Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 26/03/19 in all areas

 1. 1 point
  Voor het vergelijken van lijfrentes heb ik goede ervaringen met MoneyWise.
 2. 1 point
  Een (hoge) oudedagsreserve is voornamelijk bedoeld voor ondernemers die (nog) niet de liquiditeiten hebben om in een lijfrente te stoppen, onder andere omdat het geld vastzit in hun activa zoals pand, voorraad, machines en wagenpark. Feitelijk stellen ze met de FOR het afstorten van geld in een lijfrente uit tot het moment dat ze hun bedrijf verkopen, en het geld vrijkomt. Een oudedagsreserve is eigenlijk niet bedoeld voor maximaal gebruik door ondernemers zonder bedrijfsmiddelen en mét liquiditeiten: je kunt immers gewoon jaarlijks afstorten naar een lijfrente, je hebt dat uitstel van dat afstorten niet nodig. Zodra je onzakelijk veel liquiditeiten hebt moet je die gelden overhevelen naar privé (waarna je je FOR niet verder kunt verhogen) en/of je FOR verlagen door af te storten in een bancaire of verzekerde lijfrente De inspecteur begrijpt jouw balans prima. Ik vermoed eerder dat jij de grenzen van de oudedagsreserve nog niet kent. Een FOR is een papieren reserve en geen legitieme reden voor het aanhouden van een grote liquide reserve: je ontduikt daarmee o.a. vermogensrendementheffing
 3. 1 point
  Klopt, ik zeg niets anders. Maar de volgorde blijft dezelfde.
 4. 1 point
  Het wordt een herhaling van zetten, samengevat: Strategie is leidend, Tactische analyse kan vervolgens uitwijzen dat content marketing een bruikbaar middel is om de strategie te verwezenlijken, dan volgt de Operationalisering: planning en uitvoering. Laten we ervoor waken dat die zaken niet worden verward, zoals een eerder gemaakte opmerking dat content marketing een strategie is, nee, het is een gefundeerde keuze die altijd moet passen binnen de strategie met een planmatige, inderdaad consistente uitvoering.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept