Jump to content
Annedien Hoen

Film: Unlocking The Mystery Of Life (Intelligent Design)

Recommended Posts

 

Je geeft hier een persoonlijk waardeoordeel waarin je feitelijk zegt dat de combinatie van religie en wetenschap beter is dan wetenschap alleen (naar ik aanneem geldt dit natuurlijk alleen voor wetenschap alleen en niet voor religie alleen, maar goed). Ik vind dit niet charmant, omdat je hiermee de waarde van je eigen ideeen, hoe zinnig of onzinnig deze ook moge zijn, per definitie boven die van een ander stelt (als de ander het er niet mee eens is, is het immers een smaldenker).

 

 

Jij geeft hier op jouw beurt toch ook een persoonlijk waardeoordeel waarin je feitelijk zegt dat jouw mening is dat het niet 'juist' is om je eigen ideeën boven die van een ander te stellen? Wie iets nalaat (gelijke waarde toedichten aan verschillende denktranten) is in jouw idee dus ook minder dan iemand die dat wél doet. Als je waardeoordelen dus afkeurt (niet charmant vindt) dan gaat er iets mank in dit verhaal. Of begrijp ik iets verkeerd? (Ik ga er op mijn beurt weer van uit dat je datgene wat je een ander verwijt niet ook zelf zou willen doen maar dat kan een verkeerde aanname zijn...)

 

Einstein niet gelovig?

Ik vind nogal wat citaten die iets anders impliceren, of ik snap niet precies wat hij bedoelt met het concept "God". Waarom hij zich dan van het begrip bediende.

 

"God may be subtle, but He isn't plain mean"

 

"Before God we are all equally wise - and equally foolish."

 

"What really interests me is whether God had any choice in the creation of the world."

 

"A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, of the manifestations of the profoundest reason and the most radiant beauty - it is this knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude; in this sense, and in this alone, I am a deeply religious man."

 

" believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings."

 

In dit citaat nuanceert hij:

"I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it. "

 

 

 

 


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ik probeer te zeggen is dat iets meer waarde heeft omdat het beter werkt, omdat het beter voorspelt of omdat het op een simpelere of mooiere manier beschreven is. Iets heeft niet perse meer waarde omdat het is uitgedacht in een denkkader van tenmiste zo en zo breed. Of omdat het denkkader ook religie omsluit. Iemand heeft niet per definitie betere genen omdat hij of zij van adel is. Een product is niet perse beter, omdat het heel erg duur is.

 

M.i. gebruikt Einstein God als een begrip (het geheel aan vragen en antwoorden waar hij en anderen mee worstelen). Ik geloof zelf niet dat hij God ergens letterlijk bedoelt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om mensen met een smal denkkader de meerwaarde te laten inzien van bredere visie. Dat dit in principe losstaat van intelligentie en dat dit betekent dat bij vergelijkbare intelligentie de breeddenker dom overkomt op de smaldenker.

 

Je geeft hier een persoonlijk waardeoordeel waarin je feitelijk zegt dat de combinatie van religie en wetenschap beter is dan wetenschap alleen (naar ik aanneem geldt dit natuurlijk alleen voor wetenschap alleen en niet voor religie alleen, maar goed).

 

Nee. Ik refereer hier aan de combinatie van romantische en klassieke zienswijzen uit het citaat erboven.

 

Ik vind dit niet charmant, omdat je hiermee de waarde van je eigen ideeen, hoe zinnig of onzinnig deze ook moge zijn, per definitie boven die van een ander stelt (als de ander het er niet mee eens is, is het immers een smaldenker).

 

Ik tracht de begrippen breeddenken en smaldenken in deze stelling waardevrij, of voor wie wil, gelijkwaardig te behandelen. Mijn vraag ging over de mogelijkheid dat smaldenkers breeddenkers waarderen. In tegenstelling tot je beschuldiging kan ik je verzekeren dat dit vice versa wel degelijk het geval is.

 

Daarbij wil ik opmerken dat eigen ideeën, al dan niet samengesteld uit andermans ideeën, bijna per definitie voor de eigenaar meer waard zijn dan voor een ander. Daar help geen beste ambitie om waardevrij te denken tegen. Deze ideeën met verve verdedigen op een forum is toch juist de bedoeling van een forum?

 

Wat ik probeer te zeggen is dat iets meer waarde heeft omdat het beter werkt, omdat het beter voorspelt of omdat het op een simpelere of mooiere manier beschreven is. Iets heeft niet perse meer waarde omdat het is uitgedacht in een denkkader van tenmiste zo en zo breed. Of omdat het denkkader ook religie omsluit. Iemand heeft niet per definitie betere genen omdat hij of zij van adel is. Een product is niet perse beter, omdat het heel erg duur is.

 

Helemaal mee eens. Dat neemt niet weg dat de brede visie zwaar onder druk staat van een veelheid krachtige smalle visies. Dat de brede visie een grote toegevoegde waarde kan hebben doordat zij smalle visies verbindt. En dat de mensen die hiertoe in staat zijn een zeer, zeer kleine minderheid vormen.

 

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind nogal wat citaten die iets anders impliceren, of ik snap niet precies wat hij bedoelt met het concept "God". Waarom hij zich dan van het begrip bediende.

 

Ik denk, maar weet absoluut niet zeker, dat veel van die citaten komen uit filosofische stukken waarbij het gaat over welke eigenschappen etc. een god zou hebben als hij zou bestaan.

 

God dobbelt net zo min als roze olifanten dat doen :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

God dobbelt net zo min als roze olifanten dat doen :)

 

Toch geloof ik wel in roze olifanten maar niet in god.

 

 

 

Wat als god een roze olifant is? :D


Fred Wiersma | In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iemand als Einstein zal zich wellicht eerst gevestigd hebben als wetenschapper, en toen hij eenmaal voet aan de grond had wat 'vagere' dingen de wereld ingeslingerd hebben. (Heeft iemand hier daar inzicht in, biografisch/chronologisch?)

De Oprah-strategie zeg maar ;D

 

 

Is het niet meer een kwestie van bestaande denkkaders die sneuvelen en geen vaste grond meer bieden? Op dat moment komt mystiek om de hoek kijken. Veel quantum fysici zijn op het mystieke pad beland doordat er wel verklarende wiskunde voor fenomenen was, maar geen denkkader om het daadwerkelijk te begrijpen.

 

Ze vullen elkaar trouwens prachtig aan, de weten-schap en het niet-weten van de mystiek.


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

M.i. gebruikt Einstein God als een begrip (het geheel aan vragen en antwoorden waar hij en anderen mee worstelen). Ik geloof zelf niet dat hij God ergens letterlijk bedoelt.

 

 

Ik zag gisteren een programma op de belg over het wel-of-niet planeet zijn van Pluto. Het bleek dat er eigenlijk nooit iemand nagedacht had over de definitie van de term 'planeet'. Misschien moet je voor de term 'God' ook eerst een definitie verzinnen voordat je er uitspraken over kunt doen. Zelfs als je zegt dat God niet bestaat of je er niet in gelooft, gebruik je een of ander beeld van God.

 

Daarom: wie heeft er een goeie definitie van 'God'?


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Dat neemt niet weg dat de brede visie zwaar onder druk staat van een veelheid krachtige smalle visies. Dat de brede visie een grote toegevoegde waarde kan hebben doordat zij smalle visies verbindt. En dat de mensen die hiertoe in staat zijn een zeer, zeer kleine minderheid vormen.

 

 

In wat voor zin staat die brede visie onder druk? De brede visie kan juist heel goed voortbouwen op de schouders van die krachtige specialistische visies. Waar zit nou precies het probleem?


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daarom: wie heeft er een goeie definitie van 'God'?

 

De mens schiep god naar zijn evenbeeld.

 

God is de behoefte die de mens heeft om onverklaarde dingen "verklaard" te maken omdat de mens er anders niet mee om kan gaan. Hoe meer we over de natuur om ons heen kunnen verklaren, hoe meer "god" zich terugtrekt in het abstracte.

 

God bestaat in ieder geval niet om dat het gods-idee niet falsificeerbaar is. Iets wat niet falsificeerbaar is, bestaat niet.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Dat neemt niet weg dat de brede visie zwaar onder druk staat van een veelheid krachtige smalle visies. Dat de brede visie een grote toegevoegde waarde kan hebben doordat zij smalle visies verbindt. En dat de mensen die hiertoe in staat zijn een zeer, zeer kleine minderheid vormen.

 

 

In wat voor zin staat die brede visie onder druk?

 

De zeer kleine minderheid die wezenlijk verschillende denkwijzen samenbrengt heeft zich te verdedigen tegen de sterkste opponenten uit elke denkrichting die hij tracht te verenigen. Zelfs als hij er in slaagt binnen één denkstroom te overtuigen wordt binnen deze groep het samenbrengen met andersgezindten eerder als bedreiging gezien dan als een meerwaarde. Om de simpele reden dat deze groep zich in haar onderscheiding bedreigt voelt door anders denkenden. Samenbrengen wordt snel gezien als heulen met de vijand.

 

De brede visie kan juist heel goed voortbouwen op de schouders van die krachtige specialistische visies.

 

Precies. Dat kan zij. Mits zij van uit die specialismen enig voordeel van de twijfel zou krijgen. Omdat men daar zou beseffen dat deze verbinding met aangrenzende werkelijkheidsbeelden het bestaansrecht van het eigen gedachtegoed ten goede zou komen.

 

Waar zit nou precies het probleem?

 

Het probleem bestaat er volgens mij uit dat mensen die in een bepaalde richting hebben leren denken, en daar succes mee hebben, dit succes automatisch toedichten aan de richting waarin zij denken. Deze denkrichting zelfs meer waarde toekennen dan hun eigen inbreng en de inspiraties die dit succes teweeg brengen.

Hierbij over het hoofd zien dat de eigen ervaring en inspiratie in een ander (aangeleerd) referentiekader tot totaal andere inzichten had kunnen lijden. En dat die andere inzichten even veel recht doen aan de onderliggende gedachten.

 

Als de mogelijk van andere conclusies uit de zelfde informatie wel zou worden gezien dan zou het vermogen wezenlijk verschillende zienswijzen te combineren veel hoger worden gewaardeerd. De kleine groep onder ons die dit kan zou meer macht krijgen en sleutelposities krijgen in het netwerk van ons collectief bewustzijn.

De enkelingen die succesvol bruggen hebben kunnen slaan worden alom geroemd, maar het zijn er heel erg weinig. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die dit kunnen maar daar de kans niet voor krijgen omdat het belang van de verbindende factor ernstig wordt onderschat.

 

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

God dobbelt net zo min als roze olifanten dat doen :)

 

Toch geloof ik wel in roze olifanten maar niet in god.

 

 

Ik hoop dat je hiermee onderdeel bent van een niet onaanzienlijk doch intellectueel verwaarloosbaar onderdeel van deze samenleving dat zijn werkelijkheidsbeeld meer laat bepalen door de vermakelijkheid van wat de tv ons toont dan door wat zoal aan kennis voorhanden is.

 

(is langer dan de jouwe maar toch een oneliner) :)

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De discussie lijkt vooral te gaan over wie er 'verkeerd' bezig is; de mysticus of de wetenschapper, of de mensen die de mystieke wetenschapper dwarsbomen.

Is het niet ook zo dat die twee één aan het worden zijn?

Mystiek blijkt niet zo vaag te zijn als werd gedacht, de grondbeginselen worden onderbouwd door wetenschappelijke bevindingen.

Op de een of andere manier blijkt kennis (dus?) ook op een andere manier te verwerven dan door onderzoek en wetenschap, of kennis die ooit bestond en werd aanvaard is verloren gegaan en moest later weer aangetoond en bewezen worden.

 


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De mens schiep god naar zijn evenbeeld.

 

God is de behoefte die de mens heeft om onverklaarde dingen "verklaard" te maken omdat de mens er anders niet mee om kan gaan. Hoe meer we over de natuur om ons heen kunnen verklaren, hoe meer "god" zich terugtrekt in het abstracte.

 

 

Vanuit een rationeel, wetenschappelijk kader krijgt "god" inderdaad een rol toebedeeld die aardig is afgeslankt. De evolutie van kennis berust puur op wetenschap, terecht lijkt me. De vraag is of er naast dit rationale kader nog ruimte is voor een niet-rationeel kader, ik noem 't maar even een mystiek kader. Binnen dit kader zou je kunnen spreken van een evolutie van bewustzijn, waarbij elke manifestatie in de wereld een gemeenschappelijke "grond" blijkt te hebben (die je "god" zou kunnen noemen). In dit kader krijgt "god" juist een steeds concretere betekenis. Het gaat dan totaal niet om het vergaren van kennis maar het herkennen van een verbondenheid van alles. Volgens mij bijten die kaders elkaar totaal niet.

 

 

God bestaat in ieder geval niet om dat het gods-idee niet falsificeerbaar is. Iets wat niet falsificeerbaar is, bestaat niet.

 

 

Falsificeerbaarheid zegt iets over het onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap, maar wat mij betreft niet over existentie. De psycho-analyse wordt door velen niet als wetenschap erkend, omdat ze niet falsificeerbaar is. Maar om nou te zeggen dat de hele psycho-analyse niet bestaat?


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites

God dobbelt net zo min als roze olifanten dat doen :)

Toch geloof ik wel in roze olifanten maar niet in god.

Ik hoop dat je hiermee onderdeel bent van een niet onaanzienlijk doch intellectueel verwaarloosbaar onderdeel van deze samenleving dat zijn werkelijkheidsbeeld meer laat bepalen door de vermakelijkheid van wat de tv ons toont dan door wat zoal aan kennis voorhanden is.

 

Nee, ik wil maar zeggen dat ik zeker niet in god geloof maar dat dat niet wil zeggen dat ik niet in niet bestaande dingen kan geloven.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Falsificeerbaarheid zegt iets over het onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap, maar wat mij betreft niet over existentie.

 

Falsificeerbaarheid is de definitie van wetenschap. Als iets falsificeerbaar is is het wetenschap, en anders niet (zoals je zegt). Maar als je iets niet kunt weten (dwz als het niet falsificeerbaar is) dan is het zinloos om het bestaan ervan aan te nemen, het is zonder betekenis om het bestaan aan te nemen van dingen die ontweetbaar zijn.

 

Het is voor mij net zoiets als een rationeel model van de natuurkunde. We hebben allemaal hetzelfde stelsel van aannames in de natuurkunde. Het is echter heel goed mogelijk om een valide natuurkunde te definieren die de aarde tot stilstaand middelpunt van het heelal neemt. De natuurkunde wordt er reuze ingewikkeld en onlogisch door, maar het kan wel, en er zijn geen redenen om deze natuurkunde te verwerpen, anders dan dat ze nodeloos ingewikkeld is.

Zo is het ook met onweetbare dingen. Je kunt ze wel aannemen, maar het maakt alles nodeloos ingewikkeld.

 

God is door de mens geschapen omdat de mens geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de slechte dingen in de wereld.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

God is door de mens geschapen

 

Maar dan zijn mensen dus in principe goden, omdat ze andere wezens kunnen scheppen. Het enige lastige is dat God alleen door gelieerde fenomenen ('symptomen') bewijsbaar is, maar voor sommige wetenschappen is dat genoeg bewijs.

 

Zo is het ook met onweetbare dingen. Je kunt ze wel aannemen, maar het maakt alles nodeloos ingewikkeld.

Of nodeloos eenvoudig.


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

God is door de mens geschapen

Maar dan zijn mensen dus in principe goden, omdat ze andere wezens kunnen scheppen.

Nee, Walt Disney was ook geen god omdat hij Mickey Mouse had geschapen, toch? Alleen in fictieve wereld van Mickey Mouse was Disney een god. Dus mensen zijn hooguit goden in de fictieve wereld van god zelf.

Het enige lastige is dat God alleen door gelieerde fenomenen ('symptomen') bewijsbaar is, maar voor sommige wetenschappen is dat genoeg bewijs.

 

Wat nu? God is niet bewijsbaar door "gelieerde fenomenen". Het enige "bewijs" voor god vormen gedachten in hoofden van mensen die graag in god willen geloven. Ik ken geen wetenschappen die zoiets zelfs maar serieus nemen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Of nodeloos eenvoudig.

 

Geloof me, een natuurkunde waarbij de aarde het stilstaand middelpunt is, is erg ingewikkeld. Dat betekent namelijk dat iedere natuurwet een hele reeks parameters gaat bevatten die te maken hebben met de relatieve positie ten opzichte van de aarde. Schrijf maar 's een wet van Newton uit in dat systeem, je hebt aan een groot vel papier niet genoeg.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De discussie lijkt vooral te gaan over wie er 'verkeerd' bezig is; de mysticus of de wetenschapper, of de mensen die de mystieke wetenschapper dwarsbomen.

Is het niet ook zo dat die twee één aan het worden zijn?

 

Beiden botsen tegen grenzen. Daar vinden zij elkaar. Zij kunnen niet met en niet zonder elkaar. Ongeveer zoals mannen en vrouwen. Wezenlijk verschillende manieren om de werkelijkheid te benaderen.

 

Op de een of andere manier blijkt kennis (dus?) ook op een andere manier te verwerven dan door onderzoek en wetenschap,

 

De spelregels van wetenschap zijn betrekkelijk strak. Maar dat helpt niets. Voordat iemand op het idee komt iets te onderzoeken zal hij toch eerst inspiratie nodig hebben. Deze kan natuurlijk uit wetenschappelijke bevindingen komen, maar de brug naar de volgende stap, de hypothese, is als zij enige kans op een doorbraak wil maken toch zeker afhankelijk van fantasie. Bestaande kennis dient dan eigenlijk alleen nog om onzinnigheid buiten te sluiten.

 

Fantasie is één van onze kleurigste goddelijke vermogens. Zij is de basis van alles wat we leuk, lekker, of anderzijds de moeite waard vinden. Dat wij hiermee ook werkelijk tot scheppen komen doet zelfs weinig af aan de pret. Verzinnen we gewoon wat anders. Fantasie genoeg.

 

of kennis die ooit bestond en werd aanvaard is verloren gegaan en moest later weer aangetoond en bewezen worden.

 

Ja, als je een voorstelling maakt van wat voorgaande culturen hebben bereikt, kan je er zeker van uit gaan dat er tweedehands inzichten op herontdekking liggen te wachten. Interessante vraag daarbij is of de belangstelling hiervoor puur afkomstig is uit cultuurhistorisch inzicht, of dat er ook andere krachten zijn die ons collectief bewustzijn over de tijd heen tillen.

 

Ik moet dan gelijk denken aan de denkvruchten van Rupert Sheldrake. Helaas het stadium van pseudo-wetenschap niet echt ontstegen, verhaalt deze bioloog over de samenhang tussen gebeurtenissen over tijd en ruimte buiten de gangbare oorzaak-gevolg-uitleg. Zijn simpele hypothese luidt: als iets ergens gebeurt, verhoogt dit de waarschijnlijkheid dat deze gebeurtenis ergens anders of op een ander moment ook gebeurt. Dus niet omdat de omstandigheid die de gebeurtenis veroorzaakt herhaling daarvan waarschijnlijk maakt, of dat deze omstandigheid zich logischerwijs elders ook voordoet, nee, puur de gebeurtenis op zich beïnvloed de kans op herhaling of gelijktijdige gebeurtenis elders.

 

Hoe deze kracht natuurkundig precies werkt wordt buiten beschouwing gelaten. Zij krijgt slechts een naam: Morphogenetisch krachtveld, en wordt wetenschappelijk onderzocht in tal van proeven die lijken op eerder onderzoek naar telepathie. Maar ook in het rijk der dieren vindt hij bewijs voor het bestaan van Morphogenetische krachtvelden.

 

Juist het weglaten van de natuurkundige verklaring maakt deze theorie m.i. zo aantrekkelijk. Zij gaat in principe over puur aardse gebeurtenissen, maar houdt rekening met natuurkrachten die wij niet kennen. De gevolgen van deze krachten spelen zich onder onze ogen af. Dat is werkelijk. We kunnen hier wetmatigheden in ontdekken die wij niet kunnen verklaren maar wel voor waar kunnen aannemen. En dat is volgens mij de zuiverste vorm van wetenschap. Erkenning van het grote onbekende als inspiratie om wat we wel weten met elkaar te verbinden.

Het grote onbekende gaan invullen met volkomen ongeloofwaardige fantasie, zoals de religie doet, werkt dan zeer contraproductief.

 

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

….., ik wil maar zeggen dat ik zeker niet in god geloof maar dat dat niet wil zeggen dat ik niet in niet bestaande dingen kan geloven.

 

Misschien even goed terug lezen… Je gelooft niet in god, maar bent wel in staat om te geloven in iets dat niet bestaat.

 

Dat is op zijn minst een curieuze waardering van een vermogen dat anderen aanwenden om in god te geloven. Je zou dus in iets anders kunnen geloven maar doet dat kennelijk niet. Dit anders is in alle opzichten beter dan religie, maar toch niet de moeite waard er in te geloven…. Dat geloof ik niet. Ik denk dat dit wel de moeite waard is en ben reuze benieuwd wat jij wel zou kunnen geloven maar niet doet omdat het toch niet bestaat.

 

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

God is door de mens geschapen

Maar dan zijn mensen dus in principe goden, omdat ze andere wezens kunnen scheppen.

Nee, Walt Disney was ook geen god omdat hij Mickey Mouse had geschapen, toch?

 

Ik denk het wel. Als je de mensenwereld afzet tegen de godenwereld, dan is deze niet minder simplistisch dan de wereld van Mickey Mouse vergeleken met de mensenwereld.

 

Alleen in fictieve wereld van Mickey Mouse was Disney een god. Dus mensen zijn hooguit goden in de fictieve wereld van god zelf.

 

Misschien ook wel, maar dan had je maar een beter voorbeeld moeten noemen. De mens heeft toch wel levendiger schepsels voortgebracht dan Mickey Mouse.

 

Het enige lastige is dat God alleen door gelieerde fenomenen ('symptomen') bewijsbaar is, maar voor sommige wetenschappen is dat genoeg bewijs.

 

Wat nu? God is niet bewijsbaar door "gelieerde fenomenen". Het enige "bewijs" voor god vormen gedachten in hoofden van mensen die graag in god willen geloven. Ik ken geen wetenschappen die zoiets zelfs maar serieus nemen.

 

Alle “bewijs” bestaat uit gedachten in hoofden van mensen, al dan niet zintuiglijk verworven. Zij kunnen dit opschrijven en modellen maken om één en ander in samenhang te brengen. Over god is dit al zoveel gedaan dat het m.i. toch wel duidt op een onredelijke buitensluiting van god door de wetenschap. Het zij hen vergeven, alle reden om als wetenschapper de kerk te negeren, maar Zijn aanwezigheid heeft toch wel zoveel sporen achtergelaten dat hier wetenschappelijke verklaring voor moet worden gevonden. Simpelweg zeggen: Hij bestaat niet, is toch allerminst wetenschappelijk.

 

Een interessante wetenschappelijke vondst op dit gebied is de ontdekking van de relikwab. Een deel in onze hersenen dat religieuze gewaarwording regelt. Dit deel elektrisch stimuleren lijdt direct tot religieuze ervaringen. Maar hoe komen wij hier aan? En waar dient het voor?

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Falsificeerbaarheid is de definitie van wetenschap. Als iets falsificeerbaar is is het wetenschap, en anders niet (zoals je zegt). Maar als je iets niet kunt weten (dwz als het niet falsificeerbaar is) dan is het zinloos om het bestaan ervan aan te nemen, het is zonder betekenis om het bestaan aan te nemen van dingen die ontweetbaar zijn.

 

 

Jij koppelt het bestaan van dingen aan het wetenschappelijk kennen ervan. Ze bestaan pas als ze een plekje in het rationele kader hebben gevonden. Voor mij werkt het iets anders: dingen bestaan als ik ze waar kan nemen. Ze behoeven geen uitleg of zin om te bestaan. Ze zijn er gewoon.

 

 

Zo is het ook met onweetbare dingen. Je kunt ze wel aannemen, maar het maakt alles nodeloos ingewikkeld.

 

 

Het wordt ingewikkeld als je ze per se in een rationeel denkkader wil onderbrengen. Als je ze gewoon met rust laat en laat bestaan, is er weinig aan de hand.


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept