Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/12/18 in all areas

  1. 2 points
    Nou nou, wat een gezelligheid weer over en weer. Ik vind dat Twa nog rustig blijft ondanks de herhaaldelijke aanvallen op z'n persoon. Doen we daar ook even sorry voor zeggen? Ik vind het wel een interessant punt. Wat als Norbert in een reactie A aanbeveelt, maar ik eigenlijk B beter vind. Moet ik dat in een reactie daaronder zetten? Moet daar dan een motivatie bij? Is dat niet akward voor A, want ik zeg eigenlijk zoveel als "ik vind iemand anders beter". Wat betekent dat voor mijn onderlinge verhoudingen met A? Is het wel gewenst om nog openbare aanbevelingen te doen nadat iemand al een aanbeveling heeft gedaan? Wat nou als ik nou B ben, moet ik me dan gepasseerd voelen, omdat A wel genoemd wordt en ik niet? Of wat als A aanbevolen wordt, maar ik daarentegen van mening ben dat A helemaal niet geschikt is. Doe ik dat stiekem in een PM aan TS melden, of aan degene die de aanbeveling heeft gedaan, of gewoon openbaar in dat topic? Moet het me überhaupt interesseren? Ik geloof niet dat er bewust wordt doorverwezen met enige andere bedoelingen dan goede voor TS. Ik sluit niet uit dat daaruit een bepaalde (groeps)dynamiek voortvloeit die onbedoeld zorgt voor een tunnelvisie, kliekjesvorming, of sociaal ongemakkelijke situaties. Ik zou ook niet weten waarom er niet uitsluitend in PM verwezen kan worden. Daar is TS ook bij geholpen, en dan voelen anderen zich ook niet bezwaard om óók in PM (eventueel andere) aanbevelingen te doen.
  2. 1 point
    Persoonlijk gebruik ik ook meerdere handelsnamen, maar dat is niet altijd logisch. In mijn geval zijn de activiteiten dermate verschillend (dj en webbouwer) dat het niet logisch is die te verenigen onder 1 handelsnaam, en daarnaast zijn de handelsnamen ook heel specifiek gericht op de betreffende dienst. In jouw geval lijkt het echter allemaal in hetzelfde straatje te vallen: financieel adviseur, hypotheekadvies, financieel advies bij echtscheiding... dat kan volgens mij prima onder 1 naam. Alleen die makelaarsactiviteiten vallen daar wellicht een beetje teveel buiten, daar zou ik dan wel een andere handelsnaam voor kiezen.
  3. 1 point
    Vrije advocaatkeuze heb je tegenwoordig vaak juist niet meer, althans niet als het niet tot een rechtszaak komt. En vaak is dan de dekking veel lager, bijvoorbeeld geen maximum van 50.000, maar slechts 10.000 euro. Het is dus niet slim om zomaar voor een externe jurist te opteren.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept