Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Mikky Vrolijk

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Recommended Posts

??? Zou je geheimhouding wellicht ook vanuit de volgende zienswijze kunnen benaderen?:

 

Stel ik heb een ongeschreven regel of samenstel daarvan (zoals dat VC's altijd vertrouwelijk met toegezonden informatie omgaan oid of dat een gesprek ter verkenning van een samenwerking of financiering niet is bedoeld om de ander het idee te 'geven' en afstand te doen van het idee)... Is er bij inbreuk op deze ongeschreven en/of maatschappelijke regels en/of gedragsnormen, wellicht een beroep mogelijk op artikel 6:162 BW 'onrechtmatige daad'? Ik kan me voorstellen dat er voor belanghebbende (de ondernemer die zijn idee openbaart) wellicht een verzwaarde bewijslast geldt en dat de omstandigheden van het geval zeer bepalend worden... maar wellicht zou het kunnen beschermen tegen een partij die te kwader trouw (TKT) inbreuk maakt op deze maatschappelijk geldende regels...

 

Zijn er handelsrecht-specialisten op dit forum, die hier iets over zouden willen zeggen? ::)

 

Helaas, deze vlieger gaat niet op. Weliswaar kan het handelen in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is een grond opleveren op iemand aansprakelijk te houden op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, dit is evenwel buitengewoon lastig omdat hiervoor aan de vijf kernvereisten voor een onrechtmatige daad moet zijn voldaan. Hierbij stuit je met name op het causale verband tussen de onrechtmatige handeling en de schade, alsmede tussen de schade en de toerekening aan de dader. Kortom: een bewijsprobleem.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als er bedrijven zijn die aangeven dat ze geen NDA tekenen. Dan zou ik zoiets hebben, wat voor ethiek gebruiken zij.

 

NDA's zijn niets bijzonders, wij tekenen die zonder al teveel problemen. Dit omdat er normaal gesproken instaat dat de informatie die wij aan een klant geven vertrouwelijk is en niet verspreid mag worden. Verder staat er dan ook dat de informatie die de klant aan ons geeft ook vertrouwelijk is en niet verspreid mag worden.

 

De clausule van dat informatie die je publiekelijk kan vinden gewoon gebruikt mag worden en verspreid mag worden staat er ook altijd in.

 

Ik zou zeggen als de NDA een echte NDA is, dus een Non-Disclosure Agreement en niet een verkapt contract is dan is het niet iets waar je bang voor zou moeten zijn.

 

Ik ben het eens dat je hiermee waarschijnlijk niet naar de rechter zou kunnen ivm moeilijke bewijsvoering. Wel zegt het iets over de manier van werken van de klant/leverancier waarmee je deze afsluit. Het in eerste instantie een soort Gentleman's Agreement dat ook juridisch (wel moeilijk) gebruikt kan worden.

 

Of je in zee wil met een klant/leverancier die weigert zoiets te tekenen moet je voor jezelf bepalen.

 

In onze business is een NDA net zo gewoon als dat je een bonnetje in een winkel bij je boodschappen krijgt.


Groeten,

 

Marcel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een NDA is een wederkerige overeenkomst. Er zijn dus absoluut rechten aan te ontlenen. In veel NDA's zijn ook boeteclausules opgenomen. Probleem is de bewijslast. Toon maar aan dat jouw omzet te leiden heeft gehad omdat de tegenpartij informatie heeft misbruikt. Indien je dit wint moet de daling van de omzet ook nog eens gekwantificeed worden.

 

Persoonlijk zie ik een NDA meer als een moraliteitsverklaring. Voor mensen die moeite hebben met het tekenen van een NDA ben ik huiverig. Een NDA is nu eenmaal een vast ritueel tijdens het gehele proces. Zonder NDA ook geen nadere info. Of het nut heeft? ik denk het wel.

 

Mee eens. Het is een psychologische bevestiging.

Verder kun je er inderdaad weinig mee.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mag ik vragen of wellicht iemand een goede geheimshouding verklaring heeft voor een idee ( op mode gebied) voor eventuele samenwerking.

Ik laat mijn schetsen en moodboard zien namelijk aan een bedrijf wat wil gaan samen werken met mij.

Kon via google n iks vinden of ik kijk heel erg met mijn neus haha.

 

thanks in advance!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als er geen redelijke ( en dan bedoel ik een gematigde) boete is voorzien van het schenden van een NDA, heeft deze volgens mij weinig waarde. Het naar de rechter gaan, bewijzen, ... is zo een rompslomp. Maar indien de boete redelijk is, gaat de partij die de inbreuk heeft gedaan soms akkoord met het betalen van de boete om van de hele zaak af te zijn en zijn reputatie te behouden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Als er geen redelijke ( en dan bedoel ik een gematigde) boete is voorzien van het schenden van een NDA, heeft deze volgens mij weinig waarde. Het naar de rechter gaan, bewijzen, ... is zo een rompslomp. Maar indien de boete redelijk is, gaat de partij die de inbreuk heeft gedaan soms akkoord met het betalen van de boete om van de hele zaak af te zijn en zijn reputatie te behouden.
WIens vraag beantwoord jij nu?

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hier ook nog een voorbeeld van een geheimhoudingsovereenkomst:

 

Mod edit: verwijderd in verband met zelfpromotie / spam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind een NDA niet zo spannend eigenlijk. Het is wel gebruikelijk om die in het begin van een transactie te tekenen en zeker niet pas aan het einde. Een boete opnemen prima, maar is dat een afkoop van de geheimhouding? De bewijslast is zwaar dat een NDA is geschonden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 300 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept