Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/02/19 in all areas

  1. 1 point
    Ter aanvulling ... Onder opknappen versta ik dat er veel meer gebeurt dan het onderhouden van bedrijfsmiddelen. Groot onderhoud wordt als investering op de balans gezet. Als alle kleine aankopen voor dit groot onderhoud een samenhangend geheel vormen dan ben je verplicht dit te activeren en jaarlijks hierop af te schrijven. Daar staat tegenover dat deze investering meetelt voor de investeringsaftrek. Misschien is het interessant om uit te rekenen of deze opknapbeurt of verbouwing nog iets verhoogd kan worden.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept