Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 13/03/19 in all areas

  1. 2 points
    Het probleem zit 'm gewoon in de herzieningsperiode van de 5 kalenderjaren. In die termijn 'verdampt' je btw-teruggave in feite al naar gelang je btw-vrijgestelde omzet hebt. Wat je nog zou kunnen doen is gewoon de volledige btw bij aanschaf terugvragen (in ieder geval een klein cashflowvoordeeltje), maar dan wel telkens aan het eind van elk van de 5 kalenderjaren een correctie maken voor de daadwerkelijke verhouding vrijgestelde/niet-vrijgestelde omzet tot dan toe. Stel dat de verhouding tussen die twee soorten omzet in de loop van de tijd verandert, kun je nog bijsturen. Persoonlijk gebruik ik het liefst de zogenaamde VCR-methode, zodat het aan het eind van die 5 jaar precies klopt. Het is dan wel iets meer bijhouden geblazen (een steeds terugbetalen). Maar de fiscus heeft een ietwat simpele methode op hun website gezet die ook schijnt te worden goedgekeurd. Maar 21% over de verkoop blijft. Het is dus zaak op de auto hetzij te verkopen aan een zakelijke klant, of genoegen te nemen met zo'n 17% minder opbrengst, wanneer je verkoopt aan een particulier. Je zou ook jezelf enigszins kunnen indekken door uit te gaan van een iets hogere afschrijving dan gebruikelijk. Je houdt er dan rekening mee dat je de auto op de particuliere markt kwijt kan, maar dan wel aan een klant die de btw niet kan verrekenen. Ga bijvoorbeeld uit van 20% ipv 15% afschrijving op de boekwaarde per jaar.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept