Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 13/11/18 in all areas

  1. 2 points
    Hallo Allemaal, Momenteel ben ik bezig met een nieuw produkt op dit produkt wil ik octrooibescherming aanvragen. Is het ook verstandig om de machine waar we het mee gaan maken ook bescherming aan te vragen, dit is ook nieuw. Of is het verstandiger dit gewoon binnenskamers te houden. Heb ondertussen bij espacenet alle ingediende octrooien uit onze branche uitgeplozen met betrekking tot het produkt, en kan deze methode niet vinden. Ben er eigenlijk 100 %zeker van dat het totaal nieuw is. Voordeel is dat we vanuit de productie tailor made kunnen produceren in enorme snelheden en aantallen bestemd voor europa markt. Vanuit de machine kunnen we lopend alle variaties en afmetingen achter elkaar op klant bestelling maken, Ben benieuwd wat anderen hierover te melden hebben. Groet Devjo
  2. 1 point
    Bij het registreren van een merk voor de Benelux mis ik de informatie dat de berekende kosten voor een periode van 10 jaar zijn. Lijkt mij in een dergelijk tool wel relevant om te vermelden.
  3. 1 point
  4. 1 point
    Hi Ik lees al een tijdje mee op dit forum. Momenteel zit ik met een issue en ik ben benieuwd naar jullie feedback in dezen. - Ik heb, samen met X, een BV (Y) waar we beiden met onze holdings voor 50% aandeelhouder zijn. - Daarnaast ben ik 3 dagen per week in loondienst bij X. De andere 2 dagen per week steek ik in Y. - X betaalt maandelijks salaris o.b.v. 4 dagen per week, waarbij 1 dag wordt doorbelast aan Y. (Ze investeren dus eigenlijk 1 dag per week in Y). De andere dag neem ik voor eigen rekening. - Er is een auto van de zaak die ik 3 dagen per week gebruik voor X, en 2 dagen per week voor Y. Deze wordt nu volledig betaald door X. - X heeft, naast het salaris wat ze betalen, 500 uur geïnvesteerd in ontwikkeling van software. - Ik heb, buiten mijn 5-daagse werkweek, zelf ong. 500 uur geïnvesteerd in webontwikkeling, design, marketing, copywriting etc. - Y heeft geen liquide middelen. Er zijn nog geen facturen verstuurd vanuit X of mijn holding aan Y. - We hebben niets op papier staan. Behalve de arbeidsovereenkomst en een addendum waarin staat dat X 1 dag per week zal doorbelasten aan Y. Nu gaan we helaas uit elkaar om verschillende redenen, en zijn we van plan om de BV te liquideren. Er is helaas een schuld waar we het niet over eens worden. Zij zeggen namelijk dat: Even ervan uitgaande dat we hetzelfde tarief hanteren: - Staat de 1 dag per week die zij (out-of-pocket) aan salaris hebben betaald gelijk aan de 1 dag per week die ik zelf heb geinvesteerd? (en waar mijn holding eigenlijk een factuur voor zou moeten sturen aan Y) - Staan de 500 uren die zij hebben geinvesteerd gelijk aan de uren die ik heb geinvesteerd? (Een deel van mijn uren zijn in de weekenden/avonden ingezet, een deel voordat we de BV zijn gestart.)
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept