• 0

Hoe onze kritische geest innovatie in de weg staat..

Nav het topic over mobiele applicaties, een verhaal met 4 redenen over waarom innovaties kapotgaan aan onze eigen te snelle kritische geest.

 

1) Simpel is te makkelijk.

2) Makkelijk is niet goed.

3) Enthousiasme is dom.

4) De intenties van de mens zijn slecht.

 

Link naar het hele artikel in de Volkskrant (registratie vereist)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

AmazingMinds,

 

Kan art het niet lezen maar ik kijk nu mee over de schouders van ontwikkelpartners van ons in Azie. Daar is er geen legacy van ingeslepen gewoontes en men pakt daar alles gewoon op alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ook wetgeving of het introduceren van een nieuwe standaard (bvb payments) gaat in onze westerse maatschappij zoooo langzaam. Mijn stelling is dan ook dat je wil je succesvol innoveren je de brug moet slaan tussen menselijk gedrag en verwachtingspatroon en innovatieve technologie.

 

Groet, Ron

Concepteule creatie van diensten, producten en belevenissen.

Link naar reactie
 • 0

Het is bijna lachwekkend, als je het leest denk je "dit kan niet", als je in Nederland woont weet je dat het waar is.

 

Nav het topic over mobiele applicaties, een verhaal met 4 redenen over waarom innovaties kapotgaan aan onze eigen te snelle kritische geest.

 

1) Simpel is te makkelijk.

2) Makkelijk is niet goed.

3) Enthousiasme is dom.

4) De intenties van de mens zijn slecht.

 

In het artikel wordt erover gesproken dat het niet intelligent is als je met een simpele oplossing komt, wat men vergeet is dat de simpele oplossing voortkomt uit een complexe, een simpele oplossing is naar mijn mening het vervolg op de complexe.

 

author=Merkava

 

Hoe complex is de eenvoud ?

 

Iets anders wat naar mijn idee in de weg kan staat is dat de Nederlander geen respect heeft, en waardering heeft, voor mensen met vernieuwende ideeën. Liever zoekt men naar iemands fouten zodat je deze persoon in de pikorde voor je gevoel onder je kan plaatsen. Iets heeft mensen geleerd dat als je iemand aanspreekt op fouten, de aanspreker zich boven de aangesprokene plaatst in de pikorde

Blijkbaar zit er ook veel egocentrisme achter waarin we elkaar het vernieuwende licht niet in de ogen gunnen.

 

Er is volgens mij meer aan de hand dan de hang naar zekerheden, ook egocentrisme, bekrompenheid en soortgelijke begrippen staan verlichting in de weg.

Link naar reactie
 • 1

Stel nou dat er een zekere waarheid in zit. Wat voor lering kunnen we hier dan nog meer uit trekken dan we feitelijk al wisten?

 

Nog even de highlights met wat reacties van mijn kant:

 

 

Kritisch zijn hindert ons het meest.

Je moet dus soms dom onlogisch en niet onderbouwd durven over te komen. Oftewel er recht voor uitkomen dat je wellicht wel een globale oplossng tussen de oren hebt, nog niet de puntjes op de i, maar eigenlijk ook niet weet hoe verder.:-)

 

 

Je wordt eerder afgerekend op een blunder dan op een goed idee.

- Met name in organisaties waar een idee uiteindelijk steeds hoger wordt door geschoven en alleen de abstractie nog maar over blijft. Voorkom dus dat je ideeën door anderen worden gepresenteerd, doe het zelf, durf je kwetsbaar op te stellen.

 

 

Simpel is te makkelijk.

Een concept moet dus complexer gecommuniceerd worden :-)

- Dat is nou net waar velen moeite mee hebben, de complexitiet eenvoudig vertellen. Hoeft dus niet meer:-)

Lekker veel technische woorden gebruiken dus?:-)

Hoofdstuk in je plan opnemen: De complexiteit van dit idee.

Vertel met passie wat je allemaal hebt moeten doorstaan om tot het concept te komen.

 

 

Als het makkelijk gaat is het niet goed.

Toen dus aan dat het heel veel werk heeft gekost om tot de oplossing te komen.

Laat zien dat je hebt geleden.

- Bewaar alle versies van je idee misschien. Maak fotoes waar je allemaal niet geweest bent, houd gesprek verslagen bij etc...

Hoofdstuk in je plan: Wat hebben we allemaal al gedaan om het voor elkaar te krijgen?

 

 

Enthousiasme is dom.

Kritiek uiten wordt als intelligent gezien.

Zet dan ook zelf een kritische noot in je plan. Beloon de mensen die kritiek hebben geuit.

Hoofdstuk: Wat zeggen anderen?

(Daar wil je niet meer in staan als bank directeur :-))

 

 

Intenties van de mens zijn slecht.

Dat denken we dus, waardoor we ideeën half ventileren of juist met de verkeerde mensen gaan praten. Tuurlijk heeft een ieder baat bij een idee, goed of slecht. Gewoon houden van dubbele agenda's dus, zorg alleen dat ze snel boven water komen. Duidelijkheid voorop.

 

 

Mijn oplossing om dit probleem te ondervangen zou zijn:

Zet een website op waar een iedere zijn haar plannen neer kan zetten, compleet met open eindjes. Geef anderen de mogelijkheid om er input op te geven, expertise in te dragen etc... Als een ieder zo graag zijn intelligente kritiek wil uiten, zet zijn banner er naast :-) Toon de planning en de acties wie heeft wat gedaan en wil wat gaan doen. Maak dat openbaar zodat een ieder kan zien waar hij/zij bij kan helpen, met daarbij de dubbele agenda's van een ieder recht toe recht aan in beeld. Een site waar ideeën en plannen worden uitgedacht, de productie elders...

 

Als we echt een kennis productief land willen zijn, moeten we daar slimmere middelen voor inzetten.

 

Zou dit gaan helpen? Een dergelijk plan probeer ik al een tijdje in de lucht te brengen. Schiet er maar op:-)

 

Perry

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Erg herkenbaar. Maar wel cultuur-bepaald. In ons land gelden dit soort beperkende vooroordelen veel sterker dan in sommige andere landen. Daarom ben je als innovatief ondernemer in ons land slechter af.

 

Grappig, bovenstaande vind ik dus een typisch voorbeeld van het halflege glas.

Link naar reactie
 • 0

De stellingen in het artikel generaliseren de situatie naar mijn gevoel heel erg. Tijdens het lezen bekruipt me het gevoel dat het onstaan is in een zeer politieke en grote organisatie (zeker na het lezen van het voorbeeld).

 

Even terugkijkend naar Nederland en dan zie je dat bedrijven tot 50 werknemers meer dan 80% het totale bedrijvenbestand vormt. Binnen die bedrijven komen drie of meer management lagen (hoop ik tenminste) niet voor. Voor al die bedrijven tot 50 werknemers kan ik me niet voorstellen dat zij negatief staan ten opzichte van de genoemde argumenten.

 

Het artikel, eigenlijk een collumn, lijkt gestoeld te zijn op een paar handige voorbeelden en hele algemene culturele aspecten. Vooral de laatste '4) De intenties van de mens zijn slecht' is niet eens echt onderbouwd.

 

Natuurlijk weten we dat innovatie gepaard gaat met het ontwikkelen van ideeen en deze koesteren om ze tot wasdom te laten komen. Daar voegt het artikel niets aan toe, een te kritische houding vernield meer dan je lief is. Veel ondernemers in dit land zijn héél erg goed in staat om te innoveren.

 

Een tweetal voorbeelden van recente innovaties:

* de vijzels waarmee Hydrospex de onderzeeboot de Kursk heeft opgetild

* het afrolbare asfalt waarmee reparaties van wegdek tot 10x sneller kan worden uitgevoerd

 

Beide werden vanuit de hele wereld bekeken met bewondering, maar we horen er verder weinig van als Nederlanders. Volgens mij moeten we het juk van de bescheidenheid eens afgooien en trots zijn op wat er in Nederland allemaal geinnoveerd wordt!

 

Groet,

 

Ronnie

 

 

--

Carsulae advisering aan het MKB

http://www.carsulae.nl

Link naar reactie
 • 0

Stel nou dat er een zekere waarheid in zit. Wat voor lering kunnen we hier dan nog meer uit trekken dan we feitelijk al wisten?

 

Misschien dat cultuur zowel op macro als op microniveau eigenlijk allesbepalend is. Je zal als innovator dus een afweging moeten maken: kan ik deze cultuur veranderen of niet? Als je niet voor jezelf een situatie kan creeren waar een innovatie-stimulerende cultuur heerst, dan moet je daar je conclusies uit trekken.

 

de column komt overigens waarschijnlijk wel ergens uit voort, maar of het generaliserend is, ik weet het nog zo net niet. Ik heb bij kleinere organisaties gewerkt (tot 30 werknemers, 1 of 2 managementlagen) en daar ben ik hetzelfde tegengekomen..

Link naar reactie
 • 0

1) Simpel is te makkelijk.

2) Makkelijk is niet goed.

3) Enthousiasme is dom.

4) De intenties van de mens zijn slecht.

 

Cultuur bestaat op macro en micro niveau, ook verschilt de cultuur van branche tot branche. Voor innovaties in bijvoorbeeld de mosselkwekerij zou ik niet maar zo teruggrijpen op bovenstaande regels, daar zijn ze te algemeen, te generaliserend voor. De afbakening waar deze cultuur te vinden is ontbreekt of is impliciet genoemd (ministeries).

 

Binnen maar ook buiten je eigen organisatie geldt dat je je innovatie moet verkopen, maar al te vaak zie ik mensen voorbijkomen met grandioze innovaties die het niet aan de man kunnen brengen. Of dat dan aan de kritische houding ligt of aan de timing danwel aan de verkoopcapaciteiten van de innovator......

 

Voor een project ben ik werkzaam geweest met innovaties binnen een multinational in FR, BE, UK & NL zonder dat ik in essentie verschil in houding tov. innovaties kon ontdekken. In FR & BE was men kritischer dan in NL....

 

Groet,

 

Ronnie

 

 

--

Carsulae advisering aan het MKB

http://www.carsulae.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het met AmazingMinds eens dat ook bij kleine bedrijven vanaf 1 werknemer over het algemeen verstikkend is. Wat dat aangaat kan ik uit ruime ervaring spreken.

 

En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat je je biezen maar moet gaan pakken.

En natuurlijk moet je als vernieuwer je ideeen verkopen, je beland dan echter vaak in een moeras van politieke spelletjes die jij als "eenvoudige" vernieuwer niet doorziet. We zijn dan weer terug bij de eerder vermelde zaken zoals mensen die bang worden dat een vernieuwer ze misschien in positie voorbij steekt, en men zal de vernieuwer figuurlijk opknopen.

 

Door een mentaliteitsverandering kan dit voorkomen worden, iets waar de overheid en het grote bedijfsleven het voortouw in zouden moeten nemen. we hebben al kunnen lezen dat dat resulteert in slaapverwekkende powerpoint presentaties omdat men toch vooral voor check, check, double check gaat.

 

Tijd voor de durvals om hun nek uit te steken en lawaai te gaan maken zoals op gang begint te komen op www.innovatieland.org

 

Link naar reactie
 • 0

Voor een project ben ik werkzaam geweest met innovaties binnen een multinational in FR, BE, UK & NL zonder dat ik in essentie verschil in houding tov. innovaties kon ontdekken. In FR & BE was men kritischer dan in NL....

 

Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De bedrijfscultuur in die landen is over het algemeen hierarchischer dan in Nederland. Het Franse model is niet voor niets een bedrijfskundig model. Ik denk dat het in Duitsland beter gaat wat betreft cultuur voor innovaties?

 

@Technico: leuke weblog! Nog loggers nodig?

Link naar reactie
 • 0

Erg herkenbaar. Maar wel cultuur-bepaald. In ons land gelden dit soort beperkende vooroordelen veel sterker dan in sommige andere landen. Daarom ben je als innovatief ondernemer in ons land slechter af.

 

Grappig, bovenstaande vind ik dus een typisch voorbeeld van het halflege glas.

 

Als je het zo wilt interpreteren is dat jouw gezichtspunt, niet het mijne. Een beetje zoals je de schoen past hem aantrekt. Ik maak zowel deel uit van de Nederlandse cultuur als van de Silicon Valley cultuur, en vanuit die laatste is het gezegde voor mij een half vol glas.

 

Wat vandaag in de krant stond als standpunt van de ondernemersverenigingen, als verkiezingsmanifest, dat is me uit het hart gegrepen. Daar staat niet in "enthousiasme is dom" maar daar staat "uitblinken is goed". Positief gefomuleerd dus, en niet negatief zoals de stelllingen waar dit halflege draadje mee begon.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als je het zo wilt interpreteren is dat jouw gezichtspunt, niet het mijne. Een beetje zoals je de schoen past hem aantrekt. Ik maak zowel deel uit van de Nederlandse cultuur als van de Silicon Valley cultuur, en vanuit die laatste is het gezegde voor mij een half vol glas.

 

Ik kan je even niet meer volgen. Welk gezegde heb je het nu over? Je geeft aan dat het in Nederland dit soort cultuur 'veel sterker' heerst en dat de innovatieve ondernemers daarom veel slechter af zijn: hoe is dat voor jou een voorbeeld van een halfvol glas?

 

Wat vandaag in de krant stond als standpunt van de ondernemersverenigingen, als verkiezingsmanifest, dat is me uit het hart gegrepen. Daar staat niet in "enthousiasme is dom" maar daar staat "uitblinken is goed". Positief gefomuleerd dus, en niet negatief zoals de stelllingen waar dit halflege draadje mee begon.

 

Het manifest van de ondernemersverenigingen spreekt mij ook aan (al heb ik wel enkele kanttekeningen), maar ik krijg het gevoel dat we langs elkaar beginnen te praten. Als ik een andere reactie van je lees, heb ik het idee dat we hetzelfde bedoelen..

 

Wat me wel dwarszit is dat veel mensen het maar raar vinden als je de lat zo heel hoog legt. Wat ik elders al had opgemerkt, die mensen gaan zitten wachten tot je naar beneden valt en zeggen dan vergenoegd "zie je wel!". Die mensen moeten mijn bijdragen gewoon maar niet lezen :-)

 

Aan dit soort mensen heb ik dus ook het spreekwoordelijke broertje dood, omdat ze redeneren vanuit de 4 'stellingen' uit het artikel. Dat soort mensen probeer ik ver van me te houden.

 

En anders haal ik in ieder geval iets heel anders uit het artikel?

Link naar reactie
 • 0

In der Beschränkung zeigt sich erst den Meister.

(Goethe)

 

hoe bedoel je dat in deze context?

 

Annedien geeft (volgens mij) aan dat diegene die binnen de geldende beperkingen (wetten, regels, cultuur) in staat een innovatie er door te krijgen de echte professional is.

 

In ieder geval beter dan 'te zeuren' (niet richting Christine, maar over het artikel :P) over onze negatieve calvinistische cultuur. De uitdaging is om te werken met de omgevingsfactoren in plaats van ze te willen veranderen. Succesvol word je niet door de wereld naar je hand te zetten maar door jezelf goed te positioneren in de wereld!

 

Groet,

 

Ronnie

--

Carsulae advisering aan het MKB

http://www.carsulae.nl

Link naar reactie
 • 0

Wat is de halfvol variant van die opmerking?

 

problemen bestaan niet, er zijn alleen opportunities.

 

Gisteren wordt hier een machine geleverd waar volgens de specs een Intel processor in zit maar de junior engineer krijgt ons OS er niet op geinstalleerd. Probleem zou je zeggen. Er blijkt een AMD processor in te zitten. Vanmorgen meldt hij dat dat geweldig is, want hij kan nu dezelfde image gebruiken voor deze en andere typen machines die we leveren. Uiteindelijk blijkt er geen probleem, alleen een besparing.

 

Supermarkten hebben het ook 100% begrepen, die verkopen halfvolle melk en geen halflege melk.

 

 

Link naar reactie
 • 0

In der Beschränkung zeigt sich erst den Meister.

(Goethe)

 

hoe bedoel je dat in deze context?

 

Annedien geeft (volgens mij) aan dat diegene die binnen de geldende beperkingen (wetten, regels, cultuur) in staat een innovatie er door te krijgen de echte professional is.

 

Ik ben het erg met Goethe eens, met het citaat dus, maar volgens mij is het in deze context wat "krom". Maar Annedien kennende zal ze het wel precies zo bedoeld hebben :-)

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  5 leden, 195 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.