Ga naar inhoud
 • 0

Probleemoplossing in het nieuws

Moderator+     11,2k 478

Hart van Nederland (RTL 5 of Net 5) laat elke dag een "uitvinder" op de beeldbuis zien.

 

Heb al voorbij zien komen

 

*) Een wagentje om zware materialen (wasmachines e.d.) moeilijke trappen (ook wenteltrappen) omhoog te krijgen door slechts 1 persoon.

 

*) Een dekbek dat je in no time kan verwisselen

 

*) Een zandzakhapmachine

 

En nog meer .....

 

Het zijn uitvinders die zichzelf probleemoplossers noemen. Ze ergeren zich over het feit dat bepaalde werkzaamheden zo moeizaam gaan en bedenken daar een oplossing (uitvinding) voor.

De meesten doen dit gewoon in de "baas zijn tijd", zonder tekeningen en zonder planmatig te werk te gaan. Zo af en toe zit er wel een ondernemer tussen, maar ik vraag me af wat er nu met die uitvindingen gebeurt in "de baas zijn tijd"?

 

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Super Senior     134 0

Artikel 12 Rijksoctrooiwet 1995 (http://www.ivir.nl/wetten/nl/row1995.html)

1. Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever.

 

Eén en ander kan natuurlijk in de arbeidsovereenkomst anders worden geregeld. In het geval van Philips bijvoorbeeld liggen alle octrooi- en auteursrechten bij de werkgever, zelfs als het niet gaat om resultaten van "bijzondere kennis" zoals in dit wetsartikel bedoeld.

 

Arnoud

 


--

Speaking only for myself.

Link naar reactie
 • 0
Guests

Ik heb het gezien inderdaad bij Hart van Nederland.

Als een werknemer in de tijd van de baas een uitvinding doet blijft de baas rechthebber op het octrooi, als uit het arbeidscontract is op te maken dat de werknemer dusdanige werkzaamheden verricht waarin het niet ondenkbaar is dat je een aanverwant probleem oplost. Wanneer de uirvinding dus in relatie staat met de taakomschrijving van de werknemer of de uitvinding is een voortvloeisel uit bestaande processen binnen het bedrijf dan blijft de uitvinding eigendom van het bedrijf.

 

Je zult dan zelf een overeenkomst moeten sluiten met je baas!

 

Evert

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     11,2k 478

Alridy ... duidelijk ... maar vraag me af of er wel patent/octrooi aangevraagd wordt.

 

Gister was de zandschepmeneer ... die is gewoon maar gaan knutselen, die had helemaal geen idee of het zou werken of niet? Zouden ze dan wel (zijn baas inclusive) denken aan patenten ?

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Senior     46 0

Gister was de zandschepmeneer ... die is gewoon maar gaan knutselen, die had helemaal geen idee of het zou werken of niet? Zouden ze dan wel (zijn baas inclusive) denken aan patenten ?

 

 

Nou eh knutselen, ik hoorde dat ze er al twintig duizend zakken meegevuld hebben en de zandschepmeneer noemde de zandschepper ook een echte "zakkenvuller". Ik denk dat het met de bescherming en de inkomsten wel goed zit.

 

Bob

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     11,2k 478

Uiteindelijk wel ... maar het is begonnen met knutselen ... hij had gevraagd aan zijn baas zal ik eens kijken of ik er iets op kan verzinnen en zijn baas zijn "prima" .... vraag ik me dus nog steeds op welk moment deze heren aan patent denken en of ze daar uberhaupt wel aan denken?

Dat er markt voor is, is wel duidelijk .... ook zonder patenten waarschijnlijk?


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     134 0
Uiteindelijk wel ... maar het is begonnen met knutselen ... hij had gevraagd aan zijn baas zal ik eens kijken of ik er iets op kan verzinnen en zijn baas zijn "prima" .... vraag ik me dus nog steeds op welk moment deze heren aan patent denken en of ze daar uberhaupt wel aan denken?

Volgens mij denken probleemoplossers in Nederland zelden of nooit aan octrooien. Ik zie af en toe mailings van de orde van octrooigemachtigden langskomen, en een van de grootste issues is altijd "hoe bereiken we het MKB" en "hoe leggen we een MKB'er uit dat een octrooi goed voor hem is".

 

Arnoud

 


--

Speaking only for myself.

Link naar reactie
 • 0
Senior     46 0

 

De hieronder staande link (Fig.) toont inderdaad een tekening van dezelfde Bigbagschepper.

 

l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=WO9835877&CY=nl&LG=nl&DB=EPD

 

 

Een leuk en belangrijk detail van deze patent aanvrage is volgens mij dat het hier niet hoofdzakelijk gaat om de bescherming van een nieuw soort schep voor het opscheppen van zand of andere lasten in een bigbag, maar om de manier waarop de zak aan de ‘schep’ vast/los gekoppeld wordt.

 

Bob

Link naar reactie
 • 0
Guests

In shock!! Hoe kun je dat nou in twijfel trekken Nils. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een competatief voordeel is de bescherming van je kennis. Tenslotte kan het mkb vaak niet concurreren op het gebied van differentiatie en kostenvoordelen. Zeker wanneer we het hebben over doorbraakinnovaties door het MKB. Als deze innovaties niet beschermd zouden kunnen worden wie denk je dat de technologie door gaat ontwikkelen en gaat profiteren van schaalvoordelen voordat de uitvinder zijn investeringen terug kan verdienen!?

 

Ik pleit juist voor een goedkoper octrooi voor het mkb zodat de drempel lager wordt. Daarbij ook een kortere looptijd met mogelijkheid tot verlenging wanneer de vinding commercieel succesvol wordt. Door verkorting in looptijd kunnen de kosten ook omlaag. Zeker wanneer er een Europees octrooi komt die niet, weet ik veel hoe vaak moet worden vertaald!

 

Evert

Link naar reactie
 • 0
Guests

Daarbij ook nog even dit:

 

Door octrooiering (door aanvrage al) wordt kennis openbaar en dus toegankelijk voor iedereen die inspiratie zoekt en bezig gaat met het verder ontwikkelen van bestaande technologien. Het bevordert innovatie meer dan dat het remt!

 

Evert

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Nou ja, het was maar een vraag hoor.

 

Ik heb zelf veel commercieel werk in het MKB gedaan en inderdaad, innovatie is goed. Innovatieve bedrijven presteren op termijn veel beter als anderen, maar innovatie is niet het zelfde als octrooi. Je moet je innovaties altijd beschermen, maar het octrooi is niet altijd de beste methode. Nadelen zijn: Het is vrij kostbaar, vooral internationaal, het kost aandig wat tijd en aandacht om het te vestigen, je ideeen liggen op straat en het geeft geen zekerheid. Het kan nog lange tijd aangevochten worden.

 

Daarnaast geeft het octrooi de eigenaar een gevoel van zekerheid en zelfs macht. Zij hebben het octrooi en verwachten min of meer dat "anderen" nu op de stoep komen liggen om hen rijk te maken.

 

Octrooi houders stellen zich arroganter op. Ze steken minder tijd en energie in de verkoop van hun producten aan de klanten. Het is een beetje een psychologische aangelegenheid en misschien wat ver gezocht, maar in mijn ervaring speelt het wel een rol.

 

Maar even terugkomen op nijn vraag: Zijn octrooien wel goed voor het MKB?

Die vraag wordt maar weinig gesteld. Dat octrooien goed zijn voor de octrooigemachtigden, dat weet ik wel. Maar zijn ze werkelijk zo goed voor het MKB. Ik vraag dit omdat de octrooigemachtigden zelf opmerken dat het MKB er niet aan wil. Wat is daarvoor de reden?

 

De conclusie dat het MKB er niets van begrepen heeft (mijn klant begrijpt mij niet) vind ik wat voorbarig. Dus laten we het ze een keertje vragen. Hé MKBer! Waarom neem je geen octrooi?

 

Kleine moeite

 

Groeten,

Nuils


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Senior     46 0

Nils,

 

Ja octrooien zijn goed voor het MKB, maar bij het ondernemen gaat het o.a. om het laag houden van de kosten, zo weinig mogelijk papierwerk en gedoe! Dit staat haaks op de hele procedure rond het verkrijgen van een octrooi. Bovendien blijft er links en rechts teveel geld aan de strijkstok hangen. Ook krijg je als ondernemer teveel tegenstrijdige feedback over de uiteindelijke waarde/status van een octrooi/patent.

 

Bij de betrokken overheid instanties en de gesubsidieerde uitvind organisaties overheerst volgens mij de verveling, desinteresse, arrogantie en het eigenbelang. De plaatsvervangend directeur van het BIE verwoorde dit, gisteren tijdens de Nationale Uitvindersdag, treffend door te stellen dat zijn salaris toch wel wordt overgemaakt. Verder lijkt het alsof de overheid overal een vinger in de pap wil hebben en dat als haar belangrijkste missie in dit gebeuren te zien.

 

Dit alles maakt dat ondernemers niet staan te springen om een idee of uitvinding middels de bestaande paden te laten beschermen. Instinctief voelen zij aan dat zij zich ‘hier’ beter niet

( voor een tweede keer ) aan moeten branden.

 

De Nederlandse ‘Uitvind Industrie’ zou eens flink gesaneerd moeten worden en vervolgens positieve signalen gaan uitstralen, dan komen die octrooi aanvragen van het MKB vanzelf!

 

Bob

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     38 0

Zijn octrooien wel goed voor het MKB?

 

I think it depends on what you are trying to protect. For example;

 

Business models - totally against this. How they let Amazon patent "one-click" technology (cookies anyone?) escapes me. This caused concern in the Internet world, because Amazon can threaten anyone who uses similar techniques on a web site (they have sued over this). But Jeff Bezos promised he would not pick on the small guys. (Note to self: patent the process of applying for patents)

 

Software algorithms - very bad idea. One of the main reasons to base a software company in the Netherlands is this is can not do this (yet). Do you have any idea how many patents IBM, Siemens, and other large companies have which people are unknowingly violating every day? These patents can be handy when your competition gets too big, you can slap a patent lawsuit on them. Or how about BT claiming rights to the hyperlink, luckily losing the case.

 

Unless you really have something that is revolutionary, I think that small companies would be better advised to use their precies monies for other activities such as client aquisition, or taking the team paintballing.

 

If investors would like to see your ideas patented, put this in your funding requirements. If patents are valuable for the investment, then they should have no problems contributing towards the costs. If they won't you must wonder the value of such a patent.

 

NB: In the IT world, "prior art" is not too hard to find. You may discover you went to great expense for nothing.

Link naar reactie
 • 0
Guests

 

Maar innovatie is niet het zelfde als octrooi.

 

Nee begrijp me niet verkeerd: het octrooi kan een aanzet zijn tot innovatie. Het uiteindelijk commercialiseren van een uitvinding. Dus zeker niet hetzelfde.

 

Natuurlijk zijn er redenen aan te dragen waarom je geen octrooi zou aanvragen. Openbaar maken van je technologie is er daar een van. Ook de hoge prijs.

 

Over die hoge prijs gesproken, denk ik dat een van de voornaamste redenen voor het mkb is, niet snel octrooien aan te vragen dat het investeren natuurlijk de nodige risico's met zich meebrengt. Wanneer er veel geld geinvesteerd is in het octrooi en de vinding wordt geen commercieel succes, voelt de mkb-er dit direct. Door de relatief kleine bedrijfsgrootte binnen het mkb is risico nemen als gevestigd bedrijf gevaarlijk. Je bent een (succesvol)bedrijf en richt je met name op korte termijn doelstellingen; het efficient maken van je productieproces en het behalen van winst. Nieuwe ideeen worden al snel aan de kant geschoven (dus geen octrooi) door gebrek aan tijd en te weinig inzicht in de risico's.

 

Daarom zeg ik: maak het octrooi toegankelijker voor met name het mkb zodat het risico om innoverend bezig te zijn kleiner wordt wat natuurlijk de hele sector zou kunnen bevorderen.

Wanneer je besluit een product onbeschermd te vermarkten om je first mover advantages te behalen (marktaandeel veroveren e.d.) loop je ongekend hoge risico's die met een relatief kleine backbone moeilijk te ondervangen zijn. Dit zijn acties die je zou kunnen ondernemen als laatste poging je slecht draaiende bedrijf nieuw leven in te blazen.

 

Wederom een paradox die goede afweging en advies behoeft. We doen met zijn allen een poging. Mensen hulp nodig? Kom vragen op www.higherlevel.nl

 

Ik ben benieuwd (net als Nils) of er hier mkbers met dergelijke dilemma's hier rondstruinen?

 

Groet,

 

Evert

Link naar reactie
 • 0
Senior     46 0

Daarnaast geeft het octrooi de eigenaar een gevoel van zekerheid en zelfs macht. Zij hebben het octrooi en verwachten min of meer dat "anderen" nu op de stoep komen liggen om hen rijk te maken.

 

Octrooi houders stellen zich arroganter op. Ze steken minder tijd en energie in de verkoop van hun producten aan de klanten. Het is een beetje een psychologische aangelegenheid en misschien wat ver gezocht, maar in mijn ervaring speelt het wel een rol.

Nils,

 

Je hebt helemaal gelijk. Het is bij mij allemaal nog veel erger dan dat. Alleen al de toezegging van octrooiverlening door het EOB, lijd bij mij tot ernstige vormen van grootheidswaan en de meest wilde fantasieën over;

 

·   Velderhoff villa’s

·   zwembaden met geld

·   de sterke man theorie

·   25 reusjes

·   jachten/auto’s

·   etc. etc. etc.

 

Ook zie ik tegenwoordig regelmatig flitsen en sterren.

 

Bob :P

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ok Bob,

 

Ga jij maar eens vragen aan een hoogleraar of je van zijn octrooi gebruik mag maken om jouw innovatie verder te vervolmaken. Soms krijg je een positive reactie, maar meestal lig je meteen gestrekt achterover in het voortuintje (deur in je gezicht).

 

Jij mag er niks mee, maar zelf doen ze er ook niks mee. Octrooien liggen te schimmelen in de kast totdat er een "serieuze" partij langskomt die de Hoogleraar een verblijf op de Bahama's bezorgd.

 

En zo ken ik ook nog een paar uitvinders en grote bedrijven die zich zo opstellen. Je zou ze de kost moeten geven zeg! Ben je wel mooi in één keer blut.

 

Groeten,

Nils


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

He! dat van mij was ook een geinje ;D. No offence. En dat reusje had je van mij Bop.

 

Graag weer terug naar de discussie:

 

Zijn octrooien goed voor het MKB?

 

We weten inmiddels dat ze goed zijn voor het innovatieprocess, voor de octrooigemachtigden, voor de advocaten en de adviseurs, zelfs voor de plaatsvervangend directeur van de BIE (goede vrienden overigens).

 

Waar ligt de grens voor de MKBer. Wanneer is het slim om een octrooi aan te vragen en wanneer kan het beter nagelaten worden.

 

Vervolgens kunnen we kijken hoe die grenzen verlegd kunnen worden. De observaties van Bob in deze zijn erg waardevol (daarom heeft ie ook een reusje gekregen).

 

Groeten,

Nils


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Senior     46 0

Nils, hartelijk dank voor het reusje... ook namens mein vrouw!

 

De grens voor de gemiddelde Mkber ligt volgens mij niet zover af van onze lands grens. Heeft deze ondernemer allleen een dominante binnenlandse markt positie dan kan zijn 'gewicht' er voor zorgen dat hij geen octrooi bescherming nodig heeft. In alle andere gevallen kan een octrooi bescherming volgens mij juist noodzakelijk zijn.

 

Bob

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  8 leden, 121 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.