oorspronkelijke inbrengcijfers per 1/1/08, maar de inbrengbeschrijving die ik nu maak is op basis van de stand per 1/1 + het resultaat van de VOF (eigenlijk BV) over 2008 minus een voorbeloning van stel 40.000 (voorstel fiscalist) = resultaat 2008 voor de BV. Dan moet ik hier ook nog 20% VPB afhalen zeker voor de waarde in de inbrengbeschrijving (en VPB onder de kortlopende schulden zetten) ?

En alles wat dan minder opgenomen is dan het resultaat (minus VPB) kan ik dan bij de rekening-courant van de oprichter zetten? Dit is dan puur om aan te tonen dat het minimumkapitaal wat per 1 januari 2008 berekend is niet minder is geworden toch?

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Ik doe samen met een AA de inbrengbeschrijving. Maar ik wil het liefst zoveel mogelijk zelf doen / uitvogelen, zodat ik zelf ook weet en feeling bij heb hoe één en ander uitpakt.

 

OK, helder. Dus ik bereken over 2008 20% VPB over de winst. Daarbuiten zijn ook privé-opnamen gedaan, welke minder zijn dan de winst (ook na VPB), dus het minimumkapitaal wat per 1/1/08 berekend is komt niet in gevaar. Maar hoe presenteer ik dat op de inbrengbeschrijving?

 

Als ik redeneer dat het vanaf 1/1/08 een BV is, zijn dus alle opnamen buiten de winst opnamen rekening-courant? En als ik ervoor kies dat er geen rekening-courant vordering ontstaat zal ik dus dividend moeten opnemen (wat me per saldo 40% kost)? Die beslissing omtrent dividend wordt genomen in 2009 (nu), dus die dividendbelasting zal dan in 2009 moeten worden afgedragen, dus met dividendbelasting hoef ik dan in mijn ogen nog geen rekening te houden in de inbrengbeschrijving per 31/12/2008.

 

Dus kortom mijn vraag is nu: hoe presenteer ik het resultaat 2008 in de inbrengbeschrijving per 31/12/2008? Plus ik die bij de rekening-courant, ook al besluit ik later dat er geen dividenduitkering zal plaatsvinden? Of moet ik in de inbrengbeschrijving één of ander kopje resultaat of kapitaal weergeven, wat naar mijn idee weer niet logisch is, omdat voor de inbrengbeschrijving nog geen kapitaal van de BV is...

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Ik heb inmiddels met de accountant overlegd, en ik ben er helemaal uit.

 

De accountant heeft het volgende voorgesteld:

Rekening-courant per 1/1/2008

-/- privé-mutaties 2008

+ Beloning voorperiode 2008

+ Rente r/c 4%

= Rekening-courant per 31/12/2008

 

Hieruit volgt uit de opstelling activa minus passiva (zonder eigen vermogen) per saldo een saldo inbreng welke hoger is dan de stortingsplicht. Hierbij heb ik dus helemaal niets te maken met berekening van VPB.

 

Als de accountant het zegt zal het wel goed zijn....

 

In ieder geval allemaal bedankt voor de reacties.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Daar ben ik me volledig van bewust, maar volgens de accountant hoeven we daar in de inbrengbeschrijving geen rekening mee te houden. Hij gaat ervan uit dat de inbreng per 1/1/09 is alsof je de VOF op dat moment inbrengt, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de waarde die je per 1/1/08 berekend hebt en die ook in de (concept) akte van oprichting staat.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Update: blijkbaar was de accountant toch niet helemaal zeker van zijn zaak; hij heeft wat collega's geraadpleegd.

 

Ik moet dus nu wel VPB in de beschrijving opnemen. Dit omdat dit toch een belastingclaim is wat drukt op het vermogen per 31/12. Ik heb gelukkig nog wel een 'inbreng boven stortingsplicht' dus alles gaat goed.

 

Allemaal bedankt voor het meedenken en de reacties!

Link naar reactie
 • 0
Legend     445 15

Voor de fiscale heffing telt eerst de officiele datum van oprichting van de BV. Maar de voorperiode telt vervolgens wel mee, waardoor er in bijna alle gevallen fiscaal een "verlengd boekjaar" ontstaat. Hierover is dan vervolgens het normale voor Vpb tariefstelsel van toepassing, m.a.w. de winsten uit de voorperiode en het eerste offciele (verlengde) boekjaar worden samengevoegd.


Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563

Voor de fiscale heffing telt eerst de officiele datum van oprichting van de BV. Maar de voorperiode telt vervolgens wel mee, waardoor er in bijna alle gevallen fiscaal een "verlengd boekjaar" ontstaat. Hierover is dan vervolgens het normale voor Vpb tariefstelsel van toepassing, m.a.w. de winsten uit de voorperiode en het eerste offciele (verlengde) boekjaar worden samengevoegd.

 

Not quite.

 

Fiscaal gaat het boekjaar lopen per oprichtingsdatum BV en kan dus eindigen op 31-12 van het oprichtingsjaar. Van een verlengd boekjaar is in die zin geen sprake.

 

Wel moeten de resultaten over de voorperiode op de oprichtingsdatum toegerekend worden aan de BV, maar dat verandert het boekjaar niet.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     445 15

Voor de fiscale heffing telt eerst de officiele datum van oprichting van de BV. Maar de voorperiode telt vervolgens wel mee, waardoor er in bijna alle gevallen fiscaal een "verlengd boekjaar" ontstaat. Hierover is dan vervolgens het normale voor Vpb tariefstelsel van toepassing, m.a.w. de winsten uit de voorperiode en het eerste offciele (verlengde) boekjaar worden samengevoegd.

 

Not quite.

 

Fiscaal gaat het boekjaar lopen per oprichtingsdatum BV en kan dus eindigen op 31-12 van het oprichtingsjaar. Van een verlengd boekjaar is in die zin geen sprake.

 

Wel moeten de resultaten over de voorperiode op de oprichtingsdatum toegerekend worden aan de BV, maar dat verandert het boekjaar niet.

 

Groet

Joost

 

Joost, ben het zeker met je eens, alleen in de praktijk zie vaak dat e.e.a over twee boekjaren/kalenderjaren heenloopt en er fiscaal 1 aangifte voor beide boekjaren ontstaat. Uiteraard ontstaat (fiscaal) de BV pas bij de oprichting. Als e.e.a. bij de i.o. oprichting goed is vastgelegd hoort het resultaat van de voorperiode tot het 1e boekjaar van de BV.


Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,8k 19 1563

Voor de fiscale heffing telt eerst de officiele datum van oprichting van de BV. Maar de voorperiode telt vervolgens wel mee, waardoor er in bijna alle gevallen fiscaal een "verlengd boekjaar" ontstaat. Hierover is dan vervolgens het normale voor Vpb tariefstelsel van toepassing, m.a.w. de winsten uit de voorperiode en het eerste offciele (verlengde) boekjaar worden samengevoegd.

 

Not quite.

 

Fiscaal gaat het boekjaar lopen per oprichtingsdatum BV en kan dus eindigen op 31-12 van het oprichtingsjaar. Van een verlengd boekjaar is in die zin geen sprake.

 

Wel moeten de resultaten over de voorperiode op de oprichtingsdatum toegerekend worden aan de BV, maar dat verandert het boekjaar niet.

 

Groet

Joost

 

Joost, ben het zeker met je eens, alleen in de praktijk zie vaak dat e.e.a over twee boekjaren/kalenderjaren heenloopt en er fiscaal 1 aangifte voor beide boekjaren ontstaat. Uiteraard ontstaat (fiscaal) de BV pas bij de oprichting. Als e.e.a. bij de i.o. oprichting goed is vastgelegd hoort het resultaat van de voorperiode tot het 1e boekjaar van de BV.

 

Klopt, vaak wordt de BV met een eerste verlengd boekjaar gestart (datum oprichting tm 31-12 van het jaar daarna).

 

In dit voorbeeld is de voorperiode echter al meer dan 1 kalenderjaar. Ik wilde de mogelijke verwarring tussen de voorperiode en het eerste verlengde boekjaar wegnemen, vandaar.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 0

Joost,

 

En is de berekende VPB over het resultaat van 1 januari 2008 t/m 31 december 2009 dus gewoon op basis van het tarief van 2009? Niet dat dat zo veel uitmaakt voor het tarief 2008 en 2009, maar even voor het principe...

 

DJ Me

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 266 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.